Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Historia i dzień dzisiejszy elektroniki

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Historia i dzień dzisiejszy elektroniki"— Zapis prezentacji:

1 Historia i dzień dzisiejszy elektroniki
dr hab. Andrzej Dobrucki, prof. nadzw. w Instytucie Telekomunikacji, Teleinformatyki i Akustyki

2 Elektronika - dziedzina nauki i techniki zajmująca się wykorzystaniem zjawisk związanych z ruchem swobodnych elektronów w próżni, gazach i ciałach stałych.

3 Elektron - bursztyn Starożytność – wyrywkowe wiadomości
Być może ogniwo galwaniczne, Być może wykorzystanie wyładowań elektrycznych

4 Odkrycia w XVIII i I połowie XIX w.
Stephen Gray (Anglia) – rozróżnienie między przewodnikami a dielektrykami, Charles Francois Dufay (Francja) – istnienie dwóch rodzajów ładunków elektrycznych, Charles Augustin Coulomb (Francja) – odziaływanie ładunków elektrycznych i pól magnetycznych, Beniamin Franklin (USA) – wynalazca piorunochronu, Alessandro Volta (Włochy) – ogniwo elektryczne, badania nad prądem elektrycznym, Andre Ampere (Francja) – oddziaływanie wzajemne prądów elektrycznych, Hans Christian Oersted (Dania) – odkrycie pola magnetycznego wytwarzanego przez prąd elektryczny, Jean Baptiste Biot i Felix Savart (Francja)– prawa wzajemnego oddziaływania prądów elektrycznych z polem magnetycznym, Georg Simon Ohm (Niemcy) – podstawowe prawa elektryczności, Michał Faraday (Anglia) – elektroliza, indukcja elektromagnetyczna.

5 Odkrycia w XIX w. Związane z elektromagnetyzmem i elektrycznym przesyłaniem sygnałów
James Clark Maxwell (Anglia)– równania pola elektromagnetycznego (1865), Heinrich Hertz – fale elektromagnetyczne, fotoemisja (1886), Guillelmo Marconi (Włochy) i Aleksander Popow (Rosja) (1896)– praktyczne wykorzystanie fal elektromagnetycznych do transmisji radiowych, Aleksander Graham Bell (USA) (1875) – telefon i fototelefon, Tomasz Alva Edison (USA) (1883) – mechaniczny zapis dźwięku (fonograf)

6 Początki elektroniki John Fleming– dioda z żarzoną katodą (1904)
Ferdynand Braun (Niemcy) – lampa oscyloskopowa (1894) John Fleming– dioda z żarzoną katodą (1904) Lee de Forest (USA) – trioda (1906)

7 Kamienie milowe elektroniki
Głośnik magnetoelektryczny (Rice-Kellog, 1925) Telewizja (1926 – 1927) (Nipkow, Baird) Elektroniczna maszyna rachunkowa ENIAC (1945) Tranzystor bipolarny– Bardeen i Brittain, Shockley (1948). Nagroda Nobla w 1956. 1951 – Tranzystor FET Laser - Schawlow, Townes, Basow, Prochorow,(957). Nagroda Nobla w 1964. 1958 – Pierwszy układ scalony. Kilby. Nagroda Nobla 2000. 1963 – Układy scalone TTL Produkcja pierwszego światłowodu dla telekomunikacji – 1968 1969 – Układy LSI (ponad elementów na płytce o wymiarach kilkudziesięciu mm2)

8 Kamienie milowe elektroniki–cd.
1971 – Pierwszy procesor INTEL 1974 – Pamięć DRAM 1975 – Układy scalone VLSI (bardzo wielkiej skali integracji – do 1 mln elementów na płytce) Masowe wykorzystanie techniki cyfrowej (lata 60 i 70 XX wieku) Płyta CD (1978 – 1983) – Philips, SONY Magnetofon RDAT – 1987 (SONY) 1990 – procesor Pentium (obecnie 3.4 GHz skala 0.1 um) 1996 – DVD (Digital Versatile Disc)

9 Podział elektroniki Przyrządy elektronowe – a więc urządzenia stosowane do przetwarzania, transmisji, zapamiętywania sygnałów, Aparatura elektroniczna – urządzenia i systemy, zbudowane z przyrządów elektronowych i elementów elektrycznych, służące do wypełniania określonych funkcji, np. pomiarów, rejestracji i przesyłania dźwięków oraz obrazów itd. Informatyka – nauka o strukturach informacji jako takiej, w tym przetwarzanej przy użyciu środków elektronicznych. Telekomunikacja – nauka i technika przesyłania informacji na odległość z wykorzystaniem nośników elektrycznych i magnetycznych. Automatyka i robotyka – nauka i technika sterowania procesami i urządzeniami.

10 Aparatura elektroniczna
aparatura kontrolno-pomiarowa, elektroniczne urządzenia powszechnego użytku (audio, wideo) urządzenia elektroniki profesjonalnej (elektronika wojskowa, inteligentny samochód, dom, itd.)

11 Z historii Wydziału 1945 – Powstanie w polskim Wrocławiu Uniwersytetu i Politechniki Wrocławskiej (jako jednej uczelni) – dekret Prezydenta RP z dnia 24 września 1945 roku. . Na nim był Wydział Mechaniczno-Elektrotechniczny. Pierwszy wykład został wygłoszony dnia 15 listopada 1945 dla studentów roku IV Oddziału Elektrycznego przez prof. Kazimierza Idaszewskiego. Dzień 15 listopada jest obecnie świętem Politechniki Wrocławskiej. 1951 – Wyodrębnienie się Politechniki jako samodzielnej uczelni. W tym też roku powstaje Wydział Łączności. Dokumenty na temat Wydziału datują się na Struktura Wydziału – katedralna. 1966 – Zmiana nazwy na Wydział Elektroniki 1968 – Zmiana struktury na instytutową. Powstają instytuty: Cybernetyki Technicznej, Metrologii Elektrycznej, Technologii Elektronowej i Telekomunikacji i Akustyki. W ramach Instytutów działają Zakłady. W 1981 z ICT wydzielił się Instytut Sterowania i Techniki Systemów. 1997 – Struktura mieszana – działają Instytuty Cybernetyki Technicznej, Technologii Elektronowej ( zmiana nazwy na Techniki Mikrosystemów), Telekomunikacji i Akustyki. Z Instytutu Techniki Mikrosystemów wydziela się i pozostaje na Wydziale Elektroniki Zakład Systemów i Sieci Komputerowych. Z Instytutu Metrologii Elektrycznej powstają: Katedra Metrologii Elektronicznej i Fotonicznej oraz Zakład Miernictwa i Systemów Pomiarowych. styczeń 2002 – następuje podział wydziału na dwa wydziały: ·        Wydział Elektroniki ·        Wydział Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki 2005 – Zmiana nazwy Instytutów – I-28: Telekomunikacji, Teleinformatyki i Akustyki I-6: Informatyki, Automatyki i Robotyki

12 Studia inżynierskie na subkierunku Elektronika
Aparatura elektroniczna (Katedra Metrologii Elektronicznej i Fotonicznej oraz Instytut Telekomunikacji, Teleinformatyki i Akustyki) Aparatura kontrolno-pomiarowa, Urządzenia dla obiektów użyteczności publicznej Elektroniczne urządzenia powszechnego użytku Inżynieria dźwięku (Instytut Telekomunikacji, Teleinformatyki i Akustyki) Technika studyjna Audiologia i ochrona przed hałasem

13 Plan prezentacji Przetworniki elektroakustyczne i ultradźwiękowe
Elektronika w samochodzie Proces poznawczy w metrologii Inteligentne czujniki Elektronika w medycynie Mikrokontrolery Wprowadzenie do DSP Inżynieria dźwięku jako specjalność zawodowa Technika analogowa i cyfrowa w inżynierii dźwięku Urządzenia i systemy elektroakustyczne Urządzenia głośnikowe Technologia nagrań dźwiękowych Komputerowe systemy edycji dźwięku Elektroniczne wspomaganie procesu słyszenia Walka z hałasem w środowisku


Pobierz ppt "Historia i dzień dzisiejszy elektroniki"

Podobne prezentacje


Reklamy Google