Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

ZAMIEJSCOWY O Ś RODEK DYDAKTYCZNY W JASTRZ Ę BIU ZDROJU AKADEMII GÓRNICZO – HUTNICZEJ W KRAKOWIE Nowy obiekt ZODJ Ul. 1 MAJA 61 Dawny budynek Ul. ZDROJOWA.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "ZAMIEJSCOWY O Ś RODEK DYDAKTYCZNY W JASTRZ Ę BIU ZDROJU AKADEMII GÓRNICZO – HUTNICZEJ W KRAKOWIE Nowy obiekt ZODJ Ul. 1 MAJA 61 Dawny budynek Ul. ZDROJOWA."— Zapis prezentacji:

1 ZAMIEJSCOWY O Ś RODEK DYDAKTYCZNY W JASTRZ Ę BIU ZDROJU AKADEMII GÓRNICZO – HUTNICZEJ W KRAKOWIE Nowy obiekt ZODJ Ul. 1 MAJA 61 Dawny budynek Ul. ZDROJOWA 5

2 ZODJ musiał wynajmować du ż e 2 sale wykładowe w Górniczym Centrum Kultury. Od 2006 r. siedzib ą ZOD Jastrz ę bie Zdrój był budynek przy ul. Zdrojowej 5 w Jastrz ę biu Zdroju. Ł ą czna powierzchnia wynosiła 979,14 m 2. Dla potrzeb procesu dydaktycznego ZODJ wykorzystywano ł ą cznie 9 sal wykładowych i wykładowo-ćwiczeniowych o ł ą cznej powierzchni 379,21 m 2 i 295 miejscach siedz ą cych. ZODJ musiał wynajmować du ż e 2 sale wykładowe w Górniczym Centrum Kultury.

3 W tym roku około 40 studentów - z Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii oraz z Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej kończy naukę broniąc tytułu - inżyniera.

4 Nowa SIEDZIBA AGH ZOD JASTRZĘBIE ZDRÓJ UL. 1 MAJA 61

5 Obecnie siedzib ą Zamiejscowego O ś rodka Dydaktycznego AGH jest budynek przy ul. 1 Maja 61. Łączna powierzchnia budynku przy ul. 1 Maja 61 wynosi 1 745,70 m 2. Łączna powierzchnia budynku przy ul. 1 Maja 61 wynosi 1 745,70 m 2. Dla potrzeb procesu dydaktycznego wykorzystanych mogą być łącznie 13 sal wykładowych i wykładowo-ćwiczeniowych o łącznej powierzchni 702,51 m 2. Dla potrzeb procesu dydaktycznego wykorzystanych mogą być łącznie 13 sal wykładowych i wykładowo-ćwiczeniowych o łącznej powierzchni 702,51 m 2. Przeniesienie do nowego, wi ę kszego obiektu było mo ż liwe dzi ę ki działanion władz Miasta Jastrz ę bia. Miejski Zarz ą d Nieruchomo ś ci przeprowadził remont budynku oraz wyposa ż ył w brakuj ą ce sprz ę ty.

6 ZESTAWIENIE SAL

7 W ZOD s ą prowadzone studia na kierunkach: GÓRNICTWO I GEOLOGIA W ZAKRESIE: Technika eksploatacji złó ż surowców mineralnych Studia stacjonarne dzienne, niestacjonarne wieczorowe, zaoczne INFORMATYKA STOSOWANA W ZAKRESIE: Informatyka w nauce i technice Studia stacjonarne dzienne STUDIA PODYPLOMOWE W ZAKRESIE: Utylizacja i pozyskiwanie metanu z pokładu w ę gla kamiennego

8 ILOŚĆ STUDENTÓW 2009/2010 ILOŚĆ STUDENTÓW ZODJ AGH 2009/2010 KIERUNEK ROK 1ROK 2ROK 3ROK 4 GÓRNICTWO I GEOLOGIA dzienne GÓRNICTWO I GEOLOGIA wieczorowe GÓRNICTWO I GEOLOGIA zaoczne51--- Informatyka stosowana dzienne RAZEM 312

9 Ćwiczenia laboratoryjne odbywaj ą si ę nadal w AGH Kraków. Zaj ę cia z wychowania fizycznego odbywaj ą si ę : - na sali gimnastycznej ZSZ w Jastrz ę biu Zdroju przy ul. 11 Listopada - na krytej pływalni MOSiR w Jastrz ę biu Zdroju przy ul. Warszawska

10 Zajęcia z WF prowadzone są: W Zespole Szkół Zawodowych - na sali gimnastycznej W Zespole Szkół Zawodowych - na sali gimnastycznej

11 Zajęcia z WF prowadzone są: W Zespole Szkół Zawodowych - na siłowni W Zespole Szkół Zawodowych - na siłowni

12 Zajęcia z WF prowadzone są: W Zespole Szkół Nr 2 – zajęcia na krytej pływalni W Zespole Szkół Nr 2 – zajęcia na krytej pływalni

13 Studenci ZODJ mają dostęp do: BIBLIOTEK Biblioteka Główna Akademii Górniczo- Hutniczej im. Stanisława Staszica AL. MICKIEWICZA KRAKÓW tel. (012) fax (012)

14 Akademicka Biblioteka Cyfrowa Akademii Górniczo-Hutniczej Akademicka Biblioteka Cyfrowa Akademii Górniczo-Hutniczej (ABC AGH) tworzona jest na bazie zintegrowanego systemu bibliotecznego VTLS/VIRTUA Studenci ZODJ mają dostęp do: BIBLIOTEK

15 Biblioteka Miejsko – Uniwersytecka Biblioteka Miejsko – Uniwersytecka UNIVERSITAS LITTERARUM Ul. Witczaka 3a Jastrzębie Zdrój Tel. (032) Studenci ZODJ mają dostęp do: BIBLIOTEK

16 BUFET STUDENCKI ATMOSFERA BUFET STUDENCKI ATMOSFERA czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 18.00

17 Działalność Koła Naukowego Metan Z dniem r. swoją działalność rozpoczęło Studenckie Koło Naukowe Metan działające na Wydziale Górnictwa i Geoinżynierii w Zamiejscowym Ośrodku Dydaktycznym w Jastrzębiu Zdroju. Koło Naukowe Metan zajmuje się zagadnieniami związanymi z górnictwem, a w szczególności wydobywaniem metanu z pokładów węgla i jego gospodarczego wykorzystywania. Z dniem r. swoją działalność rozpoczęło Studenckie Koło Naukowe Metan działające na Wydziale Górnictwa i Geoinżynierii w Zamiejscowym Ośrodku Dydaktycznym w Jastrzębiu Zdroju. Koło Naukowe Metan zajmuje się zagadnieniami związanymi z górnictwem, a w szczególności wydobywaniem metanu z pokładów węgla i jego gospodarczego wykorzystywania. W miesiącu grudniu b.r. będzie zorganizowane seminarium dla studentów ZODJ dotyczące możliwości gospodarczego wykorzystania metanu z pokładów węgla. W miesiącu grudniu b.r. będzie zorganizowane seminarium dla studentów ZODJ dotyczące możliwości gospodarczego wykorzystania metanu z pokładów węgla.

18 W ZOD działa Samorząd Studencki, który reprezentuje interesy studentów, W ZOD działa Samorząd Studencki, który reprezentuje interesy studentów, a także organizuje szereg imprez kulturalnych umożliwiających integracje środowiska studenckiego i zapoznanie się z tradycjami górniczymi – można wymienić: 1. Juwenalia, 2. Barbórkowe spotkania Gwarków.

19 Wszechnica Edukacyjna w Jastrzębiu Zdroju Uniwersytetu Otwartego AGH w Krakowie W Zamiejscowym Ośrodku Dydaktycznym w Jastrzębiu Zdroju działa Wszechnica Edukacyjna Uniwersytetu Otwartego AGH w Krakowie. Swoje działania kieruje do mieszkańców Jastrzębia i okolicznych miast. Jest otwarta dla wszystkich chcących pozyskiwać i rozszerzać swoją wiedzę. W swej działalności stwarza możliwości aktualizacji i poszerzania wiedzy w dziedzinach takich jak : nauka, technika, informatyka, ekonomia, ochrona środowiska, integracja europejska, górnictwo oraz innych tematów wynikających z potrzeb i zainteresowań mieszkańców tego regionu. Popularyzuje nowe osiągnięcia nauki i techniki uwzględniając szeroką wiedzę i bogate doświadczenia wykładowców AGH w Krakowie, jak i osób znaczących z naszego regionu. W Zamiejscowym Ośrodku Dydaktycznym w Jastrzębiu Zdroju działa Wszechnica Edukacyjna Uniwersytetu Otwartego AGH w Krakowie. Swoje działania kieruje do mieszkańców Jastrzębia i okolicznych miast. Jest otwarta dla wszystkich chcących pozyskiwać i rozszerzać swoją wiedzę. W swej działalności stwarza możliwości aktualizacji i poszerzania wiedzy w dziedzinach takich jak : nauka, technika, informatyka, ekonomia, ochrona środowiska, integracja europejska, górnictwo oraz innych tematów wynikających z potrzeb i zainteresowań mieszkańców tego regionu. Popularyzuje nowe osiągnięcia nauki i techniki uwzględniając szeroką wiedzę i bogate doświadczenia wykładowców AGH w Krakowie, jak i osób znaczących z naszego regionu. Wszechnica Edukacyjna w swych działaniach promuje cele i osiągnięcia UO AGH w Krakowie MIN. przez udział w sesjach naukowych. Wszechnica Edukacyjna w swych działaniach promuje cele i osiągnięcia UO AGH w Krakowie MIN. przez udział w sesjach naukowych.

20 W budynku ZOD prowadzi takze działalność Uniwersytet III wieku, dający i ludziom nie pracującym już zawodowo możliwości spotkań i poszerzania swoich osobistych zainteresowań np. nauką języków obcych, posługiwaniem się technką komputerową. W budynku ZOD prowadzi takze działalność Uniwersytet III wieku, dający i ludziom nie pracującym już zawodowo możliwości spotkań i poszerzania swoich osobistych zainteresowań np. nauką języków obcych, posługiwaniem się technką komputerową.

21 Działalność Zamiejscowego Ośrodka Akademii Górniczo – Hutniczej w Jastrzębiu Zdroju jest możliwe dzięki: Działalność Zamiejscowego Ośrodka Akademii Górniczo – Hutniczej w Jastrzębiu Zdroju jest możliwe dzięki: 1. Urzędowi Miasta Jastrzębie, który wyposażył ZOD w odpowiednią bazę dydaktyczną i wspiera finansowo prowadzenie działalności edukacyjnej, 1. Urzędowi Miasta Jastrzębie, który wyposażył ZOD w odpowiednią bazę dydaktyczną i wspiera finansowo prowadzenie działalności edukacyjnej, 2. Jastrzębskiej Spółce Węglowej S.A., która min. umożliwia odbywanie praktyk w swoich kopalniach, a także widzi możliwości zatrudniania absolwentów. 2. Jastrzębskiej Spółce Węglowej S.A., która min. umożliwia odbywanie praktyk w swoich kopalniach, a także widzi możliwości zatrudniania absolwentów.


Pobierz ppt "ZAMIEJSCOWY O Ś RODEK DYDAKTYCZNY W JASTRZ Ę BIU ZDROJU AKADEMII GÓRNICZO – HUTNICZEJ W KRAKOWIE Nowy obiekt ZODJ Ul. 1 MAJA 61 Dawny budynek Ul. ZDROJOWA."

Podobne prezentacje


Reklamy Google