Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

WYDAWNICTWA ZWARTE I CIĄGŁE

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "WYDAWNICTWA ZWARTE I CIĄGŁE"— Zapis prezentacji:

1 WYDAWNICTWA ZWARTE I CIĄGŁE
Materiały do ścieżki edukacja czytelnicza i medialna

2 Co to są wydawnictwa zwarte?
Są to wydawnictwa, które ukazują się w druku jako zakończona całość, bądź też ich zakończenie jest z góry przez wydawcę przewidziane: encyklopedia jednotomowa ; - powieści ;- książki popularnonaukowe encyklopedia wielotomowa (np. 6- tomowa Nowa Encyklopedia Powszechna, której termin wydania ostatniego tomu był określony czasowo.

3 Zaliczamy do wydawnictw zwartych:
książkę broszurę – wydawnictwo zwarte do 48 stron, z jedną kartą tytułową odbitkę przedbitkę – fragment dzieła opublikowany w czasopiśmie poprzedzający wydanie dzieła w formie książkowej nadbitkę – artykuł z czasopisma lub rozdział z książki wydany osobno, ale tak, że widać, iż jest on tylko częścią większej całości, np. z zachowaniem numeracji stron druki akcydensowe – afisze, plakaty, ulotki – czyli druki ulotne

4 Zalety wydawnictwa zwartego:
trwałość całościowe ujęcie problemu podstawowe informacje z danej dziedziny obecność aparatu naukowego ułatwiającego odszukiwanie informacji w książkach (spis treści, przypisy bibliograficzne, wstęp, posłowie, indeks, słowniczki np. pojęć albo skrótów) książkę

5 Co to są wydawnictwa ciągłe?
Są to wydawnictwa, które ukazują się częściami, w określonych lub nieokreślonych odstępach czasu. W zamierzeniach wydawniczych ich zakończenie nie jest przewidziane choć w rzeczywistości może nastąpić. Do wydawnictw ciągłych zaliczamy:

6 Do wydawnictw ciągłych zaliczamy:
wydawnictwa seryjne, np.: Biblioteka Analiz Literackich, Harlequin, kryminały w serii z „Kluczykiem” czy „Jamnikiem”) czasopisma

7 Podział czasopism ze względu na częstotliwość:
dziennik tygodnik dwutygodnik miesięcznik dwumiesięcznik (metodyczne) kwartalnik półrocznik rocznik

8 Podział czasopism ze względu na przeznaczenie:
naukowe popularnonaukowe („Focus”, „Wiedza i Życie”) fachowe („Bibliotekarz”) urzędowe („Dziennik Ustaw”)

9 Podział ze względu na treść:
społeczno-polityczne (Polityka ) kulturalne techniczne (Młody Technik ) medyczne wojskowe (Żołnierz Polski ) muzyczne filmowe religijne sportowe turystyczne rozrywkowe dziecięce młodzieżowe kobiece

10 Elementy budowy czasopisma:
Tytulatura: (winieta) tytuł, podtytuł numeracja data wydania częstotliwość ukazywania się cena Stałe działy i rubryki: reportaż listy od czytelników nekrologi Stopka redakcyjna: skład kolegium adres redakcji warunki prenumeraty wysokość nakładu Spis treści

11 Terminy: nakład - liczba egzemplarzy jednego wydania książki lub czasopisma; redakcja- kierowanie zespołem opracowującym i wydającym czasopismo, dzieło zbiorowe; korekta- poprawianie, usuwanie błędów, nanoszenie poprawek na próbnych odbitkach drukarskich; prenumerata- zapłacenie z góry za czasopismo dla zapewnienia sobie ciągłości otrzymywania kolejnych numerów

12 Opracowała Ewa Stanisławczyk


Pobierz ppt "WYDAWNICTWA ZWARTE I CIĄGŁE"

Podobne prezentacje


Reklamy Google