Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Rola położnych w upowszechnianiu programów profilaktycznych

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Rola położnych w upowszechnianiu programów profilaktycznych"— Zapis prezentacji:

1 Rola położnych w upowszechnianiu programów profilaktycznych
Dorota Ćwiek Konsultant wojewódzki w dziedzinie pielęgniarstwa ginekologiczno- położniczego

2 Zawód położnej Wykonywanie zawodu położnej polega na udzielaniu przez osobę posiadającą wymagane kwalifikacje, potwierdzone odpowiednimi dokumentami świadczeń zdrowotnych, a w szczególności świadczeń pielęgnacyjnych, zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych, rehabilitacyjnych oraz promocji zdrowia, w zakresie opieki nad kobietą, kobietą ciężarną, rodzącą i położnicą oraz noworodkiem.

3 Świadczenia położnej Położna podstawowej opieki zdrowotnej planuje i realizuje kompleksową opiekę pielęgniarską i pielęgnacyjną, opiekę położniczo-neonatologiczno- ginekologiczną nad świadczeniobiorcą w miejscu zamieszkania i nauki, w zakresie:   promocji zdrowia i profilaktyki chorób;   świadczeń pielęgnacyjnych;   świadczeń diagnostycznych;   świadczeń leczniczych;   świadczeń rehabilitacyjnych.

4 Problemy w pracy położnych
Położna środowiskowo-rodzinna skupia się w swojej pracy głównie na opiece nad matką i dzieckiem po porodzie, natomiast wielką białą plamą jest opieka ginekologiczna nad kobietą i opieka nad ciężarnymi. Badania własne wykazały, że położne środowiskowo-rodzinne wykonują najwięcej świadczeń zdrowotnych wobec położnicy i noworodka, natomiast najmniej w zakresie opieki nad kobietą chorą ginekologicznie.

5 Wykaz świadczeń zdrowotnych położnych środowiskowo-rodzinnych
1 – Świadczenia u noworodka 2 – Świadczenia u położnicy 3 – świadczenia u ciężarnej 4 – świadczenia u kobiety chorej ginekologicznie 5 – promocja zdrowia

6 W czym należy upatrywać przyczyny tego problemu?
Brak jest przepływu informacji pomiędzy szpitalem a przychodnią POZ. Czy każda kobieta po operacji ginekologicznej życzyłaby sobie, aby powiadamiać położną? Większość kobiet skierowanie do szpitala uzyskuje od lekarza ginekologa, stąd o planowanej operacji ginekologicznej nie wie ani lekarz rodzinny, ani położna środowiskowo-rodzinna. Winne są także same położne – powinny one znać swoje podopieczne.

7 Jakie działania należałoby podjąć, aby naprawić sytuację?
Opracować system współpracy pomiędzy szpitalami a przychodniami POZ oraz przychodniami POZ a lekarzami ginekologami. Opracować i przestrzegać zakresu obowiązków położnej środowiskowo-rodzinnej, aby miała ona czas na świadczenia wobec kobiety chorej ginekologicznie oraz działania prewencyjne wobec kobiety zdrowej w każdym okresie jej życia. Motywować położne do wykonywania większej liczby świadczeń wobec kobiet chorych ginekologicznie, a w szczególności nasilić ich działania z zakresu promocji zdrowia, prewencji i edukacji zdrowotnej wobec kobiet w każdym okresie życia, szczególnie w odniesieniu do zapobiegania nowotworom narządu rodnego i sutka. Przeszkolić położne w zakresie pobierania wymazu cytologicznego z szyjki macicy i kontraktować te usługi przez NFZ.

8 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Rola położnych w upowszechnianiu programów profilaktycznych"

Podobne prezentacje


Reklamy Google