Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

W Gminie Lubaczów śmieciom i odpadom mówimy NIE

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "W Gminie Lubaczów śmieciom i odpadom mówimy NIE"— Zapis prezentacji:

1 W Gminie Lubaczów śmieciom i odpadom mówimy NIE
Autorzy prezentacji: Kinga Huk Aneta Pukas Elżbieta Hanus Sylwia Dańków Marta Furgała Opiekun: mgr Jolanta Włoch Publiczne Gimnazjum w Wólce Krowickiej dalej

2 Sposób poruszania się po prezentacji
poprzedni slajd następny slajd spis treści

3 Spis treści Wiersz „Sznurek Jurka”. Zagrożenia i szanse przyrody.
Jak chronić powietrze, glebę i wodę? Gmina Lubaczów. Znaczenie wody w środowisku. Gospodarka wodnościekowa w Gminie Lubaczów. Śmieci – odpady. Zagrożenia wywołane przez dzikie wysypiska. Przykłady nielegalnych wysypisk. Uporządkowane wysypiska. Recykling. Sprzątanie Świata. Pokojowa Nagroda Nobla. Podsumowanie.

4 W jaki sposób z boiska zrobił się śmietnik ?
Tuż za szkołą, bardzo blisko Było miejsce na boisko. Kiedyś tam wyrzucił Jurek Poplątany, stary sznurek, A nazajutrz obok sznurka Od banana spadła skórka, Wyrzucona przez Karola . Tam też wkrótce Jaś i Ola Wyrzucili bez wahania Swoje torby po śniadaniach Stos papierków po cukierkach Wysypała tam Walerka. Na papierki spadła ścierka, Jakaś pusta bombonierka I od lodów sto patyków, Pustych kubków moc z plastiku, Wyskubane słoneczniki, Jeden kalosz, nauszniki, Stare trampki, piłka z dziurą, Połamane wieczne pióro, Kilka opon od rowerów I ogromny stos papierów. Oto tak, od sznurka Jurka, Wnet urosła śmieci górka, A z tej górki wielka góra, Której szczyt utonął w chmurach. Nie ma miejsca na boisko, Lecz śmietnisko mamy blisko. WIERSZ IGORA SIKIRYCKIEGO PT „SZNUREK JURKA”

5 ZAGROŻENIA I SZANSE PRZYRODY
Od czasów, kiedy na Ziemi rozwinęło się życie, setki tysięcy gatunków organizmów wymarło. Wiele z nich nie potrafiło dostosować się do zmieniających się warunków środowiska. W miarę rozwoju ludzkości wpływ człowieka na przyrodę jest coraz większy. Wzrastające uprzemysłowienie spowodowało wiele nieodwracalnych zniszczeń. Choć w przyrodzie istnieją naturalne źródła zanieczyszczeń (wybuchy wulkanów, pożary lasów wywołane uderzeniem pioruna), ich główną przyczyną są wypuszczane do atmosfery przez elektrownie cieplne, różne zakłady przemysłowe oraz pojazdy trujące pyły i gazy.

6 Zagrożenia przyrody skutki kwaśne deszcze dym z kominów, spaliny
zanieczyszczenie środowiska zniszczony las na szczycie Wysokiej Kopy (Góry Izerskie - Polska)

7 JAK CHRONIĆ POWIETRZE, GLEBĘ I WODĘ?
Nikt już nie ma wątpliwości, że musi chronić przyrodę, zapobiegać tym szkodliwym działaniom. Aby chronić przyrodę, człowiek powinien: -Ograniczyć zanieczyszczenie powietrza przez: * stosowanie w samochodach benzyny bezołowiowej, -Ograniczyć zatruwanie gleby przez: * odpowiednie nawożenie i jej użytkowanie, * odnawianie terenów zniszczonych, -Ograniczyć zanieczyszczenia wód przez: * budowę oczyszczalni ścieków, * oszczędne gospodarowanie wodą!

8 JAK CHRONIĆ POWIETRZE, GLEBĘ I WODĘ?
Oryginalny krajobraz i różnorodność biologiczna sprawia, że Polska należy do najbardziej atrakcyjnych rejonów w Europie. Obszary te jednak dość często chronione są bardziej przez turystów zagranicznych niż samych POLAKÓW. My wszyscy musimy nauczyć się dbać o środowisko , w którym mamy żyć i wypoczywać , pamiętając słowa Jana Pawła II skierowane do nas w encyklice Evangelium Vitae „Człowiek został powołany po to , aby uprawiać ogród ziemi i strzec go i jest w szczególny sposób odpowiedzialny nie tylko wobec epoki, ale i przyszłych pokoleń.”

9 Gmina Lubaczów Walory przyrodnicze i krajobrazowe, duże zróżnicowanie fizjograficzne, geologiczne, duży procent lasów, bogactwo flory i fauny występujące na terenie Gminy Lubaczów to ważne czynniki skłaniające do ochrony przyrody.

10 Gmina Lubaczów Lubaczów chce być gminą ekologiczną - liderem w rozwoju i wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii, połączonego z systemem kształcenia ekologicznego realizowanego przez kadrę o wysokich kwalifikacjach, związanych z alternatywnymi źródłami energii oraz bazą technologiczną zajmującą się produkcją urządzeń do pozyskiwania energii odnawialnej, promującą zrównoważony rozwój i system kształcenia ekologicznego.

11 Znaczenie wody w środowisku
W ciągu ostatnich stu lat liczba ludności na świecie potroiła się a zużycie wody zwiększyło się aż sześciokrotnie. Ponad miliard osób nie ma dostępu do wody do picia dobrej jakości, a blisko 3 miliardy żyje w złych warunkach sanitarnych. Co roku 7 milionów ludzi umiera na choroby spowodowane złym stanem wody, w tym 2,5 miliona dzieci poniżej 5 roku życia. W ciągu najbliższych 20 lat przeciętna ilość wody przypadająca na jednego mieszkańca globu zmniejszy się o jedna trzecią

12 Gospodarka wodnościekowa w Gminie Lubaczów
W Baszni Dolnej funkcjonuje oczyszczalnia ze złożem biologicznym (wypełnienie koksem), osadnik Imhoffa i osadnik wtórny. Oczyszczalnia pracuje na potrzeby osiedla mieszkaniowego po byłym PGR (240 mieszkańców). Eksploatowana przez Zakład Usług Wodnych "Mokrzyca" w Mokrzycy. Odbiornikiem ścieków jest potok Smolinka, który uchodzi do rzeki Sołotwa. W Krowicy Samej funkcjonuje oczyszczalnia Miniblok pracująca na potrzeby osiedla mieszkaniowego po byłym PGR (193 mieszkańców), eksploatowana przez Zakład Usług Wodnych "Mokrzyca" w Mokrzycy. Odbiornikiem ścieków jest potok Zamiła, który uchodzi do rzeki Lubaczówka. Mokrzyca - posiada ujęcie wody podziemnej w postaci 2 studni wierconych. Zaopatruje w wodę miejscowości: Mokrzyca, Załuże, Bałaje, Antoniki, Tymce, Basznia Dolna, Piastowo, Basznia Górna, Podlesie i Borowa Góra. Ponadto zaopatruje w wodę mieszkańców Dachnowa w Gminie Cieszanów oraz mieszkańców wsi Futory w Gminie Oleszyce. Szczutków - posiada ujęcie wody podziemnej w postaci 2 studni wierconych. Zaopatruje w wodę miejscowości: Szczutków, Dąbrowa i Krowica Lasowa. Huta Kryształowa - posiada ujęcie wody podziemnej w postaci 3 studni wierconych. Zaopatruje w wodę budynki mieszkalne (dawnego osiedla PGR) w Hucie Kryształowej. Wólka Krowicka - posiada ujęcie wody podziemnej w postaci 3 studni wierconych. Zaopatruje w wodę miejscowości: Wólka Krowicka, Lisie Jamy, Krowica Hołodowska, Krowica Sama, Budomierz. KLIKNIJ BY POWIĘKSZYĆ

13 Gospodarka wodnościekowa w Gminie Lubaczów
Kompleksowe zwodociągowanie gminy spowodowało wzrost ilości wytwarzanych ścieków w gospodarstwach domowych. Produkowane ścieki gromadzone są w bezodpływowych zbiornikach i wywożone indywidualnie, niestety najczęściej z naruszeniem przepisów ochrony środowiska. Bardzo niepokojące jest zjawisko wylewania ścieków bezpośrednio do rzek, potoków i rowów. Powoduje to znaczne zwiększenie zagrożenia epidemiologicznego dla mieszkańców gminy.

14 Śmieci to inaczej odpady.
Substancje, materiały, przedmioty, które utraciły wartość użytkową i nie nadają się do wykorzystywania bez dalszej przeróbki. Powinny być zbierane w przeznaczonych do tego pojemnikach na odpady i śmieci, a następnie wywożone przez odpowiednie służby miejskie czy lokalne. Odpady wielkogabarytowe, jak meble, drzwi, okna po wymianie itp., powinny być składowane w specjalnie przeznaczonych do tego miejscach i okresowo wywożone przez służby miejskie. Najpoważniejszym problemem są jednak odpady przemysłowe, gdyż zawierają liczne substancje szkodliwe lub trujące. Odpady przemysłowe, mogą być składowane na specjalnych wysypiskach, poddawane spalaniu lub przynajmniej w części trafiać do powtórnej przeróbki (np. złom, szkło).

15 Zagrożenie wywołane przez dzikie wysypiska
zanieczyszczenia gleb, wód podziemnych zagrożenie zwierząt leśnych zanieczyszczenia wód pitnych zagrożenie pożarowe zanieczyszczenie środowiska wybuchanie epidemii samozapłony gazów

16 Przykłady nielegalnych wysypisk śmieci w okolicach miejscowości Lisie Jamy

17 Uporządkowane wysypiska
Budowanie uporządkowanych wysypisk śmieci jest konieczne, bo: zmniejszają zatrucie środowiska są tak zaprojektowane i umiejscowione, aby nikt i nic nie stwarzało zagrożenia (pożarowego, zatrucia i skażenia wody) uporządkowane wysypisko można po czasie ich eksploatacji i rekultywacji zmienić na tereny rekreacyjne lub zalesić je, a dzikie wysypiska pozostają brudne i śmierdzące dla walorów estetycznych

18 Recykling Wiele odpadów można wykorzystać powtórnie (recykling). Dlatego należy oddzielić od pozostałych odpady nadające się do wtórnego wykorzystania. Pojemniki do segregacji odpadów powinny być w jednolitych kolorach:

19 Recykling Nie możemy ciągle budować wysypisk !
Ty decydujesz o ilości odpadów na wysypiskach poprzez Swój wybór w sklepie. Wybierając produkty w opakowaniach nadających się do przetworzenia: - dbasz o swoje zdrowie - zmniejszasz ilość odpadów gromadzonych na wysypiskach - działasz na korzyść środowiska naturalnego

20 Sprzątanie Świata W Polsce już od roku 1994 corocznie we wrześniu odbywa się akcja „SPRZĄTANIE ŚWIATA”. Co roku bierze w niej udział mln osób. Pomysłodawcą SPRZĄTANIA ŚWIATA był Jan Kiernan z Australii, który w roku 1989 zorganizował akcję sprzątania zatoki Sydney. W Gminie Lubaczów również co roku organizowana jest akcja Sprzątania Świata, w której biorą aktywny udział przede wszystkim uczniowie ze wszystkich szkół.

21 Pokojowa Nagroda Nobla
Tegoroczna Pokojowa Nagroda Nobla przypadła byłemu wiceprezydentowi USA Alowi Gore’owi. Nagrodę przyznano mu za wysiłki na rzecz budowy i upowszechniania wiedzy na temat zmian klimatu wynikających z działań człowieka.

22 Podsumowanie Jeżeli wszyscy będziemy dążyć do ochrony środowiska naturalnego, nie damy się zasypać śmieciom - to LUBACZÓW zgodnie ze Strategią Rozwoju będzie nowoczesną europejską gminą z uporządkowaną infrastrukturą techniczną, społeczną i silną gospodarką, posiadającą wysokie walory przyrodnicze, turystyczne oraz kulturowe, o wysokiej jakości życia mieszkańców, dumnych ze swej kulturowej odrębności, otwartą dla turystów, sprawnie zarządzaną, o dużej współodpowiedzialności mieszkańców za jej rozwój.

23 KONIEC

24 Wólka Krowicka WSTECZ


Pobierz ppt "W Gminie Lubaczów śmieciom i odpadom mówimy NIE"

Podobne prezentacje


Reklamy Google