Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

360 O 120 O O 60 O O 180 O 40 O 140 O. Kąt (lub kąt płaski) - każda z dwóch części płaszczyzny zawarta między dwiema półprostymi o wspólnym początku (zwanym.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "360 O 120 O O 60 O O 180 O 40 O 140 O. Kąt (lub kąt płaski) - każda z dwóch części płaszczyzny zawarta między dwiema półprostymi o wspólnym początku (zwanym."— Zapis prezentacji:

1 360 O 120 O O 60 O O 180 O 40 O 140 O

2 Kąt (lub kąt płaski) - każda z dwóch części płaszczyzny zawarta między dwiema półprostymi o wspólnym początku (zwanym wierzchołkiem kąta) wraz z tymi półprostymi (zwanymi ramionami kąta). Każdemu kątowi można przyporządkować pewną wartość, zwaną miarą kąta. Jednostkami miary kątów są radian (rad), stopień (°), grad (g), minuta (), sekunda (), tercja () oraz tysiączna. Dwa kąty płaskie o tej samej mierze są kątami przystającymi. W rozważaniach należy zawsze jasno zaznaczyć, o który z kątów chodzi. Wyjąwszy przypadek, gdy ramiona kąta uzupełniają się do prostej (oba kąty są wtedy półpełne) lub pokrywają się (jeden z kątów jest wtedy zerowy, a drugi pełny), jeden z tych kątów jest zawsze wypukły, a drugi wklęsły.

3 KĄTY DZIELIMY ZE WZGLĘDU NA: wzajemne położenie miarę

4 Wzajemne położenie wyróżniamy kąty: Miarę wyróżniamy kąt: - odpowiadające, -naprzemianległe, - wierzchołkowe, -przyległe, - zerowy, - ostry, - prosty, - rozwarty, - półpełny, - pełny, - wypukły, - wklęsły,

5 Kąt ostry Ma mniej niż 90 O O O O O O O Kąt prosty Ma 90 Kąt rozwarty ma więcej niż 90 i mniej niż 180 Kąt wklęsły ma więcej niż 180 i mniej niż 360 Kąt półpełny ma 180 Kąt pełny ma 360 O Kąt zerowy To kąt mający 0 O Kąt wypukły jest mniejszy lub równy 180 O

6 To są kąty odpowiadające. Utworzone zostały przez prostą k przecinającą proste równoległe a i b. Kąty te mają jednakowe miary. ODPOWADAJĄCE a b k NAPRZEMIANLEGŁE To są kąty naprzemianległe. Utworzone zostały przez prostą k przecinającą proste równoległe a i b. Kąty te mają jednakowe miary. WIERZCHOŁKOWE To są kąty wierzchołkowe. Ich ramiona leżą na przecinających się prostych. Kąty te mają jednakowe miary. To są kąty przyległe. Mają one wspólne ramię i razem tworzą kąt półpełny. Suma ich miar wynosi 180. O PRZYLEGŁE

7 Kąt wpisany – kąt, którego wierzchołek leży na okręgu, a ramiona zawierają pewne cięciwy tego koła. Jeżeli kąt y oparty jest na średnicy to jego miara wynosi 90 O Kąt środkowy – kąt, którego wierzchołek leży w środku okręgu, a ramiona wyznaczone są przez wychodzące z niego promienie. Kąt środkowy ma zawsze 2 razy większą miarę od kąta wpisanego opartego na tym samym łuku.

8 Do mierzenia kątów, czyli określania, ile mają stopni, służy kątomierz Ten punkt kątomierza przykładamy do wierzchołka kąta. Jedno ramię kąta przechodzi przez punkt 0 na skali. Drugie ramię kąta wskazuje na skali miar e kąta. Narysowany kąt ma 45. O

9


Pobierz ppt "360 O 120 O O 60 O O 180 O 40 O 140 O. Kąt (lub kąt płaski) - każda z dwóch części płaszczyzny zawarta między dwiema półprostymi o wspólnym początku (zwanym."

Podobne prezentacje


Reklamy Google