Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Strategia kontraktowania świadczeń zdrowotnych na 2008 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Strategia kontraktowania świadczeń zdrowotnych na 2008 r."— Zapis prezentacji:

1 Strategia kontraktowania świadczeń zdrowotnych na 2008 r.
LUBUSKI ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI NFZ ZIELONA GÓRA 16 LISTOPADA 2008 r.

2 MIESZKAŃCY LUBUSKIEGO
Liczba ubezpieczonych – ok Liczba mieszkańców - ok. 1 008 tys. Kwota na świadczenia zdrowotne jednego ubezpieczonego Lubuszanina niższa od średniej krajowej: - w 2005 r. – 807,83 zł (kraj – 867,67 zł) - w 2006 r. – 804,13 zł (kraj – 882,67 zł) - w 2007* r. – 929,76 zł (kraj – 1012,18 zł) * rok uwzględnione środki finansowe na wzrost wynagrodzeń

3 STRATEGIA LOW NFZ podstawą ogłoszenia w 2006 roku konkursów i
W 2006 r. powstaje dokument, który staje się podstawą ogłoszenia w 2006 roku konkursów i podpisania umów na wszystkie rodzaje świadczeń opieki zdrowotnej na lata 2007 – 2009: „Strategia kontraktowania świadczeń opieki zdrowotnej przez Lubuski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia na lata 2007 – 2009”

4 MIGRACJE UBEZPIECZONYCH
Jednym z powodów powstania Strategii była migracja. Wielu Lubuszan wyjeżdżało leczyć się poza granice województwa. Dodatkowo w latach 2005, 2006 i obowiązywał niekorzystny dla Lubuskiego tzw. współczynnik migracji Efekt? Mniej pieniędzy na leczenie 2006 r. – o tys. zł 2007 r. – o tys. zł

5 STRATEGIA LOW NFZ Służba zdrowia w województwie lubuskim borykała się
także z innymi problemami, których rozwiązanie LOW NFZ kompleksowo ujął w Strategii : Zbyt dużą liczbą szpitali o podobnej ofercie, konkurujących ze sobą na terenie powiatu Brakiem pełnej oferty oddziałów szpitalnych, występujących w innych województwach, np. oddział geriatryczny Zbyt dużą liczbą niewykorzystanych łóżek na oddziałach szpitalnych (poniżej średniej krajowej)

6 STRATEGIA LOW NFZ Bardzo dużym zadłużeniem niektórych SP ZOZ-ów
Nierównym dostępem dla ubezpieczonych do niektórych rodzajów i zakresów świadczeń zdrowotnych Zbyt małą liczbą oddziałów świadczących wysokospecjalistyczne świadczenia (efekt – migracja)

7 Kontraktowanie świadczeń na lata 2007-2009
Zasady kontraktowania zostały podporządkowane założeniem Strategii * Ilość wszystkich postępowań: 1.084 * Lecznictwo szpitalne (bez psychiatrii) - ogłoszono 191 postępowań

8 PIERWSZE EFEKTY WDROŻENIA STRATEGII
* Nowe oddziały i pododdziały specjalistyczne: 3 urazowo-ortopedyczne, 3 chirurgii onkologicznej, reumatologiczny, 1 kardiologiczny, * Pierwszy w województwie lubuskim oddział geriatryczny, na bazie oddziału neurologicznego * Nowa oferta usług - pacjenci mogą m.in. skorzystać z 3 nowych programów profilaktycznych, z pielęgniarskiej opieki długoterminowej

9 PIERWSZE EFEKTY WDROŻENIA STRATEGII
O 63 zwiększono liczbę łóżek w opiece długoterminowej; Większy dostęp do specjalistów i specjalistycznych procedur w zakresie: chirurgii naczyniowej, chirurgii onkologicznej, chirurgii urazowo-ortopedycznej, kardiochirurgii, neurochirurgii, kardiologii; Rozwój wysokospecjalistycznych oddziałów, m.in. kardiologii i kardiochirurgii. Woj. lubuskie zajmuje trzecie miejsce w kraju, przeliczając ilość wykonanych zabiegów koronarografii i angioplastyki wieńcowej na 1 mln mieszkańców

10 PIERWSZE EFEKTY WDROŻENIA STRATEGII
Migracje Lubuszanie coraz rzadziej wyjeżdżają leczyć się poza granice regionu Ubezpieczeni z innych województw chcą i leczą się w Lubuskiem;

11 Kontraktowanie świadczeń – listopad 2007 r.
Po zatwierdzeniu planu finansowego na 2008 r., LOW NFZ przystąpił do negocjacji ze świadczeniodawcami umów o udzielanie świadczeń zdrowotnych w 2008 r. Negocjacje dotyczą około 900 umów i podobnie jak w ub. roku, są podporządkowane „Strategii kontraktowania świadczeń zdrowotnych” opracowanej w 2006 r.

12 Plan finansowy 2008 Wyszczególnienie Plan finansowy na 2008 Wartość świadczeń zdrowotnych Wartość podwyżek Wartość pełnomocnictw udzielonych Wartość pełnomocnictw otrzymanych podstawowa opieka zdrowotna 18 560 248 98 ambulatoryjna opieka specjalistyczna 67 933 9 067 3 025 1 649 lecznictwo szpitalne 60 306 63 872 19 488 programy terapeutyczne 16 625 opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień 54 325 10 175 2 585 13 707 rehabilitacja lecznicza 30 130 4 870 2 143 1 732 opieka długoterminowa 14 235 2 043 494 867 leczenie stomatologiczne 36 568 4 432 519 469 lecznictwo uzdrowiskowe 11 320 880 - pomoc doraźna i transport sanitarny 1 787 313 koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu 2 210 451 104 10 świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie 22 450 1 550 4 057 2 190 zaopatrzenie w sprzęt ortopedyczny, środki pomocnicze i lecznicze środki techniczne 13 500 refundacja cen leków Koszty realizacji zespołów ratownictwa medycznego 33 993 5 317 Suma 77 047 40 210

13 WZROST NAKŁADÓW NA ŚWIADCZENIA
Wyszczególnienie Plan finansowy na 2007 r. Plan finansowy na 2008 r. Wartość świadczeń zdrowotnych w styczniu Wartość świadczeń zdrowotnych obecnie Wzrost w stosunku do stycznia (w %) styczniu 2008 r. Wzrost planu na 2008 r. do obecnego 2008 r. do planu na styczeń 2007 r. budżet z ratownictwem ,00 ,00 8,84 ,00 2,59 11,67 budżet bez ratownictwa ,00 ,00 9,17 ,00 2,19 11,56 ratownictwa z podwyżkami ,00 ,00 8,25 ,00 2,51 10,97 ratownictwem i z podwyżkami ,00 ,00 7,94 ,00 2,81 10,98 ratownictwem, podwyżkami i pełnomocnictwami ,00 6,78 15,26

14 Kontraktowanie świadczeń – listopad 2007 r.
Dążenie do: 1. poprawy jakości udzielanych świadczeń 2. równego dostępu do świadczeń niezależnie od miejsca zamieszkania, 3. dostosowania opieki zdrowotnej do dynamiki długookresowych trendów demograficznych oraz epidemiologicznych, 4.dostosowania opieki zdrowotnej do udzielania świadczeń stacjonarnych w trybie jednodniowym, 5. ograniczenia migracji ubezpieczonych, 6. skrócenia kolejek oczekujących na wysokospecjalistyczne świadczenia zdrowotne

15 Pozostałe świadczenia – aneksy do umów będą podpisywane na cały rok
Kontraktowanie świadczeń – listopad 2007 r. Szpitalnictwo – aneksy do umów będą podpisywane na pierwsze 4 miesiące 2008 r. 1 Pozostałe świadczenia – aneksy do umów będą podpisywane na cały rok 2

16 Kontraktowanie świadczeń – listopad 2007 r.
Negocjacje obejmują następujące zakresy: specjalistykę stomatologię lecznictwo szpitalne rehabilitację opiekę długoterminową psychiatrię świadczenia odrębnie kontraktowane (np. tomografia, dializy, rezonans)

17 Kontraktowanie świadczeń WYSOKOŚĆ KONTRAKTÓW
* Nie niższe niż w 2007 r. (pod warunkiem, że świadczeniodawca realizował kontrakt w 2007 r.) * Po raz pierwszy określone na podstawie analizy wykonania kontraktów za pierwsze 9 miesięcy 2007 r. W analizie, pod uwagę brano jakość wykonywanych świadczeń oraz ich wielkość.

18 Kontraktowanie świadczeń WYCENA ŚWIADCZEŃ
Od 1 stycznia 2008 r. w szpitalnictwie rośnie wycena punktu z 10 zł za punkt do 10,50-11 zł W specjalistyce: – w 2007 r. najniżej wyceniana porada miała wartość 2 punktów - w 2008 r. – będą to 4 punkty

19 Kontraktowanie świadczeń
STOMATOLOGIA * Od 1 stycznia 2008 roku wycena procedur stomatologicznych (w tym ortodontycznych) będzie wyższa o około 30 proc. Konkursy uzupełniające na gminy, gdzie brakuje świadczeniodawców, np. Bytnica, Cybinka, Przewóz i Kłodawa * Konkurs na poradnię ortodontyczną na północy województwa * Konkurs na doraźną pomoc stomatologiczną w nocy, weekendy i święta.

20 STOMATOLOGIA – nowości, czyli tańsze leczenie zębów
* Pacjent będzie mógł dopłacić różnicę w cenie między materiałem jakiego użyje stomatolog, a tym gwarantowanym przez NFZ * Stomatolog musi wywiesić w gabinecie cennik świadczeń z użyciem materiałów innych niż gwarantowane. * Zgoda pacjenta na dopłatę musi być wyrażona pisemnie

21 Kontraktowanie świadczeń Podstawowa opieka zdrowotna
ZMIANY DLA LEKARZA OD 2008 r. : Wzrasta stawka kapitacyjna dla lekarza rodzinnego za jednego pacjenta miesięcznie: 6,40 zł – 2007 r. 6,75 zł – 2008 r.

22 Kontraktowanie świadczeń Podstawowa opieka zdrowotna
ZMIANY DLA PACJENTA OD 2008 r.: każdy lekarz rodzinny realizuje program profilaktyki chorób układu krążenia Chętni lekarze rodzinni będą także realizować program profilaktyki chorób odtytoniowych. Od stycznia lekarze poz mogą także przyjmować swoich pacjentów w ramach nocnej i świątecznej opieki medycznej (o ile wyrażą chęć i podpiszą umowę z NFZ)

23 Kontraktowanie świadczeń KONKURSY UZUPEŁNIAJACE
Ogłoszone zostały konkursy, które mają uzupełnić tzw. białe plamy, w ramach m.in.: Geriatrii – północ województwa Onkologii - północ województwa Ortodoncji - północ województwa

24 Kontraktowanie świadczeń KONKURSY UZUPEŁNIAJACE
Na poradnie, do których pacjenci czekają w najdłuższych kolejkach, głównie: Kardiologiczne Onkologiczne Alergologiczne Hematologiczne

25 Kontraktowanie świadczeń OPIEKA DŁUGOTERMINOWA
Zgodnie za Strategią, planowany jest rozwój opieki nad osobami starszymi i mocno schorowanymi: rozwój opieki hospicyjnej w domu pacjenta konkursy uzupełniające na te regiony Lubuskiego, gdzie brakuje domowej opieki długoterminowej, np. w powiecie strzelecko-drezdeneckim, słubickim, ziemskim gorzowskim NOWOŚĆ - pielęgniarska opieka środowiskowa – pielęgniarka będzie mogła objąć szczególną opieką niewielką grupę chorych, poświęcając im tyle uwagi, ile wymaga ich stan zdrowia.

26 Kontraktowanie świadczeń ZAĆMA I ENDOPROTEZY
Dodatkowe nakłady finansowe na operacje zaćmy i endoprotezoplastykę. Powód? Bardzo długi czas oczekiwania na zabieg.

27 Kontraktowanie świadczeń LECZENIE UZDROWISKOWE
NOWOŚĆ – konkurs na świadczenia w zakresie leczenia uzdrowiskowego W 2008 r. planujemy zwiększyć nakłady na: leczenie szpitalne uzdrowiskowe uzdrowiskową rehabilitację stacjonarną i ambulatoryjną, Natomiast zmniejszyć nakłady na leczenie sanatoryjne

28 Kontraktowanie świadczeń
Początek negocjacji - 12 listopada 2007 r. Zakończenie negocjacji – 30 listopada 2007 r. Podpisanie aneksów do umów – 31 grudnia 2007 r.

29 Lubuski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia
Dziękuję za uwagę Lubuski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia


Pobierz ppt "Strategia kontraktowania świadczeń zdrowotnych na 2008 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google