Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Język programowania Logo - na przykładzie programu LOGOMOCJA

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Język programowania Logo - na przykładzie programu LOGOMOCJA"— Zapis prezentacji:

1 Język programowania Logo - na przykładzie programu LOGOMOCJA

2 Co to jest Logomocja Język programowania Logo powstał około 40 lat temu. Ma dwie istotne cechy: jego polecenia – procedury pierwotne – są tłumaczone na język danego kraju, grafika jest tworzona poprzez kierowanie żółwia po ekranie za pomocą prostych poleceń. Język ten służy do nauki programowania.

3 Budowa okna programu Logomocja
Środkowa część okna Logomocji to ekran graficzny, po którym porusza się żółw. Dolny obszar programu to ekran tekstowy podzielony na dwie części: historię poleceń i wiersz poleceń. Żółw wykonuje polecenia wpisywane w wierszu poleceń i zgodnie z nimi porusza się po ekranie graficznym. menu pasek narzędzi ekran graficzny żółw historia poleceń wiersz poleceń

4 Jak dawać polecenia? Aby żółw wykonał dane polecenie, należy wpisać je w wierszu poleceń i nacisnąć klawisz Enter

5 Jeden krok żółwia równy jest jednemu pikselowi
Jak rysuje żółw? Napisz w linii poleceń naprzód 100 i naciśnij klawisz Enter. Żółw powinien przejść naprzód 100 kroków, rysując za sobą kreskę o takiej długości. Polecenie to można również napisać w skrócie: np 100 Jeden krok żółwia równy jest jednemu pikselowi

6 Co zrobić, gdy napotkamy błąd?
Jeśli napiszemy polecenie, w którym będzie błąd (na przykład np100 – czyli zapomnimy o SPACJI pomiędzy poleceniem a liczbą), to pojawi się komunikat o błędzie. Należy wtedy napisać polecenie drugi raz, poprawiając błąd. Dla przykładu napisz polecenie np100 i zobacz, jaki wyświetlił się komunikat.

7 Co się stanie, kiedy napiszesz samo polecenie np?
Wyświetli się Linijka, gdzie należy określić ilość kroków żółwia.

8 Obracamy żółwia Napiszmy polecenie prawo 90 – żółw powinien obrócić się w prawo o kąt 90 stopni Polecenie to można również napisać w skrócie: pw 90.

9 Co się stanie, kiedy napiszesz samo polecenie pw?
Wyświetli się okno dialogowe Zwrot, gdzie należy określić kąt obrotu żółwia. Można to zrobić na dwa sposoby: Chwycić czerwone ramię myszką i ustawić wybrany przez nas kąt obrotu. Można wpisać dowolny kąt w oknie edycyjnym i kliknąć na Wykonaj.

10 Ważne Nasz żółw potrafi też obracać się w lewo i chodzić wstecz.
Można wydać polecenia lewo (lw) i wstecz (ws). Wszystkie zasady są takie same, jak dla polecenia pw i np. Zapoznajmy się z komendami – poleceniami zrozumiałymi dla naszego żółwia.

11 Podstawowe polecenia zrozumiałe dla żółwia
Polecenie Skrót polecenia Opis naprzód liczba kroków np liczba kroków Przesuwa żółwia do przodu o podaną liczbę kroków. lewo kąt lw kąt Obraca żółwia w lewo o podany kąt. prawo kąt pw kąt Obraca żółwia w prawo o podany kąt. podnieś pod Podnosi pisak żółwia (żółw nie będzie zostawiał śladów przy poruszaniu się). opuść opu Opuszcza pisak żółwia. powtórz liczba powtórzeń [lista poleceń] Powtarza listę poleceń podaną liczbę razy. koło średnica Rysuje koło o podanej średnicy. okrąg średnica Rysuje okrąg o podanej średnicy. czyść cs Czyści ekran graficzny. czekaj liczba milisekund Zatrzymanie wykonania programu na podaną liczbę milisekund (np. czekaj 7000 zatrzymuje wykonanie programu na 7 sekund). wstecz ws Żółw idzie wstecz.

12 RYSOWANIE

13 Przykład 1 - rysowanie prostokąta
W wierszu poleceń wpisz: np 40 – żółw pójdzie do przodu 40 kroków. pw 90 – żółw obróci się o kąt 90o w prawo. np 80 – żółw pójdzie do przodu 80 kroków. 1 2 3 4 5 7 8 6

14 Przykład 2 - rysowanie kwadratu
W wierszu poleceń wpisz: np 100 – żółw pójdzie do przodu 40 kroków. pw 90 – żółw obróci się o kąt 90o w prawo. np 100 – żółw pójdzie do przodu 80 kroków. Żółw powtarza 4 razy czynność np 100 pw 90 Można więc zastosować polecenie powtórz i komenda dla żółwia będzie wyglądała tak: powtórz 4 [np 100 pw 90] Wyczyść ekran po poprzednich poleceniach (cs) i zastosuj polecenie powtórz.

15 Ćwiczenie 1 Znając już polecenia do rysowania żółwiem, narysuj prostokąt o bokach: 100 50 Zapisz na kartce kolejne polecenia, tak jak to było opisane w przykładzie pierwszym. Przypomnienie aby wyczyścić ekran graficzny w wierszu poleceń wpisz cs i naciśnij Enter.

16 Ćwiczenie 2 Korzystając ze znanych już poleceń i przykładu, narysuj wzorek przedstawiony na rysunku. 100 80


Pobierz ppt "Język programowania Logo - na przykładzie programu LOGOMOCJA"

Podobne prezentacje


Reklamy Google