Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Płatności P2P w modelu Web trendy rozwojowe

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Płatności P2P w modelu Web trendy rozwojowe"— Zapis prezentacji:

1 Płatności P2P w modelu Web 2.0 - trendy rozwojowe
Dr Emil Ślązak Szkoła Główna Handlowa

2 Plan prezentacji Uwarunkowania rynkowe płatności P2P P2P jako płatności w modelu Web 2.0 Bariery i przesłanki płatności P2P w bankach Przykłady empiryczne

3 Y. Bar-Yam, Complexity rising: From human beings to human civilization, a complexity profile, Encyclopedia of Life Support Systems (EOLSS UNESCO Publishers, Oxford, UK, 2002); also NECSI Report (1997).

4 Web 2.0 jako konglomerat trzech warstw
Źródło: E. Ślązak, E. Guzek: Web Innowacyjna Bankowość Internetowa, Wolters Kluwer, wrzesień 2012 (w druku)

5 Popytowe uwarunkowania transformacji bankowości detalicznej (CISCO)
Gen Y oczekuje usług doradztwa finansowego poprzez multimedia i telefony komórkowe Ponad 50 % Gen Y korzysta z kamery internetowej (wobec 33 proc. innych Gen) 20 % Gen Y odwiedza YouTube kilka razy dziennie (5 razy częściej niż inne Gen). 97 % Gen Y aktywnie korzysta z telefonów komórkowych Gen Y preferuje narzędzia zdalnego doradztwa finansowego – one to one, społeczności wirtualne Blisko 40 % Gen Y oczekuje interakcji multimedialnej z doradcą (wobec 17 proc. inne Gen ). Klienci Gen Y 4 razy częściej rozwiązują problemy finansowe poprzez blog lub online forum. 40 % Gen Y korzysta internetowych narzędzi zarządzania finansami (PFM) do monitowania wydatków, obniżenia długu i max. oszczędności Gen Y ceni rekomendacje finansowe od przyjaciół i rodziny trzy razy częściej niż inne Gen Gen Y oczekuje usług zdalnego doradztwa finansowego w bankach Ponad 33 proc. Gen Y uważa banki za preferowanych dostarczycieli profesjonalnej obsługi finansowej

6 P2P jako płatności społecznościowe
Wspólny rachunek w restauracji Zwrot kosztów za zakup biletów na koncert Zasilanie kont w rodzinie Opłata parkingowa / komunikacja miejska Płatność za drobne usługi (m.in. opiekunka, ogrodnik) Zbiórka pieniędzy na cele charytatywne

7 P2P jako płatności ery Web 2.0
Peer to peer Polecenie przelewu natychmiastowe „one click” każdy odbiorca odmiejscowione mobilne niskokwotowe off-line numer konta bankowego klient banku krajowe/transgraniczne głównie deskopowe średnio-/wysokokwotowe

8 Modele P2P Model pośredni „third party” PayPal, Google, Telecom
Model bezpośredni Bank account-based P2P Badania sondażowe AlixPartners – preferowani dostawcy płatności P2P (próba potencjalnych klientów, on-line, grudzień 2011) 74 proc. bank 23 proc. PayPal 5 proc. Google

9 Banki a płatności P2P Bariery Przesłanki
Koszty rozwojowe a „business case problem” Inercja „sprawdzonych rozwiązań” Ryzyko innowacji: C2it (Citigroup), Pariter (Wells Fargo/Bank of America) Zaawansowana dezintermediacja: PayPal, GoogleWallet, Amazon Payments LLC, Discover (Money Messenger), Facebook? + Naturalna przewaga konkurencyjna banków: poufne dane finansowe + Zaufanie klientów + Obecność pieniądza na kontach klientów + Wysokie standardy bezpieczeństwa + Duża baza klientów

10 Bank account-based P2P payment
Fiserv: ZashPay; CashEdge: Popmoney (>100 banków) Barclays: Pingit - link konta z numerem telefonu BoA, JPM Chase, Wells Fargo: clearXchange Rada ds. Płatności UK: VocaLink centralna bazy danych numerów telefonów komórkowych The National Payments Corporation of India + 6 banków

11 Główne czynniki atrakcyjności
• Revenue – źródło dochodów na rynku mikropłatności • Retention – dywersyfikacja usług a trwałe relacje z klientami • Acquisition – potencjał portali społecznościowych, cross-selling Wartość dodana usług dla klienta (generacji Y) Płatności P2P a rozwój bankowości mobilnej

12 „Hamulce rozwoju” Problem zamkniętego modelu płatności
Różne standardy operacyjne m.in. iOS, Android, BlackBerry Ryzyko operacyjne m.in. nieodwołalność płatności a błędne dane, ryzyko kredytowe, standardy bezpieczeństwa Regulacje ostrożnościowe Urynkowienie innowacji

13 Dziękuję za uwagę emil.slazak@gmail.com


Pobierz ppt "Płatności P2P w modelu Web trendy rozwojowe"

Podobne prezentacje


Reklamy Google