Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

„Odnawialne źródła energii

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "„Odnawialne źródła energii"— Zapis prezentacji:

1 „Odnawialne źródła energii
w Mszanie Dolnej oraz gminach partnerskich”. PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ

2 HISTORIA PROJEKTU 2

3 Sierpień 2008r. Badanie ankietowe wśród mieszkańców gminy Mszana Dolna dotyczące dofinansowania zakupu i montażu kolektorów słonecznych do ogrzania c.w.u. Złożenie wniosku do NFOŚiGW oraz WFOŚiGW. 2

4 Wrzesień 2008r. Wniosek pozytywnie przeszedł wstępna analizę w NFOŚiGW, Nie zakwalifikował się na listę rankingową, Nie otrzymaliśmy dofinansowania. 2

5 Kwiecień 2009r. Ogłoszono nabór na dofinansowanie kolektorów słonecznych dla mieszkańców w Szwajcarsko-Polskim Programie Współpracy. 2

6 Kwiecień 2009r. Podpisano porozumienie partnerskie pomiędzy Liderem Gminą Mszana Dolna a Miastem Mszana Dolana, Gminą Niedźwiedź, Kamienica i Raba Wyżna 2

7 20 Kwiecień 2009r. Złożenie Zarysu Projektu do Władzy Wdrażającej Projekty Europejskie. 2

8 Kwiecień – Maj 2009r. Przeprowadzono wśród mieszkańców ankietowe rozpoznanie dotyczące dofinansowania zakupu i montażu kolektorów słonecznych w ramach SPPW. 2

9 29 Czerwiec 2010r. Prezentacja Zarysu Projektu w obecności:
Heinz Kaufmann -Dyrektor Biura Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy David Kramer - Ministerstwo Gospodarki Szwajcarii (SECO) Krzysztof Kaczmarek - Biuro Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy Karolina Centomirska - Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Jakub Karcz - Władza Wdrażająca Programy Europejskie 2

10 Sierpień 2010r. Akceptacja Zarysu Projektu i zaproszenie do złożenia Kompletnej Propozycji Projektu. 2

11 Marzec 2011r. Podpisanie umowy dotacji nr UPP/SPPW/M/2.1.2/09/33 na przygotowanie Projektu – Kompletna Propozycja Projektu. 2

12 Marzec - Kwiecień 2011r. Prezentacja projektu przez pracowników Urzędu Gminy wśród mieszkańców, media lokalne i telewizje lokalne. Podpisywanie umów z mieszkańcami na przystąpienie do Projektu i wykonanie indywidualnej dokumentacji projektowej. 2

13 4 Kwiecień 2011r. Wizyta Leo Engelera szwajcarskiego Ekspert ds. energetyki solarnej. Zwiedzanie wybranych obiektów do realizacji projektu w Gminie Mszana Dolna, Kamienica, Niedźwiedź. 2

14 Kwiecień 2011r. Akces Gminy Dobra do Projektu 2

15 Maj 2011r. Złożenie KPP pn. „Odnawialne Źródła Energii w Mszanie Dolnej oraz gminach partnerskich” w 3 egz. w wersji papierowej elektronicznej (skan) w języku polskim i angielskim 2

16 Czerwiec 2011r. Rozliczenie Funduszu na Przygotowanie Projektów.
2

17 Lipiec 2011r. Zatwierdzenie do wypłaty grantu w wysokości 50 033,93 zł (tj. 70% wydatków kwalifikowanych) oraz rozliczenie dotacji z Gminami Partnerskimi. 2

18 Październik 2011r. Ogłoszenie i wybór firmy projektowej dla indywidualnych zestawów solarnych. 2

19 Grudzień 2011r. Uzgodnienie planu finansowego wg nowego kursu 1CHF=3,033 zł, uproszczonego budżetu oraz matrycy logicznej w wersji polskiej oraz angielskiej. 2

20 16 Luty 2012r. Podpisanie Umowy w sprawie Projektu pomiędzy Rzeczypospolitą Polską reprezentowaną przez Ministra Rozwoju Regionalnego działającą jako Krajowa Instytucja Koordynująca, a Szwajcarią reprezentowaną przez Państwowy Sekretariat ds. Ekonomicznych. 2

21 Luty - Marzec 2012r. Analiza otrzymanych projektów indywidualnych zestawów solarnych, Opracowanie zbiorczego zestawienia danych. 2

22 17 Kwiecień 2012r. Uroczyste podpisanie umowy URP/SPPW/2.1.2/KIK/50 dn. 17 kwietnia 2012r. w sprawie Realizacji Projektu „Odnawialne Źródła Energii w Mszanie Dolnej oraz gminach partnerskich”. 2

23 PARTNERZY PROJEKTU Lider – gmina wiodąca: - Gmina Mszana Dolna
Gminy partnerskie: - Miasto Mszana Dolna - Gmina Raba Wyżna - Gmina Niedźwiedź - Gmina Kamienica - Gmina Dobra 2

24 Obszar realizacji projektu
2

25 BENIFICJĘCI PROJEKTU R A Z E M GMINY ilość osób ilość domów
MSZANA DOLNA Gmina 2 806 545 MSZANA DOLNA Miasto 1 205 242 NIEDŹWIEDŹ 745 141 KAMIENICA 2 270 428 RABA WYŻNA 1 969 381 DOBRA 2 146 415 R A Z E M 11 141 2 152 2

26 DANE TECHNICZNE Powierzchnia kolektorów: - 13 365 m2
Liczba kolektorów (81%) : szt Ilość rur miedzianych φ 18: m Ilość rur PP DN25 : m 2

27 EFEKTY REALIZACJI Oszczędność energii [kWh/rok] 9 741 675
Efekt ekologiczny [kgCO₂/rok] 2

28 DANE FINANSOWE Wartość projektu CHF zł Koszty kwalifikowane CHF zł Dotacja 85% CHF zł 2

29 UDZIAŁ GMIN W PROJEKCIE
Gmina Mszana Dolna – 25,16 % Miasto Mszana Dolna – 10,83 % Gmina Niedźwiedź – 6,63 % Gmina Kamienica – 20,16 % Gmina Raba Wyżna – 17,79 % Gmina Dobra – 19,43 % 2

30 Okres realizacji projektu
rozpoczęcie rzeczowej realizacji: 01 kwietnia 2012 r. zakończenie rzeczowej realizacji: 30 czerwca 2014 r. Datę zakończenia Projektu ustala się na 31 grudnia 2014 r. 2

31 Dziękujemy za uwagę. Zapraszamy ponownie.
PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ Urząd Gminy Mszana Dolna Mszana Dolna Ul. Spadochroniarzy 6 3


Pobierz ppt "„Odnawialne źródła energii"

Podobne prezentacje


Reklamy Google