Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PERSPEKTYWY ROZWOJU BUDOWNICTWA MIESZKANIOWEGO W POLSCE Ministerstwo Budownictwa 2007 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PERSPEKTYWY ROZWOJU BUDOWNICTWA MIESZKANIOWEGO W POLSCE Ministerstwo Budownictwa 2007 r."— Zapis prezentacji:

1 PERSPEKTYWY ROZWOJU BUDOWNICTWA MIESZKANIOWEGO W POLSCE Ministerstwo Budownictwa 2007 r.

2 Tendencje rynkowe Wyraźny wzrost produkcji budowlanej (%)

3 Tendencje rynkowe Przyrost liczby wydawanych pozwoleń na budowę (tys.)

4 Tendencje rynkowe Wzrost liczby oddawanych mieszkań (tys.)

5 Działania rządu – program rodzina na swoim Ustawa z dnia 8 września 2006 r. o finansowym wsparciu rodzin w nabywaniu własnego mieszkania Dopłaty do odsetek od kredytów hipotecznych zaciąganych na własne mieszkanie Do końca kwietnia podpisano 949 umów kredytowych, z czego: 526 dotyczy zakupów na rynku wtórnym, 341 budowy domów jednorodzinnych, 82 zakupów na rynku pierwotnym

6 Działania rządu – program rodzina na swoim Dynamiczny wzrost cen na rynku mieszkaniowym ogranicza efekty programu Konieczność zwiększenia limitów maksymalnych cen mieszkań na które zaciągnięto kredyt z rządową dopłatą W Parlamencie znajduje się nowelizacja ustawy przedstawiona przez posłów Ligi Polskich Rodzin zwiększająca dotychczasowy limit cenowy o 30% - przyjęcie tego projektu umożliwi zwiększenie liczby rodzin, które skorzystają z programu

7 Działania rządu – budownictwo socjalne Ustawa z dnia 8 grudnia 2006 r. o finansowym wsparciu mieszkań socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych Dofinansowanie w wysokości 20-40% przedsięwzięć polegających na tworzeniu zasobu socjalnego Beneficjenci: głównie gminy, a także związki gmin, powiaty i organizacje pożytku publicznego Pierwszy termin składania wniosków – do końca maja br.

8 Działania rządu – budownictwo socjalne Przewidywane efekty Zasilenie budżetowe 20072008-20112012-2014Łącznie lokale socjalne/mieszkania chronione 5,5 tys.13,5 tys. rocznie 100 tys. miejsca w noclegowniach/domach dla bezdomnych 3 tys.3 tys. rocznie2 tys. rocznie20 tys. 20072008200920102011201220132014Łącznie lokale socjalne i mieszkania chronione 115,7285,9294,5303,3310,7320,0329,6339,52 299,1 noclegownie i domy dla bezdomnych 32,533,434,435,524,425,125,826,6237,7 Łącznie 148,0319,4328,9338,8335,1345,1355,4366,12 536,9

9 Działania rządu – program remontów i termomodernizacji budynków mieszkalnych Prace nad projektem ustawy o wspieraniu remontów i termomodernizacji Cel regulacji – poprawa stanu technicznego istniejącego zasobu Instrumenty – kontynuacja przydzielania premii termomodernizacyjnych oraz wprowadzenie premii remontowej na spłatę części kredytu

10 Działania rządu – zmiany w programie TBS/KFM Dotychczasowe efekty programu (1995 - 2006): 1 531 udzielonych kredytów na kwotę 5,7 mld zł; 71,4 tys. wybudowanych mieszkań – z czego 56,7 tys. przez TBS-y i 14,7 tys. przez spółdzielnie mieszkaniowe; wsparcie budżetu państwa – 280 mln w 2007 r., w sumie w latach 1995-2007 – 3,8 mld zł.

11 Działania rządu – zmiany w systemie TBS/KFM Działania doraźne – nowelizacja rozporządzenia regulującego procedurę udzielania kredytów ze środków KFM – obecnie w trakcie konsultacji międzyresortowych Cel regulacji – uelastycznienie procedury kredytowej i podniesienie limitów kosztowych umożliwiające inwestowanie przez TBS-y w gminach sąsiadujących ze stolicami województw, w większych miastach oraz w miastach szczególnie atrakcyjnych turystycznie

12 Działania rządu – zmiany w systemie TBS/KFM Działania docelowe – kompleksowa reforma systemu TBS/KFM: Uczynienie TBS-ów narzędziem gmin w zaspokajaniu najpilniejszych potrzeb mieszkaniowych społeczności lokalnej Adresowanie oferty TBS do osób uboższych Próba zwiększenia znaczenia zasobów TBS w procesach migracyjnych w poszukiwaniu pracy Próba zaangażowania pracodawców w ruch TBS Zmiana formuły kredytowania – przejście z udzielania kredytów z KFM na dopłaty do kredytów udzielanych przez banki

13 Działania rządu – obniżony VAT w budownictwie społecznym Od 2008 r. preferencją podatkową będą objęte: dostawy nowych mieszkań o powierzchni do 120 m 2 i nowych domów o powierzchni do 220 m 2, remonty realizowane na podstawie umów zawartych z właścicielem budynku lub zarządzającym tym budynkiem, a także remonty budynków jednorodzinnych, wymiana okien i drzwi wejściowych do lokalu mieszkalnego oraz domu jednorodzinnego.

14 Działania rządu – zwiększenie podaży gruntów budowlanych Projekt ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami gruntowymi Skarbu Państwa na cele budownictwa mieszkaniowego Główny instrument - nałożenie na podmioty gospodarujące nieruchomościami Skarbu Państwa obowiązku oddawania w użytkowanie wieczyste nieruchomości przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe podmiotom realizującym ten cel

15 Działania rządu – usprawnienie procesu inwestycyjno-budowlanego Projekt nowelizacji ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, umożliwiający odblokowanie procedur uchwalania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Projekt nowej ustawy Prawo budowlane, zmniejszający formalności w procesie budowlanym

16 Dziękuję za uwagę Ministerstwo Budownictwa 2007 r.


Pobierz ppt "PERSPEKTYWY ROZWOJU BUDOWNICTWA MIESZKANIOWEGO W POLSCE Ministerstwo Budownictwa 2007 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google