Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Disability Awareness – a New Challenge for Employees

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Disability Awareness – a New Challenge for Employees"— Zapis prezentacji:

1 Disability Awareness – a New Challenge for Employees
DARE 2 Project Disability Awareness – a New Challenge for Employees Project implemented as part of the Lifelong Learning –Transfer of Innovation - initiative of the Leonardo da Vinci Programme

2 Polska: Jagiellonian Univeristy in Krakow
Partnership Polska: Jagiellonian Univeristy in Krakow Islandia Univeristy of Iceland Cypr Cyprus Adult Education Association Wielka Brytania Learning Difference

3 Transfer innowacji

4 dla nauczycieli akademickich
Programy szkoleń dla nauczycieli akademickich Podręcznik trenera Materiały dla uczestnika SME managers Materiały dla uczestnika Podręcznik trenera

5 Rodzaje niepełnosprawności
Niepełnosprawność słuchowa Niepełnosprawność wzrokowa Niepełnosprawność ruchowa Zaburzenia psychiczne Dysleksja, dysgrafia

6 Struktura warsztatu doświadczanie niepełnosprawności
technologie wspierające stereotypy komunikacja i wskazówki praktyczne MODUŁY

7 Warsztat DARE2 Małe grupy (12 osób); Nauka przez doświadczanie;
Wielość technik dydaktycznych; Metody aktywizujące; Wykorzystanie doświadczenia posiadanego przez uczestników; Możliwość adaptacji programu do potrzeb uczestników szkolenia.

8 Metody i materiały Praca w indywidualna Burza mózgów Filmy edukacyjne
Dyskusja Studium przypadku Praca w parach Miniwykład Praca w indywidualna

9 stereotypy

10 Stereotypy Model medyczny v. model społeczny niepełnosprawności;
Etykieta językowa; Mity na temat niepełnosprawności; Model niepełnosprawności

11 Rozumienie niepełnosprawności
Niepełnosprawność to anormalność Fakt bycia osobą niepełnosprawną jest negatywny Niepełnosprawność lokuje się w danej osobie Usuwanie problemu polega na leczeniu osoby i przywracaniu jej do stanu normalności

12 Rozumienie niepełnosprawności
Niepełnosprawność to różnica Fakt bycia osobą niepełnosprawną jest obojętny Niepełnosprawność to wynik relacji między daną osobą, a jej otoczeniem Usuwanie problemu polega na zmianie wzajemnego oddziaływania pomiędzy daną osobą, otoczeniem

13 Komunikacja i wskazówki praktyczne

14 Komunikacja i wskazówki praktyczne
Podstawowe informacje na temat alfabetu brajla; języka migowego; Wskazówki edukacyjne; Wskazówki dotyczące zachowania się i sposobu udzielania pomocy osobom z różnymi niepełnosprawnościami. Wskazówki praktyczne

15 Osoba zagrożona samobójstwem Co zrobić w takiej sytuacji:
„W przerwie ćwiczeń, które prowadził pan/pani podeszła do pana/pani jedna ze studentek. Dotychczas miała świetne wyniki, ale ostatnie kolokwium nie poszło jej najlepiej. Rozpoczęła rozmowę od stwierdzenia, że nie czuje się dobrze i chciałaby się zwolnic z ćwiczeń. Zaczęła płakać i wyznała, że po opuszczeniu sali ćwiczeń zamierza udać się nad Wisłę i zakończyć swoje nic niewarte życie.”

16 doświadczanie niepełnosprawności

17 Doświadczanie niepełnosprawności
Wcielanie się w rolę osób z niepełnosprawnością (np.. czytanie tekstu w brajlu, czytanie mowy z ruchu warg); Zapoznanie się ze sposobem wykorzystania urządzeń wspomagających osoby niepełnosprawne (jazda na wózku, oglądanie filmów instruktażowych). Czytanie w brajlu

18 Znak tworzący 1 4 2 5 Na początku chciałbym przybliżyć Państwu problematykę pisma brajlowskiego. Alfabet ten został stworzony w XIX wieku przez Louisa Braille’a, który sam był osobą niewidomą. Pomysł zaczerpnął z projektu szyfru wojskowego, który mógłby być odczytywany dotykiem w ciemnościach. Zasady alfabetu Braille oparł na wypukłym sześciopunkcie, mierzącym 6,5 mm wysokości. Tak dobrany kształt i wielkość zapewniają najlepsze możliwości percepcji dotykowej. Sześciopunkt, zwany także „znakiem tworzącym” składa się z dwóch kolumn, w których są umieszczone po trzy punkty, każdemu z nich odpowiada numer 1-6. Za pomocą różnych kombinacji wypukłych punktów oznacza się poszczególne litery alfabetu oraz znaki interpunkcyjne. Literę „a” oznacza punkt 1, literę „be” punkt 1 i 2, literę „ce” punkt 1 i 3 itd. System brajlowski jest uniwersalny, można w nim przedstawić tekst w różnych językach, a także zapis matematyczny lub muzyczny. Dlatego określenie „język brajla”, które czasem można spotkać, jest błędne. Brajl stanowi po prostu inną formę zapisu tekstowego. 3 6 18

19 a b c d e ę f g h i j k l m n o p r s t u w y z
Każdej literze odpowiada inny układ wypukłych punktów. Na slajdzie widzą Państwo litery alfabetu łacińskiego przedstawione w systemie brajla. Czarnymi kropkami oznaczone są wypukłe punkty sześciopunktu. s t u w y z 19

20 technologie wspierające

21 Technologie wspierające
Wykorzystywane przez osoby z niepełnosprawnością: słuchową; wzrokową; Ruchową; Dysleksją i innymi specyficznymi trudnościami w uczeniu się. film Lupa

22 Korzyści ze szkolenia Zwiększenie wiedzy na temat barier na jakie napotykają osoby niepełnosprawne, Poznanie stereotypów i zmniejszenie uprzedzeń w stosunku do osób niepełnosprawnych, Zmniejszenie lęku przed kontaktem z osobą niepełnosprawną, Zmiana sposobu myślenia o osobach niepełnosprawnych: nie jako o obiektach działalności charytatywnej lecz jako o osobach posiadających pełnię praw.

23 Po testowaniu: W jakim stopniu udział w szkoleniu zwiększył Pani/Pana wiedzę na temat funkcjonowania w osób niepełnosprawnych w życiu społecznym (skala 1-6): Samoocena przed: 1.75 Samoocena po: 4.80 Wzrost: 3.05

24 Po testowaniu: W jakim stopniu udział w szkoleniu zwiększył Pani/Pana wiedzę na temat roli technologii wspierających w życiu codziennym i w miejscu pracy (skala 1-6): Samoocena przed: 1.75 Samoocena po: 4.80 Wzrost: 3.05

25 Po testowaniu: W jakim stopniu udział w szkoleniu udoskonalił Pani/Pana umiejętności dotyczące efektywnego komunikowania się z osobami niepełnosprawnymi (skala 1-6): Samoocena przed: 2.0 Samoocena po: 5.2 Wzrost: 3.2

26 Po testowaniu: W jakim stopniu udział w szkoleniu zwiększył Pana/Pani umiejętności dotyczące efektywnego komunikowania się z osobami niepełnosprawnymi (skala 1-6): Samoocena przed: 3.5 Samoocena po: 5.6 Wzrost: 2.1

27 Disability Support Service Jagiellonian University ul. Retoryka 1/210
Kraków tel.:


Pobierz ppt "Disability Awareness – a New Challenge for Employees"

Podobne prezentacje


Reklamy Google