Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie Przygotowanie do egzaminu gimnazjalnego w 2012 roku.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie Przygotowanie do egzaminu gimnazjalnego w 2012 roku."— Zapis prezentacji:

1 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie Przygotowanie do egzaminu gimnazjalnego w 2012 roku

2 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie Egzamin gimnazjalny z języka obcego nowożytnego od roku szkolnego 2011/2012

3 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie Przygotował zespół języków obcych OKE w Krakowie na podstawie materiałów z CKE 3

4 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie SPRAWDZIAN EGZAMIN GIMNAZJALNY EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE ZAWODOWE EGZAMIN MATURALNY SYSTEM OCENIANIA ZEWNĘTRZNEGO egzamin eksternistyczny z zakresu liceum ogólnokształcącego egzamin eksternistyczny z zakresu szkoły podstawowej egzamin eksternistyczny z zakresu gimnazjum 4

5 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie 5 EGZAMIN GIMNAZJALNY

6 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie Zakres zmian w EG od roku szk. 2011/2012 Podstawy prawne Zakres wymagań Struktura EG Konstrukcja arkuszy egzaminacyjnych Czas trwania EG Komunikowanie wyników Zmiany w egzaminie gimnazjalnym 6

7 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie Zostały one zamieszczone na s. 5 w Informatorze o egzaminie gimnazjalnym od roku szkolnego 2011/2012. W przypadku Rozporządzenia MEN z dnia 20 sierpnia 2010 r. (Dz. U. nr 156, poz. 1046) zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania … szczególną uwagę należy zwrócić na zmianę 88) §8 p. 2) w części dotyczącej egzaminu gimnazjalnego: § 32 ust. 2 i 3, §35 ust. 3, 4a i 6, § 38 ust. 5 i 6, § 42 ust. 2, 2a-2e, §48 ust. 1, 5, 5a i 5b, … rozporządzenia wymienionego w §1 niniejszego rozporządzenia w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, które wchodzą w życie z dniem 1 września 2011 roku. Podstawy prawne egzaminu od roku 2011/2012 7

8 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie Egzamin gimnazjalny SPRAWDZA POZIOM OPANOWANIA UMIEJĘTNOŚCI i WIADOMOŚCI OKREŚLONYCH W PODSTAWIE PROGRAMOWEJ w części pierwszej – z zakresu języka polskiego, historii i wiedzy o społeczeństwie w części drugiej – z zakresu matematyki i przedmiotów przyrodniczych (biologii, chemii, fizyki i geografii) w części trzeciej – z zakresu języka obcego nowożytnego 8

9 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie 9 Egzamin gimnazjalny - INSPIRACJE Podstawa programowa z języka obcego dla gimnazjum Podstawa programowa z języka obcego dla gimnazjum Europejski System Opisu Kształcenia Językowego Europejski System Opisu Kształcenia Językowego Programy nauczania, podręczniki Programy nauczania, podręczniki Egzamin maturalny z języka obcego Egzamin maturalny z języka obcego Egzamin gimnazjalny Portfolio językowe

10 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie 10 Akty prawne określające kształt egzaminu Podstawa programowa z języka obcego dla gimnazjum Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. Podstawa programowa z języka obcego dla gimnazjum Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. Rozporządzenie MEN o ocenianiu z dnia 30 kwietnia 2007 r. Rozporządzenie MEN o ocenianiu z dnia 30 kwietnia 2007 r. Egzamin gimnazjalny Informator forma treść

11 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie 11 Cechy egzaminu gimnazjalnego powszechny obowiązkowy diagnostyczny (z pewnymi elementami różnicującymi) bez progu zaliczenia Wyniki egzaminu gimnazjalnego z zakresu języka obcego nowożytnego po raz pierwszy będą brane pod uwagę do rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych na poziomie podstawowym – w roku szkolnym 2011/2012 na poziomie rozszerzonym – w roku szkolnym 2017/2018

12 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie Podstawowe informacje zawarte w rozporządzeniu MEN Gimnazjalista przystępuje do trzeciej części egzaminu z jednego z sześciu języków: angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego, włoskiego, ukraińskiego (od roku szkolnego 2013/2014). Gimnazjalista może wybrać tylko ten język, którego uczył się w gimnazjum jako przedmiotu obowiązkowego. 12

13 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie Egzamin ma formę pisemną. Czas trwania egzaminu: poziom podstawowy – 60 minut (w tym ok. 10 minut – nagranie na płycie CD) poziom rozszerzony – 60 minut (w tym ok. 12 minut – nagranie na płycie CD).

14 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie Możliwe wybory poziomu egzaminu z języka obcego nowożytnego Język nauczany na bazie Podstawy programowej III.0 (poziom – dla początkujących) Język nauczany na bazie Podstawy programowej III.0 (poziom – dla początkujących) egzamin na poziomie podstawowym Język nauczany na bazie Podstawy programowej III.1 (poziom – na podbudowie wymagań dla II etapu edukacyjnego ) Język nauczany na bazie Podstawy programowej III.1 (poziom – na podbudowie wymagań dla II etapu edukacyjnego ) egzamin na poziomie podstawowym obowiązkowo egzamin na poziomie rozszerzonym nieobowiązkowo+ obowiązkowo egzamin na poziomie rozszerzonym 14

15 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie Części zestawu zadań egzaminacyjnych z języka obcego nowożytnego POZIOM PODSTAWOWY Rozumienie ze słuchu (CD) Znajomość funkcji językowych (CD) Rozumienie tekstów pisanych Znajomość środków językowych POZIOM ROZSZERZONY Rozumienie ze słuchu (CD) Rozumienie tekstów pisanych Znajomość środków językowych Wypowiedź pisemna 15

16 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie Podstawowe różnice pomiędzy poziomem wiedzy i umiejętności sprawdzanych w zadaniach egzaminacyjnych z języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym i rozszerzonym wynikają z: podstawy programowej typów zadań występujących na egzaminie. Różnice dotyczą przede wszystkim (w przypadku poziomu rozszerzonego): a. zakresu umiejętności językowych sprawdzana jest umiejętność tworzenia krótkiej wypowiedzi pisemnej sprawdzany jest szerszy zakres umiejętności w pozostałych zadaniach Różnice pomiędzy poziomem podstawowym a rozszerzonym 16

17 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie b. zakresu znajomości środków językowych: zakres tematyczny tekstów w zadaniach na rozumienie ze słuchu oraz rozumienie tekstów pisanych jest szerszy znajomość środków językowych sprawdzana jest produktywnie, nie tylko receptywnie; zdający musi zastosować odpowiednie środki leksykalno-gramatyczne, nie tylko wskazać właściwą formę spośród kilku podanych teksty stanowiące podstawę zadań w części sprawdzającej rozumienie ze słuchu oraz rozumienie tekstów pisanych charakteryzują się większą różnorodnością środków językowych Różnice pomiędzy poziomem podstawowym a rozszerzonym 17

18 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie c. zakresu tekstów stosowanych w zadaniach na rozumienie ze słuchu oraz rozumienie tekstów pisanych: typy tekstów są bardziej różnorodne teksty są nieznacznie dłuższe i o nieznacznie większym stopniu złożoności teksty sprawdzające rozumienie ze słuchu są czytane nieznacznie szybciej. Różnice pomiędzy poziomem podstawowym a rozszerzonym 18

19 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie Zadania odwołujące się do tekstu obcojęzycznego Podział zadań ze względu na rodzaj materiału źródłowego Zadania odwołujące się do materiału ikonograficznego Zadania odwołujące się do tekstu w języku polskim 19

20 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie Zadania zamknięte prawda/fałsz Zadania otwarte Typy zadań na egzaminie gimnazjalnym wyboru wielokrotnego na dobieranie z luką parafraza zdań tłumaczenie fragmentów zdań na język obcy układanie fragmentów zdań z podanych elementów leksykalnych zadania rozszerzonej odpowiedzi 20

21 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie Poziom podstawowy Zadania zamknięte Poziom rozszerzony Typy zadań na egzaminie gimnazjalnym Zadania zamknięte Zadania otwarte 21

22 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie Wybrane przykłady zadań zamkniętych 22

23 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie Znajdowanie określonych informacji Transkrypcja: Anna: Kuba, co robi twój tata? Kuba: Był pilotem, a teraz jest rolnikiem. A Twój? Anna: Jest fotografem. Kuba: Hm, też mógłbym to robić, jeśli nie uda mi się zostać pilotem. Czym zajmuje się ojciec Kuby?

24 Określanie intencji Filip dzwoni do Ani, aby A. przeprosić ją za swoje zachowanie. B. zaprosić ją na urodziny. C. opowiedzieć, co się wydarzyło w kinie. Ania: Halo? Filip: Halo? Cześć, Aniu. Tu Filip. Ania: O, cześć Filip. Filip: Słuchaj, ja w sprawie przyjęcia urodzinowego. Strasznie głupio wyszło… Ania: Nie, no w porządku. Nie ma sprawy. Filip: Nie, naprawdę strasznie mi głupio, że popsułem telewizor twoich rodziców. Ania: Filip, to był wypadek. Zdarza się… Idziesz do kina jutro? Filip: Tak, mam nadzieję, że film będzie interesujący. Ania: Szkoda, że ja nie mogę pójść. Musisz mi koniecznie wszystko opowiedzieć, jak wrócisz. 24

25 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie Określanie głównej myśli tekstu Marysia pisze o tym, A. dlaczego woli zimę od lata. B. jak spędza przerwę zimową. C. gdzie trzeba urządzić udane przyjęcie.

26 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie Znajomość funkcji językowych X: Co sądzisz o nowej płycie Chylińskiej? Y: ……………………………………… A. Nie wiedziałem, że wydała nową. B. Wydaje mi się, że tak. C. Nie wiem, czy ją kupiła. X: ………………………………………… Y: Trzeba skręcić w lewo na kolejnym skrzyżowaniu. A. Przepraszam, czy Pani jest stąd? B. Przepraszam, jak dojść do dworca PKS? C. Przepraszam, kiedy przyjedzie kolejny autobus? 26

27 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie Znajomość środków językowych Przeczytaj tekst. Wybierz właściwe, poprawne pod względem gramatycznym i leksykalnym uzupełnienie luk, wybierając spośród słów podanych w ramce. Wpisz odpowiednią literę (A – E) w kratkę obok numeru luki. 27

28 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie Znajomość środków językowych poziom podstawowy 28 Cześć Kasiu, Pozdrowienia z Gdańska! Jestem tu na wakacjach. 1. ………….. wczoraj i jeszcze nie zwiedziłam wszystkich ciekawych miejsc. Rano 2. …………… na plaży i kąpałam się w morzu. Jutro chciałabym odwiedzić moją kuzynkę, która mieszka w sąsiednim 3. ………….... Nie mogę się doczekać tego spotkania. Do zobaczenia wkrótce. Buziaki. Marysia A. byłam B. przyjechałam C. mieście D. wsi E. będę

29 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie Wybrane przykłady zadań otwartych 29

30 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie Znajomość środków językowych Przeczytaj tekst i uzupełnij go, wpisując w każdą lukę jeden wyraz z ramki w odpowiedniej formie. Jeden wyraz został podany dodatkowo i nie pasuje do żadnej luki. 30

31 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie Znajomość środków językowych poziom rozszerzony 31 Cześć Kasiu, Pozdrowienia z Gdańska! Jestem tu na wakacjach. 1. ………….. wczoraj i jeszcze nie zwiedziłam wszystkich ciekawych miejsc. Rano 2. …………… na plaży i kapałam się w morzu. Jutro chciałabym odwiedzić moją kuzynkę, która mieszka w sąsiednim 3. ………….... Nie mogę się doczekać tego spotkania. Do zobaczenia wkrótce. Buziaki. Marysia być przyjechać miasto wieś

32 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie TRANSFORMACJE Uzupełnij drugie zdanie tak, aby zachować znaczenia zdania wyjściowego. W każdym zdaniu brakuje maksymalnie czterech słów. Wymagana jest pełna poprawność ortograficzna wpisywanych słów. np. Wszystkie pozostałe szkoły w okolicy są droższe niż nasza. Nasza szkoła …………………………………………… szkołą w okolicy. 32

33 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie TŁUMACZENIE FRAGMENTÓW ZDAŃ NA JĘZYK OBCY Przetłumacz fragmenty podane w nawiasach na język […] tak, aby otrzymać logiczne i gramatycznie poprawne zdania. W każdym tłumaczeniu użyj maksymalnie czterech słów. Wymagana jest pełna poprawność ortograficzna wpisywanych fragmentów. 33

34 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie GRAMATYKALIZACJA Uzupełnij zdania wykorzystując podane w nawiasach wyrazy w odpowiedniej formie. Nie należy zmieniać kolejności podanych wyrazów, trzeba natomiast dodać wszystkie niezbędne elementy, aby otrzymać logiczne i gramatycznie poprawne zdania. W każdym zdaniu brakuje maksymalnie czterech elementów. Wymagana jest pełna poprawność ortograficzna wpisywanych fragmentów. np. Wczoraj ([ja] / iść / kino) i obejrzałem Avatar. Wczoraj ……………………………………… i obejrzałem Avatar. Jeśli ([on] / mieć / czas), na pewno nam pomoże. Jeśli ……………………………………………, na pewno nam pomoże. 34

35 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie Wypowiedź pisemna 35

36 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie Zadanie polega na napisaniu krótkiego (50–100 słów) tekstu użytkowego (listu prywatnego, wiadomości, e-maila) z elementami opisu, relacjonowania, zaproszenia, wyrażania i uzasadniania opinii i uczuć itp., zgodnie ze szczegółowymi wskazówkami podanymi w poleceniu. W każdym poleceniu podane są trzy elementy, które uczeń powinien rozwinąć w wypowiedzi. 36

37 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie Poznałeś /poznałaś interesującą osobę. W e-mailu do kolegi/koleżanki z zagranicy napisz: w jakich okolicznościach poznałeś/poznałaś tę osobę jak ta osoba wygląda jakie masz związane z nią plany na weekend. Podpisz się jako XYZ. Rozwiń swoją wypowiedź w każdym z trzech podpunktów, pamiętając, że długość e-maila powinna wynosić od 50 do 100 słów. Oceniana jest umiejętność pełnego przekazania informacji, spójność i logika wypowiedzi oraz zakres i poprawność środków językowych. 37

38 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie Ocenianie zadań rozszerzonej odpowiedzi Każda wypowiedź jest oceniana w następujących kryteriach: treść spójność i logika wypowiedzi zakres środków językowych poprawność środków językowych 38

39 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie W ocenie treści bierze się najpierw pod uwagę, do ilu elementów z polecenia uczeń się odniósł w swojej wypowiedzi, a następnie ile z tych elementów rozwinął w zadowalającym stopniu. Wypowiedź kwalifikuje się do jednego z pięciu poziomów zgodnie z poniższą tabelą. Na przykład wypowiedź ucznia, który odniósł się do 2 elementów i oba rozwinął, zostanie zakwalifikowana do poziomu 2 (uczeń otrzymuje 2 punkty). Kryteria oceniania wypowiedzi pisemnej – ocenianie treści 39

40 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie Jako element wspomniany w pracy (element, do którego uczeń się odniósł) należy przyjąć komunikatywną wypowiedź ucznia, która w minimalnym stopniu odnosi się do jednego z trzech podpunktów treści polecenia. Jako element rozwinięty w pracy należy przyjąć komunikatywną wypowiedź ucznia, która odnosi się do jednego z trzech podpunktów treści polecenia przy pomocy dwóch lub więcej informacji szczegółowych. Kryteria oceniania wypowiedzi pisemnej – ocenianie treści 40

41 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie W ocenie spójności bierze się pod uwagę, czy i w jakim stopniu tekst funkcjonuje jako całość dzięki jasnym powiązaniom (np. leksykalnym, gramatycznym) wewnątrz zdań oraz między zdaniami lub akapitami tekstu. W ocenie logiki wypowiedzi bierze się pod uwagę, czy i w jakim stopniu wypowiedź jest klarowna (np. czy nie jest jedynie zbiorem przypadkowych myśli). Kryteria oceniania wypowiedzi pisemnej – ocenianie spójności i logiki 41

42 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie Kryteria oceniania wypowiedzi pisemnej – ocenianie spójności i logiki 42

43 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie W ocenie zakresu środków językowych bierze się pod uwagę zróżnicowanie struktur leksykalno-gramatycznych użytych w wypowiedzi. Kryteria oceniania wypowiedzi pisemnej – ocenianie zakresu środków językowych 43

44 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie W ocenie poprawności środków językowych bierze się pod uwagę błędy gramatyczne, leksykalne i ortograficzne oraz ich wpływ na komunikatywność wypowiedzi. Ocenianie poprawności środków językowych 44

45 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie 1. Wypowiedź nie podlega ocenie, jeżeli jest nieczytelna całkowicie niezgodna z poleceniem niekomunikatywna dla odbiorcy (np. napisana fonetycznie) odtworzona z podręcznika lub innego źródła (nie jest uznawana za wypowiedź sformułowaną przez zdającego). 2. Jeżeli wypowiedź zakwalifikowano do Poziomu 0 w kryterium treści, we wszystkich pozostałych kryteriach należy ją również zakwalifikować do Poziomu 0 (uczeń otrzymuje 0 punktów). Kryteria oceniania wypowiedzi pisemnej – uwagi dodatkowe 45

46 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie 3. Jeżeli wypowiedź zakwalifikowano do Poziomu 1 w kryterium treści, we wszystkich pozostałych kryteriach można ją również zakwalifikować najwyżej do Poziomu 1. 4. Jeżeli wypowiedź zawiera 40 słów lub mniej, jest oceniana wyłącznie w kryterium treści. W pozostałych kryteriach należy ją zakwalifikować do Poziomu 0. 5.W ocenie poprawności środków językowych w wypowiedziach uczniów ze stwierdzoną dysleksją nie bierze się pod uwagę błędów ortograficznych. Kryteria oceniania wypowiedzi pisemnej – uwagi dodatkowe 46

47 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie Poznałeś/poznałaś interesującą osobę. W e-mailu do kolegi/koleżanki z Anglii napisz: w jakich okolicznościach poznałeś/poznałaś tę osobę jak ta osoba wygląda jakie masz związane z nią plany na weekend. Cześć Jagoda! po drodze do szkoły spotykam interesującego chłopaka. Nazywa się Janek. Uczyć się do szkoła. Jest krótkie, blond włosy i niebieskie oczy, chudy i niski. W poniedziałek my razem iść kino. Bardzo mi go miło spotkać. Ty tęsknić ja. Klaudia 41 słów Przykład wypowiedzi pisemnej 47

48 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie Treść – 1, ponieważ uczeń ujął 2 elementy (pierwszy i drugi podpunkt treści polecenia), ale w przypadku pierwszego podpunktu dochodzi do zaburzonej komunikacji na skutek użycia niewłaściwej struktury, więc nie zaliczamy go; podpunkt drugi wspomniany i rozwinięty. Podpunkt trzeci nieujęty, ponieważ nie pada wyrażenie z użyciem słów weekend / piątek / sobota / niedziela. Spójność – 0, ponieważ brakuje spójności na poziomie zdania, a niektóre fragmenty są nielogiczne. Bogactwo – 1, ograniczony zakres środków językowych. Poprawność – 0, ponieważ występują liczne błędy zakłócające komunikację, czyniące pracę niezrozumiałą. Ocena wypowiedzi 48

49 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie Poznałeś/poznałaś interesującą osobę. W e-mailu do kolegi/koleżanki z Anglii napisz: w jakich okolicznościach poznałeś/poznałaś tę osobę jak ta osoba wygląda jakie masz związane z nią plany na weekend. Cześć Jagoda! po drodze do szkoły spotykam interesującego chłopaka. Nazywa się Janek. Jest krótkie, blond włosy i niebieskie oczy. W poniedziałek my iść kino. Bardzo mi miło spotkać. Ty tęsknić ja. Klaudia 32 słowa Przykład wypowiedzi pisemnej 49

50 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie Treść – 1, ponieważ uczeń ujął 2 elementy (pierwszy i drugi podpunkt treści polecenia), ale w przypadku pierwszego podpunktu dochodzi do zaburzonej komunikacji na skutek użycia niewłaściwej struktury, więc nie zaliczamy go; podpunkt drugi wspomniany i rozwinięty. Podpunkt trzeci nieujęty, ponieważ nie pada wyrażenie z użyciem słów weekend / piątek / sobota / niedziela. Spójność – 0 Bogactwo – 0 Poprawność – 0 Praca liczy mniej niż 40 słów. Ocena wypowiedzi 50

51 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie Przykład wypowiedzi pisemnej Widziałaś / Widziałeś film w nowym kinie. W liście do kolegi / koleżanki z zagranicy: wyjaśnij, dlaczego nowe kino Ci się podobało; napisz, dlaczego polecasz obejrzany film; opisz, co zdarzyło się, kiedy wracałaś / wracałeś z kina. 51

52 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie Treść: 0 pkt Cześć, Dawid! Nowe kino bardzo mi się podobało. Obejrzałem Piratów z Karaibów, też powinieneś zobaczyć ten film. Po filmie wyszedłem z kina. Trzymaj się, Kuba 52

53 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie Dobre rady Warto: regularnie słuchać nagrań rodzimych użytkowników języka i czytać różnorodne teksty w danym języku obcym, zwracając uwagę na fragmenty, które stanowią uzasadnienie dla poprawnych odpowiedzi do zadań opracowanych na bazie tych tekstów, dokładnie zapoznać się z kryteriami oceniania wypowiedzi pisemnej, systematycznie ćwiczyć pisanie własnych tekstów, wykorzystując fragmenty różnych poleceń i zwracając uwagę na komunikatywny przekaz informacji, wzbogacać słownictwo i poszerzać zasób struktur gramatycznych. 53

54 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie MOODLE 54

55 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie Życzymy powodzenia! Dziękujemy za uwagę. 55


Pobierz ppt "Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie Przygotowanie do egzaminu gimnazjalnego w 2012 roku."

Podobne prezentacje


Reklamy Google