Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Barbara Fatyga OBM UW, Przemysław Zieliński KNSiA PW współpraca: Albert Hupa OBM UW WARSZAWSKIE BADANIE STYLÓW ŻYCIA MŁODZIEŻY koncepcja i wyniki badań

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Barbara Fatyga OBM UW, Przemysław Zieliński KNSiA PW współpraca: Albert Hupa OBM UW WARSZAWSKIE BADANIE STYLÓW ŻYCIA MŁODZIEŻY koncepcja i wyniki badań"— Zapis prezentacji:

1 Barbara Fatyga OBM UW, Przemysław Zieliński KNSiA PW współpraca: Albert Hupa OBM UW WARSZAWSKIE BADANIE STYLÓW ŻYCIA MŁODZIEŻY koncepcja i wyniki badań Warszawa, maj 2008

2 Główne cele projektu typologia aktualnych stylów życia młodzieży warszawskiej; powiązanie stylów życia z używaniem substancji psychoaktywnych, w tym narkotyków; diagnoza kompetencji dorosłych pracujących z młodzieżą, podejmujących decyzje i/lub wypowiadających się o niej publicznie; organizujących i realizujących działania profilaktyczne;

3 HIPOTEZY 1.HIPOTEZA PANIKI MORALNEJ 2.HIPOTEZA KOMUNIKACYJNA 3.HIPOTEZA LUDYCZNA

4 METODOLOGIA ilościowe badanie nastolatków i młodych dorosłych uczących się w Warszawie; N=1200 ilościowo-jakościowe badanie dorosłych; N=302 analiza dokumentów analiza artykułów prasowych poświęconych młodzieży i narkotykom

5 Struktura wydatków młodzieży z własnych pieniędzy, wg typów szkół, w %.

6 DYNAMICZNE TYPY STYLU ŻYCIA - styl blisko połowy gimnazjalistów, uczniów liceów ogólnokształcących i studentów uczelni publicznych; opiera się na reprodukcji statusu (przede wszystkim wykształcenia); reprodukcji inteligenckiej kultury i etosu; - styl gimnazjalistów z rodzin, w których rodzice mają inne wykształcenie niż wyższe, uczniów pogimnazjalnych szkół technicznych, szkół policealnych i dla dorosłych oraz studentów szkół niepublicznych: zasadą stylotwórczą jest formalny awans poprzez wykształcenie; w kulturze: niestabilna lokacja i sporo chaotycznych procesów, mocno determinowanych okolicznościami zewnętrznymi

7 Style szkolnych plemion Gimnazjaliści - inteligentni, pełni wątpliwości w kwestiach samooceny, bardzo aktywni, ich więzi społeczne są liczne i (poza rodziną) dosyć przypadkowe, mają dobry gust i wysokie kompetencje w dominującej kulturze popularnej wybierają z niej najczęściej – wbrew wiedzy dorosłych - wysoki, a nie niski typ przekazu; mają dobry start w rodzinach pochodzenia, ale nie są zbyt rozpieszczani finansowo; jeśli zasilą elity, to będą się zbliżać do typu oświeconego przedsiębiorcy i zachodniej klasy wyższej średniej skontaminowanego z polskim inteligentem;

8 Style szkolnych plemion Licealiści z liceów ogólnokształcących – plemię pod presją ich wartości przesuwają się w stronę bardziej dojrzałych układów; więzi społeczne lokują się w zamkniętej paczce kolegów ze szkoły oraz w sieci; presja sukcesu edukacyjnego ich przytłacza; wpływa na samopoczucie; bardzo mocno rzutuje na samoocenę; elita z inteligenckim etosem, doceniająca godne (i wygodne) życie, dobrze poruszająca się zarówno w Galaktyce Gutenberga, jak i w Kulturze Obrazu;

9 Uczniowie pogimnazjalnych szkół technicznych - plemię (na razie) bez przydziału; relatywnie słabo zakorzenione w świecie społecznym; uwiedzione przez niski przekaz kultury popularnej czego konsekwencje już widać; np. w ich samopoczuciu; w najbliższych latach mogą jednak wygrywać (brak fachowców); zmniejszy to ich krytycyzm wobec siebie, pesymizm co do możliwości osiągania celów; relatywnie wycofani, i mizantropiczni; ale też najbardziej religijni i najmniej tolerancyjni; EKSPERCI OD PROBLEMÓW MŁODZIEŻY – wysłuchując ich można się wiele nauczyć Style szkolnych plemion

10 Uczniowie szkół policealnych i dla dorosłych – plemię trudnego awansu, w kulturze i stylu życia najbardziej rozdarci i zagubieni między tradycją i współczesnością; mają potrzeby i znamiona tradycyjnej inteligenckości, ale idą trudniejszą ścieżką edukacyjną i życiową, zarazem najbardziej wycofani z życia społecznego. CHRONIENI PRZEZ TRADYCJONALIZM, ale i dzięki niemu NIEODPORNI na wyzwania ponowoczesności Style szkolnych plemion

11 Studenci uczelni publicznych - plemię już doskonałe, bo największe wyzwanie ma za sobą – studiuje, do pełni szczęścia potrzebne im tylko odpowiednie do pozycji dochody; ci spośród nich, którzy nie reprodukują statusu rodziny pochodzenia szybko nadrabiają braki stylu życia (chociaż niekoniecznie – kompetencji kulturowych); wyluzowani, mimo iż zmęczeni, po drodze do sukcesu edukacyjnego gusty im się bardzo zróżnicowały (zwłaszcza muzyczne), społecznie zamknięci, zajęci i profesjonalni; najbliżsi tego, co wszyscy chcieliby osiągnąć. WALCZĄ Z NAŁOGAMI w IMIĘ ZDROWEGO STYLU ŻYCIA niekoniecznie z dobrym skutkiem, bo troszkę Boemki i fascynacji dnem nie zaszkodzi na rynku towarzyskim

12 Style szkolnych plemion Studenci uczelni niepublicznych – plemię Self–made-manów a la Pologne - niezbyt udane dzieci transformacji i ideologii boomu edukacyjnego; ich skrajny egosekurialny indywidualizm przyniósł bijącą w niebo samoocenę; niedojrzałe więzi społeczne (podobne raczej do charakterystycznych dla gimnazjalistów niż dla ich równolatków); dosyć prymitywną i hałaśliwą ludyczność, wzorce czerpią z niskiego przekazu kultury popularnej; niespecjalnie aktywni, już robią kasę, (często by zapłacić za studia, lecz zadeklarowali wysokie sumy na swoje potrzeby); w głębi podszyci resentymentem; zdają sobie sprawę, że ich sukces jest pozorny;

13 Zgodność poglądów i kompetencje Model komunikowania się pokoleń składa się z: - modelu zgodności układu wartości dorosłych i młodzieży; - modelu kompetencji juwentologicznej dorosłych

14 Tab. 22 Kto imponuje młodym ludziom w opiniach młodzieży i dorosłych, w %. osoby uczniowiestudencidorośliróżnica (młodzież ogółem) nie znam/nie ma takiej osoby42,464,51,851,7 rówieśnicy, koledzy, przyjaciele24,07,513,8- matka13,59,33,08,4 ojciec9,04,21,25,4 rodzeństwo6,21,2-3,7 dalsza rodzina4,21,8 - muzycy3,72,515,712,6 sportowcy3,51,221,118,8 przywódcy religijni3,55,040,436,1 nauczyciele, trenerzy3,51,522,920,4 aktorzy3,20,57,86,0 profesjonaliści2,82,06,0- rodzice2,5 26,524,0 ludzie mediów2,32,028,326,1 politycy1,83,312,710,1 przedsiębiorcy1,00,02,4- pisarze, poeci0,80,33,0- księża0,30,81,2-

15 Tab.23 Cechy osób, które imponują młodym ludziom wg młodzieży i wg dorosłych, w %. cechy osoby uczniowi e studencidorośliróżnica (młodzież ogółem) komunikatywność, otwartość16,58,041,629,3 inteligencja, wiedza, mądrość15,08,819,3- perfekcjonizm, talent, geniusz10,83,015,18,2 wytrwałość, systematyczność, pracowitość9,26,813,35,2 silny charakter, charyzma, wierność zasadom7,58,233,725,9 przedsiębiorczość, zaradność5,22,511,47,6 poczucie humoru, uśmiech4,52,23,6- wygląd, uroda, wizerunek3,80,513,911,7 sukces medialny, bogactwo, popularność1,80,238,037,0

16 Tab. 39 Jaką prasę czyta młodzież, w %. gazety i czasopisma uczniowiestudencidorośliróżnica (młodzież ogółem) społeczno-polityczne30,247,225,213,5 nie czytam/nie czyta17,322,72,018,0 tabloidy15,58,826,814,6 kobiece14,516,721,56,4 młodzieżowe13,71,537,730,1 sportowe12,03,021,514,0 edukacyjne9,25,513,66,3 komputerowe8,25,528,121,3 "modowe"/fryzjerskie6,84,25,0- męskie5,33,34,0- motoryzacyjne4,74,014,610,3 muzyczne3,51,37,0-

17 Kompetencja poznawcza dorosłych w zakresie znajomości najważniejszych potrzeb młodzieży w Warszawie, w %

18 Kompetencja poznawcza dorosłych w kwestii wykorzystywania przez młodzież internetu,

19 Kompetencja poznawcza dorosłych dotycząca miejsc niebezpiecznych w których bawi się młodzież, w %

20 Kompetencja poznawcza dorosłych w kwestii wolnego czasu młodzieży w %

21 Zgodność poglądów młodzieży i dorosłych w kwestii czy alkohol jest narkotykiem, w %

22 Zestawienie końcowe Niewielką i niską kompetencję dorośli mają w kwestiach: wzorców osobowych i autorytetów; stylu życia młodzieży; a w tym: wiedzy o uczestnictwie młodzieży w kulturze (muzyka, prasa, radio, telewizja); wiedzy o miejscach zabawy młodzieży

23 http://antropologia.isns.uw.edu.pl/nasze_prace.html#style


Pobierz ppt "Barbara Fatyga OBM UW, Przemysław Zieliński KNSiA PW współpraca: Albert Hupa OBM UW WARSZAWSKIE BADANIE STYLÓW ŻYCIA MŁODZIEŻY koncepcja i wyniki badań"

Podobne prezentacje


Reklamy Google