Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

TYPOLOGIA UBEZPIECZEŃ ZDROWOTNYCH RODZAJE UBEZPIECZEŃ ZDROWOTNYCH A TRAFNOŚĆ KRYTERIÓW ICH IDENTYFIKACJI I WYBORU TYPOLOGIA UBEZPIECZEŃ ZDROWOTNYCH RODZAJE.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "TYPOLOGIA UBEZPIECZEŃ ZDROWOTNYCH RODZAJE UBEZPIECZEŃ ZDROWOTNYCH A TRAFNOŚĆ KRYTERIÓW ICH IDENTYFIKACJI I WYBORU TYPOLOGIA UBEZPIECZEŃ ZDROWOTNYCH RODZAJE."— Zapis prezentacji:

1 TYPOLOGIA UBEZPIECZEŃ ZDROWOTNYCH RODZAJE UBEZPIECZEŃ ZDROWOTNYCH A TRAFNOŚĆ KRYTERIÓW ICH IDENTYFIKACJI I WYBORU TYPOLOGIA UBEZPIECZEŃ ZDROWOTNYCH RODZAJE UBEZPIECZEŃ ZDROWOTNYCH A TRAFNOŚĆ KRYTERIÓW ICH IDENTYFIKACJI I WYBORU Typology of health insurances Types of health insurance a relevance criteria of their identification and selection Типологія медичних страхувань. Види медичних страхувань та точність критеріїв їх ідентифікації та вибору International Conference on The successes and defeats of health insurance on emerging markets in Central and Eastern European countries – looking for the right way Kiev, 3-4 November 2011 Romuald Holly Ромуальд Холлі

2 Znaczenie kryteriów identyfikacji ubezpieczeń zdrowotnych i ich wyboru do projektowania SOZ (systemu opieki zdrowotnej) i/lub jego restrukturyzowania (reformowania) Holly - Kiev, 3-4.XI.2011 Значення критеріїв ідентифікації медичних страхувань та їх вибору при проектуванні системи охорони здоровя (СОЗ) та/або її реструктуризації (реформування).

3 Kryteria typologiczne – I. Kryteria ogólne (universal, general) – rodzajowe: (1) Rodzaje ryzyk utraty zdrowia z przyczyn chorobowych z przyczyn pozachorobowych (2) Zakres pokrycia ryzyk utraty zdrowia przez ubezpieczenia wynikający: ze struktury SOZ z konstrukcji koszyka świadczeń gwarantowanych (3) Zasady przystąpienia/uczestnictwa obowiązkowe dobrowolne (4) Sposób finansowania świadczeń zdrowotnych przez: środki budżetowe środki publiczne środki prywatne (5) Zakres pokrycia ryzyk zdrowotnych przez określoną ofertę ich ubezpieczenia (6) Zakres i sposób neutralizacji ryzyka utraty zdrowia oferowany przez ubezpieczenie Holly - Kiev, 3-4.XI.2011 Типологічні критерії – I. Загальні критерії (видові) (1)Вид – ризик втрати здоровя: - унаслідок хвороби - унаслідок інших причин. (2)Обсяг захисту від ризику (покриття ризику) страховиком, який витікає з: - структури системи охорони здоровя; - конструкції кошика гарантованих медичних послуг. (3)Принципи (форма) участі: - обовязкові; - добровільні. (4)Спосіб фінансування медичних послуг за рахунок: - бюджетних коштів; - публічних коштів (соціальні фонди); - приватні кошти. (5)Обсяг покриття медичних ризиків на підставі визначеної пропозиції їх страхування (6)Обсяг та спосіб нейтралізації ризику втрати здоровя на підставі страхування

4 Kryteria typologiczne – II. Kryteria poszczególne (particular) – specyficzne zasięg terytorialny zakres przedmiotowy sposób organizacji wspólnoty ryzyka określony adresat oferty ……… Holly - Kiev, 3-4.XI.2011 Типологічні критерії – II. Детальні критерії – специфічні: територія дії предметний перелік спосіб організації спільності (групи) ризиків визначений адресат пропозиції ………

5 Holly - Kiev, 3-4.XI.2011

6

7 Szczegółową klasyfikację ubezpieczeń zdrowotnych przedstawimy w: Детальну класифікацію ми наводимо в журналі Політика в галузі здоровя: Holly - Kiev, 3-4.XI.2011

8 Дякую за увагу! Thank you for your attention Dziękuję za uwagę Holly - Kiev, 3-4.XI.2011


Pobierz ppt "TYPOLOGIA UBEZPIECZEŃ ZDROWOTNYCH RODZAJE UBEZPIECZEŃ ZDROWOTNYCH A TRAFNOŚĆ KRYTERIÓW ICH IDENTYFIKACJI I WYBORU TYPOLOGIA UBEZPIECZEŃ ZDROWOTNYCH RODZAJE."

Podobne prezentacje


Reklamy Google