Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Temat 1: Podstawowe pojęcia dotyczące lokalnej sieci komputerowej

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Temat 1: Podstawowe pojęcia dotyczące lokalnej sieci komputerowej"— Zapis prezentacji:

1 Temat 1: Podstawowe pojęcia dotyczące lokalnej sieci komputerowej

2 Sieć komputerowa Zbiór urządzeń połączonych ze sobą za pomocą mediów transmisyjnych, umożliwiająca komunikowanie się pomiędzy nimi.

3 LAN (Local Area Network)
Sieć lokalna, najmniej rozległa postać sieci komputerowej, większa jednak od sieci osobistej PAN(ang. Personal Area Network), zazwyczaj ogranicza się do jednego budynku (biura) lub kilku pobliskich budynków (np. bloków na osiedlu).

4 W jakim celu tworzy się sieć?
Współużytkowanie programów Współużytkowanie urządzeń Współużytkowanie baz danych Ograniczanie kosztów Współpraca Komunikacja Zwiększenie wydajności (np. przy obliczeniach) Wymiana plików, dokumentów Centralizacja zarządzania Nadzór Rozrywka Internet

5 Jakie usługi można wykonać za pomocą sieci?
Przesył informacji Obsługa poczty elektronicznej Dostęp do wielu baz danych Zdalne wykonywanie obliczeń Uaktualnianie oprogramowania Usługi multimedialne (telekonferencje, przekaz audio i wideo, VOD)

6 Elementy sieci komputerowej
Urządzenia Medium transmisyjne Reguły Przesyłane informacje

7 Terminologia Urządzenie końcowe - komputery, drukarki, skanery, dyski
Hosty – urządzenia końcowe umożliwiające użytkownikowi połączenie z siecią Urządzenia sieciowe – sprzęty umożliwiające komunikację pomiędzy urządzeniami końcowymi NIC (network interface card) – karta sieciowa

8 Połączenia sieciowe Sieci przewodowe – pomiędzy urządzeniami istnieją fizyczne połączenia Sieci bezprzewodowe – transmisja danych dokonywana jest poprzez fale radiowe

9 Cechy sieci LAN: Niewielki koszt utworzenia Łatwość rozbudowy
Wspólne medium transmisyjne wykorzystywane przez komunikujące się stacje Lokalne administrowanie siecią Dostęp do lokalnych usług Fizyczne połączenie z inną stacją

10 LAN – wykorzystywane urządzenia
Repeater Koncentrator (Hub) Most Przełącznik (Switch) Router

11 Sieć VPN Wirtualna sieć prywatna utworzona w ramach istniejącej, publicznej infrastruktury sieciowej. Tworzy logiczne połączenie pomiędzy końcowymi węzłami sieci w taki sposób, jakby to była sieć prywatna.

12 Sieci firmowe Intranet – wewnętrzna sieć organizacji, do której dostęp posiadają jedynie jej pracownicy Extranet – rozwinięcie idei intranetu o udostępnienie części funkcjonalności podmiotom spoza organizacji, np. klientom, dostawcom, itp.

13 Przesyłanie wiadomości:
1. Wiadomość zamieniana jest na postać binarną i za pomocą karty sieciowej wysyłana w drogę, poprzez medium transmisyjne. 2. Bity przemieszczając się poprzez medium transmisyjne napotykają na różne urządzenia sieciowe, wreszcie docierają do routera. 3. Router pełni rolę łącznika pomiędzy sieciami, kieruje bity na odpowiednią trasę. 4. Bity docierają do sieci docelowej, przebywają drogę przez kolejne urządzenia sieciowe, docierając do docelowego hosta. 5. Bity zamieniane są na postać łatwiejszą do odczytania przez człowieka.

14 Przepustowość Szerokość pasma – ilość informacji jaką jesteśmy w stanie przesłać przez sieć w określonej jednostce czasu. Można ją przyrównać do rury w systemie kanalizacyjnym, bądź drogi o różnej ilości pasów.

15 Przykłady medium transmisyjnego i ich przepustowość:

16 Czas pobierania pliku:
Teoretyczny czas pobierania pliku Rzeczywisty czas pobierania pliku 1 – najwolniejszego łącza między źródłem, a hostem docelowym

17 Skalowalność Możliwość podłączenia kolejnych użytkowników do sieci bez pogorszenia jakości pracy dotychczasowych.

18 Bezpieczeństwo Zagrożenia: Nieautoryzowany dostęp do danych
Kradzież danych Przeciążanie sieci Zapobieganie: Autentyfikacja użytkowników Zapewnienie integralności danych (podpisy cyfrowe, szyfrowanie danych, sumy kontrolne) Programy antywirusowe, antyspamowe, firewalle

19 Bezawaryjność Zapewnienie ciągłości dostępu do sieci w razie awarii. Osiągane przez redundancję połączeń – nadmiarową ilość połączeń pomiędzy urządzeniami sieciowymi.

20 Jakość - QoS(Quality of Service)
Całość charakterystyk usługi telekomunikacyjnej stanowiących podstawę do wypełnienia wyrażonych i zaspokajanych potrzeb użytkownika tej usługi.


Pobierz ppt "Temat 1: Podstawowe pojęcia dotyczące lokalnej sieci komputerowej"

Podobne prezentacje


Reklamy Google