Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1/4 Wprowadzenie do wykładu. Wprowadzenie do wykładu Przygotowała: mgr Magdalena Rutkowska.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1/4 Wprowadzenie do wykładu. Wprowadzenie do wykładu Przygotowała: mgr Magdalena Rutkowska."— Zapis prezentacji:

1 1/4 Wprowadzenie do wykładu. Wprowadzenie do wykładu Przygotowała: mgr Magdalena Rutkowska

2 1/4 Wprowadzenie do wykładu. Przygotowała: mgr Magdalena Rutkowska

3 1/4 Wprowadzenie do wykładu. Przygotowała: mgr Magdalena Rutkowska Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych Rozdział 1. PRZEDMIOT PRAWA AUTORSKIEGO - Jakie przejawy działalności twórczej w Internecie stanowią utwór? Rozdział 2. PODMIOT PRAWA AUTORSKIEGO - Kto jest twórcą w Internecie? Rozdział 3. TREŚĆ PRAWA AUTORSKIEGO - jak realizowane są: - autorskie prawa osobiste, - autorskie prawa majątkowe?

4 2/4 Kiedy naruszamy prawa autorskie: Czy ściąganie plików jest legalne? Przygotował: Mateusz Wojtukiewicz Czy ściąganie plików z Internetu jest legalne?

5 2/4 Kiedy naruszamy prawa autorskie: Czy ściąganie plików jest legalne? Przygotował: Mateusz Wojtukiewicz Źródło: Źródło: Żródło: Źródłó:

6 2/4 Kiedy naruszamy prawa autorskie: Czy ściąganie plików jest legalne? Przygotował: Mateusz Wojtukiewicz Art. 23 ust. 1 pr.aut. Bez zezwolenia twórcy wolno nieodpłatnie korzystać z już rozpowszechnionego utworu w zakresie własnego użytku osobistego. Warunki: -Utwór musi być utworem rozpowszechnionym -Korzystanie musi mieć charakter niekomercyjny - Korzystanie w ramach użytku własnego lub w kręgu osób pozostających w związku osobistym - Utwór nie może być programem komputerowym

7 2/4 Kiedy naruszamy prawa autorskie: Czy ściąganie plików jest legalne? Przygotował: Mateusz Wojtukiewicz Art. 17. pr.aut. Twórcy przysługuje wyłączne prawo do: - korzystania z utworu - rozporządzania nim na wszystkich polach eksploatacji - wynagrodzenia za korzystanie z utworu. Art. 35. pr.aut. Dozwolony użytek nie może naruszać normalnego korzystania z utworu lub godzić w słuszne interesy twórcy.

8 2/4 Kiedy naruszamy prawa autorskie: Czy ściąganie plików jest legalne? Przygotował: Mateusz Wojtukiewicz

9 2/4 Kiedy naruszamy prawa autorskie: Czy ściąganie plików jest legalne? Przygotował: Mateusz Wojtukiewicz Korzystanie z utworu: Pobieranie Zapisywanie Odsłuchiwanie Oglądanie Czytanie Rozpowszechnianie utworu: Publiczne wykonanie Wystawienie Wyświetlenie Odtworzenie oraz nadawanie Reemitowanie Publiczne udostępnianie utworu

10 2/4 Kiedy naruszamy prawa autorskie: Czym jest domena publiczna? Przygotował: Mateusz Wojtukiewicz Art. 36 pr.aut. Autorskie prawa majątkowe gasną z upływem lat siedemdziesięciu: 1) od śmierci twórcy lub ostatniego ze współtwórców

11 2/4 Kiedy naruszamy prawa autorskie: Czym jest domena publiczna? Przygotował: Mateusz Wojtukiewicz Możemy bezpłatnie: - Kopiować - Pobierać - Rozpowszechniać - Odtwarzać - Wykonywać - Tworzyć utwory zależne - Użytkować utwór w sposób komercyjny Nie możemy: - Podawać się za autora - Usuwać informacji o autorze - Zmieniać treść i formę utworu Utwór w domenie publicznej

12 3/4 Rodzaje najczęstszych naruszeń praw autorskich w Internecie Przygotował: Mateusz Wojtukiewicz Rodzaje najczęstszych naruszeń praw autorskich w Internecie

13 3/4 Rodzaje najczęstszych naruszeń praw autorskich w Internecie Przygotował: Mateusz Wojtukiewicz Portale społecznościowe Awatary Najczęstsze naruszenia: - Rozpowszechnianie wizerunków (np. postaci z kreskówek) - Rozpowszechnianie obrazów i fotografii chronionych prawem autorskim

14 3/4 Rodzaje najczęstszych naruszeń praw autorskich w Internecie Przygotował: Mateusz Wojtukiewicz Portale społecznościowe Naruszanie wizerunku Art. 81 ust. 1 pr.aut. Rozpowszechnianie wizerunku wymaga zezwolenia osoby na nim przedstawionej. Roszczenia w przypadku bezprawnego rozpowszechniania wizerunku: - zaniechanie działania - usunięcie skutków naruszenia (złożenie publicznego oświadczenia) - zadośćuczynienie za doznaną krzywdę - uiszczenie odpowiedniej sumy pieniężnej na wskazany cel społeczny

15 3/4 Rodzaje najczęstszych naruszeń praw autorskich w Internecie Przygotował: Mateusz Wojtukiewicz Portale społecznościowe Fałszywy Fan-page Najczęstsze naruszenia: - Znaki towarowe (w przypadku przedsiębiorstw) - Rozpowszechnianie utworów (w przypadku artystów)

16 3/4 Rodzaje najczęstszych naruszeń praw autorskich w Internecie Przygotował: Mateusz Wojtukiewicz Programy typu peer-to-peer Rozpowszechnianie utworów Serwisy hostujące Rozpowszechnianie utworów Serwisy filmowe Rozpowszechnianie utworów

17 3/4 Rodzaje najczęstszych naruszeń praw autorskich w Internecie Przygotował: Mateusz Wojtukiewicz Roszczenia w przypadku bezprawnego rozpowszechniania utworów: - zaniechania naruszania; - usunięcia skutków naruszenia; - zapłatę dwukrotności, a w przypadku gdy naruszenie jest zawinione - trzykrotności stosownego wynagrodzenia; -wydania uzyskanych korzyści. Odpowiedzialność karna: - grzywna, kara ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

18 4/4 Dochodzenie roszczeń: Jak zabezpieczyć dowody? Przygotował: Mateusz Wojtukiewicz Jak zabezpieczyć dowody?

19 4/4 Dochodzenie roszczeń: Jak zabezpieczyć dowody? Przygotował: Mateusz Wojtukiewicz

20 4/4 Dochodzenie roszczeń: Jak zabezpieczyć dowody? Zabezpieczenie dowodu z: - tekstu - fotografii i obrazu - nagrania wideo - nagrania audio Przygotował: Mateusz Wojtukiewicz Czy dowód jest wiarygodny? Koszt zabezpieczenia dowodu: niski

21 4/4 Dochodzenie roszczeń: Jak zabezpieczyć dowody? Zabezpieczenie dowodu z: - tekstu - fotografii i obrazu - nagrania wideo - nagrania audio Przygotował: Mateusz Wojtukiewicz Czy dowód jest wiarygodny? Koszt zabezpieczenia dowodu: brak

22 4/4 Dochodzenie roszczeń: Jak zabezpieczyć dowody? Zabezpieczenie dowodu z: - tekstu - fotografii i obrazu - nagrania wideo - nagrania audio Przygotował: Mateusz Wojtukiewicz Czy dowód jest wiarygodny? Koszt zabezpieczenia dowodu: do uzgodnienia

23 4/4 Dochodzenie roszczeń: Jak zabezpieczyć dowody? Zabezpieczenie dowodu z: - tekstu - fotografii i obrazu - nagrania wideo - nagrania audio Przygotował: Mateusz Wojtukiewicz Czy dowód jest wiarygodny? Koszt zabezpieczenia dowodu: niski

24 4/4 Dochodzenie roszczeń: Jak zabezpieczyć dowody? Zabezpieczenie dowodu z: - tekstu - fotografii i obrazu - nagrania wideo - nagrania audio Przygotował: Mateusz Wojtukiewicz Czy dowód jest wiarygodny? Koszt zabezpieczenia dowodu: niski

25 4/4 Dochodzenie roszczeń: Jak zabezpieczyć dowody? Zabezpieczenie dowodu z: - tekstu - fotografii i obrazu - nagrania wideo - nagrania audio Przygotował: Mateusz Wojtukiewicz Czy dowód jest wiarygodny? Koszt zabezpieczenia dowodu: niski

26 4/4 Dochodzenie roszczeń: Jak zabezpieczyć dowody? Zabezpieczenie dowodu z: - tekstu - fotografii i obrazu - nagrania wideo - nagrania audio Przygotował: Mateusz Wojtukiewicz Czy dowód jest wiarygodny? Koszt zabezpieczenia dowodu: brak

27 4/4 Dochodzenie roszczeń: Jak zabezpieczyć dowody? Art. 104 § 3. ustawy Prawo o notariacie Notariusz spisuje również protokoły, w tym protokoły dziedziczenia, w celu stwierdzenia przebiegu pewnych czynności i zdarzeń wywołujących skutki prawne, a w szczególności dotyczące stawiennictwa stron i złożonych przez nie oświadczeń, a także – na żądanie strony stawającej – niestawiennictwa strony drugiej. Zabezpieczenie dowodu z: - tekstu - fotografii i obrazu - nagrania wideo - nagrania audio Przygotował: Mateusz Wojtukiewicz Czas zabezpieczenia dowodu: 1 – 3 dni Czy dowód jest wiarygodny? Koszt zabezpieczenia dowodu: do 200 zł (Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej. Stan prawny: )

28 4/4 Dochodzenie roszczeń: Jak zabezpieczyć dowody? Zabezpieczenie dowodu z: - tekstu - fotografii i obrazu - nagrania wideo - nagrania audio Przygotował: Mateusz Wojtukiewicz Czas zabezpieczenia dowodu: do 3 dni Czy dowód jest wiarygodny? Koszt zabezpieczenia dowodu: 40 zł Art. 310 k.p.c. Przed wszczęciem postępowania na wniosek, a w toku postępowania również z urzędu, można zabezpieczyć dowód, gdy zachodzi obawa, że jego przeprowadzenie stanie się niewykonalne lub zbyt utrudnione, albo gdy z innych przyczyn zachodzi potrzeba stwierdzenia istniejącego stanu rzeczy.

29 4/4 Dochodzenie roszczeń: Jak uzyskać dane sprawcy? Przygotował: Mateusz Wojtukiewicz Jak uzyskać dane sprawcy?

30 4/4 Dochodzenie roszczeń: Jak uzyskać dane sprawcy? Przygotował: Mateusz Wojtukiewicz

31 4/4 Dochodzenie roszczeń: Jak uzyskać dane sprawcy? Przygotował: Mateusz Wojtukiewicz Postępowanie cywilnePostępowanie karne Art. 23 ust. 1 u.o.d.o. Przetwarzanie danych jest dopuszczalne gdy jest to niezbędne dla: 2) Spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa, 5) Wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów.

32 4/4 Dochodzenie roszczeń: Jak uzyskać dane sprawcy? Przygotował: Mateusz Wojtukiewicz

33 4/4 Dochodzenie roszczeń: Jak uzyskać dane sprawcy? Przygotował: Mateusz Wojtukiewicz

34 4/4 Dochodzenie roszczeń: Jak uzyskać dane sprawcy? Przygotował: Mateusz Wojtukiewicz

35 4/4 Dochodzenie roszczeń: Jak uzyskać dane sprawcy? Przygotował: Mateusz Wojtukiewicz

36 Spotykamy się co tydzień w czwartki Godz. 18:00 p. 106 Zapraszamy do współpracy!


Pobierz ppt "1/4 Wprowadzenie do wykładu. Wprowadzenie do wykładu Przygotowała: mgr Magdalena Rutkowska."

Podobne prezentacje


Reklamy Google