Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Oddział Regionalny w Gdyni stale podwyższa jakość świadczonych usług i wykazuje staranność o gospodarne zarządzanie powierzonym mieniem. Dbając o stałe.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Oddział Regionalny w Gdyni stale podwyższa jakość świadczonych usług i wykazuje staranność o gospodarne zarządzanie powierzonym mieniem. Dbając o stałe."— Zapis prezentacji:

1

2 Oddział Regionalny w Gdyni stale podwyższa jakość świadczonych usług i wykazuje staranność o gospodarne zarządzanie powierzonym mieniem. Dbając o stałe podnoszenie standardów mieszkaniowych żołnierzy budujemy nowe budynki mieszkalne, pozytywnie zmieniamy osiedla i fragmenty miast. Corocznie zwiększamy ilość nowych lokali mieszkalnych. W roku 2013 oddaliśmy do użytku 54 kwatery. Środki na inwestycje nie pochodzą z dotacji budżetowej, są wypracowywane przez Agencję. Plan inwestycji budowlanych obejmował realizację 14 zadań inwestycyjnych. W ramach Planu Konserwacji i Remontów wykonano m.in. remont 182 kwater oraz remonty i konserwacje w internatach.

3 Realizując uprawnienia żołnierzy w roku 2013: wypłacono 66630 świadczeń mieszkaniowych dokonano wypłat 137 odpraw mieszkaniowych wydano 335 decyzji w sprawie przydziału kwatery albo innego lokalu mieszkalnego. Urządziliśmy 51 nowych miejsc internatowych w 32 kwaterach. Stale podnosimy standard miejsc internatowych poprzez ich odnawianie i wyposażanie w nowe meble i sprzęt codziennego użytku.

4 Oddział intensywnie pozyskuje środki dokonując sprzedaży zbędnych nieruchomości. W 2013r. przeprowadzono 305 postępowań przetargowych (o ponad 100 więcej niż w 2012r.). Uzyskane środki przeznaczane są na realizację zadań inwestycyjnych, w tym budowę nowych mieszkań dla żołnierzy.

5 Oddział intensywnie współpracuje z jednostkami samorządu terytorialnego. Wspólnie z Gminą Cewice realizuje zadanie polegające na "wybudowaniu kolektora ścieków komunalnych wraz z przepompownią, łączącego kompleks wojskowy oraz budynki mieszkalne. W celu poprawy funkcjonowania osiedli mieszkaniowych oddział wspiera gminy w zakresie realizacji ich celów statutowych. W miejscowościach, w których nie występują potrzeby mieszkaniowe Agencja w roku 2013 przekazała do dyspozycji gmin 82 lokale mieszkalne. Przedstawiciele reprezentowali Agencję na wszystkich ważnych uroczystościach organizowanych przez jednostki wojskowe. Ponadto zorganizowaliśmy 16 spotkań środowiskowych, w trakcie których przekazano informacje o uprawnieniach żołnierzy i sposobie ich realizacji. Oddział stale pogłębia więź ze środowiskiem wojskowym.


Pobierz ppt "Oddział Regionalny w Gdyni stale podwyższa jakość świadczonych usług i wykazuje staranność o gospodarne zarządzanie powierzonym mieniem. Dbając o stałe."

Podobne prezentacje


Reklamy Google