Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie"— Zapis prezentacji:

1 Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie
Analysis Services 2008 PANIE DZIEKANIE, SZANOWNA KOMISJO, SZANOWNI PT RECENZENCI, SZANOWNI PAŃSTWO Podczas dzisiejszego seminarium zaprezentuję wyniki moich prac nad rozprawą doktorską pt. „Badania nad algorytmami syntezy statycznych obrazów medycznych – na przykładzie znamion melanocytowych skóry”. Rozprawa została przygotowana pod kierunkiem Prof. Zdzisława Hippe. UWAGI: 1. Czcionka Times New Roman wszędzie 2. Przykład znamion … - kursywą, ale w podtytule dr inż. Łukasz Piątek Katedra Systemów Ekspertowych i Sztucznej Inteligencji, Instytut Informatyki Biomedycznej Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie

2 Plan prezentacji Wprowadzenie
Tworzenie kostki OLAP w Analysis Services 2008: zdefiniowanie źródła danych (*.ds), utworzenie widoku na źródło danych (*.dsv), oraz budowa kostki (*.cube), Ustalanie (modyfikowanie) wymiarów, Przeglądanie kostki: środowisko SQL Server Business Intelligence Management Studio, oraz klient Microsoft Excel 2007, Część teoretyczna oraz część praktyczna (ćwiczenie). Genezą prowadzonych badań jest związana z rolą informacji obrazowej, jaką odgrywa ona we współczesnej medycynie, w tym: zastosowanie obrazów syntetycznych (tj. generowanych komputerowo) do celów dydaktycznych, wykorzystanie obrazów syntetycznych w komputerowych systemach wspomagania diagnostyki obrazowej jako obrazy referencyjne (wzorzec porównawczy dla analizowanych obrazów rzeczywistych)

3 Część teoretyczna 1. Wprowadzenie
Genezą prowadzonych badań jest związana z rolą informacji obrazowej, jaką odgrywa ona we współczesnej medycynie, w tym: zastosowanie obrazów syntetycznych (tj. generowanych komputerowo) do celów dydaktycznych, wykorzystanie obrazów syntetycznych w komputerowych systemach wspomagania diagnostyki obrazowej jako obrazy referencyjne (wzorzec porównawczy dla analizowanych obrazów rzeczywistych) Część teoretyczna 1. Wprowadzenie

4 Wprowadzenie SQL Server Analysis Services – narzędzie umożliwiające analizę danych zapisanych w hurtowni danych, Dostęp do: serwera bazy danych MS SQL Server 2005/2008, oraz zainstalowaną usługę Analysis Services, Szkoleniowe bazy danych: AdventureWorks – relacyjna baza danych, AdventureWorksDW – hurtownia danych, Genezą prowadzonych badań jest związana z rolą informacji obrazowej, jaką odgrywa ona we współczesnej medycynie, w tym: zastosowanie obrazów syntetycznych (tj. generowanych komputerowo) do celów dydaktycznych, wykorzystanie obrazów syntetycznych w komputerowych systemach wspomagania diagnostyki obrazowej jako obrazy referencyjne (wzorzec porównawczy dla analizowanych obrazów rzeczywistych)

5 Wprowadzenie (c.d.) Hurtownia danych AdventureWorksDW:
tabele wymiarów (prefiks Dim), tabele faktów (prefiks Fact), 16 tabel wymiarów oraz 6 tabel faktów: Genezą prowadzonych badań jest związana z rolą informacji obrazowej, jaką odgrywa ona we współczesnej medycynie, w tym: zastosowanie obrazów syntetycznych (tj. generowanych komputerowo) do celów dydaktycznych, wykorzystanie obrazów syntetycznych w komputerowych systemach wspomagania diagnostyki obrazowej jako obrazy referencyjne (wzorzec porównawczy dla analizowanych obrazów rzeczywistych)

6 Wprowadzenie (c.d.2) Wykorzystanie 2-óch tabel faktów:
FactInternetSales , oraz FactResellerSales, Uproszczony diagram: Genezą prowadzonych badań jest związana z rolą informacji obrazowej, jaką odgrywa ona we współczesnej medycynie, w tym: zastosowanie obrazów syntetycznych (tj. generowanych komputerowo) do celów dydaktycznych, wykorzystanie obrazów syntetycznych w komputerowych systemach wspomagania diagnostyki obrazowej jako obrazy referencyjne (wzorzec porównawczy dla analizowanych obrazów rzeczywistych)

7 Wprowadzenie (c.d.3) Tabele faktów:
FactInternetSales – informacje o sprzedaży produktów przez Internet, oraz FactResellerSales – informacje o sprzedaży produktów odsprzedawcom, Analiza sprzedaży internetowej według wymiarów: DimCustomer – wymiar klienta zamawiającego produkty przez Internet, DimProduct – wymiar sprzedawanego produktu, DimSalesTerritory – wymiar obszaru sprzedaży, DimPromotion – wymiar szczególnych ofert na sprzedaż produktów, oraz DimTime – wymiar czasu, wymiar czasu jest związany z tabelą faktów FactInternetSales trzema związkami - w tabeli FactInternetSales rejestruje się datę zamówienia, datę płatności oraz datę wysyłki, hierarchia wymiarów dla wymiaru klienta oraz wymiaru klienta (DimCus-tomer -> DimGeography -> DimSalesTerritory oraz DimProduct -> DimPro-ductSubcategory -> DimProductCategory) Genezą prowadzonych badań jest związana z rolą informacji obrazowej, jaką odgrywa ona we współczesnej medycynie, w tym: zastosowanie obrazów syntetycznych (tj. generowanych komputerowo) do celów dydaktycznych, wykorzystanie obrazów syntetycznych w komputerowych systemach wspomagania diagnostyki obrazowej jako obrazy referencyjne (wzorzec porównawczy dla analizowanych obrazów rzeczywistych)

8 Wprowadzenie (c.d.4) Sprzedaż produktów odsprzedawcom analizowana według wy-miarów: DimReseller – wymiar firmy (hurtowni, sklepu) zamawiającej produkty, DimProduct – wymiar sprzedawanego produktu, DimSalesTerritory – wymiar obszaru sprzedaży, DimEmployee – wymiar pracownika sprzedającego produkt, DimPromotion – wymiar szczególnych ofert na sprzedaż produktów, oraz DimTime – wymiar czasu, wymiar czasu jest związany z tabelą faktów FactInternetSales trzema związkami - w tabeli FactInternetSales rejestruje się datę zamówienia, datę płatności oraz datę wysyłki, hierarchia wymiarów dla wymiaru odsprzedawcy, wymiaru pracownika oraz wymiaru produktu (DimReseller -> DimGeography -> DimSales-Territory, DimEmployee -> DimSalesTerritory oraz DimProduct -> DimPro-ductSubcategory -> DimProductCategory) Genezą prowadzonych badań jest związana z rolą informacji obrazowej, jaką odgrywa ona we współczesnej medycynie, w tym: zastosowanie obrazów syntetycznych (tj. generowanych komputerowo) do celów dydaktycznych, wykorzystanie obrazów syntetycznych w komputerowych systemach wspomagania diagnostyki obrazowej jako obrazy referencyjne (wzorzec porównawczy dla analizowanych obrazów rzeczywistych)

9 Część teoretyczna 2. Budowa kostki OLAP
Genezą prowadzonych badań jest związana z rolą informacji obrazowej, jaką odgrywa ona we współczesnej medycynie, w tym: zastosowanie obrazów syntetycznych (tj. generowanych komputerowo) do celów dydaktycznych, wykorzystanie obrazów syntetycznych w komputerowych systemach wspomagania diagnostyki obrazowej jako obrazy referencyjne (wzorzec porównawczy dla analizowanych obrazów rzeczywistych) Część teoretyczna 2. Budowa kostki OLAP

10 Budowa kostki OLAP (przykład)
SQL Server Business Intelligence Development Studio – środowisko do budowy kostki OLAP, Tworzenie nowego projektu, w oparciu o szablon Analysis Servi-ces Project: Genezą prowadzonych badań jest związana z rolą informacji obrazowej, jaką odgrywa ona we współczesnej medycynie, w tym: zastosowanie obrazów syntetycznych (tj. generowanych komputerowo) do celów dydaktycznych, wykorzystanie obrazów syntetycznych w komputerowych systemach wspomagania diagnostyki obrazowej jako obrazy referencyjne (wzorzec porównawczy dla analizowanych obrazów rzeczywistych)

11 Utworzenie projektu Okno początkowe projektu:
typ projektu (Analysis Services Project), oraz nazwa i lokalizacja: Genezą prowadzonych badań jest związana z rolą informacji obrazowej, jaką odgrywa ona we współczesnej medycynie, w tym: zastosowanie obrazów syntetycznych (tj. generowanych komputerowo) do celów dydaktycznych, wykorzystanie obrazów syntetycznych w komputerowych systemach wspomagania diagnostyki obrazowej jako obrazy referencyjne (wzorzec porównawczy dla analizowanych obrazów rzeczywistych)

12 Utworzenie projektu (c.d.)
Okno (środowisko) tworzenia kostki: połączenie ze źródłem danych, utworzenie widoku źródła danych, oraz budowa kostki: Genezą prowadzonych badań jest związana z rolą informacji obrazowej, jaką odgrywa ona we współczesnej medycynie, w tym: zastosowanie obrazów syntetycznych (tj. generowanych komputerowo) do celów dydaktycznych, wykorzystanie obrazów syntetycznych w komputerowych systemach wspomagania diagnostyki obrazowej jako obrazy referencyjne (wzorzec porównawczy dla analizowanych obrazów rzeczywistych)

13 Budowa kostki OLAP (c.d.3)
Tworzenie nowego źródła danych (baza danych AdventureWorks-2008): Genezą prowadzonych badań jest związana z rolą informacji obrazowej, jaką odgrywa ona we współczesnej medycynie, w tym: zastosowanie obrazów syntetycznych (tj. generowanych komputerowo) do celów dydaktycznych, wykorzystanie obrazów syntetycznych w komputerowych systemach wspomagania diagnostyki obrazowej jako obrazy referencyjne (wzorzec porównawczy dla analizowanych obrazów rzeczywistych)

14 Łączenie ze źródłem danych
Data Source Wizard: wybór istniejącego połączenia, lub/oraz utworzenie nowego połączenia: Genezą prowadzonych badań jest związana z rolą informacji obrazowej, jaką odgrywa ona we współczesnej medycynie, w tym: zastosowanie obrazów syntetycznych (tj. generowanych komputerowo) do celów dydaktycznych, wykorzystanie obrazów syntetycznych w komputerowych systemach wspomagania diagnostyki obrazowej jako obrazy referencyjne (wzorzec porównawczy dla analizowanych obrazów rzeczywistych)

15 Łączenie ze źródłem danych (c.d.)
Data Source Wizard - wybór zdefiniowanego połączenia: Genezą prowadzonych badań jest związana z rolą informacji obrazowej, jaką odgrywa ona we współczesnej medycynie, w tym: zastosowanie obrazów syntetycznych (tj. generowanych komputerowo) do celów dydaktycznych, wykorzystanie obrazów syntetycznych w komputerowych systemach wspomagania diagnostyki obrazowej jako obrazy referencyjne (wzorzec porównawczy dla analizowanych obrazów rzeczywistych)

16 Łączenie ze źródłem danych (c.d.2)
Definiowanie danych uwierzytelniających, używanych przy połą-czeniu Analysis Services ze źródłem danych: Genezą prowadzonych badań jest związana z rolą informacji obrazowej, jaką odgrywa ona we współczesnej medycynie, w tym: zastosowanie obrazów syntetycznych (tj. generowanych komputerowo) do celów dydaktycznych, wykorzystanie obrazów syntetycznych w komputerowych systemach wspomagania diagnostyki obrazowej jako obrazy referencyjne (wzorzec porównawczy dla analizowanych obrazów rzeczywistych)

17 Łączenie ze źródłem danych (c.d.3)
Ustawienie nazwy źródła danych: Genezą prowadzonych badań jest związana z rolą informacji obrazowej, jaką odgrywa ona we współczesnej medycynie, w tym: zastosowanie obrazów syntetycznych (tj. generowanych komputerowo) do celów dydaktycznych, wykorzystanie obrazów syntetycznych w komputerowych systemach wspomagania diagnostyki obrazowej jako obrazy referencyjne (wzorzec porównawczy dla analizowanych obrazów rzeczywistych)

18 Łączenie ze źródłem danych (c.d.4)
Zdefiniowane źródło danych (plik *.ds): Genezą prowadzonych badań jest związana z rolą informacji obrazowej, jaką odgrywa ona we współczesnej medycynie, w tym: zastosowanie obrazów syntetycznych (tj. generowanych komputerowo) do celów dydaktycznych, wykorzystanie obrazów syntetycznych w komputerowych systemach wspomagania diagnostyki obrazowej jako obrazy referencyjne (wzorzec porównawczy dla analizowanych obrazów rzeczywistych)

19 Tworzenie widoku źródła danych
Po zdefiniowaniu źródła danych należy utworzyć widok na źródło danych (Data Source View): widok na źródło danych to ujednolicony widok na metadane z wybranych tabel i perspektyw źródłowych, zgromadzenie metadanych w widoku tego typu umożliwia podczas projektowania pracę bez otwierania połączenia do źródła danych, oraz ograniczenie widoku jedynie do tych tabel, które będą wykorzystywane w kostce: Genezą prowadzonych badań jest związana z rolą informacji obrazowej, jaką odgrywa ona we współczesnej medycynie, w tym: zastosowanie obrazów syntetycznych (tj. generowanych komputerowo) do celów dydaktycznych, wykorzystanie obrazów syntetycznych w komputerowych systemach wspomagania diagnostyki obrazowej jako obrazy referencyjne (wzorzec porównawczy dla analizowanych obrazów rzeczywistych)

20 Tworzenie widoku źródła danych (c.d.)
Kreator widoku na źródło danych (źródło AdventureWordkDW): Genezą prowadzonych badań jest związana z rolą informacji obrazowej, jaką odgrywa ona we współczesnej medycynie, w tym: zastosowanie obrazów syntetycznych (tj. generowanych komputerowo) do celów dydaktycznych, wykorzystanie obrazów syntetycznych w komputerowych systemach wspomagania diagnostyki obrazowej jako obrazy referencyjne (wzorzec porównawczy dla analizowanych obrazów rzeczywistych)

21 Tworzenie widoku źródła danych (c.d.2)
Okno wyboru tabel (oraz perspektyw) do widoku: lewa – wszystkie tabele i perspektywy ze źródła danych, prawa – tabele (i perspektywy) wybrane do widoku: Genezą prowadzonych badań jest związana z rolą informacji obrazowej, jaką odgrywa ona we współczesnej medycynie, w tym: zastosowanie obrazów syntetycznych (tj. generowanych komputerowo) do celów dydaktycznych, wykorzystanie obrazów syntetycznych w komputerowych systemach wspomagania diagnostyki obrazowej jako obrazy referencyjne (wzorzec porównawczy dla analizowanych obrazów rzeczywistych)

22 Tworzenie widoku źródła danych (c.d.3)
Ustawienie nazwy widoku na źródło danych: Genezą prowadzonych badań jest związana z rolą informacji obrazowej, jaką odgrywa ona we współczesnej medycynie, w tym: zastosowanie obrazów syntetycznych (tj. generowanych komputerowo) do celów dydaktycznych, wykorzystanie obrazów syntetycznych w komputerowych systemach wspomagania diagnostyki obrazowej jako obrazy referencyjne (wzorzec porównawczy dla analizowanych obrazów rzeczywistych)

23 Tworzenie widoku źródła danych (c.d.4)
Zdefiniowany widok na źródło danych (plik *.dsv): Genezą prowadzonych badań jest związana z rolą informacji obrazowej, jaką odgrywa ona we współczesnej medycynie, w tym: zastosowanie obrazów syntetycznych (tj. generowanych komputerowo) do celów dydaktycznych, wykorzystanie obrazów syntetycznych w komputerowych systemach wspomagania diagnostyki obrazowej jako obrazy referencyjne (wzorzec porównawczy dla analizowanych obrazów rzeczywistych)

24 Tworzenie widoku źródła danych (c.d.5)
Po zakończeniu tworzenia widoku pojawia się okno projektowa-nia widoku: Genezą prowadzonych badań jest związana z rolą informacji obrazowej, jaką odgrywa ona we współczesnej medycynie, w tym: zastosowanie obrazów syntetycznych (tj. generowanych komputerowo) do celów dydaktycznych, wykorzystanie obrazów syntetycznych w komputerowych systemach wspomagania diagnostyki obrazowej jako obrazy referencyjne (wzorzec porównawczy dla analizowanych obrazów rzeczywistych)

25 Tworzenie widoku źródła danych (c.d.6)
Okno Properties – określanie właściwości zaznaczonego obiektu: Okno Tables – nazwy tabel określone zarówno w widoku, jak i w źródle danych: Genezą prowadzonych badań jest związana z rolą informacji obrazowej, jaką odgrywa ona we współczesnej medycynie, w tym: zastosowanie obrazów syntetycznych (tj. generowanych komputerowo) do celów dydaktycznych, wykorzystanie obrazów syntetycznych w komputerowych systemach wspomagania diagnostyki obrazowej jako obrazy referencyjne (wzorzec porównawczy dla analizowanych obrazów rzeczywistych)

26 Budowa kostki Po zdefiniowaniu (i) źródła danych oraz (ii) widoku na źródło da-nych rozpoczyna się proce budowy kostki: Genezą prowadzonych badań jest związana z rolą informacji obrazowej, jaką odgrywa ona we współczesnej medycynie, w tym: zastosowanie obrazów syntetycznych (tj. generowanych komputerowo) do celów dydaktycznych, wykorzystanie obrazów syntetycznych w komputerowych systemach wspomagania diagnostyki obrazowej jako obrazy referencyjne (wzorzec porównawczy dla analizowanych obrazów rzeczywistych)

27 Budowa kostki (c.d.) Okno wyboru metody budowy kostki:
budowa kostki, w oparciu o istniejące źródło danych, lub budowa kostki bez wykorzystania źródła danych, Auto build – automatyczne tworzenie wymiarów oraz hierarchii wymiarów: Genezą prowadzonych badań jest związana z rolą informacji obrazowej, jaką odgrywa ona we współczesnej medycynie, w tym: zastosowanie obrazów syntetycznych (tj. generowanych komputerowo) do celów dydaktycznych, wykorzystanie obrazów syntetycznych w komputerowych systemach wspomagania diagnostyki obrazowej jako obrazy referencyjne (wzorzec porównawczy dla analizowanych obrazów rzeczywistych)

28 Budowa kostki (c.d.2) Wybór widoku na źródło danych dla kostki:
Genezą prowadzonych badań jest związana z rolą informacji obrazowej, jaką odgrywa ona we współczesnej medycynie, w tym: zastosowanie obrazów syntetycznych (tj. generowanych komputerowo) do celów dydaktycznych, wykorzystanie obrazów syntetycznych w komputerowych systemach wspomagania diagnostyki obrazowej jako obrazy referencyjne (wzorzec porównawczy dla analizowanych obrazów rzeczywistych)

29 Budowa kostki (c.d.3) Analiza związków pomiędzy tabelami – identyfikacja tabel faktów oraz tabel wymiarów: Genezą prowadzonych badań jest związana z rolą informacji obrazowej, jaką odgrywa ona we współczesnej medycynie, w tym: zastosowanie obrazów syntetycznych (tj. generowanych komputerowo) do celów dydaktycznych, wykorzystanie obrazów syntetycznych w komputerowych systemach wspomagania diagnostyki obrazowej jako obrazy referencyjne (wzorzec porównawczy dla analizowanych obrazów rzeczywistych)

30 Budowa kostki (c.d.4) Okno z tabelami rozpoznanymi jako (i) tabele faktów oraz (ii) ta-bele wymiarów (ew. wprowadzanie korekt): Wymiar czasu – szczególny wymiar, obecny w każdej hurtowni da-nych. Genezą prowadzonych badań jest związana z rolą informacji obrazowej, jaką odgrywa ona we współczesnej medycynie, w tym: zastosowanie obrazów syntetycznych (tj. generowanych komputerowo) do celów dydaktycznych, wykorzystanie obrazów syntetycznych w komputerowych systemach wspomagania diagnostyki obrazowej jako obrazy referencyjne (wzorzec porównawczy dla analizowanych obrazów rzeczywistych)

31 Budowa kostki (c.d.5) Przyporządkowanie kolumn z tabeli wymiaru czasu do predefinio-wanych jednostek czasu: Jednostki predefiniowane Kolumny z tabeli Genezą prowadzonych badań jest związana z rolą informacji obrazowej, jaką odgrywa ona we współczesnej medycynie, w tym: zastosowanie obrazów syntetycznych (tj. generowanych komputerowo) do celów dydaktycznych, wykorzystanie obrazów syntetycznych w komputerowych systemach wspomagania diagnostyki obrazowej jako obrazy referencyjne (wzorzec porównawczy dla analizowanych obrazów rzeczywistych)

32 Budowa kostki (c.d.6) Okno wyboru miar do analizy w kostce:
Kreator uznaje za miary wszystkie atrybuty z tabeli faktów, które nie są kluczami obcymi z wymiarów, Jako wymiary kreator przyporządkowuje jedynie te, które dostępne są w widoku na źródło danych. Jeśli w tabeli faktów były jeszcze jakieś inne klucze obce odnoszące się do wymiarów, które nie zostały uwzględnione w widoku, wówczas klucze te zostaną przez kreator uznane za miary. Genezą prowadzonych badań jest związana z rolą informacji obrazowej, jaką odgrywa ona we współczesnej medycynie, w tym: zastosowanie obrazów syntetycznych (tj. generowanych komputerowo) do celów dydaktycznych, wykorzystanie obrazów syntetycznych w komputerowych systemach wspomagania diagnostyki obrazowej jako obrazy referencyjne (wzorzec porównawczy dla analizowanych obrazów rzeczywistych)

33 Budowa kostki (c.d.7) Okno z tabelami rozpoznanymi jako (i) tabele faktów oraz (ii) ta-bele wymiarów (ew. wprowadzanie korekt): Wymiar czasu – szczególny wymiar, obecny w każdej hurtowni da-nych. Genezą prowadzonych badań jest związana z rolą informacji obrazowej, jaką odgrywa ona we współczesnej medycynie, w tym: zastosowanie obrazów syntetycznych (tj. generowanych komputerowo) do celów dydaktycznych, wykorzystanie obrazów syntetycznych w komputerowych systemach wspomagania diagnostyki obrazowej jako obrazy referencyjne (wzorzec porównawczy dla analizowanych obrazów rzeczywistych)

34 Budowa kostki (c.d.8) Opcja Auto build umożliwia wykrycie przez kreator hierarchii wy-miarów – zdefiniowana na podstawie danych z tabel wymiarów, poprzez ustalenie istnienia hierarchicznych związków pomiędzy kolumnami: Genezą prowadzonych badań jest związana z rolą informacji obrazowej, jaką odgrywa ona we współczesnej medycynie, w tym: zastosowanie obrazów syntetycznych (tj. generowanych komputerowo) do celów dydaktycznych, wykorzystanie obrazów syntetycznych w komputerowych systemach wspomagania diagnostyki obrazowej jako obrazy referencyjne (wzorzec porównawczy dla analizowanych obrazów rzeczywistych)

35 Budowa kostki (c.d.9) Wymiary (oraz hierarchie) utworzone w kreatorze:
Genezą prowadzonych badań jest związana z rolą informacji obrazowej, jaką odgrywa ona we współczesnej medycynie, w tym: zastosowanie obrazów syntetycznych (tj. generowanych komputerowo) do celów dydaktycznych, wykorzystanie obrazów syntetycznych w komputerowych systemach wspomagania diagnostyki obrazowej jako obrazy referencyjne (wzorzec porównawczy dla analizowanych obrazów rzeczywistych) Hierarchie mogą wystąpić zarówno w jednej tabeli (Promotion, Time), jak i w wielu tabelach (Product, Customer):

36 Budowa kostki (c.d.10) Przeglądanie atrybutów poszczególnych wymiarów:
Genezą prowadzonych badań jest związana z rolą informacji obrazowej, jaką odgrywa ona we współczesnej medycynie, w tym: zastosowanie obrazów syntetycznych (tj. generowanych komputerowo) do celów dydaktycznych, wykorzystanie obrazów syntetycznych w komputerowych systemach wspomagania diagnostyki obrazowej jako obrazy referencyjne (wzorzec porównawczy dla analizowanych obrazów rzeczywistych)

37 Budowa kostki (c.d.11) Ustawienie nazwy kostki i zakończenie działania kreatora: Genezą prowadzonych badań jest związana z rolą informacji obrazowej, jaką odgrywa ona we współczesnej medycynie, w tym: zastosowanie obrazów syntetycznych (tj. generowanych komputerowo) do celów dydaktycznych, wykorzystanie obrazów syntetycznych w komputerowych systemach wspomagania diagnostyki obrazowej jako obrazy referencyjne (wzorzec porównawczy dla analizowanych obrazów rzeczywistych)

38 Część teoretyczna 3. Przeglądanie danych
Genezą prowadzonych badań jest związana z rolą informacji obrazowej, jaką odgrywa ona we współczesnej medycynie, w tym: zastosowanie obrazów syntetycznych (tj. generowanych komputerowo) do celów dydaktycznych, wykorzystanie obrazów syntetycznych w komputerowych systemach wspomagania diagnostyki obrazowej jako obrazy referencyjne (wzorzec porównawczy dla analizowanych obrazów rzeczywistych) Część teoretyczna 3. Przeglądanie danych

39 Przeglądanie danych Okno projektu – struktura utworzonej kostki: Miary
Kostka oraz 5 wymiarów Miary Wymiary Genezą prowadzonych badań jest związana z rolą informacji obrazowej, jaką odgrywa ona we współczesnej medycynie, w tym: zastosowanie obrazów syntetycznych (tj. generowanych komputerowo) do celów dydaktycznych, wykorzystanie obrazów syntetycznych w komputerowych systemach wspomagania diagnostyki obrazowej jako obrazy referencyjne (wzorzec porównawczy dla analizowanych obrazów rzeczywistych)

40 Przeglądanie danych (c.d.)
Okno projektu – karty do przeglądanie/edycji właściwości kostki: Karty: Cube Structure – modyfikacja architektury kostki (m.in. zmiana własności miar), Dimension Usage – (i) definiowanie związków pomiędzy miarami a grupami miar oraz (ii) ustalenia ziarnistości każdego wymiaru w każdej grupie miar (grupa to miara jednej tabeli faktów), Calculations – (i) sprawdzenie poprawności zdefiniowanych pól wyliczenio-wych, (ii) definiowanie nowych pól wyliczalnych oraz (iii) przeliczanie ist-niejących, KPIs – tworzenie oraz modyfikacji tzw. kluczowych wskaźników wydajności (ang. Key Performance Indicator). Możliwość ustalenia informacji takich jak (i) czy dana wartość przekroczyła/ nie osiągnęła założoną wartość, (ii) czy trend jest rosnący/malejący, itp.. Genezą prowadzonych badań jest związana z rolą informacji obrazowej, jaką odgrywa ona we współczesnej medycynie, w tym: zastosowanie obrazów syntetycznych (tj. generowanych komputerowo) do celów dydaktycznych, wykorzystanie obrazów syntetycznych w komputerowych systemach wspomagania diagnostyki obrazowej jako obrazy referencyjne (wzorzec porównawczy dla analizowanych obrazów rzeczywistych)

41 Przeglądanie danych (c.d.2)
Okno projektu – karty do przeglądanie/edycji właściwości kostki: Karty: Actions –  tworzenie oraz modyfikacja akcji (np. związanych z raportowa-niem, czy drążeniem - drillthrough), Partitions – tworzenie oraz zarządzanie partycjami kostki. Partycje umoż-liwiają przechowywanie pewnych części kostki, takich jak np. definicje agregacji, Perspectives – tworzenie oraz zarządzanie perspektywami (agregacjami), Translations – tworzenie oraz zarządzanie tłumaczeniami nazw obiektów kostki (np. nazwy miesięcy, produktów, itp..), Browser – przeglądanie danych kostki, Genezą prowadzonych badań jest związana z rolą informacji obrazowej, jaką odgrywa ona we współczesnej medycynie, w tym: zastosowanie obrazów syntetycznych (tj. generowanych komputerowo) do celów dydaktycznych, wykorzystanie obrazów syntetycznych w komputerowych systemach wspomagania diagnostyki obrazowej jako obrazy referencyjne (wzorzec porównawczy dla analizowanych obrazów rzeczywistych)

42 Przeglądanie danych (c.d.3)
Określenie pól wyliczalnych oraz kluczowych wskaźników wydaj-ności, definiowanie akcji oraz przeglądanie danych jest możliwe dopiero po przetworzeniu kostki, Po wejściu na odpowiadające tym czynnościom karty pokaże się błąd: Genezą prowadzonych badań jest związana z rolą informacji obrazowej, jaką odgrywa ona we współczesnej medycynie, w tym: zastosowanie obrazów syntetycznych (tj. generowanych komputerowo) do celów dydaktycznych, wykorzystanie obrazów syntetycznych w komputerowych systemach wspomagania diagnostyki obrazowej jako obrazy referencyjne (wzorzec porównawczy dla analizowanych obrazów rzeczywistych)

43 Przeglądanie danych (c.d.3)
Przed przystąpieniem do oglądania danych należy umieścić projekt w określonej instancji Analysis Services w celu stworzenia zdefiniowanych obiektów, Następnie należy przetworzyć kostkę oraz jej wymiary, w celu skopiowania danych ze źródła do obiektów kostki, Zanim kostka zostanie przetworzona należy określić na jakim serwerze będą przechowywane dane: Genezą prowadzonych badań jest związana z rolą informacji obrazowej, jaką odgrywa ona we współczesnej medycynie, w tym: zastosowanie obrazów syntetycznych (tj. generowanych komputerowo) do celów dydaktycznych, wykorzystanie obrazów syntetycznych w komputerowych systemach wspomagania diagnostyki obrazowej jako obrazy referencyjne (wzorzec porównawczy dla analizowanych obrazów rzeczywistych)

44 Przetwarzanie kostki Opcja Deploy – przetwarzanie kostki:
Genezą prowadzonych badań jest związana z rolą informacji obrazowej, jaką odgrywa ona we współczesnej medycynie, w tym: zastosowanie obrazów syntetycznych (tj. generowanych komputerowo) do celów dydaktycznych, wykorzystanie obrazów syntetycznych w komputerowych systemach wspomagania diagnostyki obrazowej jako obrazy referencyjne (wzorzec porównawczy dla analizowanych obrazów rzeczywistych)

45 Przetwarzanie kostki (c.d.)
Budowa kostki: Umieszczenie projektu w określonej lokalizacji (Deploy), oraz Przetwarzanie kostki (Process): Genezą prowadzonych badań jest związana z rolą informacji obrazowej, jaką odgrywa ona we współczesnej medycynie, w tym: zastosowanie obrazów syntetycznych (tj. generowanych komputerowo) do celów dydaktycznych, wykorzystanie obrazów syntetycznych w komputerowych systemach wspomagania diagnostyki obrazowej jako obrazy referencyjne (wzorzec porównawczy dla analizowanych obrazów rzeczywistych)

46 Przetwarzanie kostki (c.d.2)
Zakończenie procesu Deploy: Genezą prowadzonych badań jest związana z rolą informacji obrazowej, jaką odgrywa ona we współczesnej medycynie, w tym: zastosowanie obrazów syntetycznych (tj. generowanych komputerowo) do celów dydaktycznych, wykorzystanie obrazów syntetycznych w komputerowych systemach wspomagania diagnostyki obrazowej jako obrazy referencyjne (wzorzec porównawczy dla analizowanych obrazów rzeczywistych)

47 Przeglądanie (analiza) danych
Przeglądanie oraz analiza danych – okno projektowania kostki (karta Browser). Pojawi nam się ponownie informacja o błędzie – kliknąć link przeładowujący przeglądarkę: Genezą prowadzonych badań jest związana z rolą informacji obrazowej, jaką odgrywa ona we współczesnej medycynie, w tym: zastosowanie obrazów syntetycznych (tj. generowanych komputerowo) do celów dydaktycznych, wykorzystanie obrazów syntetycznych w komputerowych systemach wspomagania diagnostyki obrazowej jako obrazy referencyjne (wzorzec porównawczy dla analizowanych obrazów rzeczywistych)

48 Przeglądanie (analiza) danych (c.d.)
Genezą prowadzonych badań jest związana z rolą informacji obrazowej, jaką odgrywa ona we współczesnej medycynie, w tym: zastosowanie obrazów syntetycznych (tj. generowanych komputerowo) do celów dydaktycznych, wykorzystanie obrazów syntetycznych w komputerowych systemach wspomagania diagnostyki obrazowej jako obrazy referencyjne (wzorzec porównawczy dla analizowanych obrazów rzeczywistych)

49 Przeglądanie (analiza) danych (c.d.2)
Okno do analizy danych przypomina tabelę przestawną Microsoft Excel: Genezą prowadzonych badań jest związana z rolą informacji obrazowej, jaką odgrywa ona we współczesnej medycynie, w tym: zastosowanie obrazów syntetycznych (tj. generowanych komputerowo) do celów dydaktycznych, wykorzystanie obrazów syntetycznych w komputerowych systemach wspomagania diagnostyki obrazowej jako obrazy referencyjne (wzorzec porównawczy dla analizowanych obrazów rzeczywistych)

50 Przeglądanie (analiza) danych (c.d.3)
Przykład prostej analizy – kwoty zakupów dokonanych przez In-ternet przez klientów w rozbiciu na kategorie produktów. Należy: w wierszach umieścić pole Customer z wymiaru Customer, w kolumnach hierarchię produktów z wymiaru Product, oraz w polu filtru kwartał daty zamówienia. Genezą prowadzonych badań jest związana z rolą informacji obrazowej, jaką odgrywa ona we współczesnej medycynie, w tym: zastosowanie obrazów syntetycznych (tj. generowanych komputerowo) do celów dydaktycznych, wykorzystanie obrazów syntetycznych w komputerowych systemach wspomagania diagnostyki obrazowej jako obrazy referencyjne (wzorzec porównawczy dla analizowanych obrazów rzeczywistych)

51 Przeglądanie (analiza) danych (c.d.4)
Wynik: Genezą prowadzonych badań jest związana z rolą informacji obrazowej, jaką odgrywa ona we współczesnej medycynie, w tym: zastosowanie obrazów syntetycznych (tj. generowanych komputerowo) do celów dydaktycznych, wykorzystanie obrazów syntetycznych w komputerowych systemach wspomagania diagnostyki obrazowej jako obrazy referencyjne (wzorzec porównawczy dla analizowanych obrazów rzeczywistych)

52 Przeglądanie (analiza) danych (c.d.5)
Modyfikacja – wybór danych jedynie dla 1-go oraz 3-go kwartału: Genezą prowadzonych badań jest związana z rolą informacji obrazowej, jaką odgrywa ona we współczesnej medycynie, w tym: zastosowanie obrazów syntetycznych (tj. generowanych komputerowo) do celów dydaktycznych, wykorzystanie obrazów syntetycznych w komputerowych systemach wspomagania diagnostyki obrazowej jako obrazy referencyjne (wzorzec porównawczy dla analizowanych obrazów rzeczywistych)

53 Przeglądanie (analiza) danych (c.d.6)
Modyfikacja – dane jedynie w 1-szym oraz 3-cim kwartale 2002: Genezą prowadzonych badań jest związana z rolą informacji obrazowej, jaką odgrywa ona we współczesnej medycynie, w tym: zastosowanie obrazów syntetycznych (tj. generowanych komputerowo) do celów dydaktycznych, wykorzystanie obrazów syntetycznych w komputerowych systemach wspomagania diagnostyki obrazowej jako obrazy referencyjne (wzorzec porównawczy dla analizowanych obrazów rzeczywistych)

54 Przeglądanie (analiza) danych (c.d.7)
Przy hierarchii można dokonywać analiz „chodząc” po jej pozio-mach: przejście na niższy poziom hierarchii (drill down) – w tym przypadku do podkategorii produktu, a następnie do produktu, wejście na wyższy poziom hierarchii (drill up), Hierarchię rozwijamy/zwijamy klikając znak plus (minus). Genezą prowadzonych badań jest związana z rolą informacji obrazowej, jaką odgrywa ona we współczesnej medycynie, w tym: zastosowanie obrazów syntetycznych (tj. generowanych komputerowo) do celów dydaktycznych, wykorzystanie obrazów syntetycznych w komputerowych systemach wspomagania diagnostyki obrazowej jako obrazy referencyjne (wzorzec porównawczy dla analizowanych obrazów rzeczywistych)

55 4. Modyfikowanie miar kostki
Genezą prowadzonych badań jest związana z rolą informacji obrazowej, jaką odgrywa ona we współczesnej medycynie, w tym: zastosowanie obrazów syntetycznych (tj. generowanych komputerowo) do celów dydaktycznych, wykorzystanie obrazów syntetycznych w komputerowych systemach wspomagania diagnostyki obrazowej jako obrazy referencyjne (wzorzec porównawczy dla analizowanych obrazów rzeczywistych) Część teoretyczna 4. Modyfikowanie miar kostki

56 Modyfikowanie miar w kostce
Problemy (pytania): Czym jest na przykład produkt o numerze 314? Czym jest kategoria 1? Modyfikacja: Ustawienie bardziej stosownych formatów dla miar, oraz Zmiana nazw miar na bardziej „intuicyjne” dla użytkownika. Genezą prowadzonych badań jest związana z rolą informacji obrazowej, jaką odgrywa ona we współczesnej medycynie, w tym: zastosowanie obrazów syntetycznych (tj. generowanych komputerowo) do celów dydaktycznych, wykorzystanie obrazów syntetycznych w komputerowych systemach wspomagania diagnostyki obrazowej jako obrazy referencyjne (wzorzec porównawczy dla analizowanych obrazów rzeczywistych) Zmiana miary: wybór opcji View Designer, zaznaczenie w oknie Measures miary, którą należy zmienić, wybranie w oknie Properties właściwości, którą należy zmienić i ustawienie jej nowej wartości.

57 Modyfikowanie miar w kostce (c.d.)
Przykład 1 – zmiana miary Order Quantity i ustawienie dla niej właściwości FormatString na #,#: Genezą prowadzonych badań jest związana z rolą informacji obrazowej, jaką odgrywa ona we współczesnej medycynie, w tym: zastosowanie obrazów syntetycznych (tj. generowanych komputerowo) do celów dydaktycznych, wykorzystanie obrazów syntetycznych w komputerowych systemach wspomagania diagnostyki obrazowej jako obrazy referencyjne (wzorzec porównawczy dla analizowanych obrazów rzeczywistych)

58 Modyfikowanie miar w kostce (c.d.2)
Przykład 1 – zmiana nazwy miary Unit Price na język polski – należy zaznaczyć miarę, po czym ustawić właściwość Name: Genezą prowadzonych badań jest związana z rolą informacji obrazowej, jaką odgrywa ona we współczesnej medycynie, w tym: zastosowanie obrazów syntetycznych (tj. generowanych komputerowo) do celów dydaktycznych, wykorzystanie obrazów syntetycznych w komputerowych systemach wspomagania diagnostyki obrazowej jako obrazy referencyjne (wzorzec porównawczy dla analizowanych obrazów rzeczywistych)

59 Część teoretyczna 5. Wyświetlanie danych w oknie projektu kostki
Genezą prowadzonych badań jest związana z rolą informacji obrazowej, jaką odgrywa ona we współczesnej medycynie, w tym: zastosowanie obrazów syntetycznych (tj. generowanych komputerowo) do celów dydaktycznych, wykorzystanie obrazów syntetycznych w komputerowych systemach wspomagania diagnostyki obrazowej jako obrazy referencyjne (wzorzec porównawczy dla analizowanych obrazów rzeczywistych) Część teoretyczna 5. Wyświetlanie danych w oknie projektu kostki 6. Wyświetlenie danych w Microsoft Excel

60 Wyświetlenie danych w oknie projektu
Genezą prowadzonych badań jest związana z rolą informacji obrazowej, jaką odgrywa ona we współczesnej medycynie, w tym: zastosowanie obrazów syntetycznych (tj. generowanych komputerowo) do celów dydaktycznych, wykorzystanie obrazów syntetycznych w komputerowych systemach wspomagania diagnostyki obrazowej jako obrazy referencyjne (wzorzec porównawczy dla analizowanych obrazów rzeczywistych)

61 Wyświetlenie danych w Excel’u
Genezą prowadzonych badań jest związana z rolą informacji obrazowej, jaką odgrywa ona we współczesnej medycynie, w tym: zastosowanie obrazów syntetycznych (tj. generowanych komputerowo) do celów dydaktycznych, wykorzystanie obrazów syntetycznych w komputerowych systemach wspomagania diagnostyki obrazowej jako obrazy referencyjne (wzorzec porównawczy dla analizowanych obrazów rzeczywistych)

62 Przykład (demonstracja oraz samodzielne ćwiczenie)
Genezą prowadzonych badań jest związana z rolą informacji obrazowej, jaką odgrywa ona we współczesnej medycynie, w tym: zastosowanie obrazów syntetycznych (tj. generowanych komputerowo) do celów dydaktycznych, wykorzystanie obrazów syntetycznych w komputerowych systemach wspomagania diagnostyki obrazowej jako obrazy referencyjne (wzorzec porównawczy dla analizowanych obrazów rzeczywistych) Część praktyczna Przykład (demonstracja oraz samodzielne ćwiczenie)

63 Wprowadzenie Bazy danych: AdventureWorks – relacyjna baza danych,
AdventureWorksDW – hurtownia danych, Genezą prowadzonych badań jest związana z rolą informacji obrazowej, jaką odgrywa ona we współczesnej medycynie, w tym: zastosowanie obrazów syntetycznych (tj. generowanych komputerowo) do celów dydaktycznych, wykorzystanie obrazów syntetycznych w komputerowych systemach wspomagania diagnostyki obrazowej jako obrazy referencyjne (wzorzec porównawczy dla analizowanych obrazów rzeczywistych)

64 Wprowadzenie (c.d.) Hurtownia danych AdventureWorksDW (2008R2):
tabele wymiarów (prefiks Dim), tabele faktów (prefiks Fact), 16 tabel wymiarów oraz 9 tabel faktów: Genezą prowadzonych badań jest związana z rolą informacji obrazowej, jaką odgrywa ona we współczesnej medycynie, w tym: zastosowanie obrazów syntetycznych (tj. generowanych komputerowo) do celów dydaktycznych, wykorzystanie obrazów syntetycznych w komputerowych systemach wspomagania diagnostyki obrazowej jako obrazy referencyjne (wzorzec porównawczy dla analizowanych obrazów rzeczywistych)

65 Wprowadzenie (c.d.2) Dane z tabeli faktów dbo.FactInternetSales:
Genezą prowadzonych badań jest związana z rolą informacji obrazowej, jaką odgrywa ona we współczesnej medycynie, w tym: zastosowanie obrazów syntetycznych (tj. generowanych komputerowo) do celów dydaktycznych, wykorzystanie obrazów syntetycznych w komputerowych systemach wspomagania diagnostyki obrazowej jako obrazy referencyjne (wzorzec porównawczy dla analizowanych obrazów rzeczywistych)

66 Tworzenie kostki OLAP Założenia – do budowy kostki należy wykorzystać 7 tabel wymiarów oraz 1 tabelę faktów: DimCustomer, DimGeography, DimDate, DimProduct, DimProductCategory, DimProductSubcategory, DimPromotion, oraz FactInternetSales Genezą prowadzonych badań jest związana z rolą informacji obrazowej, jaką odgrywa ona we współczesnej medycynie, w tym: zastosowanie obrazów syntetycznych (tj. generowanych komputerowo) do celów dydaktycznych, wykorzystanie obrazów syntetycznych w komputerowych systemach wspomagania diagnostyki obrazowej jako obrazy referencyjne (wzorzec porównawczy dla analizowanych obrazów rzeczywistych)

67 Tworzenie kostki OLAP (c.d.)
Wyświetlenie danych gotowej kostki w oknie projektu: Genezą prowadzonych badań jest związana z rolą informacji obrazowej, jaką odgrywa ona we współczesnej medycynie, w tym: zastosowanie obrazów syntetycznych (tj. generowanych komputerowo) do celów dydaktycznych, wykorzystanie obrazów syntetycznych w komputerowych systemach wspomagania diagnostyki obrazowej jako obrazy referencyjne (wzorzec porównawczy dla analizowanych obrazów rzeczywistych)

68 Tworzenie kostki OLAP (c.d.)
Wyświetlenie danych gotowej kostki w programie MS Excel: Genezą prowadzonych badań jest związana z rolą informacji obrazowej, jaką odgrywa ona we współczesnej medycynie, w tym: zastosowanie obrazów syntetycznych (tj. generowanych komputerowo) do celów dydaktycznych, wykorzystanie obrazów syntetycznych w komputerowych systemach wspomagania diagnostyki obrazowej jako obrazy referencyjne (wzorzec porównawczy dla analizowanych obrazów rzeczywistych)

69 Dziękuję za uwagę… Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania
ul. Sucharskiego 2, Rzeszów, Polska Dziękuję za uwagę…


Pobierz ppt "Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie"

Podobne prezentacje


Reklamy Google