Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA BIBLIOTEKARZY

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA BIBLIOTEKARZY"— Zapis prezentacji:

1 Praca zespołu czy indywidualne postawy — co buduje zewnętrzny wizerunek nowoczesnej biblioteki?
OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA BIBLIOTEKARZY Bibliotekarz – zawód czy powołanie? Gdańsk, 02 – 04 września 2009r. Violetta Frankowska Joanna Basińska Biblioteka Główna Politechniki Warszawskiej

2 Zespół - klucz do sukcesu firmy
Bezpośrednia postawa jest najbardziej wiarygodną i cenioną informacją dla otoczenia, bowiem pracownicy mają największy wpływ na budowanie pozytywnego wizerunku biblioteki. To oni wydają jej świadectwo. Gdy utworzy się zespół ludzi wyposażony w odpowiednie umiejętności będzie on kluczem do sukcesu całej firmy zgodnie z zasadą że > 4

3 Narzędzie do tworzenia ankiety
Ankieta została przygotowana w wersji elektronicznej. Skorzystano z serwisu webankieta.pl, który jest jednym z pierwszych serwisów w Polsce, zbudowanych w oparciu o bibliotekę Ruby On Ralis. Oferuje on narzędzie online pozwalające na samodzielne zaprojektowanie oraz przeprowadzenie badania ankietowego.

4 Adresat ankiety Adresatem ankiety byli wszyscy pracownicy systemu informacyjno-bibliotecznego BG PW. Na podstawie odpowiedzi respondentów na pytanie, jakie zadania są dla nich wiodącymi w codziennej pracy ustalono, że 37% respondentów pracuje na zapleczu i ma sporadyczny kontakt z użytkownikiem, 63% ankietowanych pracuje w oddziałach związanych bezpośrednio z obsługą użytkownika.

5 Rodzaje pytań Zadano piętnaście pytań ułożonych w następujące grupy:
pytania wyboru, w których respondent mógł zaznaczyć jedną, bądź dwie odpowiedzi traktowane z jednakową ważnością, pytania matrycowe, w których odpowiedzi ułożone są w formie tabelarycznej.

6 Dobór pytań Wybór cech, postaw, umiejętności do budowania pytań ankietowych na podst. publikacji: Pioterek Paweł. Budowanie efektywnego zespołu w bibliotece. Wydawnictwo SBP, Warszawa 2008.

7 Badane cechy, postawy, umiejętności
Skoncentrowano się na takich cechach, umiejętnościach i postawach jak: entuzjazm, precyzja, terminowość, efektywność, indywidualizm, komunikatywność, umiejętność pracy w zespole.

8 Entuzjazm

9 Precyzja

10 Terminowość

11 Efektywność

12 Komunikatywność

13 Umiejętność pracy w zespole

14 Indywidualizm

15 Najbardziej pożądane zestawy cech pracownika do pracy w zespole

16 Co według ciebie możesz wnieść do zespołu?

17 Jak często wykonujesz prace związane z budowaniem dobrego wizerunku biblioteki?

18 Którą z podanych form pracy preferujesz?

19 Kto kształtuje wizerunek biblioteki?
Wyniki ankiety dały odpowiedź na pytanie kto kształtuje wizerunek współczesnej biblioteki: oddział, zespół, czy pojedynczy człowiek. Wykazały, jaki wpływ na skuteczność podejmowanych przez bibliotekę działań ma przyjęty sposób organizacji pracy (zespoły zadaniowe, pełnomocnicy, zmiany w strukturze organizacyjnej).

20 Podsumowanie Świadomość jak ważne jest budowanie pozytywnego wizerunku biblioteki jest istotna dla pracowników biblioteki. Niemal wszyscy respondenci dużą wagę przywiązują do dbałości o jakość usług i zgodnie przyznali takim działaniom najwyższą ilość punktów. Dobrze to rokuje dla możliwości jej dalszego rozwoju.

21 Dziękujemy za uwagę Joanna Basińska Violetta Frankowska Filia BGPW
Violetta Frankowska Oddział Opracowania BGPW


Pobierz ppt "OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA BIBLIOTEKARZY"

Podobne prezentacje


Reklamy Google