Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

STRESZCZENIE PROJEKTU PRZEDSIĘWZIĘCIA Poniższy biznes plan opisuje działania związane z pozyskaniem środków, założeniem i dalszą działalnością firmy KomputerNet.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "STRESZCZENIE PROJEKTU PRZEDSIĘWZIĘCIA Poniższy biznes plan opisuje działania związane z pozyskaniem środków, założeniem i dalszą działalnością firmy KomputerNet."— Zapis prezentacji:

1

2 STRESZCZENIE PROJEKTU PRZEDSIĘWZIĘCIA Poniższy biznes plan opisuje działania związane z pozyskaniem środków, założeniem i dalszą działalnością firmy KomputerNet. Firma KomputerNet powstała w styczniu 2009 r. jako spółka z ograniczoną odpowiedzialnością dwóch wspólników. Głównym przedmiotem działania firmy ma być dostarczanie usług internetowych, a w szczególności kompleksowych rozwiązań związanych z handlem elektronicznym (e-commerce). Firma ma zajmować się również: promocją i reklamą internetową, zakładaniem wirtualnych serwerów i kont poczty elektronicznej ( ), rejestracją domen.

3 Cele i zasady działania firmy Firma chce zaspokoić rosnące w obecnym okresie zapotrzebowanie na usługi Internetowe, zwłaszcza te związane z handlem i marketingiem elektronicznym. W związku z tym firma chce dostarczać wyroby (usługi) gotowe (Sklep Internetowy Tnet) oraz zaspakajać indywidualne, specyficzne potrzeby klientów, dbając przy tym o ich wysoką jakość. Firma chce się cechować pewną elastycznością swoich usług. Dzięki czemu będzie możliwe zaspokojenie potrzeb większej ilości klientów z indywidualnymi zleceniami. Firma posiada odpowiednie zasoby, umiejętności, kontakty i rozeznanie w branży, a także będzie prowadzić działania zmierzające do dalszego, ciągłego udoskonalania i poszerzania zakresu swoich usług. Firma będzie dążyć do umocnienia swojej pozycji na rynku w rejonie południowo- zachodniej Polski oraz starać się do pozyskania nowych klientów na terenie całego kraju.

4 Podstawowy cel Podstawowym celem działania firmy jest dostarczanie usług internetowych, które będą satysfakcjonowały klientów, a tym samym będą zapewniały długotrwałe zyski w przyszłości. Co robimy?. Podstawowym polem działania firmy jest dostarczanie kompleksowych rozwiązań związanych z handlem elektronicznym (e-commerce) oraz promocja i reklama internetowa. Oprócz tego firma świadczy usługi związane z zakładaniem wirtualnych serwerów i kont oraz rejestracją domen. Gdzie robimy? Spółka działa na terenie południowo-zachodniej Polski. Jak to zrobić? Firma będzie prowadziła swoje interesy z pełna świadomością odpowiedzialności wobec kredytodawców i uwarunkowań wpływających na charakter jej działalności. Firma wierzy, że w długim okresie, wszystkie opisane poniżej elementy polityki firmy są zbieżne i wewnętrznie zgodne.

5 Główny produktem, oferowanym i promowanym przez firmę, jest Sklep Internetowy Tnet, którego mechanizmy pozwolą na atrakcyjne zaprezentowanie towarów i usług z każdej branży za pośrednictwem ogólnoświatowej sieci Internet. Przy tworzeniu Sklepu Internetowego Tnet kierowałem się wieloma kryteriami, m.in. takimi jak wydajność, szybkość działania, funkcjonalność i wygoda obsługi czy też skalowalność. Dzięki czemu otrzymano produkt niezawodny i szybki w działaniu. Skalowalność produktu umożliwia szybkie jego dostosowanie do specyficznych wymogów klienta. W celu zagwarantowania powyższych wymogów wybrano do realizacji wiele z najnowocześniejszych technologii dostępnych obecnie w branży internetowej i oprogramowania. Przy szybko rosnącej liczbie użytkowników Internetu, sklep internetowy to najlepsza i najnowocześniejsza forma dotarcia z ofertą bezpośrednio do klienta. Daje nieograniczone możliwości zaprezentowania towarów i usług, zainteresowania potencjalnych nabywców, sprzedaży produktów.

6 KomputerNet Poniżej przedstawiono najważniejsze zalety Sklepu Internetowego Tnet: najtańszy kanał dystrybucyjny i marketingowy otwarty przez 24 godziny, 7 dni w tygodniu dostępny dla wszystkich ludzi na całym świecie, prezentuje towary i usługi w sposób przejrzysty i wyczerpujący obniża koszty związane z zatrudnieniem pracowników, wynajęciem lokalu, zakupem wyposażenia ułatwia stały kontakt z klientem, pozwala na łatwą identyfikację potencjalnych klientów, dzięki niemu do stałych klientów bardzo łatwo dotrzeć np. z nową ofertą promocyjną ułatwia wprowadzanie zmian w ofertach handlowych pozwala na wybór formy płatności i sposobu realizacji zamówienia.

7 Założenia planu marketingowego Na rynku na którym działa firma KomputerNet istnieje wiele firm konkurencyjnych, świadczących podobne usługi. Można przy tym uznać, że dokonał się już podział lokalnego rynku między konkurentami, każdy z nich posiada już grupę stałych klientów. Walka konkurencyjna koncentruje się zatem na działaniach bezpośrednio skierowanych na pozyskanie klientów, którzy dopiero teraz będą chcieli skorzystać z możliwości jakie daje Internet i handel elektroniczny. Taki plan wydaje się być skuteczny, gdyż na całym Świecie obserwujemy obecnie coraz większe zainteresowanie tego typu działalnością. Dlatego coraz więcej firm dotychczas nie związanych z Internetem będzie szukało możliwości wykorzystania go do swoich celów marketingowych i handlowych. Strategia marketingowa koncentruje się na pozyskaniu nowych klientów, ale bierze się również pod uwagę pozyskanie klientów od innych firm konkurencyjnych. Pomóc mają w tym min. atuty jakie ma do zaoferowania firma KomputerNet: zbliżony zakres usług, nowatorskie rozwiązania techniczne, stosowanie najnowszych technologii i trendów, niższe konkurencyjne ceny, elastyczność w dostosowaniu się do życzeń klienta. KomputerNetKomputerNetKomputerNetKomputerNet

8

9

10 PLAN ORGANIZACYJNY Wprowadzenie Poziom kwalifikacji kadry menedżerskiej firmy, który ma podstawowe znaczenie dla sukcesu zaplanowanej inwestycji, jest bardzo wysoki. W efektywnym zarządzaniu firmą menedżerowie będą wykorzystywać specjalistyczne informacyjne systemy zarządzania, które pozwolą im wykryć ewentualne problemy i ułatwią ich eliminację. Zasoby ludzkie Należy tutaj wspomnieć, że właściciele firmy KomputerNet biorą czynny udział w działalności firmy. Jeden z nich sprawuje funkcję menadżera, a drugi jest głównym programistą kontrolującym pracę nad głównymi projektami firmy. Takie posunięcie pomaga właścicielom bliżej poznać problemy firmy oraz z bliska zarządzać, kontrolować i nadzorować jej działania. W firmie poza tym zatrudnionych jest 9 pracowników. W przyszłych latach firma planuje zatrudniać dodatkowych pracowników (głównie handlowców) na zasadzie umowy o pracę lub umowy-zlecenia. Właściciele chcą zachować dużą stabilność zatrudnienia, co jest szczególnie istotne ze względu na konieczność zatrudnienia wysoko wykwalifikowanych pracowników, którzy zapewnią odpowiednią jakość produkcji i usług. Praca odbywa się w systemie 8-godzinym ( , w tym godzina przerwy na posiłek).

11 WNIOSKI Na podstawie analizy danych przedstawionych przez firmę KomputerNetoraz zebranych i opracowanych w okresie przygotowywania biznes planu, można stwierdzić, że przeprowadzona analiza strategiczna inwestycji nie wskazuje większych zagrożeń dla realizacji planowanej działalności inwestycyjnej. Jednak program inwestycyjny przedstawiony przez właścicieli firmy wykazuje brak szans na uzyskanie rentowność. Wynika to z faktu, że zarówno poziom spodziewanego popytu jak i zdolność produkcyjna znajduje się nieco poniżej progu rentowności. Sytuacja taka może być jednak spowodowana bardzo ostrożnym podejściem właścicieli firmy do wszelkiego typu prognoz (wykorzystywane dane pochodzą z firmy KomputerNet). Brak rentowności przedsięwzięcia potwierdza jednak również niezbyt wysoka wartość wskaźników rentowności. Aby firma KomputerNet mogła przynosić znaczne zyski, jej właściciele muszą obniżyć koszty stałe inwestycji oraz (lub) zwiększyć sprzedaż. To drugie wyjście, opierając się na zebranych danych, może być na razie nie wykonalne z powodu dopiero rozwijającego się w Polsce rynku e-commerce. Podsumowując, firma KomputerNet dysponuje bardzo dobrymi zasobami (pracownicy, oferowane usługi) oraz planuje działalność w przyszłościowej branży związanej z siecią Internet, dlatego jej właściciele powinni przygotować nowy program inwestycyjny.


Pobierz ppt "STRESZCZENIE PROJEKTU PRZEDSIĘWZIĘCIA Poniższy biznes plan opisuje działania związane z pozyskaniem środków, założeniem i dalszą działalnością firmy KomputerNet."

Podobne prezentacje


Reklamy Google