Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

© Elżbieta Kwella: Cykle koniunkturalne – teoria i praktyka Elżbieta Kwella Uniwersytet Gdański SŁYNNE CYKLE KONIUNKTURALNE Materiały wykładowe.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "© Elżbieta Kwella: Cykle koniunkturalne – teoria i praktyka Elżbieta Kwella Uniwersytet Gdański SŁYNNE CYKLE KONIUNKTURALNE Materiały wykładowe."— Zapis prezentacji:

1 © Elżbieta Kwella: Cykle koniunkturalne – teoria i praktyka Elżbieta Kwella Uniwersytet Gdański SŁYNNE CYKLE KONIUNKTURALNE Materiały wykładowe

2 © Elżbieta Kwella: Cykle koniunkturalne – teoria i praktyka 2 Słynne cykle koniunkturalne Kryterium : czas pełnego cyklu 1.Cykle Kitchina - mniejsze 2 - 4 lata /40-53 m-ce/; 2.Cykle Juglara - klasyczne 6 - 11 lat, /9 lat/; 3.Cykle Kuznetsa – długie 15 -23 lat. 4.Cykle Kondratiewa - długie 40 - 60 lat;

3 © Elżbieta Kwella: Cykle koniunkturalne – teoria i praktyka 3 Cykle J.Kitchina (i Cruma) (1923 r.) 40 m-cy - 4 letnie cykle (krótkie, handel, rolnictwo) Bada w l. 1890-1922 krótkookresowe stopy proc. i ceny surowców w W. Brytanii i USA Przyczyny: masowa psychologia uczestników rynku; zmiany zapasów; zmiany w kapitale obrotowym; zmiany cen hurtowych; rozliczenia operacji bankowych. Kończą się - w łagodny sposób. Cykl świński 3-4 letni, bydła 5 letni, bawełny 2 letni. Słynne cykle koniunkturalne " Cycles and Trends in Economic Factors", 1923, REStat.

4 © Elżbieta Kwella: Cykle koniunkturalne – teoria i praktyka 4 Cykle Juglera 6 – 11 letnie cykle inwestycyjne: 1804-1882 – Francja, Anglia, USA Zmiany inwestycji w kapitale trwałym (wyposażenia technicznego produkcji) PNB, inflacji, bezrobocia. Przyczyny: Działalność banków dekoniunktura Kończą się - gwałtownie, paniką na rynkach. Słynne cykle koniunkturalne J. C. Juglar (1819-1905) Średniookresowe, główne, duże, większe.

5 © Elżbieta Kwella: Cykle koniunkturalne – teoria i praktyka 5 Cykle Kuznetsa 15 – 23 letnie cykle Akumulacja czynników wytwórczych w długim okresie: inwestycje, budownictwo, migracje. Słynne cykle koniunkturalne Simon Kuznets (1901-1985)

6 © Elżbieta Kwella: Cykle koniunkturalne – teoria i praktyka 6 J. van Geldern (1913 r.), N. D. Kondratiew (1919 r.), Tugan-Baranowski, Wicksell. 45-60 - letnie cykle koniunkturalno-strukturalne, cykle cen, długie fale gospodarcze. zmiany w technice produkcji; wojny i rewolucje; włączanie nowych krajów do gospodarki światowej; odkrycie nowych kopalń. Słynne cykle koniunkturalne S. Salomou:Phase of Economic Growth, 1850-1973: Kondratieff Waves and Kuznets Swings. Cambridge, cambridge Univ. Press, 1989.

7 © Elżbieta Kwella: Cykle koniunkturalne – teoria i praktyka 7 Cykle Kondratiewa (1922 r.) Koniunktura gospodarcza od XVIII wieku powtarzała się według regularnych, około półwiecznych cykli. Przyczyny cykli: innowacje, sfera pieniądza – inflacja, deflacja, styl życia, ważne wydarzenia polityczne. Fazy cyklu: faza wzrostu faza zwolnienia. Nikolai Kondratiew (1892-1938) Waprosy Konijunktury, 1925

8 © Elżbieta Kwella: Cykle koniunkturalne – teoria i praktyka 8

9 9 CykleLataW tym faza wzrostu Czas trwania Lider gospodarczy I1789-1848Do 181558 lat Wielka Brytania (maszyna parowa) II1849-1896Do 187049 lat Wielka Brytania (kolej, elektryczność) III1896-1939Do 1919 Do 1929 45 lat Wielka Brytania USA (samochód, chemikalia, plastik) IV1940- 1985/2000 Do 197345-60 lat USA (samolot, komputer, internet) V1986/2001-Do 2010 lub 2025 USA (biotechnologie, nanotechnologie, sieci komputerowe, pieniądz wirtualny)

10 © Elżbieta Kwella: Cykle koniunkturalne – teoria i praktyka 10 Cykle koniunkturalne Kitchina, Juglera i Kondratiewa PKB Czas Juglera,

11 © Elżbieta Kwella: Cykle koniunkturalne – teoria i praktyka 11 Inne rodzaje wahań i cykli gospodarczych ze względu na długość ich trwania cykl tygodniowy, tzw. efekt poniedziałku 28-dniowy cykl handlowy - odkryty w latach 30. XX wieku na rynku pszenicy na giełdach obserwuje się tzw. efekt stycznia - wzrost indeksów cykle Wagemana –fluktuacje o długości ok. 150 lat, na podstawie kształtowania się stóp procentowych 500-letni cykl Wheelera – powstanie i upadki imperiów.


Pobierz ppt "© Elżbieta Kwella: Cykle koniunkturalne – teoria i praktyka Elżbieta Kwella Uniwersytet Gdański SŁYNNE CYKLE KONIUNKTURALNE Materiały wykładowe."

Podobne prezentacje


Reklamy Google