Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wyniki egzaminów gimnazjalnych szkół powiatu nakielskiego w roku 2011 w kontekście wyników kraju, województwa i innych powiatów przy uwzględnieniu wyników.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wyniki egzaminów gimnazjalnych szkół powiatu nakielskiego w roku 2011 w kontekście wyników kraju, województwa i innych powiatów przy uwzględnieniu wyników."— Zapis prezentacji:

1 Wyniki egzaminów gimnazjalnych szkół powiatu nakielskiego w roku 2011 w kontekście wyników kraju, województwa i innych powiatów przy uwzględnieniu wyników surowych, skali staninowej i edukacyjnej wartości dodanej EWD

2 Wyniki surowe

3 Wynik średni gimnazjów województwa kujawsko-pomorskiego na tle innych województw 2011 r.

4 Część humanistyczna

5 Część matematyczno-przyrodnicza

6 Egzamin gimnazjalny język angielski

7 Egzamin gimnazjalny język niemiecki

8 Wynik średni województwa część humanistyczna 24,26 Wynik średni szkół powiatu nakielskiego 23,04

9 Wyniki egzaminu gimnazjalnego w powiatach 2011 roku (część humanistyczna)

10 Wynik średni województwa część matematyczno-przyrodnicza 22,65 Wynik średni szkół powiatu nakielskiego 21,33

11 Wyniki egzaminu gimnazjalnego w powiatach 2011 roku (część matematyczno-przyrodnicza)

12 Wyniki egzaminu gimnazjalnego w powiatach 2011 roku (język angielski)

13 Wyniki egzaminu gimnazjalnego w powiatach 2011 roku (język niemiecki)

14 Wyniki egzaminu gimnazjalnego w powiatach (część humanistyczna)

15 Część humanistyczna 2010

16 Część humanistyczna 2009

17 Wyniki egzaminu gimnazjalnego w powiatach matematyczno-przyrodnicza

18 Część matematyczno-przyrodnicza 2010

19 Część matematyczno-przyrodnicza 2009

20 Wyniki średnie szkół powiatu nakielskiego przy uwzględnieniu standardów wymagań

21 Część humanistyczna Czytanie i odbiór tekstów kultury

22 Część humanistyczna Tworzenie własnego tekstu

23 Część matematyczno-przyrodnicza Stosowanie terminów, pojęć i procedur z zakresu przedmiotów matematyczno-przyrodniczych niezbędnych w praktyce życiowej i dalszym kształceniu

24 Część matematyczno-przyrodnicza Wyszukiwanie i stosowanie informacji

25 Część matematyczno-przyrodnicza Wskazywanie i opisywanie faktów, związków i zależności w szczególności przyczynowo-skutkowych, funkcjonalnych, przestrzennych i czasowych

26 Część matematyczno-przyrodnicza Stosowanie zintegrowanej wiedzy i umiejętności do rozwiązywania problemów

27 Wskaźnik EWD

28 Wyniki powiatu przy uwzględnieniu wartości liczbowej EWD

29 Powiaty przy uwzględnieniu wartości liczbowej EWD za okres

30 Powiaty przy uwzględnieniu wartości liczbowej EWD za okres część matematyczno-przyrodnicza

31 Rozkład średnich wyników szkół w powiecie nakielskim na skali staninowej rok 2011

32 Wyniki średnie szkół powiatu nakielskiego na skali staninowej staninyhumanistycznaMatematyczno-przyrodnicza niskie6,7-22,16,9-20,6 % szkół38%50% liczba szkół68 średnie22,2-27,620,7-25,5 % szkół56%38% liczba szkół96 wysokie27,7-43,825,6-46,9 % szkół6%12% liczba szkół12

33 Rozkład średnich wyników szkół na skali staninowej w ujęciu procentowym część humanistyczna egzaminu gimnazjalnego ( % )

34 Rozkład średnich wyników szkół w na skali staninowej w ujęciu procentowym część matematyczno-przyrodnicza egzaminu gimnazjalnego

35 Wnioski Wynik średni szkół powiatu nakielskiego był w roku 2011 niższy od średniej województwa zarówno w części humanistycznej, jak i matematyczno-przyrodniczej Wynik średni szkół powiatu nakielskiego jest lepszy w części humanistycznej (17) niż w części matematyczno-przyrodniczej (20) na 23 powiaty. W porównaniu z rokiem 2010 nie zmienił się wynik powiatu nakielskiego w części humanistycznej (17), natomiast w części matematyczno-przyrodniczej uległ pogorszeniu z 17 na 20. Przy uwzględnieniu obszarów umiejętności w 2011 r. w części humanistycznej uczniowie powiatu nakielskiego lepiej wypadli w kategorii,,tworzenie własnego tekstu (15) niż czytanie i odbiór tekstów kultury (17) W części matematyczno-przyrodniczej najlepiej wypadł obszar umiejętności stosowanie terminów, pojęć i procedur (16), natomiast najsłabiej wyszukiwanie i stosowanie informacji (21).


Pobierz ppt "Wyniki egzaminów gimnazjalnych szkół powiatu nakielskiego w roku 2011 w kontekście wyników kraju, województwa i innych powiatów przy uwzględnieniu wyników."

Podobne prezentacje


Reklamy Google