Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Obrzędowość Prawosławia Filip Andrzejewski. Cerkiew to budynek przeznaczony do sprawowania nabożeństw. Jest przestrzenią sakralną dla celebracji Boskiej.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Obrzędowość Prawosławia Filip Andrzejewski. Cerkiew to budynek przeznaczony do sprawowania nabożeństw. Jest przestrzenią sakralną dla celebracji Boskiej."— Zapis prezentacji:

1 Obrzędowość Prawosławia Filip Andrzejewski

2 Cerkiew to budynek przeznaczony do sprawowania nabożeństw. Jest przestrzenią sakralną dla celebracji Boskiej Liturgii. Jest ona miejscem szczególnego przebywania samego Boga.

3 Cerkwie budowane są zazwyczaj na wzniesieniach. Spośród planów, na których buduje się cerkwie najbardziej rozpowszechnione są plany: prostokąta -symbol arki oraz życia na łodzi, wyobrażającym cerkiew i wędrówki do celu życia człowieka – Królestwa Bożego. krzyża -symbol Krzyża, na którym poniósł śmierć Jezus Chrystus, zbawienia, triumfu nad grzechem i śmiercią. koła -symbol wiecznego trwania cerkwi, jej nieskończoności w czasie.

4 Cechą, która odróżnia cerkiew od innych budynków jest jej pokrycie kopułami. Kopuła jest symbolem nieba, Boga, świętych i świata anielskiego. Liczba kopuł nie jest dowolna i ma znaczenie symboliczne. Na każdej kopule umieszczony jest krzyż, co oznacza, iż cerkiew oddaje chwałę Jezusowi Chrystusowi.

5 Wnętrze cerkwi dzieli się na: Przedsionek– część zachodnia świątyni; w starożytności przeznaczona dla ludzi pozostających poza wspólnotą wiernych. Nawa – część środkowa świątyni; miejsce święte przeznaczone dla wiernych mieszczące anałojczyk czyli stolik, na którym znajduje się ikona. Cerkwie prawosławne zwykle nie mają ławek.Ławki bywają w cerkwiach prawosławnych na południu Polski, co wiąże się z wpływami tradycji greckiej. Ściany części środkowej pokryte są ikonami zawieszonymi lub umieszczonymi na półeczkach.

6

7 ikonostasem. Ołtarz – prezbiterium, miejsce najświętsze. Od części środkowej oddzielony jest ikonostasem. W cerkwiach ołtarz (prezbiterium) zawsze skierowany jest na wschód na pamiątkę znajdującego się tam kiedyś rajskiego ogrodu oraz miejsca narodzin Jezusa Chrystusa.

8 Do części ołtarzowej wchodzić mogą tylko mężczyźni. Znajduje się tam: prestoł (tron) – najważniejsze miejsce w ołtarzu, okryty specjalną szatą stół w kształcie sześcianu. stół ofiarny ( żertwiennik ) – umiejscowiony jest po lewej stronie ołtarza. górne miejsce ( hornieje miesto ) – umieszczony za priestołem, jest to podwyższenie, na którym znajduje się tron dla biskupa.

9 Komunia Święta jest przyjmowana w prawosławiu pod dwiema postaciami: chleba (używa się tak zwanego chleba zakwaszonego) i wina, czyli Ciała i Krwi, mogą ją przyjmować nawet malutkie dzieci, jeśli tylko są ochrzczone i bierzmowane- te dwa ostatnie sakramenty przyjmuje się jednocześnie. Komunii nie poprzedza akt spowiedzi.

10 Kapłanów prawosławnych nie obowiązuje celibat, a przynajmniej nie do końca. Mogą oni mieć żonę o ile małżeństwo nastąpiło przed przyjęciem święceń, natomiast na wyższych stanowiskach w Kościele celibat jest obowiązkowy, dlatego często jest tak, że np. na biskupa jest wybierany zakonnik.

11 Prawosławni w inny sposób wykonują gest krzyża - żegnają się nie całą dłonią lecz jedynie trzema palcami. Symbolizuje to Trójcę Świętą, a dwa pozostałe palce oznaczają Chrystusa w dwóch naturach: boskiej i ludzkiej.

12 Oprawa mszy jest niezwykle bogata i pełna symboliki. Nabożeństwa trwają kilka godzin. Liturgia składa się z trzech części: przygotowania, liturgii katechumenów liturgii wiernych. Ta ostatnia to najważniejsza część mszy, w jej trakcie kapłan obmywa dłonie i uroczysty sposób przenosi przygotowane wcześniej chleby do Komunii Świętej. Co niezwykłe, cały obrzęd odbywa się za zasłoną i wierni, zgromadzeni w świątyni go nie widzą, a są jedynie informowani o następnych etapach ceremonii

13

14 Liturgia jest piękna, towarzyszy jej budująca atmosferę muzyka chóralna. W cerkwiach, bowiem nie używa się organów i innych instrumentów. Oprawa muzyczna składa się z na poły mówionych, wielogłosowych chórów.

15 Sztuką charakterystyczną dla prawosławia są ikony. To malowidła o tematyce religijnej malowane na desce. Najczęściej przedstawiają wizerunki Chrystusa, Matki Boskiej i świętych ujęte według określonego kanonu i konkretnych atrybutów. Ponieważ ikony są objawieniem Boga i zapowiedzią Królestwa Niebieskiego na Ziemi, artysta, który je maluje musi być osobą szczególną. Często malowaniem ikon zajmują się mnisi.

16 Złoto symbolizuje świętość, oddanie czci, nieśmiertelność, Bożą chwałę. Purpura: władzę i bogactwo. Czerwień oznacza życie, krew, piękno i czystość. Bielą przedstawiano Boskość, czystość i niewinność. Niebieski oddaje niebo, ale też duchowość i mistycyzm. Zielony: życie, wieczną młodość, płodność, wewnętrzne bogactwo. Brąz jest symbolem ziemi, materii, ubóstwa.

17

18 Cerkiew prawosławna słynie także z bardzo rozbudowanej tradycji monastycznej. Klasztory mają dość dużą autonomię, a o życiu zakonnym mówi się, że właśnie w nim najmocniej bije serce prawosławia. Monastycyzm trwa tu prawie od początków chrześcijaństwa- od pierwszych grup eremitów, którzy osiedlali się na pustyniach Egiptu w III i IV stuleciu.

19

20 Najświętszym miejscem w cerkwi jest prezbiterium( za ikonostasem czyli wrotami do nieba) Ikony, czynności liturgiczne, wnętrza cerkwi posiadają swoją ścisłą symbolikę. Ikony są objawieniem Boga i zapowiedzią Królestwa Bożego. Prawosławie posiada bardzo mocno rozbudowaną tradycję monastyczną – klasztorną.

21 http://pl.wikipedia.org/wiki/Strona_g%C5% 82%C3%B3wna http://pl.wikipedia.org/wiki/Strona_g%C5% 82%C3%B3wna http://www.bryk.pl/


Pobierz ppt "Obrzędowość Prawosławia Filip Andrzejewski. Cerkiew to budynek przeznaczony do sprawowania nabożeństw. Jest przestrzenią sakralną dla celebracji Boskiej."

Podobne prezentacje


Reklamy Google