Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

EGZAMIN GIMNAZJALNY PRZEPROWADZANY W OSTATNIM ROKU NAUKI W GIMNAZJUM EGZAMIN GIMNAZJALNY PRZEPROWADZANY W OSTATNIM ROKU NAUKI W GIMNAZJUM POWSZECHNY OBOWIĄZKOWY.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "EGZAMIN GIMNAZJALNY PRZEPROWADZANY W OSTATNIM ROKU NAUKI W GIMNAZJUM EGZAMIN GIMNAZJALNY PRZEPROWADZANY W OSTATNIM ROKU NAUKI W GIMNAZJUM POWSZECHNY OBOWIĄZKOWY."— Zapis prezentacji:

1

2 EGZAMIN GIMNAZJALNY PRZEPROWADZANY W OSTATNIM ROKU NAUKI W GIMNAZJUM EGZAMIN GIMNAZJALNY PRZEPROWADZANY W OSTATNIM ROKU NAUKI W GIMNAZJUM POWSZECHNY OBOWIĄZKOWY MIĘDZYPRZEDMIOTOWY POWSZECHNY OBOWIĄZKOWY MIĘDZYPRZEDMIOTOWY

3 PRZEPROWADZONY w kwietniu 2010 roku TRWAŁ 120 MINUT WYNIK W SKALI PUNKTOWEJ MAKSYMALNIE 50 PUNKTÓW WYNIK NIE MA WPŁYWU NA UKOŃCZENIE SZKOŁY WYNIK MA WPŁYW NA DALSZE KSZTAŁCENIE PRZEPROWADZONY w kwietniu 2010 roku TRWAŁ 120 MINUT WYNIK W SKALI PUNKTOWEJ MAKSYMALNIE 50 PUNKTÓW WYNIK NIE MA WPŁYWU NA UKOŃCZENIE SZKOŁY WYNIK MA WPŁYW NA DALSZE KSZTAŁCENIE EGZAMIN GIMNAZJALNY PRZEPROWADZANY W OSTATNIM ROKU NAUKI W GIMNAZJUM EGZAMIN GIMNAZJALNY PRZEPROWADZANY W OSTATNIM ROKU NAUKI W GIMNAZJUM

4 4 SPRAWDZA POZIOM OPANOWANIA UMIEJĘTNOŚCI I WIADOMOŚCI OKREŚLONYCH W STANDARDACH WYMAGAŃ EGZAMINACYJNYCH w części pierwszej – z zakresu przedmiotów humanistycznych w części drugiej – z zakresu przedmiotów matematyczno-przyrodniczych SPRAWDZA POZIOM OPANOWANIA UMIEJĘTNOŚCI I WIADOMOŚCI OKREŚLONYCH W STANDARDACH WYMAGAŃ EGZAMINACYJNYCH w części pierwszej – z zakresu przedmiotów humanistycznych w części drugiej – z zakresu przedmiotów matematyczno-przyrodniczych EGZAMIN GIMNAZJALNY

5 5 język polski historia sztuka (plastyka, muzyka) wiedza o społeczeństwie język polski historia sztuka (plastyka, muzyka) wiedza o społeczeństwie matematyka biologia chemia fizyka i astronomia geografia matematyka biologia chemia fizyka i astronomia geografia CZĘŚĆ HUMANISTYCZNA CZĘŚĆ MATEMATYCZNO- -PRZYRODNICZA

6 EGZAMIN GIMNAZJALNY CZYTANIE I ODBIÓR TEKSTÓW KULTURY TWORZENIE WŁASNEGO TEKSTU CZYTANIE I ODBIÓR TEKSTÓW KULTURY TWORZENIE WŁASNEGO TEKSTU CZĘŚĆ HUMANISTYCZNA

7 Publiczne Gimnazjum w Nowym Miszewie Publiczne Gimnazjum w Nowym Miszewie

8 Rok 2010 SzkołaKraj Wieś Wynik w punktach Średni wynik za test 29,4030,3829,51 Najniższy wynik 601 Mediana 303130 Najwyższy wynik 4350 EGZAMIN GIMNAZJALNY

9

10 Wskaźnik łatwości zadań sprawdzających opanowanie umiejętności i wiedzy potrzebnych do czytania i odbioru tekstów kultury wyniósł 0,67 (umiarkowanie trudne). Wskaźnik łatwości zadań sprawdzających opanowanie umiejętności i wiedzy potrzebnych do tworzenia własnego tekstu wyniósł 0,51 (umiarkowanie trudne). Z porównania współczynnika łatwości tych dwóch podstawowych umiejętności wynika, że zdecydowanie lepiej wypadło czytanie i odbiór tekstów kultury.

11 W części humanistycznej egzaminu uczniowie naszej szkoły osiągnęli średnio 29,40 pkt., co w 9-stopniowej skali staninowej plasuje szkołę w 5 staninie.

12 Standardowy zestaw zadań egzaminacyjnych części humanistycznej okazał się dla uczniów naszego gimnazjum umiarkowanie trudny – wartość wskaźnika łatwości dla całego testu wynosi 0,59. Natomiast wskaźnik łatwości poszczególnych zadań pokazuje poniższa tabela.

13 Wartość wskaźnika łatwości InterpretacjaNumery zadań w poszczególnych obszarach standardów I Czytanie i odbiór tekstów kultury II Tworzenie własnego tekstu 0,00 – 0, 19Bardzo trudne29.3/I 0,20 – 0,49Trudne2, 10, 16, 23, 24, 2522, 28, 29.4/I, 29.4/II 0,50 – 0, 69Umiarkowanie trudne 11, 12, 14, 15, 17, 18, 20, 26, 27 21 0,70 – 0,89Łatwe1, 4, 5, 6, 7, 829.1, 29.2 0,90 – 1,00Bardzo łatwe3, 9, 13, 1929.3/II

14

15

16 Lp. Punkty z części Humanistycznej % punktów z części H ocena z egzaminu oceny z języka polskiego oceny oceny z historii oceny z WOS oceny z plastyki średnia ocen końcowych % oceny 12142,00%2,0022322,2545,00% 32754,00%3,0022322,2545,00% 41836,00%2,0022232,2545,00% 52550,00%2,0022432,7555,00% 62856,00%3,002222240,00% 73876,00%4,0034443,7575,00% 83060,00%3,002244360,00% 91836,00%2,002222240,00% 103060,00%3,0022332,550,00% 112958,00%3,0034443,7575,00% 123366,00%3,002222240,00% 131428,00%1,0022332,550,00%

17

18

19 Lp. Punkty z części Humanistycznej % punktów z części humanistycznej ocena z egzaminu ocena z języka polskiego oceny z historii oceny z WOS oceny z plastyki średnia ocen końcowych % oceny 13060,00%3,003445480,00% 23570,00%3,0023332,7555,00% 33774,00%3,0034443,7575,00% 43876,00%4,0045554,7595,00% 54386,00%4,0045554,7595,00% 63672,00%3,0022322,2545,00% 73672,00%3,0023443,2565,00% 82856,00%3,0033443,570,00% 93468,00%3,0033453,7575,00% 103366,00%3,0045554,7595,00% 113060,00%3,002343360,00% 123264,00%3,0044554,590,00% 133162,00%3,0023453,570,00% 143570,00%3,0034443,7575,00% 152958,00%3,002343360,00% 163060,00%3,0045554,7595,00% 173978,00%4,0045554,7595,00% 183570,00%3,0044544,2585,00%

20

21

22 lp punkty z częśći Humanistycznej % punktów z części humanistycznej ocena z egzaminu ocena z języka polskiego ocena z historii ocena z WOS ocena z plastyki średnia ocen końcowych % oceny 12856,00%3,0033443,570,00% 22652,00%3,0022432,7555,00% 33162,00%3,0022232,2545,00% 43060,00%3,0035554,590,00% 5612,00%1,002222240,00% 62142,00%2,0032443,2565,00% 72958,00%3,003454480,00% 83366,00%3,0033443,570,00% 92856,00%3,0032332,7555,00% 102448,00%2,002222240,00% 112652,00%3,0032332,7555,00% 123264,00%3,003333360,00% 131938,00%2,0022332,550,00% 143570,00%3,0033543,7575,00% 153366,00%3,0034433,570,00%

23

24 Należy kształcić następujące umiejętności ucznia: interpretowanie tekstu z uwzględnieniem intencji nadawcy; dostrzeganie w tekście środków wyrazu i określanie ich funkcji; streszczanie tekstu; tworzenie tekstu o charakterze informacyjnym i formułowanie argumentów uzasadniających stanowisko; poprawne wypowiadanie się pod względem składniowym, leksykalnym, frazeologicznym i fleksyjnym; poprawne pisanie pod względem ortograficznym i interpunkcyjnym; dostrzeganie i analizowanie kontekstu historycznego niezbędnego do interpretacji tekstu; dostrzeganie środków wyrazu na obrazie oraz określanie ich funkcji.

25 W celu kształcenia ww. umiejętności ucznia należy podejmować następujące działania: Przy ocenianiu wypowiedzi pisemnych uczniów stosować kryteria zbliżone do zamieszczanych w kluczu odpowiedzi do arkuszy egzaminacyjnych. Jak najczęściej polecać uczniom redagowanie wypowiedzi pisemnych oraz omawiać sprawdzone wypracowania. Zwracać uwagę na rzeczowość, obiektywizm oraz zwięzłość wypowiedzi podczas redagowania notatek i streszczeń. Dbać o poprawność ortograficzną, interpunkcyjną i językową wypowiedzi uczniów na wszystkich przedmiotach nauczania. Podczas interpretacji tekstów kultury zwracać uwagę na postać nadawcy i intencje jego wypowiedzi.

26 Podczas interpretacji tekstów literackich nazywać cechy charakteru i osobowości bohatera oraz oceniać jego zachowanie. Stwarzać okoliczności prowokujące ucznia do wyrażania własnej opinii popartej trafną argumentacją. Przy interpretacji tekstów kultury (w tym źródeł historycznych, tekstów literackich, publicystycznych i popularnonaukowych) zwracać uwagę na obecność i funkcje zastosowanych środków stylistycznych oraz zabiegów językowych. Podczas analizy tekstów kultury zwracać uwagę na kontekst historyczny przedstawionej sytuacji, odnosić się do konkretnych faktów i postaci z epoki. Wyrabiać świadomość obywatelską uwzględniającą prawa i obowiązki członka danej społeczności. Podczas analizy dzieła sztuki zwracać uwagę na plastyczne środki wyrazu i ich funkcje oraz utrwalać terminy z dziedziny sztuki. Zwracać uwagę na konieczność uważnego czytania poleceń

27


Pobierz ppt "EGZAMIN GIMNAZJALNY PRZEPROWADZANY W OSTATNIM ROKU NAUKI W GIMNAZJUM EGZAMIN GIMNAZJALNY PRZEPROWADZANY W OSTATNIM ROKU NAUKI W GIMNAZJUM POWSZECHNY OBOWIĄZKOWY."

Podobne prezentacje


Reklamy Google