Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wprowadzenie do wykładu

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wprowadzenie do wykładu"— Zapis prezentacji:

1 Wprowadzenie do wykładu
Przygotowała: mgr Magdalena Rutkowska

2 1/4 Wprowadzenie do wykładu.
Przygotowała: mgr Magdalena Rutkowska

3 Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych
1/4 Wprowadzenie do wykładu. Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych Rozdział 1. PRZEDMIOT PRAWA AUTORSKIEGO - Jakie przejawy działalności twórczej w Internecie stanowią utwór? Rozdział 2. PODMIOT PRAWA AUTORSKIEGO - Kto jest twórcą w Internecie? Rozdział 3. TREŚĆ PRAWA AUTORSKIEGO - jak realizowane są: autorskie prawa osobiste, autorskie prawa majątkowe? Przygotowała: mgr Magdalena Rutkowska

4 Czy ściąganie plików z Internetu
2/4 Kiedy naruszamy prawa autorskie: Czy ściąganie plików jest legalne? Czy ściąganie plików z Internetu jest legalne? Przygotował: Mateusz Wojtukiewicz

5 2/4 Kiedy naruszamy prawa autorskie: Czy ściąganie plików jest legalne?
Źródło: Żródło: Źródłó: Źródło: Przygotował: Mateusz Wojtukiewicz

6 utworu w zakresie własnego użytku osobistego.
2/4 Kiedy naruszamy prawa autorskie: Czy ściąganie plików jest legalne? Art. 23 ust. 1 pr.aut. Bez zezwolenia twórcy wolno nieodpłatnie korzystać z już rozpowszechnionego utworu w zakresie własnego użytku osobistego. Warunki: Utwór musi być „utworem rozpowszechnionym” Korzystanie musi mieć charakter niekomercyjny Korzystanie w ramach użytku własnego lub w kręgu osób pozostających w związku osobistym - Utwór nie może być programem komputerowym Przygotował: Mateusz Wojtukiewicz

7 2/4 Kiedy naruszamy prawa autorskie: Czy ściąganie plików jest legalne?
Art. 17. pr.aut. Twórcy przysługuje wyłączne prawo do: korzystania z utworu rozporządzania nim na wszystkich polach eksploatacji - wynagrodzenia za korzystanie z utworu. Art. 35. pr.aut. Dozwolony użytek nie może naruszać normalnego korzystania z utworu lub godzić w słuszne interesy twórcy. Przygotował: Mateusz Wojtukiewicz

8 2/4 Kiedy naruszamy prawa autorskie: Czy ściąganie plików jest legalne?
Przygotował: Mateusz Wojtukiewicz

9 Rozpowszechnianie utworu:
2/4 Kiedy naruszamy prawa autorskie: Czy ściąganie plików jest legalne? Korzystanie z utworu: Pobieranie Zapisywanie Odsłuchiwanie Oglądanie Czytanie Rozpowszechnianie utworu: Publiczne wykonanie Wystawienie Wyświetlenie Odtworzenie oraz nadawanie Reemitowanie Publiczne udostępnianie utworu Przygotował: Mateusz Wojtukiewicz

10 2/4 Kiedy naruszamy prawa autorskie: Czym jest domena publiczna?
Art. 36 pr.aut. Autorskie prawa majątkowe gasną z upływem lat siedemdziesięciu:   1) od śmierci twórcy lub ostatniego ze współtwórców Przygotował: Mateusz Wojtukiewicz

11 Utwór w domenie publicznej
2/4 Kiedy naruszamy prawa autorskie: Czym jest domena publiczna? Utwór w domenie publicznej Możemy bezpłatnie: Kopiować Pobierać Rozpowszechniać Odtwarzać Wykonywać Tworzyć utwory zależne Użytkować utwór w sposób komercyjny Nie możemy: Podawać się za autora Usuwać informacji o autorze Zmieniać treść i formę utworu Przygotował: Mateusz Wojtukiewicz

12 Rodzaje najczęstszych naruszeń praw autorskich w Internecie
Przygotował: Mateusz Wojtukiewicz

13 Awatary Najczęstsze naruszenia: Portale społecznościowe
3/4 Rodzaje najczęstszych naruszeń praw autorskich w Internecie Portale społecznościowe Awatary Najczęstsze naruszenia: Rozpowszechnianie wizerunków (np. postaci z kreskówek) Rozpowszechnianie obrazów i fotografii chronionych prawem autorskim Przygotował: Mateusz Wojtukiewicz

14 Naruszanie wizerunku Art. 81 ust. 1 pr.aut. Portale społecznościowe
3/4 Rodzaje najczęstszych naruszeń praw autorskich w Internecie Portale społecznościowe Naruszanie wizerunku Art. 81 ust. 1 pr.aut. Rozpowszechnianie wizerunku wymaga zezwolenia osoby na nim przedstawionej. Roszczenia w przypadku bezprawnego rozpowszechniania wizerunku: - zaniechanie działania - usunięcie skutków naruszenia (złożenie publicznego oświadczenia) - zadośćuczynienie za doznaną krzywdę - uiszczenie odpowiedniej sumy pieniężnej na wskazany cel społeczny Przygotował: Mateusz Wojtukiewicz

15 Fałszywy Fan-page Najczęstsze naruszenia:
3/4 Rodzaje najczęstszych naruszeń praw autorskich w Internecie Portale społecznościowe Fałszywy Fan-page Najczęstsze naruszenia: Znaki towarowe (w przypadku przedsiębiorstw) Rozpowszechnianie utworów (w przypadku artystów) Przygotował: Mateusz Wojtukiewicz

16 Rozpowszechnianie utworów
3/4 Rodzaje najczęstszych naruszeń praw autorskich w Internecie Serwisy filmowe Rozpowszechnianie utworów Serwisy hostujące Rozpowszechnianie utworów Programy typu peer-to-peer Rozpowszechnianie utworów Przygotował: Mateusz Wojtukiewicz

17 3/4 Rodzaje najczęstszych naruszeń praw autorskich w Internecie
Roszczenia w przypadku bezprawnego rozpowszechniania utworów: - zaniechania naruszania; - usunięcia skutków naruszenia; zapłatę dwukrotności, a w przypadku gdy naruszenie jest zawinione trzykrotności stosownego wynagrodzenia; wydania uzyskanych korzyści. Odpowiedzialność karna: - grzywna, kara ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. Przygotował: Mateusz Wojtukiewicz

18 Jak zabezpieczyć dowody?
4/4 Dochodzenie roszczeń: Jak zabezpieczyć dowody? Jak zabezpieczyć dowody? Przygotował: Mateusz Wojtukiewicz

19 4/4 Dochodzenie roszczeń: Jak zabezpieczyć dowody?
Przygotował: Mateusz Wojtukiewicz

20 4/4 Dochodzenie roszczeń: Jak zabezpieczyć dowody?
Zabezpieczenie dowodu z: tekstu fotografii i obrazu - nagrania wideo - nagrania audio Czy dowód jest wiarygodny? Koszt zabezpieczenia dowodu: niski Przygotował: Mateusz Wojtukiewicz

21 4/4 Dochodzenie roszczeń: Jak zabezpieczyć dowody?
Zabezpieczenie dowodu z: tekstu fotografii i obrazu - nagrania wideo - nagrania audio Czy dowód jest wiarygodny? Koszt zabezpieczenia dowodu: brak Przygotował: Mateusz Wojtukiewicz

22 4/4 Dochodzenie roszczeń: Jak zabezpieczyć dowody?
Zabezpieczenie dowodu z: tekstu fotografii i obrazu - nagrania wideo - nagrania audio Czy dowód jest wiarygodny? Koszt zabezpieczenia dowodu: do uzgodnienia Przygotował: Mateusz Wojtukiewicz

23 4/4 Dochodzenie roszczeń: Jak zabezpieczyć dowody?
Zabezpieczenie dowodu z: tekstu fotografii i obrazu - nagrania wideo - nagrania audio Czy dowód jest wiarygodny? Koszt zabezpieczenia dowodu: niski Przygotował: Mateusz Wojtukiewicz

24 4/4 Dochodzenie roszczeń: Jak zabezpieczyć dowody?
Zabezpieczenie dowodu z: tekstu fotografii i obrazu - nagrania wideo - nagrania audio Czy dowód jest wiarygodny? Koszt zabezpieczenia dowodu: niski Przygotował: Mateusz Wojtukiewicz

25 4/4 Dochodzenie roszczeń: Jak zabezpieczyć dowody?
Zabezpieczenie dowodu z: tekstu fotografii i obrazu - nagrania wideo - nagrania audio Czy dowód jest wiarygodny? Koszt zabezpieczenia dowodu: niski Przygotował: Mateusz Wojtukiewicz

26 4/4 Dochodzenie roszczeń: Jak zabezpieczyć dowody?
Zabezpieczenie dowodu z: tekstu fotografii i obrazu - nagrania wideo - nagrania audio Czy dowód jest wiarygodny? Koszt zabezpieczenia dowodu: brak Przygotował: Mateusz Wojtukiewicz

27 4/4 Dochodzenie roszczeń: Jak zabezpieczyć dowody?
Art. 104 § 3. ustawy Prawo o notariacie Notariusz spisuje również protokoły, w tym protokoły dziedziczenia, w celu stwierdzenia przebiegu pewnych czynności i zdarzeń wywołujących skutki prawne, a w szczególności dotyczące stawiennictwa stron i złożonych przez nie oświadczeń, a także – na żądanie strony stawającej – niestawiennictwa strony drugiej. Zabezpieczenie dowodu z: tekstu fotografii i obrazu - nagrania wideo - nagrania audio Czas zabezpieczenia dowodu: 1 – 3 dni Czy dowód jest wiarygodny? Koszt zabezpieczenia dowodu: do 200 zł (Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej. Stan prawny: ) Przygotował: Mateusz Wojtukiewicz

28 można zabezpieczyć dowód, gdy zachodzi obawa,
4/4 Dochodzenie roszczeń: Jak zabezpieczyć dowody? Art. 310 k.p.c. Przed wszczęciem postępowania na wniosek, a w toku postępowania również z urzędu, można zabezpieczyć dowód, gdy zachodzi obawa, że jego przeprowadzenie stanie się niewykonalne lub zbyt utrudnione, albo gdy z innych przyczyn zachodzi potrzeba stwierdzenia istniejącego stanu rzeczy. Zabezpieczenie dowodu z: tekstu fotografii i obrazu - nagrania wideo - nagrania audio Czas zabezpieczenia dowodu: do 3 dni Czy dowód jest wiarygodny? Koszt zabezpieczenia dowodu: 40 zł Przygotował: Mateusz Wojtukiewicz

29 Jak uzyskać dane sprawcy?
4/4 Dochodzenie roszczeń: Jak uzyskać dane sprawcy? Jak uzyskać dane sprawcy? Przygotował: Mateusz Wojtukiewicz

30 4/4 Dochodzenie roszczeń: Jak uzyskać dane sprawcy?
Przygotował: Mateusz Wojtukiewicz

31 4/4 Dochodzenie roszczeń: Jak uzyskać dane sprawcy?
Art. 23 ust. 1 u.o.d.o. Przetwarzanie danych jest dopuszczalne gdy jest to niezbędne dla: 2) Spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa, 5) Wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów. Postępowanie cywilne Postępowanie karne Przygotował: Mateusz Wojtukiewicz

32 4/4 Dochodzenie roszczeń: Jak uzyskać dane sprawcy?
Przygotował: Mateusz Wojtukiewicz

33 4/4 Dochodzenie roszczeń: Jak uzyskać dane sprawcy?
Przygotował: Mateusz Wojtukiewicz

34 4/4 Dochodzenie roszczeń: Jak uzyskać dane sprawcy?
Przygotował: Mateusz Wojtukiewicz

35 4/4 Dochodzenie roszczeń: Jak uzyskać dane sprawcy?
Przygotował: Mateusz Wojtukiewicz

36 Spotykamy się co tydzień w czwartki
Godz. 18:00 p. 106 Zapraszamy do współpracy!


Pobierz ppt "Wprowadzenie do wykładu"

Podobne prezentacje


Reklamy Google