Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Strategia kontraktowania świadczeń zdrowotnych na 2008 r. LUBUSKI ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI NFZ ZIELONA GÓRA 16 LISTOPADA 2008 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Strategia kontraktowania świadczeń zdrowotnych na 2008 r. LUBUSKI ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI NFZ ZIELONA GÓRA 16 LISTOPADA 2008 r."— Zapis prezentacji:

1 Strategia kontraktowania świadczeń zdrowotnych na 2008 r. LUBUSKI ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI NFZ ZIELONA GÓRA 16 LISTOPADA 2008 r.

2 MIESZKAŃCY LUBUSKIEGO Liczba ubezpieczonych – ok Liczba mieszkańców - ok tys. Kwota na świadczenia zdrowotne jednego ubezpieczonego Lubuszanina niższa od średniej krajowej: - w 2005 r. – 807,83 zł (kraj – 867,67 zł) - w 2006 r. – 804,13 zł (kraj – 882,67 zł) - w 2007* r. – 929,76 zł (kraj – 1012,18 zł) * rok uwzględnione środki finansowe na wzrost wynagrodzeń

3 STRATEGIA LOW NFZ W 2006 r. powstaje dokument, który staje się podstawą ogłoszenia w 2006 roku konkursów i podpisania umów na wszystkie rodzaje świadczeń opieki zdrowotnej na lata 2007 – 2009: Strategia kontraktowania świadczeń opieki zdrowotnej przez Lubuski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia na lata 2007 – 2009

4 MIGRACJE UBEZPIECZONYCH Jednym z powodów powstania Strategii była migracja. Wielu Lubuszan wyjeżdżało leczyć się poza granice województwa. Dodatkowo w latach 2005, 2006 i 2007 obowiązywał niekorzystny dla Lubuskiego tzw. współczynnik migracji Efekt? Mniej pieniędzy na leczenie 2006 r. – o tys. zł 2007 r. – o tys. zł

5 Służba zdrowia w województwie lubuskim borykała się także z innymi problemami, których rozwiązanie LOW NFZ kompleksowo ujął w Strategii : Zbyt dużą liczbą szpitali o podobnej ofercie, konkurujących ze sobą na terenie powiatu Brakiem pełnej oferty oddziałów szpitalnych, występujących w innych województwach, np. oddział geriatryczny Zbyt dużą liczbą niewykorzystanych łóżek na oddziałach szpitalnych (poniżej średniej krajowej) STRATEGIA LOW NFZ

6 Bardzo dużym zadłużeniem niektórych SP ZOZ-ów Nierównym dostępem dla ubezpieczonych do niektórych rodzajów i zakresów świadczeń zdrowotnych Zbyt małą liczbą oddziałów świadczących wysokospecjalistyczne świadczenia (efekt – migracja) STRATEGIA LOW NFZ

7 Kontraktowanie świadczeń na lata Zasady kontraktowania zostały podporządkowane założeniem Strategii * Ilość wszystkich postępowań: * Lecznictwo szpitalne (bez psychiatrii) - ogłoszono 191 postępowań

8 PIERWSZE EFEKTY WDROŻENIA STRATEGII * Nowe oddziały i pododdziały specjalistyczne: 3 urazowo-ortopedyczne, 3 chirurgii onkologicznej, reumatologiczny, 1 kardiologiczny, * Pierwszy w województwie lubuskim oddział geriatryczny, na bazie oddziału neurologicznego * Nowa oferta usług - pacjenci mogą m.in. skorzystać z 3 nowych programów profilaktycznych, z pielęgniarskiej opieki długoterminowej

9 PIERWSZE EFEKTY WDROŻENIA STRATEGII O 63 zwiększono liczbę łóżek w opiece długoterminowej; Większy dostęp do specjalistów i specjalistycznych procedur w zakresie: chirurgii naczyniowej, chirurgii onkologicznej, chirurgii urazowo-ortopedycznej, kardiochirurgii, neurochirurgii, kardiologii; Rozwój wysokospecjalistycznych oddziałów, m.in. kardiologii i kardiochirurgii. Woj. lubuskie zajmuje trzecie miejsce w kraju, przeliczając ilość wykonanych zabiegów koronarografii i angioplastyki wieńcowej na 1 mln mieszkańców

10 PIERWSZE EFEKTY WDROŻENIA STRATEGII Migracje Lubuszanie coraz rzadziej wyjeżdżają leczyć się poza granice regionu Ubezpieczeni z innych województw chcą i leczą się w Lubuskiem;

11 Kontraktowanie świadczeń – listopad 2007 r. Po zatwierdzeniu planu finansowego na 2008 r., LOW NFZ przystąpił do negocjacji ze świadczeniodawcami umów o udzielanie świadczeń zdrowotnych w 2008 r. Negocjacje dotyczą około 900 umów i podobnie jak w ub. roku, są podporządkowane Strategii kontraktowania świadczeń zdrowotnych opracowanej w 2006 r.

12 Plan finansowy 2008 Wyszczególnienie Plan finansowy na 2008 Wartość świadczeń zdrowotnych Wartość podwyżek Wartość pełnomocnictw udzielonych Wartość pełnomocnictw otrzymanych podstawowa opieka zdrowotna ambulatoryjna opieka specjalistyczna lecznictwo szpitalne programy terapeutyczne opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień rehabilitacja lecznicza opieka długoterminowa leczenie stomatologiczne lecznictwo uzdrowiskowe pomoc doraźna i transport sanitarny koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie zaopatrzenie w sprzęt ortopedyczny, środki pomocnicze i lecznicze środki techniczne refundacja cen leków Koszty realizacji zespołów ratownictwa medycznego Suma

13 WZROST NAKŁADÓW NA ŚWIADCZENIA Wyszczególnienie Plan finansowy na 2007 r.Plan finansowy na 2008 r. Wartość świadczeń zdrowotnych w styczniu Wartość świadczeń zdrowotnych obecnie Wzrost w stosunku do stycznia (w %) Wartość świadczeń zdrowotnych w styczniu 2008 r. Wzrost planu na 2008 r. do obecnego (w %) Wzrost planu na 2008 r. do planu na styczeń 2007 r. (w %) budżet z ratownictwem , ,00 8, ,00 2,5911,67 budżet bez ratownictwa , ,00 9, ,00 2,1911,56 budżet bez ratownictwa z podwyżkami , ,00 8, ,00 2,5110,97 budżet z ratownictwem i z podwyżkami , ,00 7, ,00 2,8110,98 budżet z ratownictwem, podwyżkami i pełnomocnictwami ,00 6,7815,26

14 Kontraktowanie świadczeń – listopad 2007 r. Dążenie do: 1. poprawy jakości udzielanych świadczeń 2. równego dostępu do świadczeń niezależnie od miejsca zamieszkania, 3. dostosowania opieki zdrowotnej do dynamiki długookresowych trendów demograficznych oraz epidemiologicznych, 4.dostosowania opieki zdrowotnej do udzielania świadczeń stacjonarnych w trybie jednodniowym, 5. ograniczenia migracji ubezpieczonych, 6. skrócenia kolejek oczekujących na wysokospecjalistyczne świadczenia zdrowotne

15 Szpitalnictwo – aneksy do umów będą podpisywane na pierwsze 4 miesiące 2008 r. 1 Pozostałe świadczenia – aneksy do umów będą podpisywane na cały rok 2 Kontraktowanie świadczeń – listopad 2007 r.

16 Negocjacje obejmują następujące zakresy: - specjalistykę - stomatologię - lecznictwo szpitalne - rehabilitację - opiekę długoterminową - psychiatrię - świadczenia odrębnie kontraktowane (np. tomografia, dializy, rezonans)

17 Kontraktowanie świadczeń WYSOKOŚĆ KONTRAKTÓW * Nie niższe niż w 2007 r. (pod warunkiem, że świadczeniodawca realizował kontrakt w 2007 r.) * Po raz pierwszy określone na podstawie analizy wykonania kontraktów za pierwsze 9 miesięcy 2007 r. W analizie, pod uwagę brano jakość wykonywanych świadczeń oraz ich wielkość.

18 Kontraktowanie świadczeń WYCENA ŚWIADCZEŃ Od 1 stycznia 2008 r. w szpitalnictwie rośnie wycena punktu z 10 zł za punkt do 10,50-11 zł W specjalistyce: – w 2007 r. najniżej wyceniana porada miała wartość 2 punktów - w 2008 r. – będą to 4 punkty

19 Kontraktowanie świadczeń STOMATOLOGIA * Od 1 stycznia 2008 roku wycena procedur stomatologicznych (w tym ortodontycznych) będzie wyższa o około 30 proc. Konkursy uzupełniające na gminy, gdzie brakuje świadczeniodawców, np. Bytnica, Cybinka, Przewóz i Kłodawa * Konkurs na poradnię ortodontyczną na północy województwa * Konkurs na doraźną pomoc stomatologiczną w nocy, weekendy i święta.

20 STOMATOLOGIA – nowości, czyli tańsze leczenie zębów * Pacjent będzie mógł dopłacić różnicę w cenie między materiałem jakiego użyje stomatolog, a tym gwarantowanym przez NFZ * Stomatolog musi wywiesić w gabinecie cennik świadczeń z użyciem materiałów innych niż gwarantowane. * Zgoda pacjenta na dopłatę musi być wyrażona pisemnie

21 Kontraktowanie świadczeń Podstawowa opieka zdrowotna ZMIANY DLA LEKARZA OD 2008 r. : Wzrasta stawka kapitacyjna dla lekarza rodzinnego za jednego pacjenta miesięcznie: 6,40 zł – 2007 r. 6,75 zł – 2008 r.

22 Kontraktowanie świadczeń Podstawowa opieka zdrowotna ZMIANY DLA PACJENTA OD 2008 r.: każdy lekarz rodzinny realizuje program profilaktyki chorób układu krążenia Chętni lekarze rodzinni będą także realizować program profilaktyki chorób odtytoniowych. Od stycznia lekarze poz mogą także przyjmować swoich pacjentów w ramach nocnej i świątecznej opieki medycznej (o ile wyrażą chęć i podpiszą umowę z NFZ)

23 Kontraktowanie świadczeń KONKURSY UZUPEŁNIAJACE Ogłoszone zostały konkursy, które mają uzupełnić tzw. białe plamy, w ramach m.in.: Geriatrii – północ województwa Onkologii - północ województwa Ortodoncji - północ województwa

24 Kontraktowanie świadczeń KONKURSY UZUPEŁNIAJACE Na poradnie, do których pacjenci czekają w najdłuższych kolejkach, głównie: Kardiologiczne Onkologiczne Alergologiczne Hematologiczne

25 Kontraktowanie świadczeń OPIEKA DŁUGOTERMINOWA Zgodnie za Strategią, planowany jest rozwój opieki nad osobami starszymi i mocno schorowanymi: rozwój opieki hospicyjnej w domu pacjenta konkursy uzupełniające na te regiony Lubuskiego, gdzie brakuje domowej opieki długoterminowej, np. w powiecie strzelecko- drezdeneckim, słubickim, ziemskim gorzowskim NOWOŚĆ - pielęgniarska opieka środowiskowa – pielęgniarka będzie mogła objąć szczególną opieką niewielką grupę chorych, poświęcając im tyle uwagi, ile wymaga ich stan zdrowia.

26 Kontraktowanie świadczeń ZAĆMA I ENDOPROTEZY Dodatkowe nakłady finansowe na operacje zaćmy i endoprotezoplastykę. Powód? Bardzo długi czas oczekiwania na zabieg.

27 Kontraktowanie świadczeń LECZENIE UZDROWISKOWE NOWOŚĆ – konkurs na świadczenia w zakresie leczenia uzdrowiskowego W 2008 r. planujemy zwiększyć nakłady na: leczenie szpitalne uzdrowiskowe uzdrowiskową rehabilitację stacjonarną i ambulatoryjną, Natomiast zmniejszyć nakłady na leczenie sanatoryjne

28 Kontraktowanie świadczeń Początek negocjacji - 12 listopada 2007 r. Zakończenie negocjacji – 30 listopada 2007 r. Podpisanie aneksów do umów – 31 grudnia 2007 r.

29 Dziękuję za uwagę Lubuski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia


Pobierz ppt "Strategia kontraktowania świadczeń zdrowotnych na 2008 r. LUBUSKI ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI NFZ ZIELONA GÓRA 16 LISTOPADA 2008 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google