Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 KURS DLA ASYSTENTEK STOMATOLOGICZNYCH PIERWSZA POMOC W NAGŁYCH PRZYPADKACH -kurs oparty na wytycznych ERC 2005 WCS, NOWY ZJAZD 1 WARSZAWA DANUTA KARPOWICZ-KULESZA.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 KURS DLA ASYSTENTEK STOMATOLOGICZNYCH PIERWSZA POMOC W NAGŁYCH PRZYPADKACH -kurs oparty na wytycznych ERC 2005 WCS, NOWY ZJAZD 1 WARSZAWA DANUTA KARPOWICZ-KULESZA."— Zapis prezentacji:

1 1 KURS DLA ASYSTENTEK STOMATOLOGICZNYCH PIERWSZA POMOC W NAGŁYCH PRZYPADKACH -kurs oparty na wytycznych ERC 2005 WCS, NOWY ZJAZD 1 WARSZAWA DANUTA KARPOWICZ-KULESZA

2 2 Tematyka kursu Podstawowe zabiegi reanimacyjne Podstawowe zabiegi reanimacyjne Elementy pomocy w wypadkach i urazach Elementy pomocy w wypadkach i urazach Postępowanie w przypadkach szczególnych Postępowanie w przypadkach szczególnych Zastosowanie AED/automatyczna defibrylacja zewnętrzna/ Zastosowanie AED/automatyczna defibrylacja zewnętrzna/

3 OMÓWIENIE PRZYPADKÓW SZCZEGÓLNYCH Zawiadomienie o zdarzeniu Zawiadomienie o zdarzeniu Zatrzymanie krążenia i oddychania: algorytm postępowania zgodny z ERC, ze szczególnym uwzględnieniem użycia przyrządów do zabezpieczenia dróg oddechowych, wspomagania oddechu i masażu serca Zatrzymanie krążenia i oddychania: algorytm postępowania zgodny z ERC, ze szczególnym uwzględnieniem użycia przyrządów do zabezpieczenia dróg oddechowych, wspomagania oddechu i masażu serca Modyfikacja postępowania w przypadku nagłego zatrzymania/NZK/ u dzieci i młodzieży Modyfikacja postępowania w przypadku nagłego zatrzymania/NZK/ u dzieci i młodzieży Pozycja boczna bezpieczna Pozycja boczna bezpieczna Postępowanie we wstrząsie anafilaktycznym Postępowanie we wstrząsie anafilaktycznym Postępowanie w astmie oskrzelowej Postępowanie w astmie oskrzelowej Postępowanie w napadzie padaczkowym Postępowanie w napadzie padaczkowym Postępowanie z zadławionym Postępowanie z zadławionym Postępowanie w krwotoku z nosa Postępowanie w krwotoku z nosa Postępowanie w zasłabnięciu Postępowanie w zasłabnięciu Postępowanie w podejrzeniu zawału mięśnia sercowego Postępowanie w podejrzeniu zawału mięśnia sercowego Postępowanie w podejrzeniu udaru mózgu Postępowanie w podejrzeniu udaru mózgu Postępowanie w przypadku urazu oka /zaprószenie, uraz chemiczny/ Postępowanie w przypadku urazu oka /zaprószenie, uraz chemiczny/

4 ZAWIADOMIENIE O ZDARZENIU Zadzwoń po pomoc Zadzwoń po pomoc lub 112 z tel. komórkowych lub 112 z tel. komórkowych POŚLIJ KOGOŚ PO DEFIBRYLATOR

5 ZATRZYMANIE KRĄŻENIA I ODDYCHANIA PACJENT NIE REAGUJE ZAWOŁAJ O POMOC UDROŻNIJ DROGI ODDECHOWE BRAK PRAWIDŁOWEGO ODDECHU WEZWIJ TELEFONICZNIE ZESPÓŁ RATUNKOWY ZASTOSUJ 30 UCIŚNIĘĆ KLATKI PIRSIOWEJ KONTYNUUJ 2 ODDECHY NA 30 UCIŚNIĘĆ KL. PIERS

6 DECYZJA RKO /RESUSCYTACJĘ KRĄŻENIOWO- ODDECHOWĄ/ PODEJMUJE SIĘ,GDY POSZKODOWANY NIE REAGUJE i NIE ODDYCHA PRAWIDŁOWO

7 W PRZYPADKU DOROSŁYCH POMIJA SIĘ 2 POCZĄTKOWE ODDECHY RATOWNICZE I UCISKA KLATKĘ PIERSIOWĄ 30 RAZY NATYCHMIAST PO ROZPOZNANIU NZK

8 Ręce na klatce piersiowej układa się Ręce na klatce piersiowej układa się centralnie centralnie a nie czasochłonną metodą identyfikacji łuku żebrowego łuku żebrowego

9 ODDECHY CZAS WYKONANIA 1 ODDECHU=1SEK 2 ODDECHY MUSISZ WYKONAĆ W CIĄGU 2 SEK 2 ODDECHY MUSISZ WYKONAĆ W CIĄGU 2 SEK

10 BLS/ BASIC LIVE SUPPORT/ PODSTAWOWE ZABIEGI RESUSCYTACYJNE 30 UCIŚNIĘĆ KLATKI PIRSIOWEJ/ 30 UCIŚNIĘĆ KLATKI PIRSIOWEJ/ 2 ODDECHY 2 ODDECHY W PRZYPADKU DOROSŁYCH STOSUNEK UCIŚNIĘĆ KLATKI PIERSIOWEJ DO ODDCHÓW WYNOSI 30:2 W PRZYPADKU DOROSŁYCH STOSUNEK UCIŚNIĘĆ KLATKI PIERSIOWEJ DO ODDCHÓW WYNOSI 30:2

11 NZK U DZIECI W MODYFIKACJI ERC 2005 NIE MA PODZIAŁU NA WIEK NIE MA PODZIAŁU NA WIEK UJEDNOLICENIE I UPROSZCZENIE ZASAD BLS Z WYTYCZNYMI DLA DOROSŁYCH UJEDNOLICENIE I UPROSZCZENIE ZASAD BLS Z WYTYCZNYMI DLA DOROSŁYCH KTO TO JEST PACJENT PEDIATRYCZNY ? NOWORODEK: OD URODZENIA DO 1-GO MIESIĄCA ŻYCIA NOWORODEK: OD URODZENIA DO 1-GO MIESIĄCA ŻYCIA NIEMOWLĘ: OD 1-GO MIESIĄCA DO 1-GO ROKU ŻYCIA NIEMOWLĘ: OD 1-GO MIESIĄCA DO 1-GO ROKU ŻYCIA DZIECKO: OD 1-GO ROKU ŻYCIA DO OKRESU POKWITANIA DZIECKO: OD 1-GO ROKU ŻYCIA DO OKRESU POKWITANIA NIE JEST WAŻNE ŚCISŁE OKREŚLENIE WIEKU DZIECKA JEŚLI RATOWNIK UWAŻA, ŻE POSZKODOWANY JEST DZIECKIEM, NALEŻY UŻYĆ ALGORYTMÓW PEDIATRYCZNYCH JEŚLI RATOWNIK UWAŻA, ŻE POSZKODOWANY JEST DZIECKIEM, NALEŻY UŻYĆ ALGORYTMÓW PEDIATRYCZNYCH

12 BLS U DZIECI WYKONYWANY PRZEZ RATOWNIKÓW PRZEDMEDYCZNYCH PO STWIERDZENIU NZK NALEŻY WYKONAĆ 5 ODDECHÓW NALEŻY WYKONAĆ 5 ODDECHÓW RATOWNICZYCH RATOWNICZYCH A NASTĘPNIE ROZPOCZĄĆ RESUSCYTACJĘ W STOSUNKU 30 UCIŚNIĘĆ KLATKI PIERSIOWEJ 30 UCIŚNIĘĆ KLATKI PIERSIOWEJ DO 2 ODDECHÓW RATOWNICZYCH DO 2 ODDECHÓW RATOWNICZYCH

13 BLS U DZIECI WYKONYWANE PRZEZ PERSONEL MEDYCZNY W PRZYPADKU STWIERDZENIA NZK STOSUNEK UCIŚNIĘĆ DO WENTYLACJI WYNOSI 15:2 W PRZYPADKU STWIERDZENIA NZK STOSUNEK UCIŚNIĘĆ DO WENTYLACJI WYNOSI 15:2 SAMOTNY RATOWNIK MOŻE PROWADZIĆ WENTYLACJĘ W STOSUNKU 30:2 SAMOTNY RATOWNIK MOŻE PROWADZIĆ WENTYLACJĘ W STOSUNKU 30:2

14 ALGORYTM BLS U DZIECI PODSTWOWE ZABIEGI RESUSCYTACYJNE NIE REAGUJE WOŁAJ O POMOC UDROŻNIJ DROGI ODDECHOWE NIE ODDYCHA PRAWIDŁOWO 5 ODDECHÓW 30 UCIŚNIĘĆ KL. PIERS.

15 PO 1 MINUCIE RKO W STOSUNKU 30 : 2 ZADZWOŃ PO POMOC NA NUMER 112 LUB NARODOWY 999

16 AED U DZIECI ZALECANE JEST UŻYCIE AED U DZIECI POWYŻEJ 1-GO ROKU ŻYCIA ZALECANE JEST UŻYCIE AED U DZIECI POWYŻEJ 1-GO ROKU ŻYCIA POMIĘDZY 1-SZYM A 8-MYM ROKIEM ŻYCIA ZALECANE JEST UŻYCIE URZĄDZEŃ OBNIŻAJĄCYCH DOSTARCZANĄ ENERGIĘ POMIĘDZY 1-SZYM A 8-MYM ROKIEM ŻYCIA ZALECANE JEST UŻYCIE URZĄDZEŃ OBNIŻAJĄCYCH DOSTARCZANĄ ENERGIĘ STOSUJE SIĘ JEDNĄ DAWKĘ ENERGII W WYSOKOŚCI 4J/KG STOSUJE SIĘ JEDNĄ DAWKĘ ENERGII W WYSOKOŚCI 4J/KG

17 RKO- ZALECNIA KONTYNUUJ ZABIEGI DO MOMENTU PODŁĄCZENIA DO DEFIBRYLATORA KONTYNUUJ ZABIEGI DO MOMENTU PODŁĄCZENIA DO DEFIBRYLATORA LUB PRZEJĘCIA RKO U POSZKODOWANEGO LUB PRZEJĘCIA RKO U POSZKODOWANEGO PRZEZ ZESPÓŁ RATOWNIKÓW W TRAKCIE RKO LECZ ODWRACALNE PRZYCZYNY NZK LECZ ODWRACALNE PRZYCZYNY NZK KONTROLUJ DROŻNOŚĆ DRÓG ODDECHOWYCH KONTROLUJ DROŻNOŚĆ DRÓG ODDECHOWYCH WYKONAJ TLENOTERAPIĘ WYKONAJ TLENOTERAPIĘ NIE PRZERYWAJ UCIŚNIĘĆ KL. PIERS. PO ZABEZPIECZENIU DRÓG ODDECHOWYCH NIE PRZERYWAJ UCIŚNIĘĆ KL. PIERS. PO ZABEZPIECZENIU DRÓG ODDECHOWYCH

18 ODWRACALNE PRZYCZYNY NZK HIPOKSJA HIPOKSJA HIPOWOLEMIA HIPOWOLEMIA HIPOTERMIA HIPOTERMIA HIPO/HIPERKALIEMIA HIPO/HIPERKALIEMIA INNE ZAB.METABOLICZNE INNE ZAB.METABOLICZNE ODMA PRĘŻNA ODMA PRĘŻNA TAMPONADA OSIERDZIA TAMPONADA OSIERDZIA TOKSYNY TOKSYNY THROMBEMBOLIA/ WIEŃ COW LUB PŁUCNA/ THROMBEMBOLIA/ WIEŃ COW LUB PŁUCNA/

19 HIPOTERMIA ZALECANE JEST STOSOWANIE ŁAGODNEJ HIPOTERMII U DZIECI I DOROSŁYCH W STANIE ŚPIĄCZKI PO POWROCIE SPONTANICZNEGO KRĄŻENIA

20 KLUCZOWE UMIEJĘTNOŚCI BLS 1. RKO DOROSŁYCH 2. PODSTAWOWE ZABIEGI NA DROGACH ODDECHOWYCH ZASTOSOWANIE URZĄDZEŃ DO DOSTARCZANIA TLENU ZASTOSOWANIE URZĄDZEŃ DO DOSTARCZANIA TLENU SPRZĘT OCHRONNY SPRZĘT OCHRONNY RURKA USTNO-GARDŁOWA RURKA USTNO-GARDŁOWA KISZONKOWA MASKA TWARZOWA KISZONKOWA MASKA TWARZOWA SSAK SSAK 3. WYKORZYSTANIE AED

21 WSTĘPNE ZABEZPIECZENIA A AIRWAY/ DROGI ODDECHOWE/: UDROŻNIĆ METODAMI BEZPRZYRZĄDOWYMI A AIRWAY/ DROGI ODDECHOWE/: UDROŻNIĆ METODAMI BEZPRZYRZĄDOWYMI B BREATHING/ ODDYCHANIE/: PROWADŹ WENTYLACJĘ DODATNIM CIŚNIENIEM/POKET MASK/ B BREATHING/ ODDYCHANIE/: PROWADŹ WENTYLACJĘ DODATNIM CIŚNIENIEM/POKET MASK/ C CIRCULATION/ KRĄŻENIE/: PROWADŹ POŚREDNI MASAŻ SERCA C CIRCULATION/ KRĄŻENIE/: PROWADŹ POŚREDNI MASAŻ SERCA D DFIBRILATION/ DEFIBRYLACJA/: D DFIBRILATION/ DEFIBRYLACJA/: JEŚLI BRAK TĘTNA DEFIBRYLACJA JEST WSKAZANA

22 OSTATECZNE ZABEZPIECENIA A AIRWAY: MOŻLIWIE JAK NAJWCZEŚNIEJ ZABEZPIECZ DROGI ODDECHOWE RURKĄ USTNO-GARDŁOWĄ A AIRWAY: MOŻLIWIE JAK NAJWCZEŚNIEJ ZABEZPIECZ DROGI ODDECHOWE RURKĄ USTNO-GARDŁOWĄ B BRITHING: W CZASIE WENTYLACJI UPEWNIJ SIĘ O DROŻNOŚCI DRÓG ODDECHOWYCH, KONTROLUJ POŁOŻENIE RURKI USTNO-GARDŁOWEJ B BRITHING: W CZASIE WENTYLACJI UPEWNIJ SIĘ O DROŻNOŚCI DRÓG ODDECHOWYCH, KONTROLUJ POŁOŻENIE RURKI USTNO-GARDŁOWEJ C CIRCULATION: KONTROLUJ RYTM SERCA POPRZEZ POMIAR TĘTNA NA POCZĄTKU I W TRAKCIE RKO C CIRCULATION: KONTROLUJ RYTM SERCA POPRZEZ POMIAR TĘTNA NA POCZĄTKU I W TRAKCIE RKO D DIFERENTIAL DIAGNOSIS: WYWIAD, ZBIERZ MOŻLIWIE NAJWIĘCEJ INFORMACJI O STANIE ZDROWIA I PRZEBYTYCH ZACHOROWANIACH POSZKODOWANEGO D DIFERENTIAL DIAGNOSIS: WYWIAD, ZBIERZ MOŻLIWIE NAJWIĘCEJ INFORMACJI O STANIE ZDROWIA I PRZEBYTYCH ZACHOROWANIACH POSZKODOWANEGO

23 PODEJRZENIE ZAWAŁU BÓL W KLATCE PIRSIOWEJ SUGERUJĄCY NIEDOKRWIENIE MIĘŚNIA SERCOWEGO TLEN 4L/MIN TLEN 4L/MIN ASPIRYNA P.O MG ASPIRYNA P.O MG NITROGLICERYNA SL LUB SPRAY NITROGLICERYNA SL LUB SPRAY UŁOŻENIE W POZYCJI PÓŁSIEDZĄCEJ UŁOŻENIE W POZYCJI PÓŁSIEDZĄCEJ ZABEZPIECZENIE ABC ZABEZPIECZENIE ABC

24 PODEJRZENIE UDARU PODEJRZENIE UDARU POSTĘPOWANIE OCENA ABC OCENA ABC ROZPOZNAJ ROZPOZNAJ ZAŁADUJ ZAŁADUJ DOSTARCZ DOSTARCZ PRZEKAŻ NEUROLOGICZNEMU ZEPOŁOWI UDAROWEMU PRZEKAŻ NEUROLOGICZNEMU ZEPOŁOWI UDAROWEMUOBJAWY PORAŻENIE NERWU VII/ KRZYWY UŚMIECH PORAŻENIE NERWU VII/ KRZYWY UŚMIECH OPADANIE KOŃCZYNY GÓRNEJ/ PODCZAS STANIA Z WYCIĄGNIĘTYMI RĘKAMI OPADANIE KOŃCZYNY GÓRNEJ/ PODCZAS STANIA Z WYCIĄGNIĘTYMI RĘKAMI WYMIOTY, NAPADY DRGAWEK, NAGŁY SILNY BÓL GŁOWY WYMIOTY, NAPADY DRGAWEK, NAGŁY SILNY BÓL GŁOWY NAGŁE ZABURZENIA MOWY NAGŁE ZABURZENIA MOWY

25 NAPAD PADACZKOWY NAPAD PADACZKOWY UMIEŚCIĆ PACJENTA NA PODŁODZE UMIEŚCIĆ PACJENTA NA PODŁODZE ZABEZPIECZYĆ DROŻNOŚĆ DRÓG ODDECHOWYCH ZABEZPIECZYĆ DROŻNOŚĆ DRÓG ODDECHOWYCH PODAĆ TLEN 4L/MIN PODAĆ TLEN 4L/MIN NIE UMIESZCZAĆ METALOWYCH ANI DREWNIANYCH PRZEDMIOTÓW MIĘDZY ZĘBAMI NIE UMIESZCZAĆ METALOWYCH ANI DREWNIANYCH PRZEDMIOTÓW MIĘDZY ZĘBAMI WEZWAĆ POMOC WEZWAĆ POMOC BLS BLS PO NAPADZIE PRZEKAZAĆ PACJENTA DO LECZENIA SZPITALNEGO PO NAPADZIE PRZEKAZAĆ PACJENTA DO LECZENIA SZPITALNEGO

26 POZYCJA BOCZNCZNA BEZPIECZNA

27

28 POZYCJA BOCZNA BEZPIECZNA KAŻDEMU PACJENTOWI Z ZABURZENIAMI ŚWIADOMOŚCI NALEŻY ZAPEWNIĆ DROŻ NOŚĆ DRÓG ODDECHOWYCH POPRZEZ UŁOŻENIE GO W POZYCJI BEZPIECZNEJ ZDEJM CHOREMU OKULARY I WYJMIJ Z KIESZENI NIEWYGODNE PRZEDMIOTY ZDEJM CHOREMU OKULARY I WYJMIJ Z KIESZENI NIEWYGODNE PRZEDMIOTY UKLĘKNIJ OBOK I UPEWNIJ SIĘ, ŻE MA WYPROSTOWANE NOGI UKLĘKNIJ OBOK I UPEWNIJ SIĘ, ŻE MA WYPROSTOWANE NOGI ODCHYL MU GŁOWĘ DO TYŁU I WYSUŃ ŻUCHWĘ DO PRZODU ODCHYL MU GŁOWĘ DO TYŁU I WYSUŃ ŻUCHWĘ DO PRZODU RĘKĘ CHOREGO OD SWOJEJ STRONY ZEGNIJ W STAWIE ŁOKCIOWYM, RAMIĘ UŁÓŻ POD KĄTEM PROSTYM DO OSI CIAŁA CHOREGO, A DŁOŃ SKIERUJ KU GÓRZE RĘKĘ CHOREGO OD SWOJEJ STRONY ZEGNIJ W STAWIE ŁOKCIOWYM, RAMIĘ UŁÓŻ POD KĄTEM PROSTYM DO OSI CIAŁA CHOREGO, A DŁOŃ SKIERUJ KU GÓRZE DRUGĄ RĘKĘ CHOREGO UŁÓŻ W POPRZEK KLATKI PIERSIOWEJ CHOREGO, DŁONIĄ DO DOŁU NA PRZECIWLEGŁYM OBOJCZYKU DRUGĄ RĘKĘ CHOREGO UŁÓŻ W POPRZEK KLATKI PIERSIOWEJ CHOREGO, DŁONIĄ DO DOŁU NA PRZECIWLEGŁYM OBOJCZYKU CHWYĆ NOGĘ PO TEJ SAMEJ STORNIE TUŻ POWYŻEJ KOLANA I POCIĄGNIJ DO GÓRY POZOSTAWIAJĄC STOPĘ NA ZIEMI CHWYĆ NOGĘ PO TEJ SAMEJ STORNIE TUŻ POWYŻEJ KOLANA I POCIĄGNIJ DO GÓRY POZOSTAWIAJĄC STOPĘ NA ZIEMI POCIĄGNIJ NOGĘ TAK, ABY PRZEWRÓCIĆ CHOREGO NA BOK, DO SIEBIE, DRUGĄ REKĄ PRZYTRZYMUJĄC RAMIĘ PO TEJ SAMEJ STRONIE POCIĄGNIJ NOGĘ TAK, ABY PRZEWRÓCIĆ CHOREGO NA BOK, DO SIEBIE, DRUGĄ REKĄ PRZYTRZYMUJĄC RAMIĘ PO TEJ SAMEJ STRONIE GÓRNĄ NOGĘ CHOREGO UŁÓŻ TAK, ABY UDO I PODUDZIE BYŁY ZGIĘTE POD KĄTEM PROSTYM GÓRNĄ NOGĘ CHOREGO UŁÓŻ TAK, ABY UDO I PODUDZIE BYŁY ZGIĘTE POD KĄTEM PROSTYM ODCHYL GŁOWĘ DO TYŁU, BY UTRZYMAĆ DROŻNOŚĆ DRÓG ODDECHOWYCH ODCHYL GŁOWĘ DO TYŁU, BY UTRZYMAĆ DROŻNOŚĆ DRÓG ODDECHOWYCH PODŁÓŻ DOLNĄ DŁOŃ CHOREGO POD POLICZEK; UTRZYMA ONA GŁOWĘ W ODGIĘCIU PODŁÓŻ DOLNĄ DŁOŃ CHOREGO POD POLICZEK; UTRZYMA ONA GŁOWĘ W ODGIĘCIU REGULARNIE SPRAWDZAJ, CZY CHORY MA TĘTNO I ODDYCHA REGULARNIE SPRAWDZAJ, CZY CHORY MA TĘTNO I ODDYCHA

29 Odczyn anafilaktyczny Cechy szczególne odczynów anafilaktycznych Uczucie mrowienia Uczucie mrowienia Świąd Świąd Pokrzywka Pokrzywka Mdłości Mdłości Wymioty Wymioty Biegunka Biegunka Hipotensja Hipotensja Obrzęk naczynioruchowy Obrzęk naczynioruchowy Skurcz oskrzeli Skurcz oskrzeli Obrzęk krtani Obrzęk krtani Ból brzucha Ból brzucha Czynniki powodujące odczyn anafilaktyczny Użądlenie pszczoły/hymenoptera/ Użądlenie pszczoły/hymenoptera/ Leki/penicylina, amid prokainy, związki żelaza, witaminy/ Leki/penicylina, amid prokainy, związki żelaza, witaminy/ Niektóre pokarmy/orzechy, skorupiaki/ Niektóre pokarmy/orzechy, skorupiaki/ Przetwory krwi, szczepionki, hormony, enzymy Przetwory krwi, szczepionki, hormony, enzymy

30 Leczenie odczynu anafilaktycznego Przerwanie kontaktu z alergenem Przerwanie kontaktu z alergenem Dostęp żylny o szerokim świetle Dostęp żylny o szerokim świetle Adrenalina do samodzielnego wstrzyknięcia/Anapen 0,15 lub0,30/, wziewne leki: Salbutamol, Atrovent…. Adrenalina do samodzielnego wstrzyknięcia/Anapen 0,15 lub0,30/, wziewne leki: Salbutamol, Atrovent…. Szybka dostawa płynów: Np. Ringer1-2l, albuminy 5% iv Szybka dostawa płynów: Np. Ringer1-2l, albuminy 5% iv Glukokortykoidy :metylprednizolon mg iv Glukokortykoidy :metylprednizolon mg iv W skurczu oskrzeli: teofilina/Np. Euphilina 480mg powoli iv/ W skurczu oskrzeli: teofilina/Np. Euphilina 480mg powoli iv/ W obrzęku krtani intubacja lub konikotomia W obrzęku krtani intubacja lub konikotomia Leki przeciwhistaminowe Np. klemastyna 2-4mg, 10% glukonian wapnia 10ml iv o Leki przeciwhistaminowe Np. klemastyna 2-4mg, 10% glukonian wapnia 10ml iv o Obniżanie ciepłoty ciała, jeśli przekroczy 39 C Obniżanie ciepłoty ciała, jeśli przekroczy 39 C

31 ZASŁABNIĘCIA I OMDLENIA Ustalenie przyczyny Wywiad Wywiad Stosowane leki Stosowane leki Przebyte choroby Przebyte choroby Wiek Wiek Kontrola ciśnienia Kontrola ciśnienia Badanie tętna Badanie tętna Określenie objawów towarzyszących Określenie objawów towarzyszących -kołatanie serca, ból w klatce piersiowej, zawroty głowy, objawy neurologiczne Omdlenie może być pierwotną przyczyną urazu Postępowanie Położyć chorego Położyć chorego Unieść nogi/ wyjątek stanowi niewydolność krążenia lub oddychania, krwawienia w obrębie głowy, płuc lub górnego odcinka przewodu pokarmowego – w tym przypadku tułów ułożyć wyżej Unieść nogi/ wyjątek stanowi niewydolność krążenia lub oddychania, krwawienia w obrębie głowy, płuc lub górnego odcinka przewodu pokarmowego – w tym przypadku tułów ułożyć wyżej Podać tlen przez maskę 4l/min Podać tlen przez maskę 4l/min Podać leki przeciwbólowe lub uspokajające w razie takiej potrzeby Podać leki przeciwbólowe lub uspokajające w razie takiej potrzeby W hipotermii/poniżej 35 st. C/ okrycie ciepłymi kocami W hipotermii/poniżej 35 st. C/ okrycie ciepłymi kocami

32 URAZY WYWIAD- CZAS I MIEJSCE, MECHANIZM URAZU, OBJAWY /BÓL, OBRZĘK, PARESTEZJE, BRAK CZYNNOŚCI/ WYWIAD- CZAS I MIEJSCE, MECHANIZM URAZU, OBJAWY /BÓL, OBRZĘK, PARESTEZJE, BRAK CZYNNOŚCI/ ZABEZPIECZENIE PRZECIWTĘŻCOWI /DO KILKU DNI OD ZRANIENIA/ ZABEZPIECZENIE PRZECIWTĘŻCOWI /DO KILKU DNI OD ZRANIENIA/ LEKI ZNIECZULAJĄCE, ANTYBIOTYKI LEKI ZNIECZULAJĄCE, ANTYBIOTYKI OPATRUNEK UCISKOWY STERYLNYM MATERIAŁEM W MIEJSCU ZRANIENIA OPATRUNEK UCISKOWY STERYLNYM MATERIAŁEM W MIEJSCU ZRANIENIA

33 URAZ OKA MECHANICZNY TZW ZAPRÓSZENIE WYWINIĘCIE POWIEKI GÓRNEJ I USUNIĘCIE STRYLNYM GAZIKIEM CIAŁA OBCEGO WYWINIĘCIE POWIEKI GÓRNEJ I USUNIĘCIE STRYLNYM GAZIKIEM CIAŁA OBCEGO PRZEPŁUKANIE SOLĄ FIZJOLOGICZNĄ PRZEPŁUKANIE SOLĄ FIZJOLOGICZNĄ ZWILŻONY WODĄ DESTYLOWANĄ OPATRUNEK / W RAZIE POTRZEBY/ ZWILŻONY WODĄ DESTYLOWANĄ OPATRUNEK / W RAZIE POTRZEBY/ CHEMICZNY, OPARZENIE KWASEM LUB ZASADĄ NATYCHMIST PRZEPŁUKAĆ SOLĄ FIZJOLOGICZNĄ DO Ph6-8 NATYCHMIST PRZEPŁUKAĆ SOLĄ FIZJOLOGICZNĄ DO Ph6-8 JAŁOWY OPATRUNEK JAŁOWY OPATRUNEK SKIEROWAĆ DO OKULISTY 48godz SKIEROWAĆ DO OKULISTY 48godz

34 Krwotok z nosa Pacjent siedzi z głową pochyloną do dołu Pacjent siedzi z głową pochyloną do dołu Oczyścić nozdrza/pacjent wydmuchuje skrzepy, odsysanie/ Oczyścić nozdrza/pacjent wydmuchuje skrzepy, odsysanie/ W jamach nosa umieścić gaziki nasączone 4% lignikainą,1:1000 adrenaliną, 1%fenylefryną lub 0,05% oksymetazoliną W jamach nosa umieścić gaziki nasączone 4% lignikainą,1:1000 adrenaliną, 1%fenylefryną lub 0,05% oksymetazoliną Bezpośredni ucisk na skrzydełka nosa 5- 10min Bezpośredni ucisk na skrzydełka nosa 5- 10min

35 ZADŁAWIENIE OBJAWY OSTRA DUSZNOŚĆ OSTRA DUSZNOŚĆ RZĘŻENIE TCHAWICZE RZĘŻENIE TCHAWICZE SINICA SINICA ODDECH PARADOKSALNY ODDECH PARADOKSALNY ZATRZYMANIE ODDECHU ZATRZYMANIE ODDECHUPOSTĘPWANIE OCZYSZZENIE JAMY NOSOWO GARDŁOWEJ OCZYSZZENIE JAMY NOSOWO GARDŁOWEJ USPOKOJENIE CHOREGO USPOKOJENIE CHOREGO RĘKOCZYN HEIMLICHA- OBJĄĆ CHOREGO OD TYŁU UKŁADAJĄC RĘCE NA NADRZUSZU; WIELOKROTNE UCIŚNIĘCIE W KIRUNKU PRZEPONY RĘKOCZYN HEIMLICHA- OBJĄĆ CHOREGO OD TYŁU UKŁADAJĄC RĘCE NA NADRZUSZU; WIELOKROTNE UCIŚNIĘCIE W KIRUNKU PRZEPONY RKO RKO


Pobierz ppt "1 KURS DLA ASYSTENTEK STOMATOLOGICZNYCH PIERWSZA POMOC W NAGŁYCH PRZYPADKACH -kurs oparty na wytycznych ERC 2005 WCS, NOWY ZJAZD 1 WARSZAWA DANUTA KARPOWICZ-KULESZA."

Podobne prezentacje


Reklamy Google