Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PIĄTNICA Michał Błażejczyk.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PIĄTNICA Michał Błażejczyk."— Zapis prezentacji:

1 PIĄTNICA Michał Błażejczyk

2

3 Kościół parafialny p.w. Przemienienia Pańskiego, obiekt wpisany do rejestru zabytków.
Kościół wzniesiono w latach ; odbudowano po zniszczeniach II wojny światowej w latach ; rozbudowano poprzez podniesienie wież w roku 1990.  Budowla w stylu neogotyckim, murowana z cegły, tynkowana na fundamencie z bloków kamiennych; na planie prostokąta, trójnawowy, z wydzielonym prezbiterium. W narożnikach fasady frontowej wieże. Dachy – nad nawą dwuspadowy, nad prezbiterium trójpołaciowy, nad wieżami namiotowe, kryte blachą ocynkowaną.

4

5 Cmentarz parafialny, rzymskokatolicki, obiekt wpisany do rejestru zabytków.
Cmentarz założony w początku XIX wieku. Najstarszy zachowany nagrobek pochodzi z roku 1938 r. i znajduje się w północno-zachodniej części cmentarza. Założenie na planie wielokąta z rzędowym układem grobów na linii wschód-zachód. Kwatery oddzielone wąskimi alejkami prostopadłymi do alei prowadzącej od bramy. Wzdłuż muru od strony wschodniej i północnej nasadzenia lipowe.

6

7 Plebania kościoła parafialnego p. w
Plebania kościoła parafialnego p.w. Przemienienia Pańskiego, obiekt wpisany do rejestru zabytków. Plebania wzniesiona w 1880 roku, w stylu późno klasycystycznym, odbudowana po zniszczeniach w latach ; odremontowana na początku XXI wieku. Budowla murowana z cegły, tynkowana, na ceglanym fundamencie, jednokondygnacyjna z użytkowym poddaszem. Rzut na planie prostokąta, z gankiem w elewacji frontowej. Dach dwuspadowy z trójkątnie zwieńczonymi wstawkami z każdej strony.

8

9 Przedmoście Piątnica Twierdzy Łomża, obiekt wpisany do rejestru zabytków.
Zespół fortów ziemno-betonowych powstałych w latach ; i 1939 r. Umocnienia zlokalizowane na prawym brzegu Narwi, na wzgórzach okalających Piątnicę, w promieniu m od miejscowości. Przedmoście składa się z trzech fortów oraz wałów między fortecznych. Wszystkie forty należą do typu fortów jedno wałowych z suchą fosą. Fort I i II ma kształt pięcioboku, III – czworoboku. Umocnienia w różnym stanie zachowania. Obecnie teren Przedmościa jest oznakowany i przystosowany do zwiedzania.

10

11 Szkoła podstawowa w Piątnicy
Pierwsze wzmianki o istnieniu szkoły w Piątnicy pochodzą z 1870 roku. Był to okres istnienia Guberni Łomżyńskiej. Szkoła wiejska swoim zasięgiem obejmowała jedną lub kilka wsi. Uczył w niej jeden nauczyciel, była to szkoła “jednoklasowa”. Dzieci uczęszczały do niej przez trzy – cztery lata. Do 1910 roku mieściła się w wynajętym pomieszczeniu. Do szkoły uczęszczało około 115 dzieci z Piątnicy, Kalinowa, Czarnocina, Bud Czarnockich. Z jednego domu można było posłać tylko jedno dziecko, gdyż brakowało miejsc. W praktyce było inaczej. Zamożniejsi posyłali i po dwoje dzieci. Wielu rodziców lekceważyło naukę szkolną. Szkoła po 1910 roku mieściła się w drewnianym budynku zbudowanym kosztem 2360 rubli.

12

13 Straż pożarna w Piątnicy
-Obszary działań Przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, działalność wspierająca- Pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą Bezpieczeństwo publiczne- Ratownictwo i ochrona ludności

14

15 Muzeum w Drozdowie Muzeum powstało w 1984 roku. Muzeum posiada stałe wystawy prezentujące przyrodę dolin rzek Narwi i Biebrzy oraz historię Drozdowa: „Salon dworski”, „Trofea łowieckie”, Przyroda Kotliny Biebrzańskiej”. Od 1999 roku organizowane są także wystawy czasowe. W Muzeum znajdują się trzy zbiory botaniczne: arkuszy zielnikowych roślin naczyniowych, utworzony w oparciu o materiał zebrany w większości na terenie doliny Narwi oraz stref krawędziowych przyległych wysoczyzn, 500 arkuszy zielnikowych, materiał taksonomiczny kilkudziesięciu gatunków z rodzaju róża, po kilkadziesiąt okazów mchów i porostów. W zbiorach botanicznych Muzeum znajdują się m.in. okazy kilku gatunków mniszka po raz pierwszy stwierdzonych i udokumentowanych na obszarze Polski.

16

17 Stary moast w Piątnicy W Łomży na rzece Narew znajdują się dwa mosty: stary most w ciągu ul. Zjazd i nowy most w ciągu ul. Wł. Sikorskiego oddany do użytku w 2006 roku.

18

19 Źródła -Wikipedia Wolna Encyklopedia.

20 KONIEC


Pobierz ppt "PIĄTNICA Michał Błażejczyk."

Podobne prezentacje


Reklamy Google