Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

24 kwietnia 2006, Warszawa Elżbieta J. Syrda 24 kwietnia 2006, Warszawa Budownictwo – wyniki roku 2005, perspektywy i uwarunkowania działalności branży.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "24 kwietnia 2006, Warszawa Elżbieta J. Syrda 24 kwietnia 2006, Warszawa Budownictwo – wyniki roku 2005, perspektywy i uwarunkowania działalności branży."— Zapis prezentacji:

1 24 kwietnia 2006, Warszawa Elżbieta J. Syrda 24 kwietnia 2006, Warszawa Budownictwo – wyniki roku 2005, perspektywy i uwarunkowania działalności branży w 2006 Prezes ASM - Centrum Badań i Analiz Rynku Sp. z o.o.

2 Sytuacja makroekonomiczna i skutki dla budownictwa 24 kwietnia 2006, Warszawa

3 Czynniki wpływające na PKB (%) (analogiczny okres roku poprzedniego=100) 24 kwietnia 2006, Warszawa

4 Obroty w handlu zagranicznym na podstawie USD (analogiczny okres roku poprzedniego = 100) 24 kwietnia 2006, Warszawa

5 Dynamika produkcji budowlano – montażowej w podziale na roboty inwestycyjne i remontowe (analogiczny okres roku poprzedniego =100) 24 kwietnia 2006, Warszawa

6 Dynamika (w cenach stałych) produkcji budowlano-montażowej w podziale na rodzaj wykonywanych robót (w %) 24 kwietnia 2006, Warszawa

7 Produkcja budowlano-montażowa (przeciętna miesięczna 2000=100) (w %) 24 kwietnia 2006, Warszawa

8 PKB i dynamika wartości dodanej w przemyśle i budownictwie (%) (rok poprzedni=100) 24 kwietnia 2006, Warszawa

9 Przeciętne zatrudnienie w budownictwie 24 kwietnia 2006, Warszawa

10 Inflacja a wskaźnik cen produkcji budowlano-montażowej (analogiczny okres roku poprzedniego =100) 24 kwietnia 2006, Warszawa

11 Wskaźniki ogólnego klimatu koniunktury w budownictwie i przemyśle (miesięcznie) 24 kwietnia 2006, Warszawa

12 Budownictwo mieszkaniowe i niemieszkalne w cyfrach 24 kwietnia 2006, Warszawa

13 Struktura budownictwa w latach 2000-2004 (%) 24 kwietnia 2006, Warszawa

14 Budynki mieszkalne oddane do użytku w latach 2000-2005 24 kwietnia 2006, Warszawa

15 Budynki jednorodzinne oddane do użytku w latach 2000-2005 24 kwietnia 2006, Warszawa

16 Budynki wielorodzinne oddane do użytku w latach 2000-2005 24 kwietnia 2006, Warszawa

17 Mieszkania oddane do użytku w latach 1992 - 2005 24 kwietnia 2006, Warszawa

18 Struktura mieszkań (pod względem ilości) oddanych do użytku w latach 2000-2005 (%) 24 kwietnia 2006, Warszawa

19 Struktura (po względem powierzchni) mieszkań oddanych do użytku w latach 2000-2005 (%) 24 kwietnia 2006, Warszawa

20 Pozwolenia na budowę nowych budynków mieszkalnych i mieszkań w latach 2000-2005 24 kwietnia 2006, Warszawa

21 Mieszkania, których budowę rozpoczęto (tys. szt.) w latach 2000-2005 24 kwietnia 2006, Warszawa

22 Budynki niemieszkalne oddane do użytku 24 kwietnia 2006, Warszawa

23 Struktura budownictwa niemieszkalnego w latach 2000-2004 (%) 24 kwietnia 2006, Warszawa

24 Przyszłość WZROST NAKŁADÓW INWESTYCYJNYCH W BUDOWNICTWIE 2005 rok – ok. 4% następne lata ok. 6% WARTOŚĆ DODANA W BUDOWNICTWIE 2005 rok – 6,5% 2006 rok – ok. 5% następne lata ok. 6% PRODUKCJA BUDOWLANO-MONTAŻOWA 2005 rok - 7,4% następne lata – ok. 6% WZROST ZATRUDNIENIA BUDYNKI ODDANE DO UŻYTKU mieszkalne – od 2006 roku wzrost ok. 2% rocznie niemieszkalne – wzrost ok. 2% rocznie 24 kwietnia 2006, Warszawa

25 Czynniki warunkujące wzrost budownictwa STABILNE UTRZYMANIE TEMPA WZROSTU PKB NA POZIOMIE 4-5% ROCZNIE TERMINOWE WYKORZYSTANIE FUNDUSZY STRUKTURALNYCH BEZPOŚREDNIE INWESTYCJE ZAGRANICZNE (UTRZYMANIE OK. 50% TYPU GREEN FIELD) BEZROBOCIE 24 kwietnia 2006, Warszawa

26 Dziękuję za uwagę ASM – Centrum Badań i Analiza Rynku Sp. z o.o. Kutno 99-301 ul. Grunwaldzka 5 Tel. /024/ 355 77 00 www.asm-poland.com.pl 24 kwietnia 2006, Warszawa


Pobierz ppt "24 kwietnia 2006, Warszawa Elżbieta J. Syrda 24 kwietnia 2006, Warszawa Budownictwo – wyniki roku 2005, perspektywy i uwarunkowania działalności branży."

Podobne prezentacje


Reklamy Google