Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Organizacja badań przesiewowych słuchu w Polsce

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Organizacja badań przesiewowych słuchu w Polsce"— Zapis prezentacji:

1 Organizacja badań przesiewowych słuchu w Polsce
Henryk Skarżyński Organizacja badań przesiewowych słuchu w Polsce Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu Warszawa, r.

2 Rozwój społeczeństwa informacyjnego opartego na wiedzy
słuch wzrok głos mowa Powszechnie wiadomo, że rozwój współczesnego społeczeństwa opartego na wiedzy jest w dużej mierze warunkowany sprawnością dwóch narządów zmysłów – słuchu i wzroku. Jeżeli w okresie szkolnym chociażby jeden ze zmysłów nie funkcjonuje u dziecka prawidłowo, to niewątpliwie sytuacja ta negatywnie wpływa na jego rozwój. Chciałbym podkreślić wagę narządu słuchu, którego sprawność warunkuje rozwój głosu i mowy oraz nabywania kompetencji językowej, a tym samym znacznie wpływa na proces komunikacji kompetencje językowe proces komunikacyjny 2

3 Z badań prowadzonych w Polsce przez IFPS oraz w innych krajach UE wynika, że:
co piąte dziecko ma różnego rodzaju problemy ze słuchem co trzecie dziecko ma problemy ze wzrokiem co czwarte dziecko ma zaburzenia artykulacji

4 Programy badań przesiewowych u dzieci w wieku szkolnym w Polsce
1999 r. - badania przesiewowe słuchu prowadzone wspólnie z z Brigham Young University, Provo, USA 2000– badania przesiewowe słuchu, mowy i wzroku realizowane przez IFPS we współpracy z różnymi ośrodkami krajowymi w ramach programów polityki zdrowotnej Ministerstwa Zdrowia oraz Ministerstwa Edukacji 2007– badania przesiewowe słuchu realizowane we współpracy z samorządami 2008– badania przesiewowe słuchu realizowane wspólnie z FSUSR oraz KRUS

5 Badania epidemiologiczne IFPS
Porównanie częstości zaburzeń słuchu u noworodków, u dzieci w wieku szkolnym oraz u osób dorosłych Młodzież szkolna ~ 20% Noworodki 1-2‰ 70-latki ~ 75% Badania epidemiologiczne IFPS 5

6 PROGRAM OGÓLNOPOLSKI – badania przesiewowe słuchu u dzieci w wieku 7-12 lat ze środowiska wiejskiego
2010 2008 dzieci 9086 szkół 6

7 NOWOCZESNE NARZĘDZIA Gold Medal IENA 2007 Nuremberg
Gold Medal Salon International des Inventions Genève 2010 Modern platform elaborated by the Institute of Sense Organs is fundamental for the inexpensive and universal screening in large population of children. It was awarded with a gold medal during Innovation Fares in Brussels in 2009. Gold Medal „Brussels Eureka” Brussels 2009 Gold Medal „ITEX” Kuala Lumpur 2010 Gold Medal Concours Lépine Paris 2010

8 MEDALE I WYRÓŻNIENIA Gold Medal with Mention, „BRUSSELS EUREKA” during 58th International Exhibition of Innovation, Research and New Technologies “BRUSSELS INNOVA 2009”, Brussels 2009. Gold medal,  IV International Warsaw Invention Show „IWIS 2010”, Warsaw 2010. Gold medal,  62nd iENA Nuremberg International Trade Show – “Ideas-Inventions- New Products”, Nuremberg 2010. Gold Medal, 38th International Inventions Exhibition “INVENTIONS GENEVA”, Geneva 2010. Gold medal,21th International Invention, Innovation and Technology Exhibition ITEX 2010, Kulala Lumpur, Malaysia 2010. Gold medal, VI International Salon of  Inventions and New Technologies  “NEW TIME”, Sevastopol, Ukraine 2010. Silver medal, Concours Lépine 2010, Paris 2010. Silver medal,  6th Taipei International Invention Show & Technomart „INST 2010”, Taipei 2010.

9 MEDALE I WYRÓŻNIENIA Award of the Minister of Science and Higher Education during the 17th Exchange of Polish Inventions awarded at world exhibitions in 2009, Warsaw 2010. 2010 Innovation Leader, The title of the 2010 Innovation Leader for the solution “Senses Examination Platform” of the 9th edition of the “Innovation Leader” competition taking place during the 5th All-Poland INTARG – KATOWICE Economic and Scientific Innovation Fair., Katowice 2010. Special award of the Republic of Iran, granted by the ISFAHAN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY ROBOTIC CENTER at the 38th International Inventions Exhibition “INVENTIONS GENEVA”. Geneva 2010. Special award of the Korea Invention Promotion Assosiation at the 21th International Invention, Innovation and Technology Exhibition ITEX 2010, Kulala Lumpur, Malaysia 2010. Special award of the Association „ Russian House for International Sceintific Technological Cooperation” at the 21th International Invention, Innovation and Technology Exhibition ITEX 2010, Kuala Lumpur, Malaysia 2010. Special prize from international jury during 6th Taipei International Invention Show & Technomart „INST 2010”, Taipei 2010.

10 Badania przesiewowe u dzieci w wieku 7 lat we wsiach i małych miejscowościach – część wschodnia Polski 7 województw >5700 szkół dzieci Czas trwania - 3 miesiące Skarzynski et al. Organization of the Hearing Screening Examinations in Polish Schools in Rural Areas and Small Towns. Cochlear Implants International, vol. 11, Sup. 1, June 2010,

11 Badania przesiewowe u dzieci w wieku 7 lat we wsiach i małych miejscowościach – część zachodnia Polski 9 województw 4553 szkół > dzieci czas trwania – 3 miesiące PH Skarzynski et al.. Hearing Screening Program in School-Age Children in Western Poland, Int. Adv. Otol. May 2011; 7:(2)

12 Liczba 7 latków objętych badaniem
[%] 100 84,3% 77,1% 75 50 2008 2010 25 PH Skarzynski et al.. Hearing Screening Program in School-Age Children in Western Poland, Int. Adv. Otol. May 2011; 7:(2) 12

13 Liczba 7-latków z zaburzeniami przewodzeniowymi lub odbiorczymi słuchu
,7 % ,9 % PH Skarzynski et al.. Hearing Screening Program in School-Age Children in Western Poland, Int. Adv. Otol. May 2011; 7:(2) 13

14 Liczba 8 -12-latków z zaburzeniami przewodzeniowymi lub odbiorczymi słuchu
2008 14,0% 2010 14,4% PH Skarzynski et al.. Hearing Screening Program in School-Age Children in Western Poland, Int. Adv. Otol. May 2011; 7:(2) 14

15 Liczba rodziców, którzy nie zaobserwowali żadnych problemów ze słuchem u swoich dzieci
[%] 100 75 59,5% 58,8% 50 25 2008 2010 15

16 Liczba dzieci ze stałymi lub okresowymi szumami usznymi
% % PH Skarzynski et al. Tinnitus among school age children , International Journal of Hearing Scienece 1 vol. 1 Y-31, 156, JUNE 2011 16

17 Centralne zaburzenia słuchu
WYNIKI Audiometria tonalna 13,8% Centralne zaburzenia słuchu 17,2% Niedosłuch przewodzeniowy / odbiorczy lub centralny 19,4% PH Skarzynski et al.. Hearing Screening Program in School-Age Children in Western Poland, Int. Adv. Otol. May 2011; 7:(2)

18 EQUAL OPPORTUNITIES FOR CHILDREN WITH COMMUNICATION DISORDERS
EUROPEJSKI KONSENSUS NA TEMAT BADAŃ PRZESIEWOWYCH SŁUCHU, MOWY I WZROKU U DZIECI PRZEDSZKOLNYCH I SZKOLNYCH Warszawa, 22 Czerwca 2011

19 Institute of Physiology and Pathology of Hearing, Warsaw, Poland
DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ KAJETANY KAJETANY / POLAND


Pobierz ppt "Organizacja badań przesiewowych słuchu w Polsce"

Podobne prezentacje


Reklamy Google