Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr1 im. gen. Jerzego Ziętka Mysłowice

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr1 im. gen. Jerzego Ziętka Mysłowice"— Zapis prezentacji:

1 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr1 im. gen. Jerzego Ziętka Mysłowice
ul.Mikołowska 44

2 Tak wszyscy nazywają naszą szkołę
GÓRKA Tak wszyscy nazywają naszą szkołę

3 "Jesteśmy szkołą bezpieczną i przyjazną
o ponad 50 letniej tradycji. Szanujemy się wzajemnie i wspieramy. Celem naszym jest indywidualny i wszechstronny rozwój oraz wyposażenie uczniów w wiedzę, umiejętności i postawy umożliwiające aktywny ich udział w przyszłym, dorosłym życiu w zjednoczonej Europie XXI wieku." "Przeszłość i teraźniejszość są naszymi środkami. Tylko przyszłość jest celem " Blaise Pascal

4 Nasza szkoła jest wspólnotą uczniów, rodziców
i nauczycieli. Działamy, by wychowywać w duchu wartości chrześcijańskich, uczyć miłości do drugiego człowieka, miłości do Ojczyzny, szacunku dla historii, kultury i tradycji Narodu Polskiego. Współpracujemy aktywnie ze środowiskiem lokalnym, ucząc przywiązania do "Małej Ojczyzny". Nasza szkoła otwarta jest na proces integracyjny Europy, wnosi do niego własny wkład poprzez aktywne partnerstwo ze szkołami w innych krajach.

5 Wychowujemy naszych uczniów dla przyszłości poprzez uczenie i wpajanie:
- szacunku dla rodziców, nauczycieli i innych członków społeczeństwa, - tolerancji, życzliwości, poszanowania godności innych, - wytrwałości, samodzielności i wiary w siebie, - odpowiedzialności za swe czyny, - współdziałania i współpracy, - rozwijania własnych zainteresowań i umiejętności, - porozumienia się w różnych sytuacjach, - umiejętności przystosowania się do zmiennych warunków rynku pracy

6 Oferta szkoły przeznaczona dla uczniów
- specjalistyczne przygotowania uczniów uzdolnionych do konkursów - praca z uczniem uzdolnionym na lekcjach i zajęciach pozalekcyjnych - indywidualizacja procesu nauczania uwzględniająca zainteresowania ucznia - stworzenie warunków dostępu do informacji internetowej i biblioteki - współpraca z pedagogiem szkolnym w kierunku poradnictwa i preorientacji zawodowej - rozwijanie zainteresowań czytelniczych uczniów

7 dyrektor mgr Józef Stolorz
Rządzą szkołą dyrektor mgr Józef Stolorz wicedyrektor ds. organizacyjno-administracyjnych – mgr Teresa Chałuda wicedyrektor ds. dydaktyczno-wychowawczych – mgr Edyta Jerzowska wicedyrektor ds. informacji oświatowej – mgr inż. Wiesław Kocot

8 W naszej szkole nauczyciele, rodzice i uczniowie dbają o dobry klimat.

9 Technikum Nr 1 (4 – letnie) Kierunki kształcenia:
technik pojazdów samochodowych technik ekonomista o specjalności finanse i rachunkowość małych przedsiębiorstw technik informatyk o specjalności systemy zarządzania bazami danych technik obsługi turystycznej technik mechatronik o specjalności programowanie i obsługa obrabiarek sterowanych numerycznie

10 Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 1 (2 lub 3 – letnia)
Kierunki kształcenia : mechanik pojazdów samochodowych monter mechatronik mechanik monter maszyn i urządzeń operator obrabiarek skrawających oddział wielozawodowy

11 Technikum Uzupełniające dla Dorosłych (3 – letnie) Zawód:
technik mechanik o specjalności obsługa i naprawa pojazdów samochodowych Szkoła Policealna (4 – semestralna) Zawody: - technik rachunkowości o specjalności księgowy Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych (3 – letnie)

12 Szkoła posiada dobrze wyposażone pracownie specjalistyczne,
3 pracownie komputerowe, 4 pracownie językowe w tym jedna ze sprzętem komputerowym, pracownie ekonomiczne, mechaniczne, elektryczne oraz siłownię, salę gimnastyczną.

13 Pracownie komputerowe

14 Pracownia językowa i centrum multimedialne

15 Sala gimnastyczna i siłownia

16 Pracownie elektryczno - mechaniczne

17

18 Uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Mysłowicach prezentują swoją wiedzę i umiejętności na turniejach, konkursach i olimpiadach, od szczebla miejskiego, poprzez etap rejonowy, do szczebla wojewódzkiego aż po szczebel krajowy i międzynarodowy.

19 2008 - I miejsce indywidualnie w konkurencji Test w "Rejonowym Młodzieżowym Turnieju Motoryzacyjnym" w Żarnowcu r. - II miejsce zespołowo w "Rejonowym Młodzieżowym Turnieju Motoryzacyjnym" w Żarnowcu r. - I miejsce w kategorii literackiej w III Wojewódzkim Konkursie Wiedzy o Osobie i nauczaniu Jana Pawła II - I miejsce w Konkursie regionalnym "Olimpiada na wesoło" /etap regionalny/ - I miejsce w Konkursie regionalnym "Z olimpiada na ty" /etap miejski/ - I miejsce w I Wojewódzkim Konkursie Fotograficznym "Górny Śląsk w obiektywie" - wyróżnienie dla finalistów w Międzynarodowym Konkursie Informatycznym "Śląsk moimi oczami" - dyplom laureata I etapu okręgowego Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Internecie DialNet Masters - II miejsce w Rejonowych Mistrzostwach Pierwszej Pomocy Szkół Ponadgimnazjalnych r. - III miejsce w IV Międzyszkolnym Konkursie Piosenki Niemieckiej w Jaworznie IV miejsce w Rejonowych Zawodach Strzeleckich o "Srebrne Muszkiety„ 2007 - I miejsce w VI Wojewódzkim Konkursie Sprawnośći Zawodowej w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych (klasyfikacja indywidualna) - III miejsce w VI Wojewódzkim Konkursie Sprawnośći Zawodowej w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych (klasyfikacja ogólna) - IV miejsce w rejonowych zawodach sportowo - obronnych "O srebrne muszkiety 2007" - Udział w Rejonowych Mistrzostwach Pierwszej Pomocy Szkół Ponadgimnazjalnych. - Wsparcie działalności Hospicjum Cordis poprzez różnego rodzaju akcje orgaznizowane przez Zespół Szkół Ponadgimnzajlanych Nr 1 w Mysłowicach 2006 - I miejsce w konursie wiedzy o Mysłowicach /Międzyszkolny Konkurs "Moje miasto - Moja mała Ojczyzna"/ - I miejsce w konursie plastycznym /Międzyszkolny Konkurs "Moje miasto - Moja mała Ojczyzna"/ - III miejsce w I Międzyszkolnym Konkursie Interdyscyplinarnym INTER-EKO - III miejsce w klasyfikacji drużynowej chłopców w zawodach miejskich wiosennej rundy Ligi Lekkoatletycznej

20 Stypendium Prezesa Rady Ministrów.
Stypendia Stypendia naukowe Stypendia socjalne Stypendium Prezesa Rady Ministrów.

21 Wyniki egzaminów maturalnych
Wyniki egzaminu maturalnego w naszej szkole są powyżej średniej dla Śląska.

22 Certyfikaty i współprace
Nasze Technikum posiada certyfikat „Śląskiej Szkoły Jakości”. Jest to jedyne mysłowickie technikum z takim certyfikatem.

23 Certyfikaty i współprace
Technikum samochodowe podpisało również umowę z firmą ”Mercedes”.

24 Wiem, do kogo mogę się zwrócić w szkole o pomoc w razie problemów.

25 Rozwiązują problemy wychowawcze związane z uczniami naszej szkoły.
Pogromcy rozbójników Panie pedagog: mgr Anna Kazienko, mgr Edyta Stolorz pani psycholog mgr Barbara Breguła Rozwiązują problemy wychowawcze związane z uczniami naszej szkoły.

26 Nasi uczniowie angażują się w :

27 Ślubowanie klas I ; )

28 Wymiana młodzieży ze szkołą Bischofliches St
Wymiana młodzieży ze szkołą Bischofliches St. Josef Gymnasium w Bocholt /Niemcy/. Motto tegorocznej wymiany brzmiało: Śladami pierwszych Piastów".Grupa polsko - niemiecka udała się więc szlakiem znanym od wieków, a prowadzącym przez królewskie miasto Kraków oraz szlakiem warowni wzniesionych przez Kazimierza Wielkiego znajdujących się na terenie Ojcowskiego Parku Narodowego.

29 VIII Dzień Papieski "...młodość sama w sobie jest wielkim bogactwem każdego chłopca i każdej dziewczyny. To bogactwo polega między innymi na tym, że jest to wiek licznych i ważnych odkryć…".

30 XVII Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
11 stycznia 2009 r. nasza szkoła już po raz szósty wzięła udział w Finale Fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. W szkole powstał Sztab, którego szefem został mgr Marek Piekarski. W skład sztabu weszli uczniowie i nauczyciele ZSP Nr 1 im. gen. Jerzego Ziętka oraz innych szkół z terenu Mysłowic. Sztab otrzymał 70 identyfikatorów dla wolontariuszy naszej szkoły i 9 puszek dla wolontariuszy z sieci sklepów "Żabka" .

31 10 franków szwajcarskich
ZEBRALIŚMY 38 531,44 złotych oraz 10,84 euro 10 franków szwajcarskich 1 dolar i 10 pensów angielskich

32 Lokalizacja Szkoła mieści się poza centrum Mysłowic w dzielnicy Ćmok mimo to młodzież szkoły ma łatwy dostęp do wielu placówek kulturalnych funkcjonujących w mieście takich jak: kino, MCK, MDK, Biblioteki Publiczne, Klub "Trójkąt" a także obiektów sportowych i innych instytucji wspomagających prawidłowy rozwój młodzieży.

33 Jak do Nas dojechać ?

34 41-400 Mysłowice, ul. Mikołowska 44
Kontakt Adres Mysłowice, ul. Mikołowska 44 Telefon +48 (32) +48 (32) Fax +48 (32) Strona internetowa


Pobierz ppt "Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr1 im. gen. Jerzego Ziętka Mysłowice"

Podobne prezentacje


Reklamy Google