Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Platon Cz. 1. Sokrates urodził się w 369 r. pne, Platon w 327/8 r. pne; ile lat miał Sokrates, gdy urodził się Platon? 41/42.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Platon Cz. 1. Sokrates urodził się w 369 r. pne, Platon w 327/8 r. pne; ile lat miał Sokrates, gdy urodził się Platon? 41/42."— Zapis prezentacji:

1 Platon Cz. 1

2 Sokrates urodził się w 369 r. pne, Platon w 327/8 r. pne; ile lat miał Sokrates, gdy urodził się Platon? 41/42

3 Jak się nazywa port Aten? Pireus

4 p lub ~q q ? p

5 co w Fajdrosie znajduje się w centrum świata przedmiotów prawdziwej wiedzy? Istota istotnie istniejąca

6 Jakie 3 cechy ma istota istotnie istniejąca? - Nie ma kolorów - Nie ma kształtów - Nie jest pojmowalna

7 2 działania dialektyki (w Fajdrosie) to ….. - Uogólnianie (sform. definicji) - Dzielenie (rozróżnianie) (265d – 266c)

8 Ile zadań rozwiązaliśmy na zajęciach wtorkowych z księgi VII? 4

9 Jakie było pierwsze zadanie? Rekonstrukcja metafory jaskini

10 Na czym polegało zadanie nr 4? Na określeniu, czym jest dialektyka

11 Czym jest dialektyka (wg księgi VII Państwa)? Metodą mądrej rozmowy …stara się chwytać, czym każda rzecz jest (533b) …założenia rozbiera i odnosi je do początku samego (533c-d)

12 4 poziomy interpretacji metafory jaskini to…. - Ontologiczny/metafizyczny (co jak istnieje) - Epistemologiczny (jak poznajemy) - Duchowoetyczny (nawrócenie) - Polityczny (wrócić i zmieniać świat)

13 Nauki dopuszczone w idealnym państwie to…. - arytmetyka - geometria - stereometria - astronomia (teoretyczna) - muzyka (teoretyczna) - DIALEKTYKA

14 Po co nauka matematyki? Przyzwyczaja do badania tego, co trwałe, wieczne, odrywa od świata zmysłów.

15 4 dzielności (cnoty – aretai) wymienione w Fedonie (69a-b) to…. - Rozum (mądrość) - Męstwo - Rozsądek - Sprawiedliwość

16 Jakie idee Sokrates wylicza w Fedonie (65d)? - Sprawiedliwość - Piękno - Dobro

17 Czym jest nawrócenie w księdze VII Państwa? Odwróceniem całej duszy od świata zjawisk, które powstają i giną, aż dusza potrafi patrzeć na byt rzeczywisty i jego pierwiastek najjaśniejszy [Dobro] (518c)

18 Jak zginął Tales z Miletu? Wpadł do studni, gdy poszedł nocą oglądać gwiazdy.

19 Platon Cz. 2 - państwo

20 3 grupy obywateli państwa idealnego to… - rolnicy, rzemieślnicy i kupcy - żołnierze - filozofowie (władcy)

21 Dzielności (aretai) przysługujące: - dobremu człowiekowi - odpowiednio poszczególnym grupom - dobremu państwu to…. - umiarkowanie - męstwo - mądrość - rządząca całością – sprawiedliwość

22 Przypominanie sobie to po grecku anamneza

23 Czym jest opisane w Państwie mimesis? Naśladownictwem (2 stopnie) Rzemieślnik naśladuje idee. Malarz naśladuje wytwory rzemieślnika

24 Jak postępuje degradacja ustrojów przedstawiona w Państwie? Arystokracja -> timokracja -> oligarchia -> demokracja -> tyrania

25 Jak Sokrates z Fajdrosem podzielili boski szał (265b) Apollo- Dionizos- Muzy- Afrodyta i Eros- natchnienie prorocze natchnienie mistyczne natchnienie poetyckie szał miłosny

26 Wędrówka dusz to po grecku … metempsychoza

27 Platon Cz. 3 – państwo i Timajos

28 Jaka jest rola Idei Dobra w księdze VI Państwa? …nadaje prawdę przedmiotom poznania, a poznającemu daje moc poznawania (508e); jest wyżej niż wiedza i prawda (509a)

29 Na jakie 2 części Sokrates dzieli słynny odcinek z księgi VI? (509d) - Świat myśli (rodzaj myślowy) - Świat zmysłów (rodzaj widzialny)

30 Przedmioty poznania, którym odpowiadają kolejne 4 części słynnego odcinka z księgi VI to: - przedmioty prawdziwej wiedzy – postacie same - byty matematyczne - rzeczy świata zmysłowego (zwierzęta, rośliny, wytwory ludzkie) - obrazy (cienie, odbicia, odwzorowania)

31 Wiekuisty obraz wieczności wg Timajosa (37d) to … - czas

32 Co istniało zanim powstał świat? (52d) - byt - przestrzeń - powstawanie

33 Czy czas istniał przed ukształtowaniem świata? Nie Powstał razem z nim

34 Na podstawie czego Bóg tworzył świat? Wiecznych wzorców

35 Czy Timajos prezentuje dualizm ontologiczny? należy rozróżnić … te dwie rzeczy. Coś, co istnieje wiecznie, a powstawania nie ma, i coś, co powstaje zawsze, a nie istnieje nigdy (27d-28a)

36 5 przedstawień rzeczy z listu VII to: Nazwa Definicja (logos) Obraz (eidolon) Wiedza o przedmiocie Przedmiot prawdziwej wiedzy

37 (1) Na ławkach o zasadach z Arystotelesem (2) Fedon (3) Fajdros (4) WTOREK – Derrida i księga VII (5) Państwo – występy (6) Księga VI (7) Timajos (8) List VII Mapa Platona - teksty

38 (1) filozofia i pierwsze zasady (2) drugie żeglowanie, idee – czym są (3) świat idei, struktura duszy, dialektyka (4) Pharmakon, jaskinia, sens wyjścia i powrotu, nauki, dialektyka (5) struktura i cel państwa, cnoty, ustroje (6) problem filozofii i sofistów, idea Dobra, odcinek (7) wieczność, idee i dusza w kontekście stworzenia, trójka (miejsce, wzór, powstające) (8) droga do prawdziwego poznania Mapa Platona - problemy


Pobierz ppt "Platon Cz. 1. Sokrates urodził się w 369 r. pne, Platon w 327/8 r. pne; ile lat miał Sokrates, gdy urodził się Platon? 41/42."

Podobne prezentacje


Reklamy Google