Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

7 zasad Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "7 zasad Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca"— Zapis prezentacji:

1 7 zasad Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca
7 zasad, Gdynia 2005, Martyna Skura

2 Wstęp Międzynarodowy Ruch Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca w wypełnianiu swojej misji kieruje się zawsze podstawowymi zasadami. Uchwalonymi przez XX Międzynarodową Konferencję Czerwonego Krzyża w Wiedniu. Zmienionymi przez XXV Międzynarodową Konferencję Czerwonego Krzyża w Genewie w październiku 1986 roku. 7 zasad, Gdynia 2005, Martyna Skura

3 Doktryna Czerwonego Krzyża jest stała i trwała, nie ulega wpływom popularnych opinii i aktualnych ideologii. Musi być uniwersalna, zrozumiała dla ludzi wszystkich ras, kultur, wyznań, przekonań i klas społecznych, gdyż tylko wtedy będzie przez nich akceptowana. 7 zasad, Gdynia 2005, Martyna Skura

4 Humanitaryzm Ruch zrodzony z troski o niesienie pomocy rannym na polu bitwy bez czynienia jakiejkolwiek między nimi różnicy, podejmuje zarówno na płaszczyźnie międzynarodowej, jak i krajowej wysiłki w kierunku zapobiegania we wszelkich okolicznościach cierpieniom ludzkim i ich łagodzenia. Zmierza do ochrony życia i zdrowia oraz zapewnienia poszanowania osobowości człowieka. Przyczynia się do wzajemnego zrozumienia, przyjaźni i współpracy oraz do trwałego pokoju między wszystkimi narodami. 7 zasad, Gdynia 2005, Martyna Skura

5 Bezstronność Nie czyni żadnej różnicy ze względu na narodowość, rasę, wyznanie, pozycję społeczną lub przekonania polityczne. Zajmuje się wyłącznie niesieniem pomocy cierpiącym, kierując się ich potrzebami i udzielając pierwszeństwa w najbardziej naglących przypadkach. 7 zasad, Gdynia 2005, Martyna Skura

6 Neutralność W celu zachowania powszechnego zaufania Ruch powstrzymuje się od uczestnictwa w działaniach zbrojnych oraz - w każdym czasie - w sporach natury politycznej, rasowej, religijnej lub ideologicznej. 7 zasad, Gdynia 2005, Martyna Skura

7 Niezależność Ruch jest niezależny. Stowarzyszenia krajowe służąc pomocą władzom publicznym w ich działalności humanitarnej i podlegając prawu obowiązującemu w ich państwach, powinny zawsze korzystać z samodzielności pozwalającej im na działania w każdym czasie, zgodnie z zasadami Ruchu. 7 zasad, Gdynia 2005, Martyna Skura

8 Dobrowolność Ruch niesie pomoc dobrowolnie, nie kierując się chęcią osiągnięcia jakiejkolwiek korzyści. 7 zasad, Gdynia 2005, Martyna Skura

9 Jedność W każdym kraju działa tylko jedno stowarzyszenie Czerwonego Krzyża albo Czerwonego Półksiężyca. Powinno ono być otwarte dla wszystkich i obejmować swą humanitarną działalnością obszar całego kraju. 7 zasad, Gdynia 2005, Martyna Skura

10 Powszechność Międzynarodowy Ruch Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca, w którym wszystkie stowarzyszenia mają równe prawa i obowiązek niesienia sobie nawzajem pomocy, obejmuje swoją działalnością cały świat. 7 zasad, Gdynia 2005, Martyna Skura

11 Klasyfikacja zasad Zasady pierwotne:
HUMANITARYZM i BEZSTRONNOŚĆ: - służą jako inspiracja dla organizacji - określają i motywują jej działania - ustalają cel, jaki powinien zostać osiągnięty 7 zasad, Gdynia 2005, Martyna Skura

12 NEUTRALNOŚĆ i NIEZALEŻNOŚĆ:
Zasady pochodne: NEUTRALNOŚĆ i NIEZALEŻNOŚĆ: - umożliwiają stosowanie w praktyce zasad pierwotnych - zapewniają zaufanie wszystkich stron do Ruchu - określają jakimi środkami można osiągnąć wytyczone cele 7 zasad, Gdynia 2005, Martyna Skura

13 Zasady organizacyjne:
DOBROWOLNOŚĆ, JEDNOŚĆ, POWSZECHNOŚĆ: - dotyczą struktury i sposobu działania organizacji - wszystkie zasady są ze sobą ściśle powiązane, w pewnym zakresie każda z nich wynika z innych 7 zasad, Gdynia 2005, Martyna Skura

14 Dziękuję za uwagę!!! 7 zasad, Gdynia 2005, Martyna Skura

15 Źródła 7 zasad, Gdynia 2005, Martyna Skura


Pobierz ppt "7 zasad Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca"

Podobne prezentacje


Reklamy Google