Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Komputeryzacja w służbie zdrowia Kurs specjalizacyjny dla pielęgniarek opracował: mgr inż. Adam Dudek.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Komputeryzacja w służbie zdrowia Kurs specjalizacyjny dla pielęgniarek opracował: mgr inż. Adam Dudek."— Zapis prezentacji:

1 Komputeryzacja w służbie zdrowia Kurs specjalizacyjny dla pielęgniarek opracował: mgr inż. Adam Dudek

2 Komputeryzacja w służbie zdrowia – czyli co dolega lekarzowi ? Szpital to dziwne miejsce – super nowoczesny sprzęt sąsiaduje z wyeksploatowaną prehistorią Szpital to dziwne miejsce – super nowoczesny sprzęt sąsiaduje z wyeksploatowaną prehistorią Z jednej strony globalna wioska z drugiej strony białe książeczki i nabazgrane recepty Z jednej strony globalna wioska z drugiej strony białe książeczki i nabazgrane recepty Brak kompleksowych rozwiązań – poszczególne systemy stanowią samotne wyspy, które nie potrafią wymieniać między sobą informacji Brak kompleksowych rozwiązań – poszczególne systemy stanowią samotne wyspy, które nie potrafią wymieniać między sobą informacji Systemy stosowane przez różne jednostki są ze sobą zupełnie nie kompatybilne Systemy stosowane przez różne jednostki są ze sobą zupełnie nie kompatybilne Coraz więcej wyzwań stawianych przed służbą zdrowia: Coraz więcej wyzwań stawianych przed służbą zdrowia: starzejące się społeczeństwo – coraz więcej usług dla większej ilości ludzi starzejące się społeczeństwo – coraz więcej usług dla większej ilości ludzi zbyt mała ilość specjalistów zbyt mała ilość specjalistów coraz więcej wyedukowanych pacjentów coraz więcej wyedukowanych pacjentów

3 Czy informatyzacja może coś poprawić ? W procesie diagnostycznym oraz leczeniu pacjenta, lekarze na każdym etapie mogliby mieć dostęp do pełnej informacji o jego stanie zdrowia. Choroby jakie przechodził w przeszłości, wyniki badań, zdjęcia rentgenowskie, informacje o uczuleniach. Oczywiście informacje takie powinny być udostępniane w zintegrowanej jednolitej sieci W procesie diagnostycznym oraz leczeniu pacjenta, lekarze na każdym etapie mogliby mieć dostęp do pełnej informacji o jego stanie zdrowia. Choroby jakie przechodził w przeszłości, wyniki badań, zdjęcia rentgenowskie, informacje o uczuleniach. Oczywiście informacje takie powinny być udostępniane w zintegrowanej jednolitej sieci Dzięki cyfrowym identyfikatorom każdy pacjent mógłby być na bieżąco lokalizowany i monitorowany - system taki mógłby nie tylko monitorować pacjenta, lecz mógłby podejmować określone działania w przypadku zaistnienia takich czy innych sytuacji Dzięki cyfrowym identyfikatorom każdy pacjent mógłby być na bieżąco lokalizowany i monitorowany - system taki mógłby nie tylko monitorować pacjenta, lecz mógłby podejmować określone działania w przypadku zaistnienia takich czy innych sytuacji Elektroniczna karta chipowa mogła by zastąpić kartotekę pacjenta, recepty itd. – jeśli ktokolwiek ulega wypadkowi największym wrogiem życia jest czas – nie ma go na zbieranie informacji – każdy miałby przy sobie informację o całej historii dotychczasowego leczenia i czas na zebranie informacji lub przeprowadzenie badań nie byłby potrzebny Elektroniczna karta chipowa mogła by zastąpić kartotekę pacjenta, recepty itd. – jeśli ktokolwiek ulega wypadkowi największym wrogiem życia jest czas – nie ma go na zbieranie informacji – każdy miałby przy sobie informację o całej historii dotychczasowego leczenia i czas na zebranie informacji lub przeprowadzenie badań nie byłby potrzebny Komputeryzacja w służbie zdrowia – czy pomoże lekarzowi ?

4 Dziedziny i zastosowania Systemy ewidencyjne Systemy ewidencyjne Część biała Część biała Część szara Część szara Systemy diagnostyczne Systemy diagnostyczne Systemy symulacyjne Systemy symulacyjne

5 Systemy ewidencyjne – część biała Pod pojęciem części białej rozumiemy cały szereg funkcjonalności (modułów) lub osobnych programów wykorzystywanych bezpośrednio przy realizowaniu procesu leczniczego.

6 Część biała – INFOMEDICA - Computerland Ruch Chorych – ewidencja przyjęć pacjentów, gromadzenie o nich danych, wspomaganie prowadzenia ksiąg szpitalnych Ruch Chorych – ewidencja przyjęć pacjentów, gromadzenie o nich danych, wspomaganie prowadzenia ksiąg szpitalnych Laboratorium – elektroniczna rejestracja pacjentów, wykonanych badań oraz ich wyników Laboratorium – elektroniczna rejestracja pacjentów, wykonanych badań oraz ich wyników Pracownia diagnostyczna – dedykowane narzędzie dla pracowni diagnostycznych, ewidencjonuje badania oraz ich wyniki Pracownia diagnostyczna – dedykowane narzędzie dla pracowni diagnostycznych, ewidencjonuje badania oraz ich wyniki Przychodnia – Ambulatorium – rejestracja pacjentów, ewidencjonowanie przebiegu wizyt, odnotowuje wszystkie elementy leczenia Przychodnia – Ambulatorium – rejestracja pacjentów, ewidencjonowanie przebiegu wizyt, odnotowuje wszystkie elementy leczenia

7 Blok operacyjny – wspiera dokumentację zabiegów operacyjnych, skład zespołu, przebieg oraz wyniki operacji Blok operacyjny – wspiera dokumentację zabiegów operacyjnych, skład zespołu, przebieg oraz wyniki operacji Apteka – program wspomagający pracę apteki szpitalnej, prowadzi rejestry stanów magazynowych, ewidencjonuje dostawy i rozchód leków, wspiera planowanie zakupów Apteka – program wspomagający pracę apteki szpitalnej, prowadzi rejestry stanów magazynowych, ewidencjonuje dostawy i rozchód leków, wspiera planowanie zakupów Apteczka oddziałowa - program wspomagający pracę apteki szpitalnej – rejestry stanów magazynowych, ewidencja dostaw i rozchodu leków, planowanie zamówień. Moduł zawiera szczegółowe informacje na temat leków dopuszczonych do obrotu w Polsce leków. Apteczka oddziałowa - program wspomagający pracę apteki szpitalnej – rejestry stanów magazynowych, ewidencja dostaw i rozchodu leków, planowanie zamówień. Moduł zawiera szczegółowe informacje na temat leków dopuszczonych do obrotu w Polsce leków. Część biała – INFOMEDICA - Computerland

8 Apteczka oddziałowa – ewidencja rozchodu leków na oddziałach szpitalnych Apteczka oddziałowa – ewidencja rozchodu leków na oddziałach szpitalnych Zlecenia – moduł pozwala na elektroniczne zlecanie zabiegów i badań dla pacjentów Zlecenia – moduł pozwala na elektroniczne zlecanie zabiegów i badań dla pacjentów Dokumentacja medycznas Dokumentacja medycznas Część biała – INFOMEDICA - Computerland

9 Finanse i księgowość z rachunkiem kosztów – ułatwia prowadzenie ksiąg rachunkowych, wpiera podejmowanie decyzji finansowych Finanse i księgowość z rachunkiem kosztów – ułatwia prowadzenie ksiąg rachunkowych, wpiera podejmowanie decyzji finansowych Kalkulacja kosztów leczenia – przetwarza zapisy dokumentacji medycznej na pozycje kosztowe Kalkulacja kosztów leczenia – przetwarza zapisy dokumentacji medycznej na pozycje kosztowe Obsługa kontraktów – system do rozliczania kontraktów z NFZ i innymi płatnikami Obsługa kontraktów – system do rozliczania kontraktów z NFZ i innymi płatnikami Kadry i prace – prowadzenie akt osobowych, fundusz płac, fundusz świadczeń socjalnych, obliczanie i ewidencjonowanie wynagrodzeń Kadry i prace – prowadzenie akt osobowych, fundusz płac, fundusz świadczeń socjalnych, obliczanie i ewidencjonowanie wynagrodzeń Część szara – INFOMEDICA - Computerland

10 Gospodarka Materiałowa pozwala na usprawnienie procesów zaopatrzenia, gospodarki magazynowej i ewidencji księgowej obrotu materiałowego Gospodarka Materiałowa pozwala na usprawnienie procesów zaopatrzenia, gospodarki magazynowej i ewidencji księgowej obrotu materiałowego Środki Trwałe i Wyposażenie to narzędzia wspomagające zarządzanie majątkiem trwałym jednostki opieki zdrowotnej. Pozwala na śledzenie wartości bilansowej posiadanego majątku dla celów rachunkowości finansowej oraz wartości odtworzenia dla celów rachunkowości zarządczej. Środki Trwałe i Wyposażenie to narzędzia wspomagające zarządzanie majątkiem trwałym jednostki opieki zdrowotnej. Pozwala na śledzenie wartości bilansowej posiadanego majątku dla celów rachunkowości finansowej oraz wartości odtworzenia dla celów rachunkowości zarządczej. Kasa ułatwia ewidencję dokumentów księgowych, dotyczących obrotu gotówkowego w szpitalu: wpłat i wypłat środków pieniężnych w kasie szpitala. Kasa ułatwia ewidencję dokumentów księgowych, dotyczących obrotu gotówkowego w szpitalu: wpłat i wypłat środków pieniężnych w kasie szpitala. Część szara – INFOMEDICA - Computerland

11 FINN Medycyna

12 KA–medica – obsługa przychodni zdrowia KA–medica – obsługa przychodni zdrowia KA-medica plus – obsługa klinik i szpitali KA-medica plus – obsługa klinik i szpitali KA-medica psi – specjalizowana aplikacja dla poradni zdrowia psychicznego KA-medica psi – specjalizowana aplikacja dla poradni zdrowia psychicznego KA-medica pogotowie – zarządzanie taborem, wezwaniami i zleceniami pogotowia ratunkowego i transportu sanitarnego KA-medica pogotowie – zarządzanie taborem, wezwaniami i zleceniami pogotowia ratunkowego i transportu sanitarnego KA–medica

13 przejrzyste grafiki pracy lekarzy i wizyt pacjentów przejrzyste grafiki pracy lekarzy i wizyt pacjentów Monitorowanie pracy lekarzy i wizyt pacjentów Monitorowanie pracy lekarzy i wizyt pacjentów Monitoring zużycia leków i środków medycznych (w rozbiciu na oddziały i zabiegi) Monitoring zużycia leków i środków medycznych (w rozbiciu na oddziały i zabiegi) Analiza ruchu chorych Analiza ruchu chorych Podpowiedzi dla procedur medycznych i leków Podpowiedzi dla procedur medycznych i leków Obsługa kontraktów z NFZ i współpraca z systemami NFZ Obsługa kontraktów z NFZ i współpraca z systemami NFZ Wbudowana farmaceutyczna baza danych Wbudowana farmaceutyczna baza danych Wbudowany słownik Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych Wbudowany słownik Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych KA–medica

14 Wbudowany słownik Międzynarodowej Klasyfikacji Procedur Medycznych Wbudowany słownik Międzynarodowej Klasyfikacji Procedur Medycznych Obsługa pracowni diagnostycznych Obsługa pracowni diagnostycznych Edytowalny szablony procedur medycznych i hospitalizacji Edytowalny szablony procedur medycznych i hospitalizacji Możliwość rozszerzenia funkcjonalności o umawianie wizyt i komunikację z pacjentem przy wykorzystaniu Internetu Możliwość rozszerzenia funkcjonalności o umawianie wizyt i komunikację z pacjentem przy wykorzystaniu Internetu KA–medica

15 KA–medica – główne okno obsługi przychodni

16 KA–medica – obsługa pacjenta

17 KA–medica – terminarz wizyt i moduł raportujący

18 Zintegrowany system obsługi szpitala KS-MEDIS Izba przyjęć - moduł odpowiada za sprawną organizację ruchu chorych, stanowi "mapę" pobytu pacjenta na poszczególnych oddziałach oraz przebiegu jego hospitalizacji Izba przyjęć - moduł odpowiada za sprawną organizację ruchu chorych, stanowi "mapę" pobytu pacjenta na poszczególnych oddziałach oraz przebiegu jego hospitalizacji Zlecenia – rejestracja wszystkich świadczeń i usług medycznych wykonanych podczas pobytu pacjenta w szpitalu Zlecenia – rejestracja wszystkich świadczeń i usług medycznych wykonanych podczas pobytu pacjenta w szpitalu Oddziały – rejestracja wszystkich informacji o procesie leczenia, moduł umożliwia tworzenie pełnej dokumentacji medycznej Oddziały – rejestracja wszystkich informacji o procesie leczenia, moduł umożliwia tworzenie pełnej dokumentacji medycznej Planowanie zasobów – pozwala zaplanować zapotrzebowanie na zasoby ludzkie, czasowe, materiałowe i lokalowe Planowanie zasobów – pozwala zaplanować zapotrzebowanie na zasoby ludzkie, czasowe, materiałowe i lokalowe Blok operacyjny- planowanie i ewidencja wszystkich zasobów i faktów związanych z pobytem pacjenta na bloku operacyjnym Blok operacyjny- planowanie i ewidencja wszystkich zasobów i faktów związanych z pobytem pacjenta na bloku operacyjnym

19 Dietetyka – planowanie i dopasowywanie diety do potrzeb konkretnego pacjenta Dietetyka – planowanie i dopasowywanie diety do potrzeb konkretnego pacjenta Kontrakty – Na podstawie zebranych informacji o wykonywanych świadczeniach oraz rozchodzie materiałów, system generuje wymagane przez NFZ zestawienia refundacyjne. KS-MEDIS umożliwia ponadto rozliczanie kosztów usług wykonywanych na rzecz innych jednostek. Kontrakty – Na podstawie zebranych informacji o wykonywanych świadczeniach oraz rozchodzie materiałów, system generuje wymagane przez NFZ zestawienia refundacyjne. KS-MEDIS umożliwia ponadto rozliczanie kosztów usług wykonywanych na rzecz innych jednostek. Statystyka medyczna – wielowymiarowe zestawiania na podstawie zgromadzonych danych Statystyka medyczna – wielowymiarowe zestawiania na podstawie zgromadzonych danych Kalkulacja kosztów: Kalkulacja kosztów: monitorowanie kosztów leczenia pacjenta w dowolnym momencie pobytu w szpitalu, monitorowanie kosztów leczenia pacjenta w dowolnym momencie pobytu w szpitalu, wyliczenie całkowitego kosztu hospitalizacji pacjenta, wyliczenie całkowitego kosztu hospitalizacji pacjenta, prowadzenie rachunku kosztów, prowadzenie rachunku kosztów, określanie jednostkowych kosztów procedur medycznych. określanie jednostkowych kosztów procedur medycznych. Zintegrowany system obsługi szpitala KS-MEDIS

20 Laboratorium – umożliwia przesyłanie zleceń na badania oraz informacji zwrotnej czyli wyników tych badań drogą elektroniczną Laboratorium – umożliwia przesyłanie zleceń na badania oraz informacji zwrotnej czyli wyników tych badań drogą elektroniczną Zakażenia szpitalne – czynna analiza zakażeń szpitalnych, generowanie list pacjentów z określonych grup ryzyka Zakażenia szpitalne – czynna analiza zakażeń szpitalnych, generowanie list pacjentów z określonych grup ryzyka Apteka – obieg, ewidencja i planowanie ruchu leków Apteka – obieg, ewidencja i planowanie ruchu leków

21

22

23


Pobierz ppt "Komputeryzacja w służbie zdrowia Kurs specjalizacyjny dla pielęgniarek opracował: mgr inż. Adam Dudek."

Podobne prezentacje


Reklamy Google