Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Urząd Lotnictwa Cywilnego Warszawa,

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Urząd Lotnictwa Cywilnego Warszawa,"— Zapis prezentacji:

1 Urząd Lotnictwa Cywilnego Warszawa, 05.02.2013
Spotkanie w sprawie regulacji krajowych dla lotnictwa sportowego i amatorskiego (aneks II EASA) Urząd Lotnictwa Cywilnego Warszawa,

2 SPOTKANIE KIEROWNICTWO ULC DYREKTORZY LTT, LOL DEPARTAMENT PRAWNY
MEDIA LOTNICZE DLA.PILOTA LOTNICZA.POLSKA SKRZYDLATA POLSKA PRZEDSTAWICIELE ŚRODOWISKA LOTNICZEGO AEROKLUB POLSKI – POLSKI ZWIĄZEK SPORTU LOTNICZEGO AOPA POLSKA LOTNICZA AMATORSKA FEDERACJA RP ORGANIZACJE PARALOTNIOWE I SPADOCHRONOWE

3 PLAN SPOTKANIA PROPOZYCJA PREZESA ULC PREZENTACJA TRWAJĄCYCH PRAC
PLANOWANE PRACE LEGISLACYJNE DYSKUSJA, WYJAŚNIENIA STANOWISKA ORGANIZACJI

4 DOŚWIADCZENIA 2002-2012 DOŚWIADCZENIA 2002-2012, EFEKTY
NOWE KIEROWNICTWO ULC GŁOS ŚRODOWISKA LOTNICZEGO 18 MARCA 2013 – UWARUNKOWANIA KONIECZNOŚĆ ROZPOCZĘCIA KOMPLEKSOWEJ ZMIANY W REGULACJI PRAWNEJ LOTNICTWA TZW. ANEKSU II EASA

5 Aneks II do Rozporządzenia 216/2008
5) Objęcie wszystkich statków powietrznych wspólnymi zasadami nie byłoby wskazane, w szczególności w przypadku statków powietrznych o prostej konstrukcji lub eksploatowanych wyłącznie lokalnie, a także statków powietrznych budowanych amatorsko lub szczególnie rzadkich albo występujących w niewielkiej liczbie egzemplarzy; tego typu statki powietrzne powinny zatem podlegać przepisom ustanawianym przez państwa członkowskie, przy czym niniejsze rozporządzenie w żaden sposób nie zobowiązuje innych państw członkowskich do uznawania tych krajowych ustaleń.

6 Aneks II

7 Kompleksowa regulacja dla lotnictwa LEKKIEGO (ANEKS II)
Aneks II Rozporządzenia Bazowego 216/2008 EASA – PROPOZYCJA ULC

8 AKTUALNA I PROPONOWANA REGULACJA
WYŁĄCZENIA Z USTAWY ROZPORZĄDZENIA WYKONAWCZE (ODRĘBNE) Z ART. 33 (KLASYFIKACJA, WYMOGI TECHNICZNE, WARUNKI WYKONYWANIA) Z ART. 104 (ŚWIADECTWA KWALIFIKACJI) Z ART. 95 (OŚRODKI SZKOLENIA) Z ART. 22 (PRZEKAZANIE NADZORU) KOMPLEKSOWA REGULACJA DLA LOTNICTWA ANEKS II ZDATNOŚĆ DO LOTU, W TYM PRODUKCJA I OBSŁUGA TECHNICZNA LICENCJONIWANIE (ŚWIADECTWA KWALIFIKACJI), W TYM SZKOLENIE OPERACJE LOTNICZE UPOWAŻNIENIE DO NADZORU (USTAWOWE) WSPÓLNE KWESTIE LOTNICTWA LEKKIEGO JAKO RODZAJU LOTNICTWA CYWILNEGO AKTUALNA PROPOZYCJA

9 PROPONOWANE DZIAŁANIE
POWOŁANIE ZESPOŁU W OPARCIU O STATUT ULC PRZEZ PREZESA ULC – FORUM WYMIANY POGLĄDÓW EKSPERTÓW ZE WSPARCIEM ULC ZAANGAŻOWANIE ŚRODOWISKA ORAZ ULC ODNIESIENIE SIĘ DO REGULACJI ZAGRANICZNYCH ORAZ DOŚWIADCZEŃ KRAJOWYCH WYPRACOWANIE ZAŁOŻEŃ DLA NOWEJ REGULACJI PRAWNEJ

10 ZESPÓŁ - REPREZENTATYWNOŚĆ
WIELE ŚRODOWISK: LOTNIE, PARALOTNIE MOTOLOTNIE SAMOLOTY, ŚMIGŁOWCE, WIATRAKOWCE ULM AMATORSKIE SPADOCHRONY ZAŁOŻENIA DLA REGULACJI !!!

11 DEKLARACJE ORAZ INFORMACJE
ORGANIZACJE O ZASIĘGU OGÓLNOPOLSKIM PROSZONE SĄ O ZŁOŻENIE DEKLARACJI UCZESTNICTWA W PRACACH ZESPOŁU MEDIA PROSZONE SĄ O PRZEKAZANIE INFORMACJI O ZAMIARACH POWOŁANIA TAKIEGO ZESPOŁU

12 DEKLARACJE DEKLARCJA UDZIAŁU KIEROWANA DO ORGANIZACJI O ZASIĘGU OGÓLNOPOLSKIM SKŁAD ZESPOŁU – REPREZENTATYWNOŚĆ TRYB I TERMINY WSPÓŁPRACA W RAMACH ŚRODOWISKA WSPÓŁPRACA ULC - MTBIGM

13 DEKLARACJE

14 § 3. Prezes może tworzyć i znosić komisje, rady i zespoły jako organy opiniodawcze i doradcze o charakterze stałym lub doraźnym, określając cel ich powołania, nazwę, skład osobowy, zakres zadań i tryb działania, a także sposób sprawowania nad nimi nadzoru.


Pobierz ppt "Urząd Lotnictwa Cywilnego Warszawa,"

Podobne prezentacje


Reklamy Google