Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

CAŁA POLSKA CZYTA DZIECIOM Fundacja ABCXXI – Cała Polska czyta dzieciom.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "CAŁA POLSKA CZYTA DZIECIOM Fundacja ABCXXI – Cała Polska czyta dzieciom."— Zapis prezentacji:

1 CAŁA POLSKA CZYTA DZIECIOM Fundacja ABCXXI – Cała Polska czyta dzieciom

2 Celem Fundacji jest wspieranie zdrowia emocjonalnego, psychicznego, umysłowego oraz moralnego dzieci i młodzieży poprzez działania oświatowe, edukacyjne, organizacyjne, promocyjne i lobbingowe.

3 Pierwsze działania Fundacji: Zorganizowanie międzynarodowej konferencji Jak kochać dziecko – nowe odkrycia psychologii– Warszawa 1999 Inauguracja kampanii społecznej Cała Polska Czyta dzieciom 1.VI.2001 I Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom czerwiec 2002

4 Inne działania Fundacji Wielka akcja wspierania bibliotek "Książkowy Maraton Fundatorów: 1 firma-1 książka". Akcja lobbingowa Fundacji w rządzie, a następnie w Parlamencie przynosi fundusze z przeznaczeniem na wsparcie bibliotek. W 2005 roku Fundacja, we współpracy z Wydawnictwem Media Rodzina, przeprowadziła wielką akcję p t. "Harry Potter dla bibliotek" Organizowanie Wiosennych Zbiórek Książek z przeznaczeniem dla świetlic środowiskowych, domów dziecka, Caritasu, szpitali.

5 1 czerwca 2001 Fundacja zainaugurowała kampanię społeczn ą "Cała Polska Czyta Dzieciom uświadomienie społeczeństwu ogromnego znaczenia czytania dziecku dla jego rozwoju emocjonalnego wyrobienie u dorosłych nawyku codziennego czytania dzieciom.

6 Przedszkola i szko ł y mog ą i powinny uzupe ł niać domowe czytanie, a tam, gdzie ca ł kiem go brak, da ć zaniedbanym dzieciom szans ę codziennego kontaktu ze s ł owem pisanym.

7 Czytanie na głos niemowlęciu stymuluje rozwój jego mózgu.

8 Czytanie kilkulatkowi rozbudza w nim ciekawość świata i pomaga mu zrozumieć siebie i innych.

9 Wspólne głośne czytanie z nastolatkiem pomoże mu pokonać wiele problemów wieku dorastania.

10 Wszyscy chcemy, aby nasze dzieci wyros ł y na mądrych, dobrych i szczęśliwych ludzi. Czytajmy dzieciom 20 minut dziennie. Codziennie!!!

11 Badania naukowe potwierdzają, że głośne czytanie dziecku: buduje mocną więź między dorosłym i dzieckiem zapewnia emocjonalny rozwój dziecka rozwija język, pamięć i wyobraźnię uczy myślenia, poprawia koncentrację wzmacnia poczucie własnej wartości dziecka poszerza wiedzą ogólną

12 ułatwia naukę, pomaga odnieść sukces w szkole uczy wartości moralnych, pomaga w wychowaniu zapobiega uzależnieniu od telewizji i komputerów chroni przed zagrożeniami ze strony masowej kultury kształtuje nawyk czytania i zdobywania wiedzy na całe życie

13 Kampania jest prowadzona w kraju przez 2400 Liderów i Koordynatorów – nauczycieli, bibliotekarzy, wychowawców i innych wolontariuszy.

14 W ramach kampanii "Cała Polska czyta dzieciom" są prowadzone trzy programy edukacyjne: Czytające szkoły Czytające przedszkola Czytanie zbliża

15 Program Czytające szkoły 1. Wariant prosty: Codzienne czytanie uczniom przez nauczyciela przez 15-20 minut w trakcie zajęć lekcyjnych, najlepiej o stałej porze. 2. Wariant mieszany Rozpoczynanie dnia lekcyjnego od 10 minut głośnego czytania przez nauczyciela. Ostatnie 10 minut lekcji przeznaczone jest na ciche czytanie - każdy uczeń, nauczyciel czyta w tym czasie przyniesioną przez siebie książkę.

16 Polskie szkoły, które wprowadziły codzienne głośne czytanie, obserwują: Ø poprawę poziomu wypowiedzi ustnych i pisemnych uczniów Ø wzrost zrozumienia tekstów i poleceń Ø poprawę koncentracji, Ø wyciszenie i większą gotowość do nauki Ø większą skłonność uczniów do refleksji i krytycznego myślenia Ø wzrost poczucia humoru Ø poprawę wzajemnych relacji pomiędzy uczniami Ø powstawanie więzi pomiędzy nauczycielem i uczniami Ø spadek ilości aspołecznych i chuligańskich zachowań Ø wzrost zaangażowania rodziców do czytania dzieciom w domu Ø wzrost czytelnictwa - uczniowie wypożyczają więcej książek

17 Program Czytające Przedszkola proponuje: Codzienne czytanie dzieciom przez wychowawców przez co najmniej 20 minut, najlepiej o sta ł ej porze. Mo ż na czytać kilka razy dziennie. Regularne zapraszanie rodziców, dziadków, innych dorosłych (seniorów, przedstawicieli ciekawych zawodów, harcerzy), aby czytali dzieciom. Prowadzenie spotkań z rodzicami na temat potrzeby czytania dzieciom w domu, radykalnego ograniczenia godzin telewizji i komputera, a tak ż e monitorowania oglądanych przez dzieci programów i u ż ywanych gier komputerowych.

18 Czytaniu może towarzyszyć wiele zajęć inspirowanych lekturą. W salach powinny znajdować się półki z książkami dostępnymi dla dzieci. Przy wyborze ksi ąż ek pomocą mogą być kryteria wyboru książek opracowane przez Fundację ABCXXI oraz lista tytułów rekomendowanych do czytania dzieciom.

19 Czytanie zbliża... którego celem jest wzajemne poznanie się i integrowanie dzieci niepełnosprawnych i zdrowych podczas wspólnych imprez czytelniczych.

20 Głośne czytanie nie tylko zbliża ludzi. Stanowi ono potężną stymulację dla mózgu i pomaga dzieciom niepełnosprawnym w przezwyciężeniu wielu problemów zdrowotnych i rozwojowych.

21 Inne stałe akcje w ramach kampanii: Ogólnopolskie Urodziny Kubusia Puchatka ( 14 października, rocznica pierwszego wydania książki ) Mikołajki z Mikołajkiem- czytamy ksi ąż ki Sempe i Gościnnego o przygodach Mikołajka

22 "Książka pod każdą choinką" - propagowanie hasla wśród rodziców i w mediach; zbiórka książek lub pozyskiwanie sponsorów na ich zakup dla Domów Dziecka, Caritasu i innych potrzebujących, podjecie przez wolontariuszy regularnego czytania w Domach Dziecka, szpitalach, hospicjach, świetlicach; konkurs na najlepsze hasło zachęcające do dawania prezentów książkowych pod choinkę Zima z książką - bal i Królowej Śniegu połączony z czytaniem przygód Kaja i Gerdy Styczeń Początek WIELKIEJ AKCJI pozyskiwania 1% podatku dla Fundacji ABCXXI

23 Wiosenna Zbiórka Książek. Czytelnicze powitanie wiosny - czytanie wierszy i opowiadań o wiośnie, wiosenne bale z Książkowymi Motylami, na którym można np. zapisywać nowych małych czytelników do biblioteki i pasować ich na Rycerzy Książek Początek czerwca Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom

24 Lato z książką - zachęcamy do podejmowania współpracy z harcerzami, aby podczas obozów i wędrówek czytali wiejskim dzieciom książki i organizowali biesiady z książkami; czytanie dzieciom na placach zabaw, w bibliotekach, w księgarniach, domach kultury...

25 2007 - ROK MISIA Jubileusz 50 – lecia dwutygodnika MIŚ 25 listopada - Światowy Dzień Misia

26 ROK 2008

27 Propozycje 2008 W marcu przypada setna rocznica urodzin "Ani z Zielonego Wzgórza" (książka o Ani została wydana w 1908 roku, a z fabuły dowiadujemy się, że Ania urodziła się w marcu). 2 kwietnia przypadają urodziny Hansa Christiana Andersena. Proponujemy zorganizowanie Balu u Calineczki lub Nocy z Andersenem w bibliotece 1 - 8 czerwca VII Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom

28 Nowe akcje Czytanie uzdrawia - czytanie książek dzieciom w szpitalach Zakładanie Klubów Motyli Książkowych

29 Codzienne głośne czytanie dziecku dla przyjemności jest najskuteczniejszym sposobem wychowania czytelnika - człowieka samodzielnie myślącego, posiadającego wiedzę i umiejętność jej poszerzania, kulturalnego, etycznego, z wyobraźnią, który umie radzić sobie w życiu przy pomocy rozumu, a nie pięści.

30 Czytajmy dzieciom 20 minut dziennie, codziennie!!!


Pobierz ppt "CAŁA POLSKA CZYTA DZIECIOM Fundacja ABCXXI – Cała Polska czyta dzieciom."

Podobne prezentacje


Reklamy Google