Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Praca zespołu czy indywidualne postawy co buduje zewnętrzny wizerunek nowoczesnej biblioteki? OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA BIBLIOTEKARZY Bibliotekarz – zawód.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Praca zespołu czy indywidualne postawy co buduje zewnętrzny wizerunek nowoczesnej biblioteki? OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA BIBLIOTEKARZY Bibliotekarz – zawód."— Zapis prezentacji:

1 Praca zespołu czy indywidualne postawy co buduje zewnętrzny wizerunek nowoczesnej biblioteki? OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA BIBLIOTEKARZY Bibliotekarz – zawód czy powołanie? Gdańsk, 02 – 04 września 2009r. Violetta Frankowska Joanna Basińska Biblioteka Główna Politechniki Warszawskiej

2 Zespół - klucz do sukcesu firmy Bezpośrednia postawa jest najbardziej wiarygodną i cenioną informacją dla otoczenia, bowiem pracownicy mają największy wpływ na budowanie pozytywnego wizerunku biblioteki. To oni wydają jej świadectwo. Gdy utworzy się zespół ludzi wyposażony w odpowiednie umiejętności będzie on kluczem do sukcesu całej firmy zgodnie z zasadą że 2 + 2 > 4

3 Narzędzie do tworzenia ankiety Ankieta została przygotowana w wersji elektronicznej. Skorzystano z serwisu webankieta.pl, który jest jednym z pierwszych serwisów w Polsce, zbudowanych w oparciu o bibliotekę Ruby On Ralis. Oferuje on narzędzie online pozwalające na samodzielne zaprojektowanie oraz przeprowadzenie badania ankietowego.

4 Adresat ankiety Adresatem ankiety byli wszyscy pracownicy systemu informacyjno-bibliotecznego BG PW. Na podstawie odpowiedzi respondentów na pytanie, jakie zadania są dla nich wiodącymi w codziennej pracy ustalono, że 37% respondentów pracuje na zapleczu i ma sporadyczny kontakt z użytkownikiem, 63% ankietowanych pracuje w oddziałach związanych bezpośrednio z obsługą użytkownika.

5 Rodzaje pytań Zadano piętnaście pytań ułożonych w następujące grupy: 1. pytania wyboru, w których respondent mógł zaznaczyć jedną, bądź dwie odpowiedzi traktowane z jednakową ważnością, 2. pytania matrycowe, w których odpowiedzi ułożone są w formie tabelarycznej.

6 Dobór pytań Wybór cech, postaw, umiejętności do budowania pytań ankietowych na podst. publikacji: Pioterek Paweł. Budowanie efektywnego zespołu w bibliotece. Wydawnictwo SBP, Warszawa 2008.

7 Badane cechy, postawy, umiejętności Skoncentrowano się na takich cechach, umiejętnościach i postawach jak: entuzjazm, precyzja, terminowość, efektywność, indywidualizm, komunikatywność, umiejętność pracy w zespole.

8 Entuzjazm

9 Precyzja

10 Terminowość

11 Efektywność

12 Komunikatywność

13 Umiejętność pracy w zespole

14 Indywidualizm

15 Najbardziej pożądane zestawy cech pracownika do pracy w zespole

16 Co według ciebie możesz wnieść do zespołu?

17 Jak często wykonujesz prace związane z budowaniem dobrego wizerunku biblioteki?

18 Którą z podanych form pracy preferujesz?

19 Kto kształtuje wizerunek biblioteki? Wyniki ankiety dały odpowiedź na pytanie kto kształtuje wizerunek współczesnej biblioteki: oddział, zespół, czy pojedynczy człowiek. Wykazały, jaki wpływ na skuteczność podejmowanych przez bibliotekę działań ma przyjęty sposób organizacji pracy (zespoły zadaniowe, pełnomocnicy, zmiany w strukturze organizacyjnej).

20 Podsumowanie Świadomość jak ważne jest budowanie pozytywnego wizerunku biblioteki jest istotna dla pracowników biblioteki. Niemal wszyscy respondenci dużą wagę przywiązują do dbałości o jakość usług i zgodnie przyznali takim działaniom najwyższą ilość punktów. Dobrze to rokuje dla możliwości jej dalszego rozwoju.

21 Dziękujemy za uwagę Violetta Frankowska Oddział Opracowania BGPW viola@bg.pw.edu.pl Joanna Basińska Filia BGPW basinska@bg.pw.edu.pl


Pobierz ppt "Praca zespołu czy indywidualne postawy co buduje zewnętrzny wizerunek nowoczesnej biblioteki? OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA BIBLIOTEKARZY Bibliotekarz – zawód."

Podobne prezentacje


Reklamy Google