Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Religijne kulty Podlasia

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Religijne kulty Podlasia"— Zapis prezentacji:

1 Religijne kulty Podlasia
Religious cults in Podlasie region Białystok

2 Podlasie Województwo podlaskie to jeden z najciekawszych pod względem kulturowym, wyznaniowym i obyczajowym regionów Polski. Province of Podlasie is one of the most interesting cultural and religious regions in Poland. Beside the representatives of the main Roman- Catholic religion, there are also believers of Orthodox church and Islam. Na Podlasiu, opisywanym jako wschodnie pogranicze kultur – obok Polaków, zamieszkują przedstawiciele takich mniejszości narodowych i etnicznych jak: Litwini, Białorusini, Ukraińcy, Romowie, Tatarzy, Rosjanie, obok katolicyzmu – wyznawcy prawosławia i islamu. Świadczy o tym specyficzna architektura, gdzie obok konstrukcji kościoła znajdziemy kopułę cerkwi i wieżę meczetu, ale również języki i gwary, jakie możemy usłyszeć w wielu podlaskich miejscowościach, tradycyjna obyczajowość i rytuały, szkoły z językiem nauczania mniejszości. Białystok

3 Saint Mountain of Grabarka
Pierwszy punkt programu: Św. Góra Grabarka Saint Mountain of Grabarka The most important orthodox sanctuary in Poland Planowany przyjazd – 9.00 Czas zwiedzania 1 h 30 min Grabarka jest prawosławnym sanktuarium, najważniejszym ośrodkiem życia religijnego dla prawosławnych w Polsce. Bohoniki Święta Woda Kruszyniany Białystok Supraśl Grabarka

4 Św.Góra Grabarka jest miejscem nieustannej modlitwy mniszek z założonego tu w 1947 roku monasteru św. Marty i Marii. Co roku przybywa tu mnóstwo wiernych, którzy udają się do tego świętego miejsca by złożyć prośby i postawić swój krzyż. Góra Grabarka zawdzięcza swoją sławę cudowi, jaki wydarzył się w 1710 roku podczas epidemii cholery. Wtedy to pewien mieszczanin miał sen, iż zbawić się od niej można tylko udając się na św. Górę. Ci, którzy tam dotarli, ocaleli. Cerkiew stojąca na szczycie tej cudownej góry została odbudowana po wielkim pożarze, jaki miał miejsce w 1990 roku. Ogień strawił w tamtym czasie m.in. ikonę św. Trójcy pocho-dzącą z XVIII wieku, ołtarz, ewangeliarz, krzyż ołtarzowy i ikonę Matki Bożej z Dzieciątkiem. Cudem ocalała tylko środkowa część Ewangelii.

5 Bohoniki Święta Woda Kruszyniany Białystok Supraśl Grabarka
Kolejny punkt programu: Kruszyniany In this village you can find a wooden mosque from 18th century and a muslim cemetery. W Kruszynianach zwiedzimy drewniany meczet z końca XVIII wieku. Następnie udamy się na cmentarz muzułmański (mizar), gdzie znajdują się nagrobki z końca XVIII. wieku. Bohoniki Święta Woda Kruszyniany Białystok Supraśl Grabarka

6 Kruszyniany to dawna wioska tatarska, którą niegdyś Samuel Mirza Krzeczowski otrzymał od Jana III Sobieskiego i zasiedlił jeźdźcami ze swojego szwadronu. Dzisiaj mieszka tu już tylko kilka rodzin tatarskich, przetrwały jednak trwałe ślady po tej ludności - meczet, mizar (cmentarz muzułmański) i "Tatarska jurta".  This is a former muslim village. Now there are only several Tatarian families .

7 Tatarska Kuchnia Narodowa
Po wprowadzeniu w klimat kultury muzułmańskiej zapraszamy na obiad do gospodarstwa, w którym potomkowie tatarskich wojowników serwują  oryginalne tatarskie jadło. Tatarska Kuchnia Narodowa Tatarian Cuisine Pokarmem Tatarów za czasów koczowniczych była konina i baranina. Wszystkie potrawy tatarskie są tłuste i ostre. Znane są pilaw z mięsem baranim i świeżymi warzywami, kołduny tatarskie. Kolejne to bielusz i pierekaczewnik - oba z farszem gęsim lub baranim, cebulą, spiralnie zawijane. Polecamy pieremiacze oraz czebureki. Na słodko dżajma nasycona miodem lub czak czak, chałwa. Napoje: syte, czyli czysta woda sycona miodem, kawa "turecka" gęsta i słodka oraz herbata w wielkich ilościach.

8 A village with a working mosque and a muslim cemetery
Kolejny punkt programu: Bohoniki A village with a working mosque and a muslim cemetery Bohoniki są obecnie jednym z niewielu w Polsce ośrodków kultu islamu. Meczet w Bohonikach to jeden z kilku czynnych meczetów, zaś mizar w Bohonikach to największy w Polsce cmentarz muzułmański. Bohoniki Święta Woda Kruszyniany Supraśl Białystok Grabarka

9 Meczet w Bohonikach to prosta budowla drewniana zbudowana na przełomie XIX w. i XX w. Meczet podzielony jest na trzy części: męską i żeńską (zgodnie z wymogami islamu) oraz wspólny przedsionek, w którym zostawia się obuwie. Najważniejszą częścią sali modlitw jest mihrab - wnęka wskazująca kierunek na Mekkę oraz minbar, czyli kazalnica, używana w czasie piątkowych nabożeństw. Meczet nie posiada minaretu, a jedynie cebulowato zakończoną kopułę ze złoconym półksiężycem.

10 Supraśl Bohoniki Święta Woda Kruszyniany Supraśl Białystok Grabarka
Następny punkt programu: Supraśl An amazing town with a rich, 500 years history. You can start your visit there with visiting the Orthodox monastery and the Museum of Icons. Supraśl to niezwykły zakątek Podlasia. Miasto o barwnej 500-letniej historii, której świadectwem są liczne zabytki architektoniczne. Proponujemy zwiedzenie monasteru prawosławnego oraz Muzeum Ikon Bohoniki Święta Woda Kruszyniany Supraśl Białystok Grabarka

11 W Supraślu, na terenie dzisiejszego monasteru prawosławnego, prawdopodobnie już przed wieloma wiekami istniał przedchrześcijański ośrodek kultowy, gdzie dawni mieszkańcy gromadzili się, aby czcić siły Ziemi i Kosmosu. Na początku XVI wieku na uroczysku Suchy Grąd powstaje prawosławny monaster. Legenda głosi, że mnisi z Gródka, po kilkudniowych modłach puścili z biegiem rzeki Supraśl drewniany krzyż z relikwiami, prosząc Bożą Opatrzność, aby zatrzymał się on w miejscu, które będzie najlepiej nadawało się na klasztor Założycielem i głównym fundatorem monasteru supraskiego był marszałek Wielkiego Księstwa Litewskiego Aleksander Chodkiewicz, przy współudziale prawosławnego biskupa smoleńs-kiego, późniejszego metropolity kijowskiego, Józefa Sołtana.

12 Muzeum Ikon Pierwsza stała ekspozycja –
"Ikona. Obraz i słowo - między tym, co ulotne a wieczne", obejmuje około 300 ikon, przedmiotów sakralnych i unikalnych fresków. Wystawa ma charakter multimedialny, eksponaty są wzbogacone o oprawą świetlną, obrazową i dźwiękową To wszystko wprowadzić ma oglądających w kontemplacyjny nastrój i pomóc w zrozumieniu roli (nie tylko religijnej, ale też historycznej i obyczajowej) ikony w Prawosławiu.

13 This is a Catholic pilgrimage shrine with a miraculous spring
Ostatni punkt programu: Święta Woda This is a Catholic pilgrimage shrine with a miraculous spring Sanktuarium katolickie, jego powstanie owiane jest licznymi legendami sięgającymi czasów średniowiecza. Pierwsze udokumentowane uzdrowienie miało miejsce w 1719 r., kiedy to tutejszy szlachcic za sprawą wody z cudownego źródła został uzdrowiony ze ślepoty. Jako wotum ufundował tu sanktuarium. Bohoniki Święta Woda Kruszyniany Supraśl Białystok Grabarka

14 Dzięki staraniom m. in. kustosza - Ks
Dzięki staraniom m.in. kustosza - Ks. Alfreda Butwiłowskiego - Święta Woda z lokalnego centrum pielgrzymkowego stała się sanktuarium znanym w całej Polsce. Powstała tu grota z ujęciem cudownego źródła, ołtarz polowy, liczne kaplice i dróżki. W kościele znajduje się cudowny wizerunek Matki Bożej Bolesnej. Przy sanktuarium powstała Góra Krzyży, na której pątnicy pozostawiają krzyże wotywne.


Pobierz ppt "Religijne kulty Podlasia"

Podobne prezentacje


Reklamy Google