Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PI w systemie EMS w Norddeutsche Affinerie Hamburg Paweł Maćków.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PI w systemie EMS w Norddeutsche Affinerie Hamburg Paweł Maćków."— Zapis prezentacji:

1 PI w systemie EMS w Norddeutsche Affinerie Hamburg Paweł Maćków

2 O wdrożeniu… O kliencie EMS – Energie-Management System Czas wdrażania – obecny stan projektu

3 Cele wdrożenia systemu EMS Wiarygodne dane o bieżącym zużyciu mediów Automatyzacja raportowania Przyporządkowanie poszczególnych mediów/liczników do miejsc powstawania kosztów (księgowo – plan kont) Integracja z systemem SAP

4 Sytuacja wyjściowa Kilka niepołączonych ze sobą systemów Powtarzanie tych samych danych (liczniki wody) Ręczne (Copy & Paste) umieszczanie tych danych w innych systemach Problemy z bilansowaniem Opóźnienie raportowania Zdarzające się nieścisłości korygowane w następnych miesiącach Istniejący system PI (5000 punktów)

5 Koncepcja systemu (MST - pomiary) Dane źródłowe (łącznie ok. 2000): –Pomiar ciągły, np. przepływ pary – PI –Liczniki energii el. – istniejący system – Oracle –Liczniki wody – nowy system – pliki TXT – wartości bezwzględne lub obliczone zużycie –Wartości ryczałtowe wprowadzane ręcznie –Odczyty liczników (regularne i sporadyczne) –Wartości obliczane (straty, bilanse, podliczniki) Do 30 mediów Hierarchia (podliczniki, wartości obliczane, bilans dostawa-zużycie)

6 Koncepcja systemu (KST) Trzycyfrowe istniejące konta 100-999 Hierarchia –123 -> 11230 – 11200 – 11000 – 10000 Aktualizacja w miarę napływania danych, nie rzadziej, niż co miesiąc Odpowiada strukturze w SAP Dodatkowo konta producentów energii, zewnętrznych firm Dodatkowa hierarchia numeryczna

7 Koncepcja systemu (Media) Para (3 poziomy ciśnienia), energia el. (AC, DC), woda miejska (z/bez odpływu), woda przemysłowa (kilka kategorii), gaz miejski, gaz bezpodatkowy (spalarnia), tlen, azot, sprężone powietrze… Współczynniki normujące dla każdego medium Cenniki, z uwzględnieniem sezonu i historii Możliwość przeliczania m³ na Nm³ Każdy poziom struktury KST może obejmować wybrane lub wszystkie media

8 Zastosowane rozwiązania Rozbudowa istniejącego systemu do 10000 punktów (znormalizowane dane o miesięcznym zużyciu dla wszystkich MST) Nowy serwer ACE – EMS Server –MST Import –KST Calc –IIS Web Server + PHP + WebInput –Report Generator –SAP Import / Export –SQL Server – baza KST oraz dane konfiguracyjne Bez konieczności zmiany oprogramowania na stacjach klienckich (Web!)

9 Elementy systemu Serwer PI Interfejsy OSISoft (wiele źródeł OPC, również UFL i RDBMS) Importer (liczniki energii, wody…) Web Interface + Manual Input Report Generator Ekrany ProcessBook Bilanse (para, kondensat, woda, powietrze…) Narzędzia

10 Stan bieżący (1) Obsługiwane media: –Energia el. – ok. 1000 liczników, 100% autom. –Woda przemysłowa – 100% autom. –Woda miejska – ok. 300 liczników (odczyt radiowy lub przewodowy, pozostaje kilka liczników z odczytem ręcznym) –Para – 100% pomiarów online (dodano pomiary w punktach dotychczas wyliczanych) –Kondensat – 100% liczników

11 Stan bieżący (2) Obsługiwane media c.d: –Gaz ziemny – ok. 90% liczników autom. –Tlen, azot – 100% odczytu autom. –Sprężone powietrze – niedługo 100% liczników autom. –Pozostałe media / liczniki wprowadzane ręczne lub wartości ryczałtowe. –Możliwość rozbudowy o nowe media / liczniki (brak ograniczeń w ilości punktów)

12 Stan bieżący (3) Struktura kont SAP (KST- Kostenstelle) –5 – poziomowa hierarchia –Możliwość obsługi oddziałów zamiejscowych –Łącznie ok. 500 KST –Wymiana danych z SAP w cyklu miesięcznym (dwukierunkowa)

13 Stan bieżący (4) Przegląd danych –ProcessBook – ok. 20 ekranów –DataLink – ok. 30 raportów, bilansów –Web Interface – przegląd wybranych danych KST, MST (IIS+PHP) –Web Interface – ręczne wprowadzanie danych –Możliwość obliczenia zużycia energii na jednostkę produktu na każdym poziomie KST

14 Łączenie wysp informacyjnych (liczniki-SAP)

15 Wyszukiwarka w systemie Web

16 Zużycie energii wg mediów

17 Minutenreserve

18 Stan bieżący (5) Raporty automatyczne –Report Generator – ok. 50 raportów generowanych na żądanie lub w cyklu miesięcznym –możliwość publikacji w udostępnionym folderze lub wysyłki e-mail –mechanizm akceptacji (zwalniania) raportów –możliwość publikacji raportów w postaci HTML

19 Efekty wdrożenia nieprzewidziane przed rozpoczęciem projektu Rozpoznanie i lokalizacja strat pary –Kamera termowizyjna –Poprawa izolacji rurociągu Szybka reakcja na uszkodzenia zaworów, nieprzewidziane wycieki wody Lokalizacja znikającego kondensatu Oszczędność w produkcji sprężonego powietrza Optymalizacja zamówień energii el. – unikanie kar za przekroczenie zamówionej mocy Rozpowszechnienie informacji o pełnym monitoringu zużycia mediów – zmiana mentalności pracowników! Zadziwiające uproszczenie procedur, automatyzacja odczytów liczników, jedna wersja prawdy (!)

20 Co dalej? Pełna integracja innych mediów Zwiększenie szczegółowości danych (energia el. 15 minut zamiast 1 m-ca) Publikacja automatycznych bilansów dobowych dla wszystkich mediów (obecnie para, kondensat, woda)


Pobierz ppt "PI w systemie EMS w Norddeutsche Affinerie Hamburg Paweł Maćków."

Podobne prezentacje


Reklamy Google