Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wykonawcy: Krzysiek Okoń Krzysiek Sybidło Dawid Bosek Przemek Rentkowski Jarek Bereda Karol Surkont Patryk Wyszyński.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wykonawcy: Krzysiek Okoń Krzysiek Sybidło Dawid Bosek Przemek Rentkowski Jarek Bereda Karol Surkont Patryk Wyszyński."— Zapis prezentacji:

1 Wykonawcy: Krzysiek Okoń Krzysiek Sybidło Dawid Bosek Przemek Rentkowski Jarek Bereda Karol Surkont Patryk Wyszyński

2 Oświetlenie stanowi ok. 50% całości kosztów związanych ze zużyciem energii elektrycznej w szkołach. Dzięki zastosowaniu energooszczędnych źródeł światła można zaoszczędzić do 80% energii zużywanej na ten cel. Pojawienie się na rynku energooszczędnych świetlówek kompaktowych, które mogą być montowane w tradycyjnych oprawach do żarówek, znacznie obniżyło koszty modernizacji instalacji oświetleniowej.

3 W chwili obecnej nie ma już przeciwwskazań do stosowania energooszczędnych rozwiązań przy krótkich czasach pracy (częste załączenia). W układach z tradycyjnymi świetlówkami rurowymi także istnieją możliwości osiągnięcia znaczących oszczędności energetycznych. Zastosowanie do ich zasilania układów wysokiej częstotliwości pozwala oszczędzić 20-30% energii elektrycznej, powodując jednocześnie podwyższenie komfortu użytkowania oświetlenia poprzez eliminację problemu pulsacji strumienia świetlnego, który bywa często uciążliwy. Układy wysokiej częstotliwości są także mniej kłopotliwe w eksploatacji i ich zastosowanie powoduje wydłużenie trwałości świetlówek.

4 W obiektach szkolnych wymagane są znaczniki strumienie powietrza wentylacyjnego (20 m 3 na osobę na godzinę ), w związku z tym straty ciepła na podgrzanie świeżego powietrza mają duży udział w całkowitym bilansie energii. W Polsce najczęściej stosuje się wentylację naturalną, która wymaga stałego napływu powietrza przez nieszczelności okien lub specjalne urządzenia, tzw. nawiewniki.

5 W starych obiektach stolarka okienna jest na ogół w bardzo złym stanie technicznym w normalnych warunkach zapewnia właściwy (a w przypadku silnych wiatrów często zbyt duży) strumień świeżego powietrza. Po wymianie stolarki okiennej na nowoczesną, która charakteryzuje się dużą szczelnością, wentylacja w salach lekcyjnych może ulec drastycznemu pogorszeniu (jeśli okna nie są wyposażone nawiewniki lub ich przekrój jest niedostateczny), co objawia się zwiększoną zawartością w powietrzu dwutlenku węgla i pary wodnej. Zastosowanie nawiewników higrosterowanych (regulowanych wilgotnością powietrza) pozwoli na uniknięcie tych zjawisk. Ich działanie polega na tym, że gdy nie ma ludzi w pomieszczeniu, wilgotność spada i nawiewniki zamykają się, a jeżeli w pomieszczeniu przebywa dużo osób wydzielających parę wodną, to nawiewniki odpowiednio otwierają się doprowadzając odpowiedni strumień świeżego powietrza.

6 Redukcja wentylacji w okresach, gdy uczniowie nie przebywają w szkole, zmniejsza natomiast koszty ogrzewania. Technicznie najkorzystniejszym rozwiązaniem byłoby zastosowanie mechanicznej wentylacji nawiewno - wywiewnej, która pozwala na pełną kontrolę strumienia świeżego powietrza we wszystkich pomieszczeniach, a ponadto umożliwia odzysk ciepła z zużytego, podgrzanego powietrza.

7 Bardzo istotny wpływ na koszty ogrzewania budynku ma źródło ciepła. W przypadku, gdy jest nim ciepło sieciowe, pole do działania dla użytkownika budynku jest ograniczone. W zakresie możliwości użytkowników pomieszczeń pozostaje jednak regulacja temperatury za pomocą termostatów na kaloryferach. Temperaturę można również obniżać w czasie weekendów i przerw świątecznych do poziomu tzw. temperatury dyżurnej, wynoszącej zwykle około °C. Ponadto istotne jest zweryfikowanie mocy zamówionej u dostawcy ciepła, gdyż ma ona często wpływ nawet na 40-50% całkowitych kosztów energii.

8 W przypadku zasilania obiektu w ciepło z lokalnej kotłowni bardzo istotne znaczenie ma jej stan techniczny, poziom zastosowanych rozwiązań technologicznych oraz rodzaj paliwa. Wpływ na koszty ogrzewania szkół ma również stan techniczny i poziom technologiczny znajdujących się tam instalacji grzewczych. W miarę możliwości należy stosować instalacje mało wodne z zamkniętym naczyniem zbiorczym, z odpowietrzaniem na każdym grzejniku, zaopatrzone w zawory termostatyczne nie dostępne dla uczniów (np. z regulacja temperatury na pionach). Należy też pamiętać, że po ociepleniu ścian i stropów, oraz wymianie okien zapotrzebowanie na ciepło jest niższe i musimy do niego dostosować wielkość i moc grzejników.

9 Podstawowym celem termomodernizacji budynku jest zmniejszenie zużycia energii, a tym samym zmniejszenie kosztów związanych z zapewnieniem odpowiedniego komfortu użytkowania i odpowiedniego mikroklimatu w użytkowanych pomieszczeniach

10

11

12

13 Przykłady prawidłowej obsługi energii i urządzeń elektrycznych : - nie należy korzystać z urządzeń elektrycznych z uszkodzoną izolacją. - gniazdka elektryczne powinny być odpowiednio zabezpieczone przed dziećmi. - nie należy włączać urządzeń elektrycznych jeżeli zostały zamoczone wodą. - unikać włączania zbyt dużej ilości urządzeń elektrycznych do jednego gniazdka. - wszelkie awarie sprzętu elektronicznego powinien naprawiać fachowiec. - podczas kąpieli nie należy używać żadnych urządzeń elektrycznych. - nie należy dotykać mokrymi dłońmi przewodów, gniazdek oraz urządzeń elektrycznych.

14 - nie wyłączać urządzeń elektrycznych poprzez ciągnięcie przewodów z gniazdka. - komputer podłączać do gniazdka za pomocą listwy zasilającej. - urządzenie zaopatrzone w przewody z wtyczkami do gniazdka z bolcem powinny być włączone tylko do takiego gniazdka. - gniazdka w pomieszczeniach w których występuje wilgoć powinny być zabezpieczone pokrywką a wyłączniki folią zabezpieczającą przed dostaniem się wody.

15


Pobierz ppt "Wykonawcy: Krzysiek Okoń Krzysiek Sybidło Dawid Bosek Przemek Rentkowski Jarek Bereda Karol Surkont Patryk Wyszyński."

Podobne prezentacje


Reklamy Google