Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Lider: Partner nr 1: Partner nr 2: Lider: Partner nr 1: Partner nr 2: Prezentacja projektu: A ONI ?– aktywizacja osób niepełnosprawnych ruchowo Elżbieta.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Lider: Partner nr 1: Partner nr 2: Lider: Partner nr 1: Partner nr 2: Prezentacja projektu: A ONI ?– aktywizacja osób niepełnosprawnych ruchowo Elżbieta."— Zapis prezentacji:

1 Lider: Partner nr 1: Partner nr 2: Lider: Partner nr 1: Partner nr 2: Prezentacja projektu: A ONI ?– aktywizacja osób niepełnosprawnych ruchowo Elżbieta Płaszczyk Dyrektor Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej – Regionalnego Centrum w Łodzi

2 Lider: Partner nr 1: Partner nr 2: Projekt: A ONI ?– aktywizacja osób niepełnosprawnych ruchowo Działanie 7.4: Niepełnosprawni na rynku pracy Priorytet VII: Promocja integracji społecznej Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Instytucja Wdrażająca (Instytucja Pośrednicząca II stopnia): Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi

3 Lider: Partner nr 1: Partner nr 2: Realizatorzy: Lider: Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej – Regionalne Centrum w Łodzi Partner 1: Związek Inwalidów Narządu Ruchu w Łodzi Partner 2: CARITAS Archidiecezji Łódzkiej

4 Lider: Partner nr 1: Partner nr 2: Okres realizacji: 01.11.2012 -30.04.2014 Obszar realizacji: Miasto Łódź

5 Lider: Partner nr 1: Partner nr 2: Grupa docelowa: 40 osób niepełnosprawnych ruchowo (ONR), w tym 23 kobiety i 17 mężczyzn, niezatrudnionych, zamieszkujących w Łodzi w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, w przedziale wiekowym 18-64.

6 Lider: Partner nr 1: Partner nr 2: Kryteria dostępu dla potencjalnych uczestników projektu: osoby niepełnosprawne ruchowo z orzeczeniem lekarskim posiadają predyspozycje do pracy na stanowisku specjalisty do spraw księgowo-kadrowych zamieszkują w Łodzi w przedziale wiekowym 18-64 osoby niezatrudnione posiadają świadectwo dojrzałości posiadają umiejętność obsługi komputera w stopniu podstawowym znają język angielski w stopniu podstawowym

7 Lider: Partner nr 1: Partner nr 2: Cel główny: Aktywizacja zawodowa i społeczna co najmniej 32 spośród 4O uczestników projektu, w tym 19 kobiet i 13 mężczyzn niepełnosprawnych ruchowo z Łodzi w przedziale wiekowym 18-64, niezatrudnionych, objętych projektem do IV 2014.

8 Lider: Partner nr 1: Partner nr 2: Cele szczegółowe: Co najmniej 32 uczestników projektu: zdobędzie kwalifikacje zawodowe specjalisty ds. księgowo-kadrowych zdobędzie doświadczenie zawodowe specjalisty ds. księgowo-kadrowych zdobędzie kompetencje, pozwalające na funkcjonowanie w sferze zawodowej i społecznej podniesie wybrane kompetencje kluczowe, zwiększające szanse na podjęcie zatrudnienia na lokalnym rynku pracy

9 Lider: Partner nr 1: Partner nr 2: Co najmniej 8 uczestników projektu znajdzie zatrudnienie jako specjalista ds. księgowo-kadrowych.

10 Lider: Partner nr 1: Partner nr 2: Działania przewidziane do realizacji w ramach projektu: Indywidualne Plany Działania Poradnictwo psychologiczne Szkolenia z zakresu umiejętności społecznych Szkolenia zawodowe Szkolenia z zakresu wybranych kompetencji kluczowych Staże / zatrudnienie w Zakładzie Aktywności Zawodowej (ZAZ) Pośrednictwo pracy

11 Lider: Partner nr 1: Partner nr 2: Projekt służy przełamaniu barier, na jakie napotykają ONR: ekonomicznej ograniczonej mobilności psychologicznej zdrowotnej architektonicznej

12 Lider: Partner nr 1: Partner nr 2: Bariera:Środki zaradcze: Ekonomiczna - ograniczony dostęp do szkoleń komercyjnych udział w bezpłatnych szkoleniach, przygotowujących do wykonywania pracy w roli specjalisty ds. księgowo – kadrowych stypendia szkoleniowe i stażowe i/lub wynagrodzenie za pracę w ZAZ zwrot kosztów dojazdu

13 Lider: Partner nr 1: Partner nr 2: Bariera:Środki zaradcze: Ograniczonej mobilnościwsparcie asystenta osobistego dowóz na zajęcia przy użyciu specjalistycznego transportu (ONR ze znacznym stopniem niepełnosprawności) rekrutacja w miejscu zamieszkania uczestnika (ONR ze znacznym stopniem niepełnosprawności)

14 Lider: Partner nr 1: Partner nr 2: Bariera:Środki zaradcze: Psychologicznawsparcie psychologiczne zajęcia służące podniesieniu samooceny, motywacji i kompetencji psychospołecznych wyjazdy integracyjne

15 Lider: Partner nr 1: Partner nr 2: Bariera:Środki zaradcze: Zdrowotnadostosowanie planu zajęć do wymagań i możliwości ONR, w tym 6 - godzinny dzień zajęć i ich mniejsza częstotliwość, pozwalające na rehabilitację zdrowotną

16 Lider: Partner nr 1: Partner nr 2: Bariera:Środki zaradcze: ArchitektonicznaDostosowanie siedziby Związku Inwalidów Narządu Ruchu do potrzeb ONR poprzez: adaptację wejścia (pochylnia/szyny dla wózków) poszerzenie drzwi zewnętrznych i wewnętrznych zamocowanie poręczy Przyprowadzenie zajęć w budynkach i pomieszczeniach dostosowanych do potrzeb ONR

17 Lider: Partner nr 1: Partner nr 2: Podczas udziału w poszczególnych formach wsparcia uczestnicy projektu otrzymają: stypendium szkoleniowe stypendium stażowe lub wynagrodzenie z tytułu zatrudnienia w ZAZ materiały szkoleniowe certyfikat ukończenia udziału w projekcie zwrot kosztów dojazdu

18 Lider: Partner nr 1: Partner nr 2: Biuro projektu: Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej – Regionalne Centrum w Łodzi ul. Rewolucji 1905r. Nr 9 90-273 Łódź, II piętro, lewa oficyna tel.: (42) 632 63 19 fax: (42) 288 12 01 e-mail: sekretariat@frdl-lodz.pl www.frdl-lodz.pl

19 Lider: Partner nr 1: Partner nr 2: Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Lider: Partner nr 1: Partner nr 2: Lider: Partner nr 1: Partner nr 2: Prezentacja projektu: A ONI ?– aktywizacja osób niepełnosprawnych ruchowo Elżbieta."

Podobne prezentacje


Reklamy Google