Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Elżbieta Kwella Uniwersytet Gdański

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Elżbieta Kwella Uniwersytet Gdański"— Zapis prezentacji:

1 Elżbieta Kwella Uniwersytet Gdański
SŁYNNE CYKLE KONIUNKTURALNE Materiały wykładowe Elżbieta Kwella Uniwersytet Gdański

2 Słynne cykle koniunkturalne
Kryterium : czas pełnego cyklu Cykle Kitchina - mniejsze lata /40-53 m-ce/; Cykle Juglara - klasyczne lat, /9 lat/; Cykle Kuznetsa – długie lat. Cykle Kondratiewa - długie lat;

3 Słynne cykle koniunkturalne
Cykle J.Kitchina (i Crum′a) (1923 r.) 40 m-cy - 4 letnie cykle (krótkie, handel, rolnictwo) Bada w l krótkookresowe stopy proc. i ceny surowców w W. Brytanii i USA Przyczyny: masowa psychologia uczestników rynku; zmiany zapasów; zmiany w kapitale obrotowym; zmiany cen hurtowych; rozliczenia operacji bankowych. Kończą się - w łagodny sposób. Cykl świński 3-4 letni, bydła 5 letni, bawełny 2 letni. "Cycles and Trends in Economic Factors", 1923, REStat.

4 Słynne cykle koniunkturalne
Cykle Juglera 6 – 11 letnie cykle inwestycyjne: – Francja, Anglia, USA Zmiany inwestycji w kapitale trwałym (wyposażenia technicznego produkcji) PNB, inflacji, bezrobocia. Przyczyny: Działalność banków → dekoniunktura Kończą się - gwałtownie, paniką na rynkach. J. C. Juglar ( ) Średniookresowe, główne, duże, większe.

5 Słynne cykle koniunkturalne
Cykle Kuznetsa 15 – 23 letnie cykle Akumulacja czynników wytwórczych w długim okresie: inwestycje, budownictwo, migracje. Simon Kuznets ( )

6 Słynne cykle koniunkturalne
J. van Geldern (1913 r.), N. D. Kondratiew (1919 r.), Tugan-Baranowski, Wicksell. letnie cykle koniunkturalno-strukturalne, cykle cen, długie fale gospodarcze. zmiany w technice produkcji; wojny i rewolucje; włączanie nowych krajów do gospodarki światowej; odkrycie nowych kopalń. S. Salomou:Phase of Economic Growth, : Kondratieff Waves and Kuznets Swings. Cambridge, cambridge Univ. Press, 1989.

7 Cykle Kondratiewa (1922 r.) Koniunktura gospodarcza od XVIII wieku powtarzała się według regularnych, około półwiecznych cykli. Przyczyny cykli: innowacje, sfera pieniądza – inflacja, deflacja, styl życia, ważne wydarzenia polityczne. Fazy cyklu: faza wzrostu faza zwolnienia. Nikolai Kondratiew ( ) „Waprosy Konijunktury”, 1925

8

9 Cykle Lata W tym faza wzrostu Czas trwania Lider gospodarczy
Do 1815 58 lat Wielka Brytania (maszyna parowa) II Do 1870 49 lat (kolej, elektryczność) III Do 1919 Do 1929 45 lat USA (samochód, chemikalia, plastik) IV /2000 Do 1973 45-60 lat USA (samolot, komputer, internet) V 1986/2001- Do 2010 lub 2025 USA (biotechnologie, nanotechnologie, sieci komputerowe, pieniądz wirtualny)

10 Cykle koniunkturalne Kitchina, Juglera i Kondratiewa
PKB Juglera, Czas

11 Inne rodzaje wahań i cykli gospodarczych ze względu na długość ich trwania
cykl tygodniowy, tzw. „efekt poniedziałku” 28-dniowy cykl handlowy - odkryty w latach 30. XX wieku na rynku pszenicy na giełdach obserwuje się tzw. „efekt stycznia” - wzrost indeksów cykle Wagemana –fluktuacje o długości ok. 150 lat, na podstawie kształtowania się stóp procentowych 500-letni cykl Wheelera – powstanie i upadki imperiów.


Pobierz ppt "Elżbieta Kwella Uniwersytet Gdański"

Podobne prezentacje


Reklamy Google