Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

WEBQUEST SCOTLAND Przeznaczony jest dla uczniów klasy I

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "WEBQUEST SCOTLAND Przeznaczony jest dla uczniów klasy I"— Zapis prezentacji:

1 WEBQUEST SCOTLAND Przeznaczony jest dla uczniów klasy I
by Ewa Jedrysik Język angielski Przeznaczony jest dla uczniów klasy I Zasadniczej Szkoły Zawodowej

2 Table of contents / Spis treści
Introduction / Wprowadzenie Task / Zadanie Process / Proces Resources / Źródło Evaluation / Ewaluacja Conclusion / Konkluzja Teacher page / Podręcznik dla nauczyciela

3 Introduction Part 1 / Wprowadzenie
Szkocja (Scotland) to część Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Północnej Irlandii, zajmująca północną część wyspy oraz Hybrydy, Orkady i Szetlandy. Zajmuje 78 tyś km2 , a jej powierzchnia jest w większości górzysta i wyżynna. Szkocja rozciąga sięod bogatych terenów rolniczych (borders) aż po łańcuch wysp oddalonych o kilka stopni od koła polarnego. Poczynając od najazdu Rzymian na Brytanię dzieje Szkocji są naznaczone walkami przeciw obcej dominacji. Rzymianie nigdy nie podbili Szkocji, a od 1018 roku rozpoczęła się era konfliktów z Anglią.

4 Introduction part 2 W 1603 roku nastąpiło objęcie tronu Anglii przez Jakuba I Stuarta, wtedy to nastąpiło połączenie Anglii i Szkocji unią personalną. W roku 1707 w wyniku narzuconej unii realnej nastąpiło przyłączenie Szkocji do Anglii i utworzenie Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Północnej Irlandii. Wielka zmiana nastąpiła w roku 1999 wtedy to swoje obrady zainaugurował Parlament Szkocki Szkoci, których jest 6 milionów są bardzo dumni ze swojej odrębności, z własnego systemu prawnego, szkolnictwa , a od roku 1992 z parlamentu.

5 Introduction Part 3 / Wprowadzenie
Wśród mieszkańców Highlands, górali szkockich istnieje system klanowy, ktory można prześledzić od XII wieku, kiedy to klany zaczęto rozpoznawać po kolorach wełnianych materiałów w kratę, zwanych tartanami. Menu

6 Task / Zadanie Rada Pedagogiczna naszej szkoły ogłosiła konkurs:” Szkocja – cel naszej podróży”. W grupie 6-osobowej planujecie wspólne 2-tygodniowe wakacje w Szkocji. Zaplanujcie swoją podróż. Przedstawcie w postaci plakatu oraz prezentacji z czego słynie Szkocja. Praca powinna także zawierać: słowniczek ‘A Scottish Glossary’, quiz, odpowiedzi na podane pytania oraz biogram poety.

7 Task Part 2/ Zadanie cd Menu Uwzględnijcie:
Historię - słynne zamki i zabytki; Kulturę folklorystyczną - muzykę, tańce, rękodzielnictwo; Sporty narodowe; Słynne legendy; Regionalne potrawy. Pracę należy złożyć do 20 października a następnie przedstawić na lekcji otwartej Menu

8 Process / Proces Będziecie pracować w grupach 6- osobowych.
Zweryfikujcie swoją dotychczasową wiedzę na temat Szkocji, zróbcie plan pracy i przygotujcie materiały. Korzystając z podanych źrodeł i materiałów dodatkowych, zapisuj teksty w dokumentach edytora tekstu, a grafiki zapisuj w specjalnie utworzonym folderze. Na podstawie zgromadzonych materiałów przydzielcie sobie zadania.

9 Process Part 2 / Proces cd.
Zadania: Przygotuj plakat przedstawiający atrakcje turystyczne Szkocji. Utwórz ”A Scottish Glossary” uwzględniając typowe szkockie słówka takie jak: kilt, tartan, Harris tweed, bagpipes etc. Przygotuj prezentację a następnie utwórz quiz na temat Szkocji. Robert Burns – przygotuj krótką notatkę na temat poety. Przygotuj pytania (musisz też znać odpowiedź) dla audytorium np. What is Scotland famous for? What is the capital of Scotland? A loch is the Scottish word for:… A drink associated with Scotland is… Bagpipes are a kind of … A tartan kilt is… etc. 5. Staraj się samodzielnie znaleźć dodatkowe źrodła i materiały. Menu

10 Resources / Źródło Poniżej prezentujemy przydatne źródła:
Menu

11 Evaluation / Ewaluacja
Kryteria oceny Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna/dobra Ocena bardzo dobra Jakość zgromadzonej i zaprezentowanej informacji. Za opracowanie otrzymujemy: 1 zag.-12%; 2 zag.-24%; 5 zag.-60% Przedstawiono podstawowe elementy pracy. Praca nie przemyślana, brak planu i podstawowej struktury pracy, praca ciągła-brak paragrafów. Praca przedstawiona niespójnie. Prezentacja zawiera liczne, wymagane elementy pracy. Praca przygotowana na podstawie podanych źródeł. Dobra struktura pracy. Prezentacja przedstawiona dobrze. Praca wzbudzająca nasz entuzjazm, tematy poszczególnych punktów znacznie wykraczają poza podaną strukturę i źródła. Praca przedstawiona płynnie. Współpraca w grupie (15%) Brak porozumienia i współpracy w grupie. Każdy pracuje indywidualnie - przypadkowe dygresje na temat pracy. Współpraca w grupie dobra, pojawiają się jednak niedomówienia np. dwie osoby opracowały to samo zagadnienie. Współpraca w grupie bardzo dobra, uczniowie wspierają się wzajemnie, służą sobie radą i pomocą. Wizualny efekt pracy (25%) Prezentacja zawiera różnorodne rozmiary i kroje fontów. Nieproporcjonalne rozmieszczeniu treści na stronie, brak kolorystyki i elementów wzbogacających pracę. Praca średnio-dobra, brak dostępnych narzędzi , które powinny być wykorzystane w tego rodzaju pracy. Praca przygotowana bardzo starannie, liczne efekty wizualne i dźwiękowe. Estetyczny i harmonijny wygląd pracy.

12 Evaluation / Ewaluacja
Skala ocen Bardzo dobry % Dobry % Dostateczny % Dopuszczający % Niedostateczny % Ocenę niedostateczną otrzymują uczniowie, którzy nie opracowali w całości ani jednego zadania z komponentu Process Part 2 i nie wykazali min. zainteresowania i pracy . GOOD LUCK Menu

13 Conclusion / Konkluzja
Wycieczka do Szkocji jest wspaniałym przeżyciem i dlatego warto się do niej przygotować. Zasoby internetowe otwierają nam nieograniczone możliwości aby poznawać i odkrywać wciąż na nowo Szkocję. Czas poświęcony stworzeniu prezentacji zainspiruje nas do pogłębienia wiedzy na temat tego regionu, a udział i ewentualna wygrana w konkursie sprawią, iż zadanie staje się atrakcyjniejsze. Menu


Pobierz ppt "WEBQUEST SCOTLAND Przeznaczony jest dla uczniów klasy I"

Podobne prezentacje


Reklamy Google