Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Witamy uczestników spotkania Windows 7 biznesowe korzyści z wdrożenia narzędzi Microsoft Elżbieta Ceklarz Transmisję rozpoczniemy o godzinie 11 :00 Zapraszamy!

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Witamy uczestników spotkania Windows 7 biznesowe korzyści z wdrożenia narzędzi Microsoft Elżbieta Ceklarz Transmisję rozpoczniemy o godzinie 11 :00 Zapraszamy!"— Zapis prezentacji:

1 Witamy uczestników spotkania Windows 7 biznesowe korzyści z wdrożenia narzędzi Microsoft Elżbieta Ceklarz Transmisję rozpoczniemy o godzinie 11 :00 Zapraszamy! Wirtualne spotkania Microsoft

2

3

4

5

6 Roczne oszcz ę dno ś ci

7

8

9

10

11

12 Bufor plikowy dla u ż ytkownik ó w podr óż uj ą cych i pracuj ą cych w oddzia ł ach – szybszy dost ę p do dokument ó w Ograniczenie obci ąż enia WAN Rozwi ą zanie przezroczyste dla u ż ytkownika ko ń cowego Po łą czenie mi ę dzy u ż ytkownikiem a serwerem jest szyfrowane

13

14 Rozwi ą zanie problem ó w z dost ę pem do starych aplikacji na najnowszych systemach operacyjnych

15

16

17

18

19

20

21

22 . Infrastruktura wirtualnego desktopu (VDI) zapewnia umiejsowienie klienckiego systemu operacyjnego na serwerowej farmie wirtualnej i dost ę p u ż ytkownika do takiego systemu przez sie ć. Dane użytkownika, jego profil i operacje systemowe są umieszczone i wykonywane na maszynie wirtualnej w datacenter Prezentacja interfejsu użytkownika końcowego na terminalu lub stacji roboczej jest możliwa dzięki protokołom RDP lub ICA

23

24 Dystrybucja oprogramowania Zarządzanie zasobami Konsolidacja, Zgodność z politykami (compliance) Aktualizacje Pożądana Konfiguracja Zdalna kontrola

25

26

27 Windows 7 i MDOP Produktywno ść DirectAccessBranchCache Enterprise Search Scopes Bezpiecze ń stwo BitLocker & BitLocker To Go AppLocker Zarz ą dzanie komputerami MUI Language Packs Richer VDI Remoting & Boot from VHD 4 Virtual Operating Systems

28

29 Dziękujemy za zainteresowanie i udział w dzisiejszym spotkaniu. W celu poprawienia jakości przyszłych spotkań i lepszego ich dopasowania do Państwa potrzeb, prosimy o wypełnienie ankiety, która wkrótce zostanie do Państwa przesłana. W każdej chwili zapraszamy na stronę gdzie znajduje się kalendarz przyszłych spotkań oraz webcasty dostępne na żądanie. Dziękujemy! Wirtualne spotkania Microsoft


Pobierz ppt "Witamy uczestników spotkania Windows 7 biznesowe korzyści z wdrożenia narzędzi Microsoft Elżbieta Ceklarz Transmisję rozpoczniemy o godzinie 11 :00 Zapraszamy!"

Podobne prezentacje


Reklamy Google