Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Odnawialne źródła energii w Mszanie Dolnej oraz gminach partnerskich. PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Odnawialne źródła energii w Mszanie Dolnej oraz gminach partnerskich. PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY."— Zapis prezentacji:

1 Odnawialne źródła energii w Mszanie Dolnej oraz gminach partnerskich. PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ www.mszana.pl

2 2 HISTORIA PROJEKTU

3 www.mszana.pl 2 Sierpień 2008r. Badanie ankietowe wśród mieszkańców gminy Mszana Dolna dotyczące dofinansowania zakupu i montażu kolektorów słonecznych do ogrzania c.w.u. Złożenie wniosku do NFOŚiGW oraz WFOŚiGW.

4 www.mszana.pl 2 Wrzesień 2008r. Wniosek pozytywnie przeszedł wstępna analizę w NFOŚiGW, Nie zakwalifikował się na listę rankingową, Nie otrzymaliśmy dofinansowania.

5 www.mszana.pl 2 Kwiecień 2009r. Ogłoszono nabór na dofinansowanie kolektorów słonecznych dla mieszkańców w Szwajcarsko-Polskim Programie Współpracy.

6 www.mszana.pl 2 Kwiecień 2009r. Podpisano porozumienie partnerskie pomiędzy Liderem Gminą Mszana Dolna a Miastem Mszana Dolana, Gminą Niedźwiedź, Kamienica i Raba Wyżna

7 www.mszana.pl 2 20 Kwiecień 2009r. Złożenie Zarysu Projektu do Władzy Wdrażającej Projekty Europejskie.

8 www.mszana.pl 2 Kwiecień – M aj 2009r. Przeprowadzono wśród mieszkańców ankietowe rozpoznanie dotyczące dofinansowania zakupu i montażu kolektorów słonecznych w ramach SPPW.

9 www.mszana.pl 2 29 Czerwiec 2010r. Prezentacja Zarysu Projektu w obecności: Heinz Kaufmann -Dyrektor Biura Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy David Kramer - Ministerstwo Gospodarki Szwajcarii (SECO) Krzysztof Kaczmarek - Biuro Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy Karolina Centomirska - Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Jakub Karcz - Władza Wdrażająca Programy Europejskie

10 www.mszana.pl 2 Sierpień 2010r. Akceptacja Zarysu Projektu i zaproszenie do złożenia Kompletnej Propozycji Projektu.

11 www.mszana.pl 2 Marzec 2011r. Podpisanie umowy dotacji nr UPP/SPPW/M/2.1.2/09/33 na przygotowanie Projektu – Kompletna Propozycja Projektu.

12 www.mszana.pl 2 Marzec - Kwiecień 2011r. Prezentacja projektu przez pracowników Urzędu Gminy wśród mieszkańców, media lokalne i telewizje lokalne. Podpisywanie umów z mieszkańcami na przystąpienie do Projektu i wykonanie indywidualnej dokumentacji projektowej.

13 www.mszana.pl 2 4 Kwiecień 2011r. Wizyta Leo Engelera szwajcarskiego Ekspert ds. energetyki solarnej. Zwiedzanie wybranych obiektów do realizacji projektu w Gminie Mszana Dolna, Kamienica, Niedźwiedź.

14 www.mszana.pl 2 Kwiecień 2011r. Akces Gminy Dobra do Projektu

15 www.mszana.pl 2 Maj 2011r. Złożenie KPP pn. Odnawialne Źródła Energii w Mszanie Dolnej oraz gminach partnerskich w 3 egz. w wersji papierowej elektronicznej (skan) w języku polskim i angielskim

16 www.mszana.pl 2 Czerwiec 2011r. Rozliczenie Funduszu na Przygotowanie Projektów.

17 www.mszana.pl 2 Lipiec 2011r. Zatwierdzenie do wypłaty grantu w wysokości 50 033,93 zł (tj. 70% wydatków kwalifikowanych) oraz rozliczenie dotacji z Gminami Partnerskimi.

18 www.mszana.pl 2 Październik 2011r. Ogłoszenie i wybór firmy projektowej dla indywidualnych zestawów solarnych.

19 www.mszana.pl 2 Grudzień 2011r. Uzgodnienie planu finansowego wg nowego kursu 1CHF=3,033 zł, uproszczonego budżetu oraz matrycy logicznej w wersji polskiej oraz angielskiej.

20 www.mszana.pl 2 16 Luty 2012r. Podpisanie Umowy w sprawie Projektu pomiędzy Rzeczypospolitą Polską reprezentowaną przez Ministra Rozwoju Regionalnego działającą jako Krajowa Instytucja Koordynująca, a Szwajcarią reprezentowaną przez Państwowy Sekretariat ds. Ekonomicznych.

21 www.mszana.pl 2 Luty - Marzec 2012r. Analiza otrzymanych projektów indywidualnych zestawów solarnych, Opracowanie zbiorczego zestawienia danych.

22 www.mszana.pl 2 17 Kwiecień 2012r. Uroczyste podpisanie umowy URP/SPPW/2.1.2/KIK/50 dn. 17 kwietnia 2012r. w sprawie Realizacji Projektu Odnawialne Źródła Energii w Mszanie Dolnej oraz gminach partnerskich.

23 www.mszana.pl 2 PARTNERZY PROJEKTU Lider – gmina wiodąca: - Gmina Mszana Dolna Gminy partnerskie: - Miasto Mszana Dolna - Gmina Raba Wyżna - Gmina Niedźwiedź - Gmina Kamienica - Gmina Dobra

24 www.mszana.pl 2 Obszar realizacji projektu

25 www.mszana.pl 2 BENIFICJĘCI PROJEKTU GMINY ilość osób ilość domów MSZANA DOLNA Gmina 2 806545 MSZANA DOLNA Miasto 1 205242 NIEDŹWIEDŹ745141 KAMIENICA2 270428 RABA WYŻNA1 969381 DOBRA2 146415 R A Z E M 11 1412 152

26 www.mszana.pl 2 Powierzchnia kolektorów: - 13 365 m 2 Liczba kolektorów (81%) : - 5 988 szt Ilość rur miedzianych φ 18: - 87 909 m Ilość rur PP DN25 : - 12 055 m DANE TECHNICZNE

27 www.mszana.pl 2 Oszczędność energii [kWh/rok] 9 741 675 Efekt ekologiczny [kgCO/rok] 4 936 700 EFEKTY REALIZACJI

28 www.mszana.pl 2 Wartość projektu - 11 674 921 CHF 35 410 049 zł Koszty kwalifikowane - 10 699 434 CHF 32 451 384 zł Dotacja 85% - 9 094 519 CHF 27 583 676 zł DANE FINANSOWE

29 www.mszana.pl 2 Gmina Mszana Dolna – 25,16 % Miasto Mszana Dolna – 10,83 % Gmina Niedźwiedź– 6,63 % Gmina Kamienica– 20,16 % Gmina Raba Wyżna – 17,79 % Gmina Dobra– 19,43 % UDZIAŁ GMIN W PROJEKCIE

30 www.mszana.pl 2 rozpoczęcie rzeczowej realizacji: 01 kwietnia 2012 r. zakończenie rzeczowej realizacji: 30 czerwca 2014 r. Datę zakończenia Projektu ustala się na 31 grudnia 2014 r. Okres realizacji projektu

31 www.mszana.pl Dziękujemy za uwagę. Zapraszamy ponownie. 3 PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ Urząd Gminy Mszana Dolna 34-730 Mszana Dolna Ul. Spadochroniarzy 6


Pobierz ppt "Odnawialne źródła energii w Mszanie Dolnej oraz gminach partnerskich. PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY."

Podobne prezentacje


Reklamy Google