Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

International Conference on

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "International Conference on"— Zapis prezentacji:

1 International Conference on
TYPOLOGIA UBEZPIECZEŃ ZDROWOTNYCH RODZAJE UBEZPIECZEŃ ZDROWOTNYCH A TRAFNOŚĆ KRYTERIÓW ICH IDENTYFIKACJI I WYBORU Typology of health insurances Types of health insurance a relevance criteria of their identification and selection Типологія медичних страхувань. Види медичних страхувань та точність критеріїв їх ідентифікації та вибору Romuald Holly Ромуальд Холлі International Conference on „The successes and defeats of health insurance on emerging markets in Central and Eastern European countries – looking for the right way” Kiev, 3-4 November 2011

2 identyfikacji ubezpieczeń zdrowotnych i ich wyboru do
Znaczenie kryteriów identyfikacji ubezpieczeń zdrowotnych i ich wyboru do projektowania SOZ (systemu opieki zdrowotnej) i/lub jego restrukturyzowania (reformowania) Значення критеріїв ідентифікації медичних страхувань та їх вибору при проектуванні системи охорони здоров’я (СОЗ) та/або її реструктуризації (реформування). Holly - Kiev, 3-4.XI.2011

3 Kryteria typologiczne – I. Типологічні критерії – I.
Kryteria ogólne (universal, general) – rodzajowe: (1) Rodzaje ryzyk utraty zdrowia z przyczyn chorobowych z przyczyn pozachorobowych (2) Zakres pokrycia ryzyk utraty zdrowia przez ubezpieczenia wynikający: ze struktury SOZ z konstrukcji koszyka świadczeń gwarantowanych (3) Zasady przystąpienia/uczestnictwa obowiązkowe dobrowolne (4) Sposób finansowania świadczeń zdrowotnych przez: środki budżetowe środki publiczne środki prywatne (5) Zakres pokrycia ryzyk zdrowotnych przez określoną ofertę ich ubezpieczenia (6) Zakres i sposób neutralizacji ryzyka utraty zdrowia oferowany przez ubezpieczenie Типологічні критерії – I. Загальні критерії (видові) (1) Вид – ризик втрати здоров’я: - унаслідок хвороби - унаслідок інших причин. (2) Обсяг захисту від ризику (покриття ризику) страховиком, який витікає з: - структури системи охорони здоров’я; - конструкції кошика гарантованих медичних послуг. (3) Принципи (форма) участі: - обов’язкові; - добровільні. (4) Спосіб фінансування медичних послуг за рахунок: - бюджетних коштів; - публічних коштів (соціальні фонди); - приватні кошти. Обсяг покриття медичних ризиків на підставі визначеної пропозиції їх страхування (6) Обсяг та спосіб нейтралізації ризику втрати здоров’я на підставі страхування Holly - Kiev, 3-4.XI.2011

4 Kryteria typologiczne – II. Типологічні критерії – II.
Kryteria poszczególne (particular) – specyficzne zasięg terytorialny zakres przedmiotowy sposób organizacji wspólnoty ryzyka określony adresat oferty ……… Типологічні критерії – II. Детальні критерії – специфічні: територія дії предметний перелік спосіб організації спільності (групи) ризиків визначений адресат пропозиції ……… Holly - Kiev, 3-4.XI.2011

5 Holly - Kiev, 3-4.XI.2011

6 Holly - Kiev, 3-4.XI.2011

7 Szczegółową klasyfikację ubezpieczeń zdrowotnych przedstawimy w: Детальну класифікацію ми наводимо в журналі “Політика в галузі здоров’я”: Holly - Kiev, 3-4.XI.2011

8 Thank you for your attention
Dziękuję za uwagę Дякую за увагу! Holly - Kiev, 3-4.XI.2011


Pobierz ppt "International Conference on"

Podobne prezentacje


Reklamy Google