Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Projekt ROZWÓJ PRZEZ KOMPETENCJE jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Projekt ROZWÓJ PRZEZ KOMPETENCJE jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał"— Zapis prezentacji:

1 Projekt ROZWÓJ PRZEZ KOMPETENCJE jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA Publikacja jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Prezentacja jest dystrybuowana bezpłatnie

2 NASZA GRUPA Nazwa szkoły: Zespół Szkół im. Anieli hr. Potulickiej w Wojnowie ID grupy: 96/37_MP_G1 Kompetencja: Matematyczno - przyrodnicza Temat projektowy : Cząsteczkowa budowa materii Semestr/rok szkolny: Semestr I / 2009/2010

3 NASZE DZIAŁANIA W I SEMESTRZE Atomy i cząsteczki Naukowcy Nasze eksperymenty Budowa gleby Skały i minerały Wyjazdy edukacyjne Wykłady

4 CAŁY ŚWIAT ZBUDOWANY JEST Z ATOMÓW Jako pierwsi zauważyli to Demokryt, Epikur i Leukipos. Teorię atomową wprowadził John Dalton. John Dalton

5 CAŁY ŚWIAT ZBUDOWANY JEST Z ATOMÓW Atom zbudowany jest z jądra i elektronów

6 CAŁY ŚWIAT ZBUDOWANY JEST Z ATOMÓW Wymiary atomów są mikroskopijne, niewidzialne dla oczu (rozmiar 10 -10 m)

7 CAŁY ŚWIAT ZBUDOWANY JEST Z ATOMÓW Atomy różnią się liczbą neutronów w jądrze. Atomy różnią się także rozmiarami, masą i budową wewnętrzną.

8 CAŁY ŚWIAT ZBUDOWANY JEST Z ATOMÓW Każdy atom jest taki sam pod względem kształtu, lecz każdy ma inny rozmiar. Kształt atomów

9 JAK POWSTAJE CZĄSTECZKA, ROZTWÓR, ZWIĄZEK CHEMICZNY ORAZ MIESZANINA? Cząsteczka powstaje wskutek połączenia się elektronów więcej niż jednego atomu.

10 PRZYKŁADOWE CZĄSTECZKI: SO 3 C 2 H 2 O2O2O2O2 CO 2 N2 H2OH2OH2OH2O HNO 3 H 2 SO 4

11 PRZYKŁADOWE CZĄSTECZKI: A oto cząsteczka wody zrobiona przez nas

12 ROZTWORY Roztwór powstaje w wyniku oddziaływania cząsteczek.

13 ROZTWORY Roztwory ze względu na stan skupienia dzielimy na: Stan stały np. mosiężne monety Ciecz np. mleko Gazy np. powietrze

14 ZWIĄZEK CHEMICZNY powstaje wskutek jednorodnego połączenia co najmniej dwóch różnych pierwiastków chemicznych za pomocą dowolnego wiązania. N2O5N2O5N2O5N2O5

15 MIESZANINA Mieszanina powstaje poprzez zmieszanie dwóch lub więcej pierwiastków albo związków chemicznych ze sobą.

16 RODZAJE MIESZANIN Jednorodna Niejednorodna

17 MIESZANINY JEDNORODNE: Woda + sok Herbata + cukier Woda + atrament Rozdzielić ją można odparowując odparowując

18 MIESZANINA NIEJEDNORODNA Woda +kreda Woda + olej Woda + mąka Rozdzielić ją można sącząc.

19 NASZE EKSPERYMENTY Słodzenie herbaty, a może tworzenie roztworu

20 NASZE EKSPERYMENTY Zmniejszanie objętości 50 ml fasoli i 40 ml soli to w sumie....... 74 ml!! Wcale nie 90 ml, jak sądziliśmy na początku. Dyfuzja

21 NASZE EKSPERYMENTY Ruchy Browna….widziane dokładniej

22 NASZE EKSPERYMENTY DyfuzjaPrzyleganie

23 NASZE EKSPERYMENTY ElektryzowaniePrzepływające ładunki

24 NASZE EKSPERYMENTY Oddziaływanie cząsteczek wody.. ……..na balon

25 GLEBA to zewnętrzna warstwa skorupy ziemskiej, w której rozwija się życie organiczne i na którą działa atmosfera

26 RODZAJE GLEB Czarnoziemy, Rędziny Gleby kasztanowe Gleby bagienne Buroziemy Gleby torfowe Szaroziemy Gleby pustynne Gleby wulkaniczne Żółtoziemy Gleby górskie Czerwonoziemy Gleby inicjalne Gleby czerwonożółte Gleby antropogeniczne Gleby czerwone Gleby ferralitowe Mady

27 BUDOWA GLEBY

28 MINERAŁY I SKAŁY Minerały są to naturalne składniki skorupy ziemskiej o ustalonym składzie chemicznym i określonych cechach fizycznych. Skały duże skupiska minerałów jednorodnych lub różnorodnych.

29 RODZAJE MINERAŁÓW Rodzime: złoto, srebro, platyna, miedź, siarka, węgiel, rtęć. Występują one zazwyczaj w postaci rud np. rud miedzi, żelaza, cynku i ołowiu. Skałotwórcze: najpospolitszymi z nich są kwarc, kalcyt, dolomit i skalenie.

30 CECHY MINERAŁÓW są twarde, określa to tzw. skala Mohsa, ma ona 10 stopni, gdzie 1 określa minerał najbardziej miękki, a 10 najtwardszy.

31 8 NAJPOPULARNIEJSZYCH MINERAŁÓW: wapń, grafit, bar, sól kamienna, korund, siarka, piasek, marmur

32 ROZPOZNAWANIE MINERAŁÓW Morfologia kryształu ma duże znaczenie dla rozpoznania minerału. Pokrój kryształu jest to jego ogólny kształt. Wyróżnia się następujące pokroje: izometryczny, gdy kryształ ma identyczne lub zbliżone wymiary w trzech kierunkach, tabliczkowy, gdy kryształ ma różne wymiary w trzech kierunkach, płytkowy, gdy kryształ ma podobne wymiary w dwóch kierunkach, w trzecim zaś wymiar wyraźnie mniejszy od poprzednich, listewkowy, gdy kryształ ma różne wymiary w trzech kierunkach, przy czym jeden wymiar znacznie przeważa nad pozostałymi, słupowy, gdy kryształ ma podobne wymiary w dwóch kierunkach, w trzecim zaś ma wymiar wyraźnie większy od dwóch poprzednich, pręcikowy, igiełkowy lub włóknisty można wyróżnić w przypadku bardzo dużej przewagi trzeciego wymiaru.

33 PODZIAŁ SKAŁ Skały dzielimy ze względu na stan skupienia minerałów: zwięzłe - np. glina, luźne - np. piasek, żwir, lite - np. granit, piaskowiec.

34 WYRÓŻNIAMY SKAŁY magmowe, osadowe, okruchowe, organogeniczne, chemiczne, metamorficzne

35 RODZAJE SKAŁ Skały osadowe (sedymentacyjne) jeden z trzech głównych typów skał (obok skał magmowych i metamorficznych) budujących skorupę ziemską. Powstają przez nagromadzenie się materiału przynoszonego przez czynniki zewnętrzne (np. wodę, lodowiec, wiatr). Skały metamorficzne (skały przeobrażone) jeden z trzech głównych typów skał budujących skorupę ziemską, powstałe ze skał magmowych bądź osadowych na skutek przeobrażenia pod wpływem wysokich temperatur (np. w pobliżu ognisk magmy) lub wysokiego ciśnienia, oraz związanych z nimi procesów chemicznych.

36 WYJAZDY EDUKACYJNE Wyjazd do Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Ekologicznej w Myślęcinku: Mikroskopowanie Badanie właściwości gleby Zwiedzanie alpinarium

37 WYJAZDY EDUKACYJNE Ćwiczenia w mikroskopowaniuZnamy budowę mikroskopu

38 WYJAZDY EDUKACYJNE Badanie właściwości glebySkały i minerały

39 WYJAZDY EDUKACYJNE Jaka to gleba?Odczyn gleby

40 WYJAZDY EDUKACYJNE Alpinarium

41 WYJAZDY EDUKACYJNE Sami zrobiliśmy zdjęcia tym skałom w alpinarium:

42 WYJAZDY EDUKACYJNE Doświadczenia pokazywane przez studentów Politechniki Poznańskiej. Udział w Festiwalu Naukowym

43 WYJAZDY EDUKACYJNE Eksperymenty z ciekłym azotem

44 WYJAZDY EDUKACYJNE Zobaczyliśmy również "mini tornado" Szukaliśmy środka ciężkości

45 WYJAZDY EDUKACYJNE Światło a tlen Tworzenie mieszaniny

46 WYKŁADY prof. dr hab. Elżbieta Żbikowskaprofesor Adam Barcikowski

47 WYKŁADY Dr Mieczysław Kunz "Zdalne zobrazowanie powierzchni Ziemi- interpretacja zdjęć lotniczych i satelitarnych".

48 WYKŁADY prof. dr hab. Leon Andrzejewski "Epoki lodowcowe w dziejach Ziemi". Dowiedzieliśmy się o przyczynach zlodowaceń (hipotezy astronomiczne i ziemskie). Byliśmy bardzo ciekawi zmian klimatu, dowiedzieliśmy się co to jest lodowiec lub kiedy rozpoczęła się dana era.

49 BIBLIOGRAFIA http://www.chemia.dami.pl/gimnazjum/gimnazjum1/grafikametale/roztwor.jpg http://pl.wikipedia.org/wiki/Gleba http://skaly.bloglandia.pl/ http://www.sciaga.pl/tekst/7505-8-budowa_atomu Francuz-Ornat G., Kulawik Teresa : Spotkania z fizyką, wyd. Nowa Era Jefimow M.: Puls Życia 2, podręcznik, wyd. Nowa Era Kulawik J., Kulawik T., Litwin M.: Chemia Nowej Ery cz. 1, wyd. Nowa Era Malarz R.: Puls Ziemi – podręcznik do geografii, wyd. Nowa Era,

50 AUTORZY PREZENTACJI

51 Projekt ROZWÓJ PRZEZ KOMPETENCJE jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA Publikacja jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Prezentacja jest dystrybuowana bezpłatnie


Pobierz ppt "Projekt ROZWÓJ PRZEZ KOMPETENCJE jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał"

Podobne prezentacje


Reklamy Google