Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Building Engineering Institute

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Building Engineering Institute"— Zapis prezentacji:

1 Building Engineering Institute
REWITALIZACJA PREFABRYKOWANEGO BUDYNKU USŁUGOWEGO REVITALIZATION OF PREFABRICATED SERVICE BUILDING   P. Berkowski1, G. Dmochowski1, K. Skalski2 1 Wrocław University of Technology, Wrocław, Poland 2 PPW PROART, Wrocław, Poland Building Engineering Institute

2 Wstęp W latach siedemdziesiątych ubiegłego wieku budowano w Polsce duże osiedla mieszkaniowe, wznoszone z reguły w jednym ze stosowanych wówczas systemów budownictwa prefabrykowanego. Oprócz budynków mieszkalnych w osiedlach tych budowano również obiekty handlowo-usługowe, kulturalne i administracyjne, których zadaniem było stworzenie mieszkańcom jak najlepszych warunków zamieszkania. Na tej podstawie definiowano układ funkcjonalny tego typu budynków, który w trakcie eksploatacji ulegał pewnym modyfikacjom, zwłaszcza w czasie remontów i wynikał z aktualnego zapotrzebowania lub wymagań użytkowników.

3 Obiekty te największym przeobrażeniom uległy
Obiekty te największym przeobrażeniom uległy w ostatnich latach, zarówno w związku ze wspomnianymi zmianami funkcjonalnymi, ale także z konieczności dostosowania parametrów budowlanych tych obiektów do aktualnych wymagań technicznych i standardów. W referacie przedstawiono rezultat renowacji typowego budynku handlowo-usługowego wybudowanego na początku lat siedemdziesiątych.

4 Widok ogólny obiektu przed procesem rewitalizacji

5 Widok ogólny obiektu przed procesem rewitalizacji

6 Opis konstrukcji i funkcji budynku Omawiany budynek był obiektem piętrowym, częściowo podpiwniczonym, wybudowanym na planie w kształcie litery U. Konstrukcję nośną stanowi szkielet z prefabrykowanych ram żelbetowych, tworzących układ jedno- lub dwu nawowy, z dodatkowymi wspornikami przy skrajnych słupach. Ramy posadowione są na prefabrykowanych, kielichowych stopach, a ściany wewnętrzne na ławach żelbetowych. Słupy ram ustawione są na siatce o boku 6,0 m. Wysokość kondygnacji wynosi: w piwnicy – 2,4 m, na parterze i I piętrze – 3,3 m.

7 Stropy międzykondygnacyjne wykonano z płyt kanałowych o grubości 24 cm, przeznaczonych dla obciążeń użytkowych o wartości charakterystycznej 5,0 kN/m2. Dach, o nachyleniu 5o, wykonano z typowych płyt korytkowych opartych na ściankach ażurowych. Ocieplenie dachu wykonano z 20-centymetrowej warstwy trocin wymieszanych z wapnem, ułożonej bezpośrednio na płytach kanałowych. Parter budynku był przeszklony prawie w całości z zastosowaniem naświetli z profili stalowych. Na I piętrze pierwotnie był taras, który w późniejszym okresie zabudowano. Na I piętrze zastosowano stolarkę okienną drewnianą.

8 Do czasu przeprowadzenia modernizacji w obiekcie funkcjonowały m. in
Do czasu przeprowadzenia modernizacji w obiekcie funkcjonowały m. in. sklep spożywczy i zakład gastronomiczny na parterze oraz kino na I piętrze. Piwnice były zajmowane przez użytkowników z parteru.

9 Widok ogólny obiektu przed procesem rewitalizacji

10 Widok ogólny obiektu przed procesem rewitalizacji

11 3. Opis stanu technicznego obiektu Ogólny stan techniczny konstrukcji obiektu przed remontem nie był zadawalający. Stwierdzono nadmierne ugięcie żelbetowej loggi na piętrze. Pozostałe, najistotniejsze wizualnie uszkodzenia, sprowadzały się do typowych zarysowań na stykach prefabrykowanych osłonowych płyt ściennych, uszkodzeń korozyjnych tynków zewnętrznych, zarysowań stropów między płytami stropowymi oraz spękań na styku ścian, słupów i stropów.

12 Podstawową wadą obiektu była jednak jego niedostateczna termoizolacyjność. Dotyczyło to przede wszystkim stropodachu, ścian zewnętrznych oraz stolarki okiennej. W podsumowaniu można stwierdzić, że uszkodzenia obiektu były typowe dla obiektów wzniesionych w latach siedemdziesiątych i wynikały z błędów konstrukcyjnych i wykonawczych oraz z ponad 30-letniej eksploatacji bez odpowiednich remontów oraz błędów w czasie wykonywanych wcześniej modernizacji.

13 Przykład typowych uszkodzeń obiektu

14 Przykład typowych uszkodzeń obiektu – płyty ścienne

15 Przykład typowych uszkodzeń obiektu – płyty ścienne

16 Szczegół typowych uszkodzeń obiektu

17 4. Koncepcja rewitalizacji budynku
4. Koncepcja rewitalizacji budynku W koncepcji remontu i modernizacji obiektu zostały wzięte pod uwagę aspekty wynikające z projektowanych zmian konstrukcyjnych i funkcjonalnych budynku. Przede wszystkim zadecydowano o nadbudowie budynku o jedną kondygnację oraz zabudowie wnętrza obiektu (środka dawnej litery U). Dobudowana kondygnacja ma konstrukcję stalową, z pokryciem z blachy fałdowej i ociepleniem z wełny mineralnej. W obiekcie pozostawiono działalność handlową, a II piętro zostało przeznaczone na działalność biurową.

18 Prace termomodernizacyjne polegały na wykonaniu ocieplenia metoda lekka mokrą z wykonaniem tynku strukturalnego, likwidacja dużych przeszkleń w poziomie parteru i montażu stolarki plastikowej. Poza tym wykonano generalny remont wnętrz obiektu z wymianą m. in. posadzek i okładzin ściennych.

19 Opis rysunkowy wzmocnień konstrukcji

20 Opis rysunkowy wzmocnień konstrukcji

21 Opis rysunkowy szczegółów wzmocnień konstrukcji

22 Opis rysunkowy szczegółów wzmocnień konstrukcji

23 Widok obiektu po modernizacji

24 Widok obiektu po modernizacji

25 Widok obiektu po modernizacji


Pobierz ppt "Building Engineering Institute"

Podobne prezentacje


Reklamy Google