Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Typografia w nauczaniu zdalnym

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Typografia w nauczaniu zdalnym"— Zapis prezentacji:

1 Typografia w nauczaniu zdalnym
Studia podyplomowe Nauczanie na odległość Opracowywanie materiałów multimedialnych Wykład 3 dr Leszek Rudak

2 Typografia Budowa strony www
Opracowywanie tekstów zewnętrznych (nie stanowiących elementu strony) Opracowywanie tekstów do czytania na ekranie

3 Różnice między drukiem a ekranem
Rozdzielczość w druku 1200 punktów na cal (i więcej) na ekranie 72 (Macintosh) – 96+ (Windows) Zmienność zależność od systemu i przeglądarki zależność od ustawień lokalnych

4 Zasoby tekstowe HTML – tekst bezpośrednio na stronie
PDF – plik zewnętrzny, niezmienny RTF – plik zewnętrzny zmienny, sformatowany TXT – plik zewnętrzny bez formatu PS – raczej zapomnieć

5 Czytanie z ekranu - budowa

6 Czytanie z ekranu – wyrównanie

7 Czytanie z ekranu - sugestie
Tekst i tytuł wyrównany do lewego marginesu. Długość wiersza 365 pikseli. Kroje: Georgia i Verdana, (12 pt.) Intrerlinia pt.

8 Pozyskiwanie tekstu Tekst własny Tekst z innego pliku
Tekst z internetu OCR

9 Wyjątki z prawa autorskiego
Ustawa z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych Art. 1. 1. Przedmiotem prawa autorskiego jest każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia (utwór).

10 Wyjątki z prawa autorskiego
Ustawa z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych Art. 16. Jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, autorskie prawa osobiste chronią nieograniczoną w czasie i nie podlegającą zrzeczeniu się lub zbyciu więź twórcy z utworem...

11 Wyjątki z prawa autorskiego
Ustawa z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych Autorskie prawa majątkowe Art. 29. 1. Wolno przytaczać w utworach stanowiących samoistną całość urywki rozpowszechnionych utworów lub drobne utwory w całości, w zakresie uzasadnionym wyjaśnianiem, analizą krytyczną, nauczaniem lub prawami gatunku twórczości.

12 Wyjątki z prawa autorskiego
Ustawa z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych Art. 29. 2. Wolno w celach dydaktycznych i naukowych zamieszczać rozpowszechnione drobne utwory lub fragmenty większych utworów w podręcznikach i wypisach. 3. W przypadkach, o których mowa w ust. 2, twórcy przysługuje prawo do wynagrodzenia.

13 Wyjątki z prawa autorskiego
Ustawa z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych Art. 34. Można korzystać z utworów w granicach dozwolonego użytku pod warunkiem wymienienia twórcy i źródła. Twórcy nie przysługuje prawo do wynagrodzenia, chyba że ustawa stanowi inaczej.


Pobierz ppt "Typografia w nauczaniu zdalnym"

Podobne prezentacje


Reklamy Google