Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

ŚWIATOWY DZIEŃ MISYJNY. – Niedziela Misyjna – Zawsze obchodzony jest w przedostatnią niedzielę października. W tym roku wypada 21 października. Ustanowiony.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "ŚWIATOWY DZIEŃ MISYJNY. – Niedziela Misyjna – Zawsze obchodzony jest w przedostatnią niedzielę października. W tym roku wypada 21 października. Ustanowiony."— Zapis prezentacji:

1 ŚWIATOWY DZIEŃ MISYJNY

2 – Niedziela Misyjna – Zawsze obchodzony jest w przedostatnią niedzielę października. W tym roku wypada 21 października. Ustanowiony został 14 kwietnia 1926 r. przez papieża Piusa XI.

3 Fot. ks. Mirosław Szarek RCA/Czad

4 ŚWIATOWY DZIEŃ MISYJNY jest dniem solidarności w całym Kościele powszechnym. Służy budzeniu świadomości misyjnej i odpowiedzialności za misyjne dzieło Kościoła wśród wszystkich jego członków. jest dniem solidarności w całym Kościele powszechnym. Służy budzeniu świadomości misyjnej i odpowiedzialności za misyjne dzieło Kościoła wśród wszystkich jego członków. Fot. Ks. Skorski, Brazylia

5 R e f l e k s j a nad istotą misji Jeśli misją nie kieruje miłość, czyli jeśli nie wynika ona z głębokiego aktu Bożej miłości, grozi jej, że stanie się zwykłą działalnością filantropijną i socjalną. Jeśli misją nie kieruje miłość, czyli jeśli nie wynika ona z głębokiego aktu Bożej miłości, grozi jej, że stanie się zwykłą działalnością filantropijną i socjalną. Benedykt XVI, Orędzie na Światowy Dzień Misyjny 2006 r. Benedykt XVI, Orędzie na Światowy Dzień Misyjny 2006 r. Fot. Ks. Henryk Bartuszek, Chiny

6 R e f l e k s j a nad istotą misji Misje (…) odnawiają Kościół, wzmacniają wiarę i tożsamość chrześcijańską, dają życiu chrześcijańskiemu nowy entuzjazm i nowe uzasadnienie. Wiara umacnia się, gdy jest przekazywana! (…) Misje są sprawą wiary, są dokładnym wskaźnikiem naszej wiary w Chrystusa i w Jego miłość ku nam. Misje (…) odnawiają Kościół, wzmacniają wiarę i tożsamość chrześcijańską, dają życiu chrześcijańskiemu nowy entuzjazm i nowe uzasadnienie. Wiara umacnia się, gdy jest przekazywana! (…) Misje są sprawą wiary, są dokładnym wskaźnikiem naszej wiary w Chrystusa i w Jego miłość ku nam. Jan Paweł II, Redemptoris missio Jan Paweł II, Redemptoris missio

7 Fot. Anna Sobiech, Boliwia

8 Misje a wiara Wiara i misje idą w parze: im silniejsza i głębsza jest wiara, tym mocniej odczuwamy potrzebę przekazywania jej, dzielenia się nią, dawania o niej świadectwa. I odwrotnie – gdy wiara słabnie, wygasa też zapał misyjny i zanika zdolność dawania świadectwa. (…) Możemy powiedzieć, że działalność misyjna jest najskuteczniejszym antidotum na kryzys wiary. Wiara i misje idą w parze: im silniejsza i głębsza jest wiara, tym mocniej odczuwamy potrzebę przekazywania jej, dzielenia się nią, dawania o niej świadectwa. I odwrotnie – gdy wiara słabnie, wygasa też zapał misyjny i zanika zdolność dawania świadectwa. (…) Możemy powiedzieć, że działalność misyjna jest najskuteczniejszym antidotum na kryzys wiary. Jan Paweł II, Orędzie na Światowy Dzień Misyjny 1996 r. Jan Paweł II, Orędzie na Światowy Dzień Misyjny 1996 r.

9 M o d l i t w a za misje i misjonarzy Niech dzięki wysiłkom każdego wierzącego duchowa sieć modlitwy wspierającej ewangelizację obejmie cały Kościół. Niech dzięki wysiłkom każdego wierzącego duchowa sieć modlitwy wspierającej ewangelizację obejmie cały Kościół. Benedykt XVI, Orędzie na Światowy Dzień Misyjny 2006 r. Benedykt XVI, Orędzie na Światowy Dzień Misyjny 2006 r.

10 M o d l i t w a za misje i misjonarzy Proszę wszystkich katolików o modlitwę do Ducha Świętego, aby umacniał w Kościele zamiłowanie do misji szerzenia Królestwa Bożego. Proszę wszystkich katolików o modlitwę do Ducha Świętego, aby umacniał w Kościele zamiłowanie do misji szerzenia Królestwa Bożego. Benedykt XVI, Orędzie na Światowy Dzień Misyjny 2009 r.

11 Fot. Archiwum PDM, Indie

12 Pomoc materialna na działalność misyjną Wszystko, co zostanie zebrane w tym dniu, za co odpowiadają Papieskie Dzieła Misyjne, jest przekazywane w całości na potrzeby misji uniwersalnej. Wszystko, co zostanie zebrane w tym dniu, za co odpowiadają Papieskie Dzieła Misyjne, jest przekazywane w całości na potrzeby misji uniwersalnej. Benedykt XVI, Orędzie na Światowy Dzień Misyjny 2000 r. Benedykt XVI, Orędzie na Światowy Dzień Misyjny 2000 r.

13 Pomoc materialna na działalność misyjną Niech taca zbierana we wszystkich parafiach podczas Niedzieli Misyjnej będzie znakiem komunii i wzajemnej troski pomiędzy Kościołami. Niech taca zbierana we wszystkich parafiach podczas Niedzieli Misyjnej będzie znakiem komunii i wzajemnej troski pomiędzy Kościołami. Benedykt XVI, Orędzie na Światowy Dzień Misyjny 2008 r.

14 Pomoc materialna na działalność misyjną Dzięki ofiarom zebranym w Niedzielę Misyjną głoszenie Ewangelii staje się także spieszeniem z pomocą bliźniemu, sprawiedliwością względem najuboższych, możliwością oświaty w najbardziej zapadłych wioskach, opieką medyczną w odległych miejscach, uwolnieniem od nędzy, przywracaniem do życia społecznego tych, którzy są zepchnięci na margines społeczeństwa, wspieraniem rozwoju narodów, przezwyciężaniem podziałów etnicznych, poszanowaniem życia w każdej jego fazie. Dzięki ofiarom zebranym w Niedzielę Misyjną głoszenie Ewangelii staje się także spieszeniem z pomocą bliźniemu, sprawiedliwością względem najuboższych, możliwością oświaty w najbardziej zapadłych wioskach, opieką medyczną w odległych miejscach, uwolnieniem od nędzy, przywracaniem do życia społecznego tych, którzy są zepchnięci na margines społeczeństwa, wspieraniem rozwoju narodów, przezwyciężaniem podziałów etnicznych, poszanowaniem życia w każdej jego fazie. Benedykt XVI, Orędzie na Światowy Dzień Misyjny 2012 r.

15 Fot. Fot. Archiwum PDM, Budowa kościoła

16 Światowa inicjatywa Papieskich Dzieł Misyjnych Światowa inicjatywa Papieskich Dzieł Misyjnych

17 Różaniec dla misji Dzisiaj misje potrzebują odnowienia ufności w działanie Boga, potrzebują bardziej intensywnej modlitwy o przyjście Jego Królestwa, aby Jego wola spełniała się na ziemi, jak i w niebie. Trzeba wołać o światło i moc Ducha Świętego i zdecydowanie oraz wielkodusznie włączyć się w zapoczątkowanie w pewnym sensie nowej epoki w głoszeniu Ewangelii. Dzisiaj misje potrzebują odnowienia ufności w działanie Boga, potrzebują bardziej intensywnej modlitwy o przyjście Jego Królestwa, aby Jego wola spełniała się na ziemi, jak i w niebie. Trzeba wołać o światło i moc Ducha Świętego i zdecydowanie oraz wielkodusznie włączyć się w zapoczątkowanie w pewnym sensie nowej epoki w głoszeniu Ewangelii.

18 Jestem zatem bardzo zadowolony mogąc poprzeć projekt Kongregacji Ewangelizacji Narodów i Papieskich Dzieł Misyjnych, wspierający Rok Wiary. Projekt ten przewiduje światową kampanię modlitwy różańcowej za dzieło ewangelizacji świata i za ochrzczonych o ponowne odkrycie i pogłębienie wiary. Jestem zatem bardzo zadowolony mogąc poprzeć projekt Kongregacji Ewangelizacji Narodów i Papieskich Dzieł Misyjnych, wspierający Rok Wiary. Projekt ten przewiduje światową kampanię modlitwy różańcowej za dzieło ewangelizacji świata i za ochrzczonych o ponowne odkrycie i pogłębienie wiary. Benedykt XVI, 11 maja 2012 r.

19 Fot. o. Ulman, Kenia

20 Wykonanie: Papieskie Dzieła Misyjne Skwer Kardynała Stefana Wyszyńskiego 9 01-015 Warszawa www.missio.org.pl pdm@missio.org.pl tel. 22 838 29 44


Pobierz ppt "ŚWIATOWY DZIEŃ MISYJNY. – Niedziela Misyjna – Zawsze obchodzony jest w przedostatnią niedzielę października. W tym roku wypada 21 października. Ustanowiony."

Podobne prezentacje


Reklamy Google