Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Organizacja badań przesiewowych słuchu w Polsce Henryk Skarżyński Warszawa, 07.07.2011 r. Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Organizacja badań przesiewowych słuchu w Polsce Henryk Skarżyński Warszawa, 07.07.2011 r. Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu."— Zapis prezentacji:

1 Organizacja badań przesiewowych słuchu w Polsce Henryk Skarżyński Warszawa, 07.07.2011 r. Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu

2 Rozwój społeczeństwa informacyjnego opartego na wiedzy głos mowa słuch kompetencje językowe proces komunikacyjny wzrok

3 co piąte dziecko ma różnego rodzaju problemy ze słuchem co trzecie dziecko ma problemy ze wzrokiem co czwarte dziecko ma zaburzenia artykulacji Z badań prowadzonych w Polsce przez IFPS oraz w innych krajach UE wynika, że:

4 Programy badań przesiewowych u dzieci w wieku szkolnym w Polsce 1999 r. - badania przesiewowe słuchu prowadzone wspólnie z z Brigham Young University, Provo, USA 2000–2006 - badania przesiewowe słuchu, mowy i wzroku realizowane przez IFPS we współpracy z różnymi ośrodkami krajowymi w ramach programów polityki zdrowotnej Ministerstwa Zdrowia oraz Ministerstwa Edukacji 2007–2011 - badania przesiewowe słuchu realizowane we współpracy z samorządami 2008–2011 - badania przesiewowe słuchu realizowane wspólnie z FSUSR oraz KRUS

5 Młodzież szkolna ~ 20% Noworodki 1-2 70-latki ~ 75% Porównanie częstości zaburzeń słuchu u noworodków, u dzieci w wieku szkolnym oraz u osób dorosłych Badania epidemiologiczne IFPS

6 PROGRAM OGÓLNOPOLSKI – badania przesiewowe słuchu u dzieci w wieku 7-12 lat ze środowiska wiejskiego

7 NOWOCZESNE NARZĘDZIA Gold Medal IENA 2007 Nuremberg Gold Medal Salon International des Inventions Genève 2010 Gold Medal Concours Lépine Paris 2010 Gold Medal Brussels Eureka Brussels 2009 Gold Medal ITEX Kuala Lumpur 2010

8 Gold Medal with Mention, BRUSSELS EUREKA during 58th International Exhibition of Innovation, Research and New Technologies BRUSSELS INNOVA 2009, Brussels 2009. Gold medal, IV International Warsaw Invention Show IWIS 2010, Warsaw 2010. Gold medal, 62nd iENA Nuremberg International Trade Show – Ideas-Inventions- New Products, Nuremberg 2010. Gold Medal, 38th International Inventions Exhibition INVENTIONS GENEVA, Geneva 2010. Gold medal,21th International Invention, Innovation and Technology Exhibition ITEX 2010, Kulala Lumpur, Malaysia 2010. Gold medal, VI International Salon of Inventions and New Technologies NEW TIME, Sevastopol, Ukraine 2010. Silver medal, Concours Lépine 2010, Paris 2010. Silver medal, 6th Taipei International Invention Show & Technomart INST 2010, Taipei 2010. MEDALE I WYRÓŻNIENIA

9 Award of the Minister of Science and Higher Education during the 17th Exchange of Polish Inventions awarded at world exhibitions in 2009, Warsaw 2010. 2010 Innovation Leader, The title of the 2010 Innovation Leader for the solution Senses Examination Platform of the 9th edition of the Innovation Leader competition taking place during the 5th All-Poland INTARG – KATOWICE 2010 Economic and Scientific Innovation Fair., Katowice 2010. Special award of the Republic of Iran, granted by the ISFAHAN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY ROBOTIC CENTER at the 38th International Inventions Exhibition INVENTIONS GENEVA. Geneva 2010. Special award of the Korea Invention Promotion Assosiation at the 21th International Invention, Innovation and Technology Exhibition ITEX 2010, Kulala Lumpur, Malaysia 2010. Special award of the Association Russian House for International Sceintific Technological Cooperation at the 21th International Invention, Innovation and Technology Exhibition ITEX 2010, Kuala Lumpur, Malaysia 2010. Special prize from international jury during 6th Taipei International Invention Show & Technomart INST 2010, Taipei 2010. MEDALE I WYRÓŻNIENIA

10 Badania przesiewowe u dzieci w wieku 7 lat we wsiach i małych miejscowościach – część wschodnia Polski 7 województw >5700 szkół 115 000 dzieci Czas trwania - 3 miesiące Skarzynski et al. Organization of the Hearing Screening Examinations in Polish Schools in Rural Areas and Small Towns. Cochlear Implants International, vol. 11, Sup. 1, June 2010, 143- 47

11 9 województw 4553 szkół >100 000 dzieci czas trwania – 3 miesiące Badania przesiewowe u dzieci w wieku 7 lat we wsiach i małych miejscowościach – część zachodnia Polski PH Skarzynski et al.. Hearing Screening Program in School-Age Children in Western Poland, Int. Adv. Otol. May 2011; 7:(2) 194-200

12 Liczba 7 latków objętych badaniem 77,1% 84,3% 0 25 50 75 [%] 100 2010 2008 PH Skarzynski et al.. Hearing Screening Program in School-Age Children in Western Poland, Int. Adv. Otol. May 2011; 7:(2) 194-200

13 2008 13,7 % 2010 13,9 % Liczba 7-latków z zaburzeniami przewodzeniowymi lub odbiorczymi słuchu PH Skarzynski et al.. Hearing Screening Program in School-Age Children in Western Poland, Int. Adv. Otol. May 2011; 7:(2) 194-200

14 Liczba 8 -12-latków z zaburzeniami przewodzeniowymi lub odbiorczymi słuchu PH Skarzynski et al.. Hearing Screening Program in School-Age Children in Western Poland, Int. Adv. Otol. May 2011; 7:(2) 194-200 2008 14,0% 2010 14,4%

15 Liczba rodziców, którzy nie zaobserwowali żadnych problemów ze słuchem u swoich dzieci 58,8% 59,5% 0 25 50 75 [%] 100 2010 2008

16 Liczba dzieci ze stałymi lub okresowymi szumami usznymi 2008 33% 2010 28% PH Skarzynski et al. Tinnitus among school age children, International Journal of Hearing Scienece 1 vol. 1 Y-31, 156, JUNE 2011

17 WYNIKIWYNIKI PH Skarzynski et al.. Hearing Screening Program in School-Age Children in Western Poland, Int. Adv. Otol. May 2011; 7:(2) 194-200 Centralne zaburzenia słuchu 17,2% Audiometria tonalna 13,8% Niedosłuch przewodzeniowy / odbiorczy lub centralny 19,4%

18 EUROPEJSKI KONSENSUS NA TEMAT BADAŃ PRZESIEWOWYCH SŁUCHU, MOWY I WZROKU U DZIECI PRZEDSZKOLNYCH I SZKOLNYCH Warszawa, 22 Czerwca 2011 EQUAL OPPORTUNITIES FOR CHILDREN WITH COMMUNICATION DISORDERS

19 KAJETANY KAJETANY / POLAND Institute of Physiology and Pathology of Hearing, Warsaw, Poland


Pobierz ppt "Organizacja badań przesiewowych słuchu w Polsce Henryk Skarżyński Warszawa, 07.07.2011 r. Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu."

Podobne prezentacje


Reklamy Google