Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Małgorzata Trzcielińska

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Małgorzata Trzcielińska"— Zapis prezentacji:

1 Małgorzata Trzcielińska
Filozofia Platona Małgorzata Trzcielińska

2 Życie Platona Platon (427-327 r p.n.e)
Uczeń Kratyla, później Sokratesa Staranne wykszałcenie Założyciel Akademii Ateńskiej

3 Pisma Platona Dialogi i listy Walory artystyczne
Bohaterami są współcześni Platonowi politycy, naukowcy i przedstawiciele innych zawodów Zwykle poglądy Platona wypowiadane są ustami Sokratesa Nie stanowią cyklu Trzy okresy twórczości Platona

4 Poprzednicy Platona Heraklit z Efezu (poprzez Kratylosa) Sokrates
Pitagorejczycy Anaksagoras

5 Nauka o ideach Nowy rodzaj bytu Rozszerzenie poglądów Sokratesa
Powstanie teorii idei Najwyższa idea – dobro Dualizm Różnice pomiędzy światem realnym a światem idei Próba zdefiniowania idei

6 Nauka o duszy Funkcja biologiczna duszy Funkcja poznawcza duszy
Dusza – czynnik życia Dualizm – dusza jako przeciwieństwo materii Funkcja poznawcza duszy Poznanie – poprzez duszę Zmysły – narzędzie podległe duszy

7 Nauka o duszy Funkcja religijna duszy Pragnienie nieśmiertelności
Wprowadzenie trzech części duszy: rozumna impulsywna zmysłowa Dwa pojęcia duszy

8 Nauka o duszy Dusza a ciało – dualizm Dusza jest niematerialna
Dusza jest niezależna od ciała Dusza jest niezłożona Dusza jest doskonalsza od ciała Złączenie z ciałem jest niekorzystne dla duszy Dusza jest nieśmiertelna

9 Nauka o duszy Nieśmiertelność duszy
Pojęcie duszy związane jest w sposób konieczny z pojęciem życia; ponieważ zaś życie wyklucza śmierć, więc i dusza wyklucza śmierć Dusza posiada wiedzę wrodzoną, musiała więc zdobyć ją przed urodzeniem, istniała zatem przed urodzeniem. Każda rzecz ginie od swoistego zła. Złem duszy jest niesprawiedliwość, niewstrzemięźliwość, tchórzostwo, ciemnota; ale doświadczenie uczy, że te zła nie przyprawiają duszy o śmierć; zatem nic jej już o śmierć przyprawić nie może

10 Nauka o duszy Eschatologia Dusza istniała pierwotnie bez ciała
Na duszy zaciążył grzech Dla odkupienia dusza została złączona z ciałem

11 Nauka o przyrodzie Celowość świata Materia Dusza świata
przyroda – pierwiastek idealny cel Demiurg Materia wieczna niedoskonała przyczyna świata Dusza świata doskonałość – na początku dusza planet i wszechświata

12 Nauka o poznaniu Poznanie rozumowe Poznanie wrodzone Stopnie poznania
myśl dyskursywna myśl intuicyjna Poznanie naukowe i metoda dialektyczna skrajny racjonalizm dialektyka Filozofia wyodrębnienie się filozofii z ogólnego nurtu nauki dwojaka koncepcja filozofii

13 Etyka Nauka o cnotach Nauka o miłości Koncepcja czterech cnót:
mądrość męstwo panowanie nad sobą sprawiedliwość Nauka o miłości Dobra realne – szczebel do dóbr idealnych Ideał miłości platońskiej

14 Etyka Nauka o państwie Państwo najlepsze powinno dążyć di zalet najwyższych i najbliższych ideom Państwo doskonałe ma jeden cel obowiązujący wszystkich Państwo musi być oparte na wiedzy Państwo idealne: stanowe hierarchiczne Państwo idealne powinno być ascetyczne

15 Istota platonizmu Platonizm:
w ontologii: przekonanie, że istnieje byt idealny i że byt realny jest odeń zależny w psychologii: uznanie, że dusza istnieje niezależnie od ciała i że ciało jest niższe i zależne od niej w teorii poznania: przekonanie, że istnieje wiedza rozumowa, niedoświadczalna, wrodzona i że wiedza zmysłowa, jako zależna i niepewna, musi jej być podporządkowana; w metodologii: uznanie metody dialektycznej i podporządkowanie jej wszelkiej metody empirycznej w etyce: uznanie, że właściwym celem człowieka są dobra idealne i że dobra realne, jako niższe, powinny im być podporządkowane i traktowane tylko jako środki

16 Bibliografia W. Tatarkiewicz „Historia filozofii” www.wikipedia.org

17 Podsumowanie Dziękuję za uwagę
Temat do dyskusji – jak oceniacie wizję państwa Platona i z czym się Wam ona kojarzy? Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Małgorzata Trzcielińska"

Podobne prezentacje


Reklamy Google