Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

KURS DLA ASYSTENTEK STOMATOLOGICZNYCH PIERWSZA POMOC W NAGŁYCH PRZYPADKACH -kurs oparty na wytycznych ERC 2005 DANUTA KARPOWICZ- KULESZA WCS,NOWY ZJAZD.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "KURS DLA ASYSTENTEK STOMATOLOGICZNYCH PIERWSZA POMOC W NAGŁYCH PRZYPADKACH -kurs oparty na wytycznych ERC 2005 DANUTA KARPOWICZ- KULESZA WCS,NOWY ZJAZD."— Zapis prezentacji:

1 KURS DLA ASYSTENTEK STOMATOLOGICZNYCH PIERWSZA POMOC W NAGŁYCH PRZYPADKACH -kurs oparty na wytycznych ERC 2005 DANUTA KARPOWICZ- KULESZA WCS,NOWY ZJAZD 1 WARSZAWA DANUTA KARPOWICZ-KULESZA

2 Tematyka kursu Podstawowe zabiegi reanimacyjne
Elementy pomocy w wypadkach i urazach Postępowanie w przypadkach szczególnych Zastosowanie AED/automatyczna defibrylacja zewnętrzna/

3 OMÓWIENIE PRZYPADKÓW SZCZEGÓLNYCH
Zawiadomienie o zdarzeniu Zatrzymanie krążenia i oddychania: algorytm postępowania zgodny z ERC, ze szczególnym uwzględnieniem użycia przyrządów do zabezpieczenia dróg oddechowych, wspomagania oddechu i masażu serca Modyfikacja postępowania w przypadku nagłego zatrzymania/NZK/ u dzieci i młodzieży Pozycja boczna bezpieczna Postępowanie we wstrząsie anafilaktycznym Postępowanie w astmie oskrzelowej Postępowanie w napadzie padaczkowym Postępowanie z zadławionym Postępowanie w krwotoku z nosa Postępowanie w zasłabnięciu Postępowanie w podejrzeniu zawału mięśnia sercowego Postępowanie w podejrzeniu udaru mózgu Postępowanie w przypadku urazu oka /zaprószenie, uraz chemiczny/

4 ZAWIADOMIENIE O ZDARZENIU
Zadzwoń po pomoc 999 lub 112 z tel. komórkowych POŚLIJ KOGOŚ PO DEFIBRYLATOR

5 ZATRZYMANIE KRĄŻENIA I ODDYCHANIA
PACJENT NIE REAGUJE ZAWOŁAJ O POMOC UDROŻNIJ DROGI ODDECHOWE BRAK PRAWIDŁOWEGO ODDECHU WEZWIJ TELEFONICZNIE ZESPÓŁ RATUNKOWY ZASTOSUJ 30 UCIŚNIĘĆ KLATKI PIRSIOWEJ KONTYNUUJ 2 ODDECHY NA 30 UCIŚNIĘĆ KL. PIERS

6 DECYZJA RKO/RESUSCYTACJĘ KRĄŻENIOWO- REAGUJE i NIE ODDYCHA PRAWIDŁOWO
ODDECHOWĄ/ PODEJMUJE SIĘ ,GDY POSZKODOWANY NIE REAGUJE i NIE ODDYCHA PRAWIDŁOWO

7 W PRZYPADKU DOROSŁYCH POMIJA SIĘ
2 POCZĄTKOWE ODDECHY RATOWNICZE I UCISKA KLATKĘ PIERSIOWĄ 30 RAZY NATYCHMIAST PO ROZPOZNANIU NZK

8 Ręce na klatce piersiowej układa się
centralnie a nie czasochłonną metodą identyfikacji łuku żebrowego

9 ODDECHY CZAS WYKONANIA 1 ODDECHU=1SEK
2 ODDECHY MUSISZ WYKONAĆ W CIĄGU 2 SEK

10 BLS/BASIC LIVE SUPPORT/ PODSTAWOWE ZABIEGI RESUSCYTACYJNE
30 UCIŚNIĘĆ KLATKI PIRSIOWEJ/ 2 ODDECHY W PRZYPADKU DOROSŁYCH STOSUNEK UCIŚNIĘĆ KLATKI PIERSIOWEJ DO ODDCHÓW WYNOSI 30:2

11 NZK U DZIECI W MODYFIKACJI ERC 2005
NIE MA PODZIAŁU NA WIEK UJEDNOLICENIE I UPROSZCZENIE ZASAD BLS Z WYTYCZNYMI DLA DOROSŁYCH KTO TO JEST PACJENT PEDIATRYCZNY ? NOWORODEK: OD URODZENIA DO 1-GO MIESIĄCA ŻYCIA NIEMOWLĘ: OD 1-GO MIESIĄCA DO 1-GO ROKU ŻYCIA DZIECKO: OD 1-GO ROKU ŻYCIA DO OKRESU POKWITANIA NIE JEST WAŻNE ŚCISŁE OKREŚLENIE WIEKU DZIECKA JEŚLI RATOWNIK UWAŻA, ŻE POSZKODOWANY JEST DZIECKIEM, NALEŻY UŻYĆ ALGORYTMÓW PEDIATRYCZNYCH

12 BLS U DZIECI WYKONYWANY PRZEZ RATOWNIKÓW PRZEDMEDYCZNYCH
PO STWIERDZENIU NZK NALEŻY WYKONAĆ 5 ODDECHÓW RATOWNICZYCH A NASTĘPNIE ROZPOCZĄĆ RESUSCYTACJĘ W STOSUNKU 30 UCIŚNIĘĆ KLATKI PIERSIOWEJ DO 2 ODDECHÓW RATOWNICZYCH

13 BLS U DZIECI WYKONYWANE PRZEZ PERSONEL MEDYCZNY
W PRZYPADKU STWIERDZENIA NZK STOSUNEK UCIŚNIĘĆ DO WENTYLACJI WYNOSI 15:2 SAMOTNY RATOWNIK MOŻE PROWADZIĆ WENTYLACJĘ W STOSUNKU 30:2

14 ALGORYTM BLS U DZIECI PODSTWOWE ZABIEGI RESUSCYTACYJNE
NIE REAGUJE WOŁAJ O POMOC UDROŻNIJ DROGI ODDECHOWE NIE ODDYCHA PRAWIDŁOWO 5 ODDECHÓW 30 UCIŚNIĘĆ KL. PIERS.

15 PO 1 MINUCIE RKO W STOSUNKU 30 : 2
ZADZWOŃ PO POMOC NA NUMER 112 LUB NARODOWY 999

16 AED U DZIECI ZALECANE JEST UŻYCIE AED U DZIECI POWYŻEJ 1-GO ROKU ŻYCIA
POMIĘDZY 1-SZYM A 8-MYM ROKIEM ŻYCIA ZALECANE JEST UŻYCIE URZĄDZEŃ OBNIŻAJĄCYCH DOSTARCZANĄ ENERGIĘ STOSUJE SIĘ JEDNĄ DAWKĘ ENERGII W WYSOKOŚCI 4J/KG

17 RKO ZALECNIA KONTYNUUJ ZABIEGI DO MOMENTU PODŁĄCZENIA DO DEFIBRYLATORA LUB PRZEJĘCIA RKO U POSZKODOWANEGO PRZEZ ZESPÓŁ RATOWNIKÓW W TRAKCIE RKO LECZ ODWRACALNE PRZYCZYNY NZK KONTROLUJ DROŻNOŚĆ DRÓG ODDECHOWYCH WYKONAJ TLENOTERAPIĘ NIE PRZERYWAJ UCIŚNIĘĆ KL. PIERS. PO ZABEZPIECZENIU DRÓG ODDECHOWYCH

18 ODWRACALNE PRZYCZYNY NZK
HIPOKSJA HIPOWOLEMIA HIPOTERMIA HIPO/HIPERKALIEMIA INNE ZAB.METABOLICZNE ODMA PRĘŻNA TAMPONADA OSIERDZIA TOKSYNY THROMBEMBOLIA/WIEŃCOW LUB PŁUCNA/

19 HIPOTERMIA ZALECANE JEST STOSOWANIE ŁAGODNEJ HIPOTERMII U DZIECI I DOROSŁYCH W STANIE ŚPIĄCZKI PO POWROCIE SPONTANICZNEGO KRĄŻENIA

20 KLUCZOWE UMIEJĘTNOŚCI BLS
RKO DOROSŁYCH PODSTAWOWE ZABIEGI NA DROGACH ODDECHOWYCH ZASTOSOWANIE URZĄDZEŃ DO DOSTARCZANIA TLENU SPRZĘT OCHRONNY RURKA USTNO-GARDŁOWA KISZONKOWA MASKA TWARZOWA SSAK 3. WYKORZYSTANIE AED

21 WSTĘPNE ZABEZPIECZENIA
A AIRWAY/DROGI ODDECHOWE/: UDROŻNIĆ METODAMI BEZPRZYRZĄDOWYMI B BREATHING/ODDYCHANIE/: PROWADŹ WENTYLACJĘ DODATNIM CIŚNIENIEM/”POKET MASK”/ C CIRCULATION/KRĄŻENIE/: PROWADŹ POŚREDNI MASAŻ SERCA D DFIBRILATION/DEFIBRYLACJA/: JEŚLI BRAK TĘTNA DEFIBRYLACJA JEST WSKAZANA

22 OSTATECZNE ZABEZPIECENIA
A AIRWAY: MOŻLIWIE JAK NAJWCZEŚNIEJ ZABEZPIECZ DROGI ODDECHOWE RURKĄ USTNO-GARDŁOWĄ B BRITHING: W CZASIE WENTYLACJI UPEWNIJ SIĘ O DROŻNOŚCI DRÓG ODDECHOWYCH, KONTROLUJ POŁOŻENIE RURKI USTNO-GARDŁOWEJ C CIRCULATION: KONTROLUJ RYTM SERCA POPRZEZ POMIAR TĘTNA NA POCZĄTKU I W TRAKCIE RKO D DIFERENTIAL DIAGNOSIS: WYWIAD, ZBIERZ MOŻLIWIE NAJWIĘCEJ INFORMACJI O STANIE ZDROWIA I PRZEBYTYCH ZACHOROWANIACH POSZKODOWANEGO

23 PODEJRZENIE ZAWAŁU BÓL W KLATCE PIRSIOWEJ SUGERUJĄCY NIEDOKRWIENIE MIĘŚNIA SERCOWEGO TLEN 4L/MIN ASPIRYNA P.O MG NITROGLICERYNA SL LUB SPRAY UŁOŻENIE W POZYCJI PÓŁSIEDZĄCEJ ZABEZPIECZENIE ABC

24 PODEJRZENIE UDARU OBJAWY POSTĘPOWANIE
OCENA ABC ROZPOZNAJ ZAŁADUJ DOSTARCZ PRZEKAŻ NEUROLOGICZNEMU ZEPOŁOWI UDAROWEMU OBJAWY PORAŻENIE NERWU VII/KRZYWY UŚMIECH OPADANIE KOŃCZYNY GÓRNEJ/PODCZAS STANIA Z WYCIĄGNIĘTYMI RĘKAMI WYMIOTY, NAPADY DRGAWEK, NAGŁY SILNY BÓL GŁOWY NAGŁE ZABURZENIA MOWY

25 NAPAD PADACZKOWY UMIEŚCIĆ PACJENTA NA PODŁODZE
ZABEZPIECZYĆ DROŻNOŚĆ DRÓG ODDECHOWYCH PODAĆ TLEN 4L/MIN NIE UMIESZCZAĆ METALOWYCH ANI DREWNIANYCH PRZEDMIOTÓW MIĘDZY ZĘBAMI WEZWAĆ POMOC BLS PO NAPADZIE PRZEKAZAĆ PACJENTA DO LECZENIA SZPITALNEGO

26 POZYCJA BOCZNCZNA BEZPIECZNA

27

28 POZYCJA BOCZNA BEZPIECZNA
KAŻDEMU PACJENTOWI Z ZABURZENIAMI ŚWIADOMOŚCI NALEŻY ZAPEWNIĆ DROŻ NOŚĆ DRÓG ODDECHOWYCH POPRZEZ UŁOŻENIE GO W POZYCJI BEZPIECZNEJ ZDEJM CHOREMU OKULARY I WYJMIJ Z KIESZENI NIEWYGODNE PRZEDMIOTY UKLĘKNIJ OBOK I UPEWNIJ SIĘ, ŻE MA WYPROSTOWANE NOGI ODCHYL MU GŁOWĘ DO TYŁU I WYSUŃ ŻUCHWĘ DO PRZODU RĘKĘ CHOREGO OD SWOJEJ STRONY ZEGNIJ W STAWIE ŁOKCIOWYM, RAMIĘ UŁÓŻ POD KĄTEM PROSTYM DO OSI CIAŁA CHOREGO, A DŁOŃ SKIERUJ KU GÓRZE DRUGĄ RĘKĘ CHOREGO UŁÓŻ W POPRZEK KLATKI PIERSIOWEJ CHOREGO, DŁONIĄ DO DOŁU NA PRZECIWLEGŁYM OBOJCZYKU CHWYĆ NOGĘ PO TEJ SAMEJ STORNIE TUŻ POWYŻEJ KOLANA I POCIĄGNIJ DO GÓRY POZOSTAWIAJĄC STOPĘ NA ZIEMI POCIĄGNIJ NOGĘ TAK, ABY PRZEWRÓCIĆ CHOREGO NA BOK, DO SIEBIE, DRUGĄ REKĄ PRZYTRZYMUJĄC RAMIĘ PO TEJ SAMEJ STRONIE GÓRNĄ NOGĘ CHOREGO UŁÓŻ TAK, ABY UDO I PODUDZIE BYŁY ZGIĘTE POD KĄTEM PROSTYM ODCHYL GŁOWĘ DO TYŁU, BY UTRZYMAĆ DROŻNOŚĆ DRÓG ODDECHOWYCH PODŁÓŻ DOLNĄ DŁOŃ CHOREGO POD POLICZEK; UTRZYMA ONA GŁOWĘ W ODGIĘCIU REGULARNIE SPRAWDZAJ, CZY CHORY MA TĘTNO I ODDYCHA

29 Odczyn anafilaktyczny
Czynniki powodujące odczyn anafilaktyczny Użądlenie pszczoły/hymenoptera/ Leki/penicylina, amid prokainy, związki żelaza, witaminy/ Niektóre pokarmy/orzechy, skorupiaki/ Przetwory krwi, szczepionki, hormony, enzymy Cechy szczególne odczynów anafilaktycznych Uczucie mrowienia Świąd Pokrzywka Mdłości Wymioty Biegunka Hipotensja Obrzęk naczynioruchowy Skurcz oskrzeli Obrzęk krtani Ból brzucha

30 Leczenie odczynu anafilaktycznego
Przerwanie kontaktu z alergenem Dostęp żylny o szerokim świetle Adrenalina do samodzielnego wstrzyknięcia/Anapen 0,15 lub0,30/ , wziewne leki: Salbutamol, Atrovent…. Szybka dostawa płynów: Np. Ringer1-2l, albuminy 5% iv Glukokortykoidy :metylprednizolon mg iv W skurczu oskrzeli: teofilina/Np. Euphilina 480mg powoli iv/ W obrzęku krtani intubacja lub konikotomia Leki przeciwhistaminowe Np. klemastyna 2-4mg, 10% glukonian wapnia 10ml iv o Obniżanie ciepłoty ciała, jeśli przekroczy 39 C

31 ZASŁABNIĘCIA I OMDLENIA
Ustalenie przyczyny Wywiad Stosowane leki Przebyte choroby Wiek Kontrola ciśnienia Badanie tętna Określenie objawów towarzyszących -kołatanie serca, ból w klatce piersiowej, zawroty głowy, objawy neurologiczne Omdlenie może być pierwotną przyczyną urazu Postępowanie Położyć chorego Unieść nogi/ wyjątek stanowi niewydolność krążenia lub oddychania, krwawienia w obrębie głowy, płuc lub górnego odcinka przewodu pokarmowego – w tym przypadku tułów ułożyć wyżej Podać tlen przez maskę 4l/min Podać leki przeciwbólowe lub uspokajające w razie takiej potrzeby W hipotermii/poniżej 35 st. C/ okrycie ciepłymi kocami

32 URAZY WYWIAD- CZAS I MIEJSCE, MECHANIZM URAZU, OBJAWY /BÓL, OBRZĘK, PARESTEZJE, BRAK CZYNNOŚCI/ ZABEZPIECZENIE PRZECIWTĘŻCOWI/DO KILKU DNI OD ZRANIENIA/ LEKI ZNIECZULAJĄCE, ANTYBIOTYKI OPATRUNEK UCISKOWY STERYLNYM MATERIAŁEM W MIEJSCU ZRANIENIA

33 URAZ OKA MECHANICZNYTZW ZAPRÓSZENIE
WYWINIĘCIE POWIEKI GÓRNEJ I USUNIĘCIE STRYLNYM GAZIKIEM CIAŁA OBCEGO PRZEPŁUKANIE SOLĄ FIZJOLOGICZNĄ ZWILŻONY WODĄ DESTYLOWANĄ OPATRUNEK / W RAZIE POTRZEBY/ CHEMICZNY, OPARZENIE KWASEM LUB ZASADĄ NATYCHMIST PRZEPŁUKAĆ SOLĄ FIZJOLOGICZNĄ DO Ph6-8 JAŁOWY OPATRUNEK SKIEROWAĆ DO OKULISTY 48godz

34 Krwotok z nosa Pacjent siedzi z głową pochyloną do dołu
Oczyścić nozdrza/pacjent wydmuchuje skrzepy, odsysanie/ W jamach nosa umieścić gaziki nasączone 4% lignikainą,1:1000 adrenaliną, 1%fenylefryną lub 0,05% oksymetazoliną Bezpośredni ucisk na skrzydełka nosa 5-10min

35 ZADŁAWIENIE OBJAWY POSTĘPWANIE OSTRA DUSZNOŚĆ RZĘŻENIE TCHAWICZE
SINICA ODDECH PARADOKSALNY ZATRZYMANIE ODDECHU POSTĘPWANIE OCZYSZZENIE JAMY NOSOWO GARDŁOWEJ USPOKOJENIE CHOREGO RĘKOCZYN HEIMLICHA- OBJĄĆ CHOREGO OD TYŁU UKŁADAJĄC RĘCE NA NADRZUSZU; WIELOKROTNE UCIŚNIĘCIE W KIRUNKU PRZEPONY RKO


Pobierz ppt "KURS DLA ASYSTENTEK STOMATOLOGICZNYCH PIERWSZA POMOC W NAGŁYCH PRZYPADKACH -kurs oparty na wytycznych ERC 2005 DANUTA KARPOWICZ- KULESZA WCS,NOWY ZJAZD."

Podobne prezentacje


Reklamy Google