Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Nasza grupa Nazwa szkoły:

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Nasza grupa Nazwa szkoły:"— Zapis prezentacji:

1

2 Nasza grupa Nazwa szkoły:
Zespół Szkół im. Anieli hr. Potulickiej w Wojnowie ID grupy: 96/37_MP_G1 Kompetencja: Matematyczno - przyrodnicza Temat projektowy : Cząsteczkowa budowa materii Semestr/rok szkolny: Semestr I / 2009/2010

3 Nasze działania w I semestrze
Atomy i cząsteczki Naukowcy Nasze eksperymenty Budowa gleby Skały i minerały Wyjazdy edukacyjne Wykłady

4 Cały Świat zbudowany jest z atomów
Jako pierwsi zauważyli to Demokryt, Epikur i Leukipos. Teorię atomową wprowadził John Dalton. John Dalton

5 Cały Świat zbudowany jest z atomów
Atom zbudowany jest z jądra i elektronów

6 Cały Świat zbudowany jest z atomów
Wymiary atomów są mikroskopijne, niewidzialne dla oczu (rozmiar m)

7 Cały Świat zbudowany jest z atomów
Atomy różnią się liczbą neutronów w jądrze. Atomy różnią się także rozmiarami, masą i budową wewnętrzną.

8 Cały Świat zbudowany jest z atomów
Kształt atomów Każdy atom jest taki sam pod względem kształtu , lecz każdy ma inny rozmiar.

9 Jak powstaje cząsteczka, roztwór, związek chemiczny oraz mieszanina?
Cząsteczka powstaje wskutek połączenia się elektronów więcej niż jednego atomu.

10 Przykładowe cząsteczki:
SO C2H2 O2 N2 HNO3 H2O CO2 H2SO4

11 Przykładowe cząsteczki:
A oto cząsteczka wody zrobiona przez nas

12 Roztwory Roztwór powstaje w wyniku oddziaływania cząsteczek.

13 Roztwory Roztwory ze względu na stan skupienia dzielimy na: Stan stały np. mosiężne monety Ciecz np. mleko Gazy np. powietrze

14 H2O Cl2O CO2 Związek chemiczny P4O10
powstaje wskutek jednorodnego połączenia co najmniej dwóch różnych pierwiastków chemicznych za pomocą dowolnego wiązania. Cl2O P2O5 MgO Al2O3 N2O5 H2O P4O10 CO2 P4O10 + 6H2O → 4H3PO4

15 mieszanina Mieszanina powstaje poprzez zmieszanie dwóch lub więcej pierwiastków albo związków chemicznych ze sobą.

16 Rodzaje mieszanin Jednorodna Niejednorodna

17 Mieszaniny jednorodne:
Woda + sok Herbata + cukier Woda + atrament Rozdzielić ją można odparowując

18 Mieszanina niejednorodna
Woda +kreda Woda + olej Woda + mąka Rozdzielić ją można sącząc.

19 Nasze eksperymenty Słodzenie herbaty, a może tworzenie roztworu

20 Zmniejszanie objętości
Nasze eksperymenty Zmniejszanie objętości Dyfuzja 50 ml fasoli i 40 ml soli to w sumie ml!!   Wcale nie 90 ml, jak sądziliśmy na początku.

21 Nasze eksperymenty Ruchy Browna ….widziane dokładniej

22 Nasze eksperymenty Dyfuzja Przyleganie

23 Przepływające ładunki
Nasze eksperymenty Elektryzowanie Przepływające ładunki

24 Oddziaływanie cząsteczek wody..
Nasze eksperymenty Oddziaływanie cząsteczek wody.. ……..na balon

25 GLEBA to zewnętrzna warstwa skorupy ziemskiej, w której rozwija się życie organiczne i na którą działa atmosfera

26 Rodzaje gleb Czarnoziemy,  Rędziny Gleby kasztanowe  Gleby bagienne  Buroziemy  Gleby torfowe  Szaroziemy  Gleby pustynne  Gleby wulkaniczne  Żółtoziemy  Gleby górskie  Czerwonoziemy  Gleby inicjalne  Gleby czerwonożółte  Gleby antropogeniczne  Gleby czerwone  Gleby ferralitowe  Mady

27 Budowa gleby

28 duże skupiska minerałów jednorodnych lub różnorodnych.
Minerały i skały duże skupiska minerałów jednorodnych lub różnorodnych. Minerały Skały są to naturalne składniki skorupy ziemskiej o ustalonym składzie chemicznym i określonych cechach fizycznych.

29 Rodzaje minerałów Rodzime: złoto, srebro, platyna, miedź, siarka, węgiel, rtęć. Występują one zazwyczaj w postaci rud np. rud miedzi, żelaza, cynku i ołowiu. Skałotwórcze: najpospolitszymi z nich są kwarc, kalcyt, dolomit i skalenie.

30 Cechy minerałów są twarde, określa to tzw. skala Mohsa, ma ona 10 stopni, gdzie 1 określa minerał najbardziej miękki, a 10 najtwardszy.

31 8 najpopularniejszych minerałów:
wapń, grafit, bar, sól kamienna, korund, siarka, piasek, marmur

32 Rozpoznawanie minerałów
Morfologia kryształu ma duże znaczenie dla rozpoznania minerału. Pokrój kryształu jest to jego ogólny kształt. Wyróżnia się następujące pokroje: izometryczny, gdy kryształ ma identyczne lub zbliżone wymiary w trzech kierunkach, tabliczkowy, gdy kryształ ma różne wymiary w trzech kierunkach, płytkowy, gdy kryształ ma podobne wymiary w dwóch kierunkach, w trzecim zaś wymiar wyraźnie mniejszy od poprzednich, listewkowy, gdy kryształ ma różne wymiary w trzech kierunkach, przy czym jeden wymiar znacznie przeważa nad pozostałymi, słupowy, gdy kryształ ma podobne wymiary w dwóch kierunkach, w trzecim zaś ma wymiar wyraźnie większy od dwóch poprzednich, pręcikowy, igiełkowy lub włóknisty można wyróżnić w przypadku bardzo dużej przewagi trzeciego wymiaru.

33 Podział skał Skały dzielimy ze względu na stan skupienia minerałów: zwięzłe - np. glina, luźne - np. piasek, żwir, lite - np. granit, piaskowiec.

34 magmowe, osadowe, okruchowe, organogeniczne, chemiczne, metamorficzne
Wyróżniamy skały magmowe, osadowe, okruchowe, organogeniczne, chemiczne, metamorficzne

35 Skały osadowe (sedymentacyjne)
Rodzaje skał Skały osadowe (sedymentacyjne) Skały metamorficzne (skały przeobrażone) jeden z trzech głównych typów skał (obok skał magmowych i metamorficznych) budujących skorupę ziemską. Powstają przez nagromadzenie się materiału przynoszonego przez czynniki zewnętrzne (np. wodę, lodowiec, wiatr). jeden z trzech głównych typów skał budujących skorupę ziemską, powstałe ze skał magmowych bądź osadowych na skutek przeobrażenia pod wpływem wysokich temperatur (np. w pobliżu ognisk magmy) lub wysokiego ciśnienia, oraz związanych z nimi procesów chemicznych.

36 Wyjazdy edukacyjne Wyjazd do Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Ekologicznej w Myślęcinku: Mikroskopowanie Badanie właściwości gleby Zwiedzanie alpinarium

37 Wyjazdy edukacyjne Ćwiczenia w mikroskopowaniu Znamy budowę mikroskopu

38 Badanie właściwości gleby
Wyjazdy edukacyjne Badanie właściwości gleby Skały i minerały

39 Wyjazdy edukacyjne Jaka to gleba? Odczyn gleby

40 Wyjazdy edukacyjne Alpinarium Alpinarium

41 Sami zrobiliśmy zdjęcia tym skałom w alpinarium:
Wyjazdy edukacyjne Sami zrobiliśmy zdjęcia tym skałom w alpinarium:

42 Wyjazdy edukacyjne Udział w Festiwalu Naukowym
Doświadczenia pokazywane przez studentów Politechniki Poznańskiej. Udział w Festiwalu Naukowym

43 Wyjazdy edukacyjne Eksperymenty z ciekłym azotem

44 Wyjazdy edukacyjne Szukaliśmy środka ciężkości
Zobaczyliśmy również "mini tornado" Szukaliśmy środka ciężkości

45 Tworzenie mieszaniny 
Wyjazdy edukacyjne Światło a tlen Tworzenie mieszaniny 

46 Wykłady prof. dr hab. Elżbieta Żbikowska profesor Adam Barcikowski

47 Wykłady Dr Mieczysław Kunz
"Zdalne zobrazowanie powierzchni Ziemi- interpretacja zdjęć lotniczych i satelitarnych". Dr Mieczysław Kunz

48 Wykłady "Epoki lodowcowe w dziejach Ziemi".
prof. dr hab. Leon Andrzejewski "Epoki lodowcowe w dziejach Ziemi". Dowiedzieliśmy się o przyczynach zlodowaceń (hipotezy astronomiczne i ziemskie). Byliśmy bardzo ciekawi zmian klimatu, dowiedzieliśmy się co to jest lodowiec lub kiedy rozpoczęła się dana era.

49 bibliografia Francuz-Ornat G., Kulawik Teresa : Spotkania z fizyką, wyd. Nowa Era Jefimow M.: Puls Życia 2 , podręcznik, wyd. Nowa Era Kulawik J., Kulawik T., Litwin M.: Chemia Nowej Ery cz. 1, wyd. Nowa Era Malarz R.: Puls Ziemi – podręcznik do geografii, wyd. Nowa Era,

50 Autorzy prezentacji

51


Pobierz ppt "Nasza grupa Nazwa szkoły:"

Podobne prezentacje


Reklamy Google