Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Biblioteka Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Tyczynie.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Biblioteka Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Tyczynie."— Zapis prezentacji:

1 Biblioteka Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Tyczynie

2 Zapraszamy do biblioteki Biblioteka naszej szkoły rozpoczęła swoją działalność wraz z powołaniem gimnazjum dn. 1 IX 1999r. Początkowo zajmowała niewielkie pomieszczenie, w którym znajdowała się jedynie wypożyczalnia, zaopatrzona w podstawowe lektury szkolne. Po rozbudowaniu gimnazjum biblioteka otrzymała nowe pomieszczenia, które pozwoliły m.in. na utworzenie czytelni i stanowisk komputerowych dla uczniów. Stopniowo powiększa się również księgozbiór biblioteki. Biblioteka naszej szkoły rozpoczęła swoją działalność wraz z powołaniem gimnazjum dn. 1 IX 1999r. Początkowo zajmowała niewielkie pomieszczenie, w którym znajdowała się jedynie wypożyczalnia, zaopatrzona w podstawowe lektury szkolne. Po rozbudowaniu gimnazjum biblioteka otrzymała nowe pomieszczenia, które pozwoliły m.in. na utworzenie czytelni i stanowisk komputerowych dla uczniów. Stopniowo powiększa się również księgozbiór biblioteki. Biblioteka szkolna pełni rolę ośrodka informacji dla uczniów, nauczycieli i innych pracowników gimnazjum. Jest elementem wspierającym proces dydaktyczno – wychowawczy szkoły oraz edukację informacyjną i kulturalną uczniów. Do najważniejszych zadań biblioteki należy: gromadzenie, opracowywanie i udostępnianie zbiorów, gromadzenie, opracowywanie i udostępnianie zbiorów, rozbudzanie i kształtowanie kultury czytelniczej młodzieży, rozbudzanie i kształtowanie kultury czytelniczej młodzieży, stworzenie warunków do rozwijania różnorakich zainteresowań uczniów, stworzenie warunków do rozwijania różnorakich zainteresowań uczniów, przygotowanie czytelników do korzystania z różnych źródeł informacji. przygotowanie czytelników do korzystania z różnych źródeł informacji. W naszej bibliotece znajduje się: wypożyczalnia, w której umieszczone są wszystkie zbiory, wypożyczalnia, w której umieszczone są wszystkie zbiory, czytelnia, w której można skorzystać z księgozbioru podręcznego, poczytać czasopisma lub korzystając z dwóch stanowisk komputerowych wyszukiwać informacje w Internecie. czytelnia, w której można skorzystać z księgozbioru podręcznego, poczytać czasopisma lub korzystając z dwóch stanowisk komputerowych wyszukiwać informacje w Internecie. W najbliższej przyszłości biblioteka zostanie wyposażona w dodatkowe cztery stanowiska komputerowe wraz z drukarką i skanerem. W najbliższej przyszłości biblioteka zostanie wyposażona w dodatkowe cztery stanowiska komputerowe wraz z drukarką i skanerem.

3 Godziny otwarcia biblioteki: Poniedziałek 8.30 – 15.00 Poniedziałek 8.30 – 15.00 Wtorek8.30 – 14.00 Wtorek8.30 – 14.00 Środa 9.00 – 12.25 Środa 9.00 – 12.25 13.30 – 15.00 13.30 – 15.00 Czwartek 9.00 - 10.25 Czwartek 9.00 - 10.25 11.20 – 15.00 11.20 – 15.00 Piątek 9.00 – 9.30 Piątek 9.00 – 9.30 10.15 – 14.15 10.15 – 14.15 ZAPRASZAMY ZAPRASZAMY

4 Pracownicy: mgr Ewelina Radion mgr Katarzyna Pałac

5 Regulamin biblioteki Z księgozbioru biblioteki szkolnej mogą korzystać wszyscy uczniowie, nauczyciele i inni pracownicy szkoły, a także rodzice uczniów i absolwenci gimnazjum. Z księgozbioru biblioteki szkolnej mogą korzystać wszyscy uczniowie, nauczyciele i inni pracownicy szkoły, a także rodzice uczniów i absolwenci gimnazjum. Ze zgromadzonych w bibliotece zbiorów można korzystać : Ze zgromadzonych w bibliotece zbiorów można korzystać : - wypożyczając je do domu (lektury szkolne, literaturę piękną, książki popularnonaukowe), - wypożyczając je do domu (lektury szkolne, literaturę piękną, książki popularnonaukowe), - czytając lub przeglądając na miejscu (księgozbiór podręczny, czasopisma), - czytając lub przeglądając na miejscu (księgozbiór podręczny, czasopisma), - wypożyczając lub przeglądając w pracowniach przedmiotowych (komplety przekazane do dyspozycji nauczyciela). - wypożyczając lub przeglądając w pracowniach przedmiotowych (komplety przekazane do dyspozycji nauczyciela). Godziny otwarcia biblioteki podane są na drzwiach wejściowych. Godziny otwarcia biblioteki podane są na drzwiach wejściowych. Czytelnicy mogą wypożyczać książki w następujących limitach : Czytelnicy mogą wypożyczać książki w następujących limitach : - uczniowie dwie książki na dwa tygodnie; większą ilość należy uzgodnić z bibliotekarzem. Tym, którzy nie oddają książek w terminie ogranicza się ich liczbę do jednego egzemplarza, - uczniowie dwie książki na dwa tygodnie; większą ilość należy uzgodnić z bibliotekarzem. Tym, którzy nie oddają książek w terminie ogranicza się ich liczbę do jednego egzemplarza, - nauczyciele zatrudnieni w gimnazjum i pracownicy administracyjni do 15 książek (termin zwrotu wypożyczonych materiałów – do 15 czerwca), - nauczyciele zatrudnieni w gimnazjum i pracownicy administracyjni do 15 książek (termin zwrotu wypożyczonych materiałów – do 15 czerwca), - rodzice uczniów i absolwenci szkoły dwie książki jednorazowo, nie dłużej niż na dwa miesiące. - rodzice uczniów i absolwenci szkoły dwie książki jednorazowo, nie dłużej niż na dwa miesiące. Po upływie terminu czytelnik jest zobowiązany zgłosić się po prolongatę, czyli przedłużenie terminu wypożyczenia książki. Po upływie terminu czytelnik jest zobowiązany zgłosić się po prolongatę, czyli przedłużenie terminu wypożyczenia książki. Wypożyczone materiały należy chronić przed zniszczeniem i zgubieniem. Czytelnik przed wypożyczeniem powinien zwrócić uwagę na ich stan i zauważone uszkodzenia zgłosić nauczycielowi bibliotekarzowi. Wypożyczone materiały należy chronić przed zniszczeniem i zgubieniem. Czytelnik przed wypożyczeniem powinien zwrócić uwagę na ich stan i zauważone uszkodzenia zgłosić nauczycielowi bibliotekarzowi. Czytelnik, który zgubi lub zniszczy książkę czy inne dokumenty ze zbiorów bibliotecznych, musi odkupić taką samą lub inną wskazaną przez nauczyciela bibliotekarza pozycję o wartości odpowiadającej aktualnej antykwarycznej cenie pozycji zagubionej (zniszczonej). Czytelnik, który zgubi lub zniszczy książkę czy inne dokumenty ze zbiorów bibliotecznych, musi odkupić taką samą lub inną wskazaną przez nauczyciela bibliotekarza pozycję o wartości odpowiadającej aktualnej antykwarycznej cenie pozycji zagubionej (zniszczonej). Wypożyczone książki i inne rodzaje zbiorów bibliotecznych muszą zostać zwrócone do biblioteki na dwa tygodnie przed zakończeniem roku szkolnego. Wypożyczone książki i inne rodzaje zbiorów bibliotecznych muszą zostać zwrócone do biblioteki na dwa tygodnie przed zakończeniem roku szkolnego. W przypadku zmiany szkoły czytelnik zobowiązany jest przed odejściem rozliczyć się z biblioteką. W przypadku zmiany szkoły czytelnik zobowiązany jest przed odejściem rozliczyć się z biblioteką. W bibliotece i czytelni obowiązuje cisza; nie wolno wnosić ze sobą jedzenia i picia. W bibliotece i czytelni obowiązuje cisza; nie wolno wnosić ze sobą jedzenia i picia. Korzystający z czytelni zapisują swoje imię i nazwisko w zeszycie odwiedzin czytelni. Korzystający z czytelni zapisują swoje imię i nazwisko w zeszycie odwiedzin czytelni.

6 Regulamin korzystania ze stanowisk komputerowych Komputery w bibliotece są przeznaczone do celów edukacyjnych. Komputery w bibliotece są przeznaczone do celów edukacyjnych. Stanowiska komputerowe są udostępniane w godzinach pracy biblioteki. Stanowiska komputerowe są udostępniane w godzinach pracy biblioteki. Z komputerów korzystać mogą wszyscy nauczyciele, pracownicy i uczniowie gimnazjum. Z komputerów korzystać mogą wszyscy nauczyciele, pracownicy i uczniowie gimnazjum. Z komputerów korzystać można za zgodą nauczyciela bibliotekarza. Z komputerów korzystać można za zgodą nauczyciela bibliotekarza. Każdy z użytkujących może korzystać ze stanowiska komputerowego maksymalnie 30 minut. W uzasadnionych przypadkach można ten czas przedłużyć. Każdy z użytkujących może korzystać ze stanowiska komputerowego maksymalnie 30 minut. W uzasadnionych przypadkach można ten czas przedłużyć. Przed korzystaniem z komputera należy wpisać się do zeszytu. Przed korzystaniem z komputera należy wpisać się do zeszytu. Przy jednym stanowisku mogą pracować maksymalnie dwie osoby. Przy jednym stanowisku mogą pracować maksymalnie dwie osoby. Zabrania się korzystania z własnych nośników bez zgody nauczyciela bibliotekarza. Zabrania się korzystania z własnych nośników bez zgody nauczyciela bibliotekarza. Zabrania się instalowania własnych programów i dokonywania jakichkolwiek zmian w ustawieniach komputera. Zabrania się instalowania własnych programów i dokonywania jakichkolwiek zmian w ustawieniach komputera. Korzystający odpowiada materialnie za stanowisko oraz wyrządzone szkody (zniszczenie sprzętu, zawirusowanie). Korzystający odpowiada materialnie za stanowisko oraz wyrządzone szkody (zniszczenie sprzętu, zawirusowanie). Za łamanie regulaminu przewidziane są kary, zgodne ze Statutem szkoły. Za łamanie regulaminu przewidziane są kary, zgodne ze Statutem szkoły.

7 Zbiory biblioteki Księgozbiór Na zbiory naszej biblioteki składa się księgozbiór liczący ok. 2433 woluminy. W czytelni można skorzystać z bogatego księgozbioru podręcznego. Zbiory biblioteki uzupełniane są w miarę możliwości finansowych w lektury oraz nowości z beletrystyki i literaturę popularnonaukową. Na zbiory naszej biblioteki składa się księgozbiór liczący ok. 2433 woluminy. W czytelni można skorzystać z bogatego księgozbioru podręcznego. Zbiory biblioteki uzupełniane są w miarę możliwości finansowych w lektury oraz nowości z beletrystyki i literaturę popularnonaukową. Struktura księgozbioru przedstawia się następująco: Struktura księgozbioru przedstawia się następująco: Księgozbiór podstawowy Księgozbiór podstawowy Encyklopedie, słowniki, leksykony Encyklopedie, słowniki, leksykony Literatura popularnonaukowa Literatura popularnonaukowa Literatura piękna Literatura piękna Lektury Lektury Podręczniki Podręczniki Literatura pedagogiczna i metodyczna Literatura pedagogiczna i metodyczna Poradniki Poradniki Publikacje z zakresu psychologii Publikacje z zakresu psychologii

8 Czasopisma Czasopisma Biblioteka prenumeruje obecnie 19 czasopism. Są to: Biblioteka prenumeruje obecnie 19 czasopism. Są to: Aura Aura Biblioteka w szkole Biblioteka w szkole Biologia w szkole Biologia w szkole Chemia w szkole Chemia w szkole Cogito Cogito Eko Świat Eko Świat Fizyka w szkole Fizyka w szkole Język polski w gimnazjum Język polski w gimnazjum Komputer Świat Komputer Świat Matematyka Matematyka Młody Technik Młody Technik Niedziela Niedziela Nowa Szkola Nowa Szkola Problemy opiekuńczo – wychowawcze Problemy opiekuńczo – wychowawcze Świat nauki Świat nauki Victor Victor Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne Poznaj Świat Poznaj Świat Poznaj swój kraj Poznaj swój kraj

9 Zbiory audiowizualne Biblioteka posiada 23 kasety video, 34 kasety magnetofonowe ( głownie do nauki języków obcych) oraz 46 multimedialnych materiałów edukacyjnych. Biblioteka posiada 23 kasety video, 34 kasety magnetofonowe ( głownie do nauki języków obcych) oraz 46 multimedialnych materiałów edukacyjnych. Inne zbiory Inne zbiory W bibliotece gromadzone są również: - gazetki szkolne, - aktualne dokumenty dotyczące organizacji pracy szkoły na W bibliotece gromadzone są również: - gazetki szkolne, - aktualne dokumenty dotyczące organizacji pracy szkoły na dany rok szkolny, - prace uczniów, które powstały podczas nauki metodą projektów dany rok szkolny, - prace uczniów, które powstały podczas nauki metodą projektów - publikacje nauczycieli. - publikacje nauczycieli. W czytelni młodzież może korzystać z zasobów Internetu, dzięki podłączeniu dwóch komputerów do sieci.

10 Wydarzenia z życia biblioteki: Imprezy kulturalno - czytelnicze Rok szkolny 2004/2005 Rok szkolny 2004/2005 Konkurs Mistrz Głośnego Czytania, którego celem było wyłonienie wśród uczniów osób, najpiękniej czytających wybrane teksty literackie. Konkurs Mistrz Głośnego Czytania, którego celem było wyłonienie wśród uczniów osób, najpiękniej czytających wybrane teksty literackie. Konkurs Cud Bożego Narodzenia, który pozwolił uczniom sprawdzić wiedzę na temat historii i tradycji polskich zwyczajów świątecznych. Konkurs Cud Bożego Narodzenia, który pozwolił uczniom sprawdzić wiedzę na temat historii i tradycji polskich zwyczajów świątecznych. Wystawa w czytelni: Tyczyn dawniej i dziś, poświęcona pamięci ofiar II wojny światowej w Tyczenie i okolicach. Celem wystawy było przybliżenie uczniom historii, tradycji i kultury własnego regionu. Wystawa w czytelni: Tyczyn dawniej i dziś, poświęcona pamięci ofiar II wojny światowej w Tyczenie i okolicach. Celem wystawy było przybliżenie uczniom historii, tradycji i kultury własnego regionu. II – etapowy konkurs czytelniczy pt. Czy znasz tę lekturę?, sprawdzający znajomość treści lektur, obowiązujących w gimnazjum. II – etapowy konkurs czytelniczy pt. Czy znasz tę lekturę?, sprawdzający znajomość treści lektur, obowiązujących w gimnazjum. Kiermasz podręczników używanych, który cieszył się dużym powodzeniem wśród uczniów i rodziców i pozwolił zaopatrzyć się w komplety podręczników osobom o trudnej sytuacji materialnej. Kiermasz podręczników używanych, który cieszył się dużym powodzeniem wśród uczniów i rodziców i pozwolił zaopatrzyć się w komplety podręczników osobom o trudnej sytuacji materialnej.

11 Imprezy kulturalno - czytelnicze cd. Rok szkolny 2003/2004 Konkurs recytatorski Poezja Marii Pawlikowskiej –Jasnorzewskiej połączony z wystawka prezentująca sylwetkę i dorobek artystyczny poetki. Konkurs recytatorski Poezja Marii Pawlikowskiej –Jasnorzewskiej połączony z wystawka prezentująca sylwetkę i dorobek artystyczny poetki. Wystawa pt. Życie od poczęcia, przygotowana z okazji Dnia Świętości Życia, przypadającego na dzień 25 marca. Wystawa pt. Życie od poczęcia, przygotowana z okazji Dnia Świętości Życia, przypadającego na dzień 25 marca. Wystawa pt. Rody Tyczyna i okolic, w której uczniowie prezentowali m.in. drzewa genealogiczne własnych rodzin lub sławnych rodów Tyczyna. Wystawa pt. Rody Tyczyna i okolic, w której uczniowie prezentowali m.in. drzewa genealogiczne własnych rodzin lub sławnych rodów Tyczyna. III – etapowy konkurs czytelniczy pt. Czy znasz tę postać III – etapowy konkurs czytelniczy pt. Czy znasz tę postać literacką ?, sprawdzający znajomość bohaterów literackich i wydarzeń z nimi związanych. literacką ?, sprawdzający znajomość bohaterów literackich i wydarzeń z nimi związanych. Kiermasz podręczników używanych. Kiermasz podręczników używanych.

12 Czytelnictwo: STAN CZYTELNICTWA UCZNIÓW GIMNAZJUM ZA I PÓŁROCZE ROKU SZKOLNEGO 2005/2006. Czytelnictwo: STAN CZYTELNICTWA UCZNIÓW GIMNAZJUM ZA I PÓŁROCZE ROKU SZKOLNEGO 2005/2006. W pierwszym semestrze uczniowie naszego gimnazjum przeczytali 1036 woluminów, średnia na ucznia wyniosła 1,74. Klasy o najwyższym stopniu czytelnictwa: -klasa Id - 102 książki -klasa Ie - 81 książek -klasa IIIc - 54 książki W pierwszym semestrze uczniowie naszego gimnazjum przeczytali 1036 woluminów, średnia na ucznia wyniosła 1,74. Klasy o najwyższym stopniu czytelnictwa: -klasa Id - 102 książki -klasa Ie - 81 książek -klasa IIIc - 54 książki Liczba odwiedzających w bibliotece wyniosła 1610 osób, natomiast w czytelni 652 osoby. Średnia wypożyczeń dziennie wynosiła 12,3 wolumina. Liczba odwiedzających w bibliotece wyniosła 1610 osób, natomiast w czytelni 652 osoby. Średnia wypożyczeń dziennie wynosiła 12,3 wolumina.

13 Wykres czytelnictwa klas I- III za I semestr roku szkolnego 2005/2006

14 Biblioteka to miejsce na oścież otwarte, zapraszające każdego w progi. Wejdź gościu i stań się przyjacielem. Jan Wiktor Biblioteka to miejsce na oścież otwarte, zapraszające każdego w progi. Wejdź gościu i stań się przyjacielem. Jan Wiktor


Pobierz ppt "Biblioteka Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Tyczynie."

Podobne prezentacje


Reklamy Google