Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Adam Strzelecki, Bartłomiej Paczewski, Maciej Piotrowicz

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Adam Strzelecki, Bartłomiej Paczewski, Maciej Piotrowicz"— Zapis prezentacji:

1 Adam Strzelecki, Bartłomiej Paczewski, Maciej Piotrowicz

2 Transport samochodowy (zwany też drogowym) - jedna z gałęzi transportu, w której ładunki i pasażerowie przemieszczają się po drogach lądowych przy pomocy kołowych środków transportu (np. pojazdów samochodowych). Usługi transportowe odbywające się z wykorzystaniem tej gałęzi transportu świadczone są przez przewoźników drogowych.

3 Do zalet transportu drogowego zalicza się m. in
Do zalet transportu drogowego zalicza się m.in. możliwość dowiezienia ładunku lub pasażera bezpośrednio na miejsce przeznaczenia (wysoka dostępność tzw. zasada "od drzwi do drzwi"). Natomiast wady to m.in. energochłonność i szkodliwy wpływ na środowisko naturalne. Transport samochodowy jest jedną z najważniejszych gałęzi transportu. Przykładowo w krajach UE odpowiada on za 45,6% wykonanej pracy przewozowej.

4 Historia Początki transportu drogowego sięgają VI w. p.n.e., kiedy to rozwijały się ścieżki, dominował ruch pieszy, a w Persji i Grecji powstały pierwsze niewielkie odcinki dróg o twardej nawierzchni. W Polsce budowa pierwszej drogi o nawierzchni twardej nastąpiła na przełomie XIX i XX w. w okolicach Łodzi i Wrocławia . Transport drogowy przyjął swój współczesny wygląd w wyniku rozwoju motoryzacji .

5 Infrastruktura Infrastrukturę transportu samochodowego podzielić można analogicznie jak infrastruktury innych gałęzi transportu na infrastrukturę liniową (drogi) i punktową – np. węzły drogowe, przystanki autobusowe, centra logistyczne i punkty przeładunkowe, jak również mające charakter pomocniczy, np. parkingi, stacje benzynowe, myjnie samochodowe, czy też stacje kontroli pojazdów lub stacje obsługi pojazdów (warsztaty). To najlepszy przykład infrastruktury zagranicznej.

6 Funkcjonowanie transportu drogowego w Polsce
Według raportu NIK 161/2005 z kontroli funkcjonowania transportu drogowego i kolejowego w latach 8% polskich dróg krajowych spełnia wymogi UE dotyczące standardów naciskowych (115 kN/oś), 16,1% dróg posiada pęknięcia nawierzchni, 15,8% dróg posiada nierówną nawierzchnię, 36,8% dróg posiada koleiny, 21,5% dróg ma złe właściwości przeciwpoślizgowe, na 100 wypadków w Polsce przypada 11 zabitych (dla porównania w UE na 100 wypadków jest 3 zabitych). w związku z powierzeniem Polsce organizacji Mistrzostw Europy, ma powstać 960 km autostrad i 2,7 tys. km dróg ekspresowych.

7 Mapy Budowy Dróg i Autostrad

8 Podział środków transportu
Podstawowy podział środków transportu obejmuje środki przeznaczone do przewozu osób oraz środki przeznaczone do przewozu ładunków.

9 Środki transportu do przewozu osób podzielić można na indywidualne środki transportu oraz środki transportu zbiorowego. Do pierwszej grupy można zaliczyć np. rowery, motorowery, motocykle oraz samochody osobowe. Środki transportu do przewozu ładunków to m.in. wszelkiego rodzaju samochody dostawcze, samochody ciężarowe.

10 Zabezpieczenia występujące w pojazdach drogowych
Są to miedzy innymi: pasy bezpieczeństwa, poduszki powietrzne, system ABS, system ESP, strefa kontrolowanego zgniotu, system BAS, system CDS, retarder, tachograf.

11 Pasy bezpieczeństwa Pasami bezpieczeństwa w samochodzie lub nazywamy pasy z tkaniny lub tworzywa sztucznego, które po zapięciu częściowo chronią ludzi przed uszkodzeniami ciała w razie zderzenia lub gwałtownego hamowania samochodu. Dorośli pasażerowie „związani” są z kabiną 3- punktowym, automatycznym pasem barkowo–biodrowym lub 2- punktowym pasem biodrowym.

12 Poduszki powietrzne Poduszka powietrzna ma na celu zamortyzowanie uderzenia o elementy pojazdu ciała (w szczególności głowy) pasażerów i kierowcy w wypadku zderzenia (czołowego lub bocznego). Poduszka powietrzna to specjalnie ukształtowany worek napełniany gazem wystrzelanym pirotechnicznie podczas zderzenia.

13 System ABS To układ stosowany w pojazdach mechanicznych w celu zapobiegania blokowaniu się kół podczas hamowania, jako element układu hamulcowego ABS zapobiega zjawiskom występującym po zablokowaniu kół, takim jak ściąganie w bok, wirowanie czy utrata kontroli nad pojazdem.

14 System ESP ESP – (elektroniczny program stabilizacji) – układ elektroniczny stabilizujący tor jazdy samochodu podczas pokonywania zakrętu przejmujący kontrolę nad połączonymi układami ABS. System ten uaktywnia się samoczynnie, przyhamowując jedno lub kilka kół, z chwilą, gdy odpowiedni czujnik wykryje tendencję do wyślizgnięcia się samochodu z zakrętu.

15 Strefa zgniotu Strefa zgniotu - określenie stosowane najczęściej w motoryzacji opisująca tę część pojazdu, która w razie kolizji z przeszkodą ulega deformacji (zgnieceniu) pochłaniając przy tym znaczną część energii pojazdu.

16 Współcześnie projektowane samochody poddawane są w fazie prób testom zderzeniowym w celu doprowadzenia do optimum energii pochłanianej przez zgniataną karoserię podczas zderzenia jak i wielkości zgniotu przy kolizjach z przodu (przy zderzeniach czołowych), z tyłu (przy zderzeniach spowodowanych najechaniem pojazdu z tyłu).

17 System BAS Brake Assist System w skrócie BAS jest to system wspomagania nagłego hamowania w sytuacjach awaryjnych. System ten działa we współpracy z ABSem. System wykrywa sytuacje gdy kierowca chce szybko zahamować. Wtedy system BAS zwiększa maksymalnie ciśnienie w układzie hamulcowym, aby uzyskać jak największą siłę hamowania. W niektórych pojazdach, w czasie działania systemu BAS włączają się również światła awaryjne ostrzegające o nagłym hamowaniu.

18 System CDS CDS - system dynamicznej kontroli stabilności, który za pomocą czujników kąta kierownicy, prędkości kąta obrotu pojazdu oraz przyspieszenia bocznego wykrywa wszelką podsterowność lub nadsterowność.

19 Retarder (zwalniacz) Jest to urządzenie służące do długotrwałego hamowania pojazdu lub elementów maszyny. Stosuje się je głównie w samochodach ciężarowych o dużej ładowności i w autobusach, gdzie zwykłe hamulce szybko się przegrzewają i zużywają.

20 Tachograf Jest to urządzenie pomiarowe, łączące w sobie funkcje prędkościomierza i zegara. Tachograf rejestruje w funkcji czasu: przejechaną przez pojazd drogę, jego chwilową prędkość, jak również tzw. aktywność kierowcy, czyli okresy jego pracy, dyżuru przy pojeździe czy odpoczynku.

21 Zabezpieczenia występujące w cysternach
W cysternach mogą być przewożone tylko niektóre, dokładnie określone niebezpieczne materiały ciekłe, granulaty, czy niektóre materiały sproszkowane, przy czym do przewozu danego materiału można stosować tylko cysterny odpowiadające danemu kodowi również określonemu w umowie ADR. Cysterna powinna być napełniana tylko takimi materiałami, które są dopuszczone w umowie ADR. Cysterna powinna spełniać wszystkie wymagania techniczne i powinna być sprawna.

22 Zasady bezpieczeństwa podczas napełniania i opróżniania cysterny Cysternę należy napełniać zgodnie z instrukcją producenta cysterny z uwzględnieniem danych na tabliczce znamionowej. Przed przystąpieniem do napełniania właściwego cysterny należy: jednostkę transportową ustawić na twardym i równym podłożu i unieruchomić za pomocą hamulca pomocniczego, wyłączyć silnik i wyłącznik akumulator, podłączyć uziemienie cysterny ustawić gaśnice do natychmiastowego użycia, podłączyć uziemienie cysterny ze stałym miejscem uziemienia. Po napełnieniu właściwym cysterny należy: sprawdzić, czy wszystkie zawory są zamknięte, odłączyć i zwinąć przewód uziemienia oraz umieścić go w  jego stałym miejscu, gaśnice umieścić na ich stałym miejscu, przed odjazdem sprawdzić stan cysterny. W stanie do jazdy cysterna powinna być napełniona, co najmniej w 80 % albo mniej niż w 20 %. Podczas opróżniania cysterny postępuje się analogicznie.

23 „Wyposażenie konstrukcyjne” oznacza: w odniesieniu do cystern stałych lub odejmowalnych - wewnętrzne lub zewnętrzne wzmocnienia, zamocowania, elementy zabezpieczające lub stabilizujące zbiornik

24 „Wyposażenie obsługowe” oznacza w odniesieniu do cystern - urządzenia służące do napełniania i opróżniania, wentylacji, zabezpieczenia, ogrzewania i izolacji cieplnej. Są to także różne przyrządy pomiarowe. ZAWÓR DENNY

25 „Zawór bezpieczeństwa” oznacza urządzenie sprężynowe uruchamiane automatycznie, którego zadaniem jest zabezpieczenie cysterny przed nadmiernym wzrostem ciśnienia wewnętrznego. „Zawór podciśnieniowy” oznacza urządzenie sprężynowe uruchamiane automatycznie, którego zadaniem jest zabezpieczenie cysterny przed nadmiernym spadkiem ciśnienia wewnętrznego. Listwa pomiarowa Wlew Zawór oddechowy

26 Zawór bezpieczeństwa

27 Koniec


Pobierz ppt "Adam Strzelecki, Bartłomiej Paczewski, Maciej Piotrowicz"

Podobne prezentacje


Reklamy Google