Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Konsumpcja mediów Sposoby korzystania z mediów wśród internautów gemiusReport listopad-grudzień 2006.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Konsumpcja mediów Sposoby korzystania z mediów wśród internautów gemiusReport listopad-grudzień 2006."— Zapis prezentacji:

1 Konsumpcja mediów Sposoby korzystania z mediów wśród internautów gemiusReport listopad-grudzień 2006

2 2 Spis treści: Cel i metodologia ……………………………………………………………..….………………3 Podsumowanie ………………………………………………………………..….……………… 6 Zwyczaje związane z korzystaniem z mediów wśród internautów ….……….....................9 Zwyczaje związane z korzystaniem z tradycyjnych mediów przez internet wśród internautów …………………………………………………………….……................... 14 Zwyczaje związane z korzystaniem z telewizji przez internautów ………..…..……………. 31 Zwyczaje związane z korzystaniem z radia wśród internautów ……………..…................. 39 Zwyczaje związane z czytelnictwem prasy codziennej wśród internautów …..…………… 50 Zwyczaje związane z czytelnictwem tygodników/dwutygodników wśród internautów ………………………………………………………………….................... 59 Zwyczaje związane z czytelnictwem miesięczników wśród internautów …….……………. 71

3 3 Cel i metodologia

4 4 Badanie zostało zrealizowane za pomocą ankiet internetowych wyświetlanych w formie pop- up. Jest to badanie powtarzane cyklicznie. Ankiety emitowane były losowo w dniach: –21 – 27 października 2004 (1 fala), –09 – 23 maja 2005 (2 fala), –15 – 28 listopada 2005 (3 fala), –09 – 23 maja 2006 (4 fala), –13 – 26 listopada 2006 (5 fala). Powierzchnię do wyświetlania ankiet podczas pierwszej – październikowej fali bania udostępnił portal Onet.pl. Badania kolejne przeprowadzone zostały na witrynach korzystających z bezpłatnego audytu site – centric stat24/ PBI. Grupę celową stanowili internauci w wieku 15 lat i więcej.

5 5 W ramach badania zebrano: –10 112 ankiet (październik 2004 – 1 fala), –17 133 ankiet (maj 2005 – 2 fala), –14 706 ankiet (listopad 2005 – 3 fala), –12 665 ankiet (maj 2006 – 4 fala) –16 050 ankiet (listopad 2006 – 5 fala). Aby dane były reprezentatywne dla całej populacji internautów, odpowiedzi analizowano z wykorzystaniem wagi analitycznej, skonstruowanej na podstawie danych o płci i wieku internautów oraz o ich częstotliwości korzystania z internetu w Polsce, pochodzących z badania Omnibus PBS realizowanego przez PBS DGA. Celem badania było: - poznanie zwyczajów internautów związanych z korzystaniem z mediów, zarówno w tradycyjnej formie, jak i za pośrednictwem internetu, - poznanie zwyczajów respondentów związanych z korzystaniem z komunikatorów internetowych.

6 6 Podsumowanie

7 7 Generalnie w porównaniu do wcześniejszych fal badania nie zanotowano znaczących zmian. Respondenci najchętniej przeglądają zawartość stron internetowych, pocztę elektroniczną oraz oglądają telewizję. Nadal to kobiety częściej czytają książki (różnica 11 punktów procentowych). Zaś młodzi internauci chętniej korzystają z komunikatorów internetowych, oglądają telewizję, słuchają radia czy rozmawiają za pośrednictwem chatu/ list dyskusyjnych. W porównaniu do wcześniejszych badań stale rośnie odsetek respondentów, którzy chętniej korzystają z radia za pośrednictwem internetu. Kobiety znacznie częściej czytają prasę w wersji elektronicznej, mężczyźni zaś chętniej słuchają radia oraz oglądają telewizję przez internet. Najchętniej oglądaną przez respondentów stacją telewizyjną jest niezmiennie (porównanie do wcześniejszych fal badania) TVN. TVN oraz Polsat chętniej oglądają osoby z najmłodszej kategorii wiekowej (15 – 24 lata). Natomiast osoby najstarsze (35 lat i więcej) częściej oglądają TVP 1 oraz TVP 2.

8 8 Najchętniej słuchaną stacją radiową jest – stale – RMF FM. Na drugim miejscu, także niezmiennie, znajduje się Radio Zet. Mężczyźni nieco częściej słuchają Programu 3 PR, Radia Złote Przeboje, Radiostacji, Programu 1 PR oraz Antyradia. Badani internauci słuchają radia w ciągu całego dnia – już od godziny 07:00 aż do późnego wieczora. Oznacza to, że respondenci słuchają radia także w pracy. Wśród respondentów, niezmiennie najchętniej czytanym dziennikiem jest Gazeta Wyborcza. Na drugim miejscu znalazło się Metro, dalej Rzeczpospolita, Fakt oraz Dziennik Polska Europa Świat. Kobiety trochę częściej czytają Gazetę Wyborczą, mężczyźni natomiast Dziennik Polska Europa Świat. Starsi respondenci chętniej czytają Gazetę Wyborczą, młodsi zaś Metro. Wśród tygodników/dwutygodników, stale najchętniej czytanym jest Newsweek. Na drugim miejscu uplasowała się Angora, dalej Komputer Świat, Polityka oraz Tele Tydzień. Co trzeci respondent, w dniu poprzedzającym badanie, nie czytał żadnego z miesięczników umieszczonych na liście załączonej w ankiecie. Natomiast spośród tych, którzy czytają miesięczniki, internauci najchętniej wybierają Claudię oraz CKM.

9 9 Zwyczaje związane z korzystaniem z mediów wśród internautów

10 10 Spośród listy proponowanych czynności, w dniu poprzedzającym badanie, respondenci najczęściej przeglądali zawartość stron internetowych (71%), sprawdzali pocztę elektroniczną (70%) oraz oglądali telewizję (55%). Spośród analizowanych czynności na uwagą zasługuje regularnie rosnąca popularność rozmów z wykorzystaniem komunikatora internetowego. Ze względu na płeć badanych internautów, największe różnice można zauważyć w czytaniu książek. 33% kobiet oraz 22% mężczyzn deklaruje, że w dniu poprzedzającym badanie czytało książki (różnica 11 punktów procentowych). Kobiety również częściej czytają tygodniki/dwutygodniki oraz miesięczniki (różnica odpowiednio 5 i 4 punkty procentowe). W przypadku pozostałych czynności nie zanotowano znacznych różnic. W rozbiciu na kategorie wiekowe, największą różnicę zaobserwowano w rozmowach z wykorzystaniem komunikatora internetowego. Jest to czynność najczęściej wykonywana przez ludzi młodych. 56% respondentów w wieku 15 – 24 lata korzysta z komunikatorów internetowych i zaledwie 26% respondentów w wieku 35 lat i więcej (różnica 30 punktów procentowych). Młodsi internauci chętniej oglądają telewizję, słuchają radia, czytają książki czy rozmawiają za pomocą chatu/ list dyskusyjnych.

11 11 Które z wymienionych czynności wykonywałe(a)ś wczoraj? - porównanie do wcześniejszych badań - Źródło: gemiusReport, listopad 2006

12 12 Które z wymienionych czynności wykonywałe(a)ś wczoraj? - podział ze względu na płeć - Źródło: gemiusReport, listopad 2006

13 13 Które z wymienionych czynności wykonywałeś wczoraj? - podział ze względu na wiek - Źródło: gemiusReport, listopad 2006

14 14 Zwyczaje związane z korzystaniem z tradycyjnych mediów przez internet wśród internautów

15 15 W porównaniu do wcześniejszych badań stale rośnie odsetek respondentów, którzy chętnie korzystają z radia za pośrednictwem internetu (70% badanych deklaruje, że słucha radia przez internet). Również znaczna część respondentów czyta elektroniczną wersję dzienników (62%). Kobiety znacznie częściej czytają w internecie wszelkiego rodzaju prasę. W przypadku tygodników/dwutygodników częściej o 10 punktów procentowych, miesięczników – 8 punktów procentowych, zaś dla dzienników różnica ta jest najmniejsza i wynosi 5 punktów procentowych. Mężczyźni natomiast chętniej oglądają telewizję oraz słuchają radia za pośrednictwem internetu (odpowiednio o 13 punktów procentowych chętniej niż kobiety oglądają telewizję i o 11 punktów procentowych częściej słuchają radia).

16 16 Osoby w wieku 35 lat i więcej częściej niż te w innych kategoriach wiekowych czytają prasę codzienną w wersji elektronicznej (69% badanych z tej grupy czyta w internecie dzienniki). Młodsi respondenci natomiast dużo chętniej słuchają radia przez internet (78% badanych z najmłodszej kategorii wiekowej deklaruje, że słucha radia za pośrednictwem internetu). Spośród osób, które oglądają telewizję przez internet, 36% kobiet oraz 30% mężczyzn skorzystało z tego medium tylko raz. Rzadziej niż raz w miesiącu, telewizję przez internet ogląda 37% mężczyzn oraz 34% kobiet. Natomiast codziennie lub prawie codziennie korzysta z telewizji za pośrednictwem internetu zaledwie 6% kobiet i 4% mężczyzn. Dane te świadczą o tym, że przebadani internauci, nadal jednak preferują oglądanie telewizji w tradycyjny sposób. Trochę inaczej sytuacja wygląda jeśli chodzi o korzystanie z radia za pośrednictwem internetu. Spośród respondentów, którzy deklarują słuchanie radia przez internet, 14% kobiet i mężczyzn słucha w ten sposób radia codziennie lub prawie codziennie. Tylko raz, radia za pośrednictwem internetu słuchało 19% kobiet oraz 12% mężczyzn. Dodatkowo słuchanie radia przez internet częściej deklarują badani w wieku 25 lat i więcej.

17 17 22% mężczyzn oraz 19% kobiet czyta prasę codzienną w wersji elektronicznej codziennie lub prawie codziennie. Natomiast zaledwie 6% kobiet oraz 5% mężczyzn tylko raz czytało dzienniki przez internet. Zaś 47% respondentów w wieku 25 lat i więcej czyta elektroniczne dzienniki codziennie lub prawie codziennie, gdy tylko 15% młodszych badanych (w wieku 15 – 24 lata) tak często czyta prasę codzienną przez internet. Największy odsetek badanych czyta tygodniki/dwutygodniki 3 razy w miesiącu lub rzadziej. 1 – 2 razy w tygodniu czyta tygodniki/dwutygodniki w wersji elektronicznej 21% kobiet oraz 19% mężczyzn. Natomiast tylko raz ten rodzaj prasy czytało za pośrednictwem internetu 6% kobiet oraz 5% mężczyzn. Rzadziej niż raz w miesiącu 46% mężczyzn oraz 39% kobiet czyta elektroniczną wersję miesięczników. Starsze osoby (w wieku 25 lat i więcej) częściej niż młodsi badani (w wieku 15 – 24 lata) czytają miesięczniki za pośrednictwem internetu 1 – 3 razy w miesiącu. Zaś 9% respondentów z najmłodszej kategorii wiekowej tylko raz czytało miesięczniki w wersji elektronicznej.

18 18 Korzystanie z tradycyjnych mediów przez internet - porównanie do wcześniejszych badań - Źródło: gemiusReport, listopad 2006

19 19 Źródło: gemiusReport, listopad 2006 Korzystanie z tradycyjnych mediów przez internet - podział ze względu na płeć -

20 20 Źródło: gemiusReport, listopad 2006 Korzystanie z tradycyjnych mediów przez internet - podział ze względu na wiek -

21 21 Jak często oglądasz telewizję za pośrednictwem internetu? - podział ze względu na płeć - Źródło: gemiusReport, listopad 2006

22 22 Źródło: gemiusReport, listopad 2006 Jak często oglądasz telewizję za pośrednictwem internetu? - podział ze względu na wiek -

23 23 Źródło: gemiusReport, listopad 2006 Jak często słuchasz radia za pośrednictwem internetu? - podział ze względu na płeć -

24 24 Źródło: gemiusReport, listopad 2006 Jak często słuchasz radia za pośrednictwem internetu? - podział ze względu na wiek -

25 25 Źródło: gemiusReport, listopad 2006 Jak często czytasz prasę codzienną w wersji internetowej? - podział ze względu na płeć -

26 26 Źródło: gemiusReport, listopad 2006 Jak często czytasz prasę codzienną w wersji internetowej? - podział ze względu na wiek -

27 27 Źródło: gemiusReport, listopad 2006 Jak często czytasz tygodniki/dwutygodniki w wersji internetowej? - podział ze względu na płeć -

28 28 Źródło: gemiusReport, listopad 2006 Jak często czytasz tygodniki/dwutygodniki w wersji internetowej? - podział ze względu na wiek -

29 29 Źródło: gemiusReport, listopad 2006 Jak często czytasz miesięczniki w wersji internetowej? - podział ze względu na płeć -

30 30 Źródło: gemiusReport, listopad 2006 Jak często czytasz miesięczniki w wersji internetowej? - podział ze względu na wiek -

31 31 Zwyczaje związane z korzystaniem z telewizji przez internautów

32 32 Stale (porównanie do wcześniejszych fal badania), wśród respondentów najchętniej oglądaną stacją telewizyjną jest TVN. 69% ogółu badanych ogląda ten program. Na drugim miejscu, podobnie jak we wcześniejszych badaniach uplasowała się TVP 1. Aczkolwiek odsetek osób oglądających Program 1 Telewizji Polskiej stopniowo się zmniejsza. Trzecią chętnie oglądaną stacją telewizyjną jest Polsat – 54% respondentów zadeklarowało, że w dniu poprzedzającym badanie oglądało tę stację. Zarówno TVN, jak i Polsat najczęściej oglądają respondenci z najmłodszej kategorii wiekowej (15 – 24 lata). Natomiast osoby najstarsze (35 lat i więcej) częściej oglądają TVP 1 oraz TVP 2. Respondenci najczęściej (bez względu na płeć oraz kategorie wiekowe) oglądają telewizję między godziną 20:00 a 23:00.

33 33 Jakie stacje telewizyjne oglądałe(a)ś wczoraj? - porównanie do wcześniejszych badań - Źródło: gemiusReport, listopad 2006

34 34 Źródło: gemiusReport, listopad 2006 Jakie stacje telewizyjne oglądałe(a)ś wczoraj? - podział ze względu na płeć -

35 35 Źródło: gemiusReport, listopad 2006 Jakie stacje telewizyjne oglądałe(a)ś wczoraj? - podział ze względu na wiek -

36 36 W jakich godzinach oglądałe(a)ś wczoraj telewizję? - podział ze względu na płeć - Źródło: gemiusReport, listopad 2006

37 37 Źródło: gemiusReport, listopad 2006 W jakich godzinach oglądałe(a)ś wczoraj telewizję? - podział ze względu na wiek -

38 38 Jak często oglądasz telewizję za pośrednictwem internetu? - podział ze względu na płeć - Źródło: gemiusReport, listopad 2006 Jak często oglądasz telewizję za pośrednictwem internetu? - podział ze względu na wiek - Źródło: gemiusReport, listopad 2006

39 39 Zwyczaje związane z korzystaniem z radia wśród internautów

40 40 Wśród respondentów najchętniej słuchaną stacją radiową jest niezmiennie (porównanie do wcześniejszych badań) RMF FM. 40% internautów deklaruje, że w dniu poprzedzającym badanie słuchało tej stacji. Na drugim miejscu, pod względem popularności, również niezmiennie, znajduje się Radio Zet (34%). Na kolejnych miejscach uplasowały się: Eska (23%), Program 3 PR (15%) oraz Radio Złote Przeboje i Radiostacja (w obu przypadkach po 10% wskazań). Kolejne stacje radiowe nie przekroczyły poziomu 10 punktów procentowych. Kobiety nieznacznie chętniej słuchają RMF FM oraz Eski. Mężczyźni natomiast nieco częściej słuchają Programu 3 PR, Radia Złote Przeboje, Radiostacji, Programu 1 PR oraz Antyradia. Największa różnica w kategoriach wiekowych występuje w przypadku Radia Eska. Stacji tej najchętniej słuchają respondenci w wieku 15 – 24 lata (34%). Starsi badani częściej wybierają Radio Zet, Program 3 PR oraz Radio Złote Przeboje. Badani internauci słuchają radia właściwie przez cały dzień – zaczynając od godziny 07:00 do późnego wieczora – 24:00. Największą słuchalność osób w wieku 25 lat i więcej zanotowano w godzinach od 08:00 do 18:00. Oznacza to, że respondenci w tym wieku najczęściej słuchają radia w godzinach pracy.

41 41 Jakich stacji radiowych słuchałe(a)ś wczoraj? (1) - porównanie do wcześniejszych badań - Źródło: gemiusReport, listopad 2006

42 42 Źródło: gemiusReport, listopad 2006 Jakich stacji radiowych słuchałe(a)ś wczoraj? (2) - porównanie do wcześniejszych badań -

43 43 Źródło: gemiusReport, listopad 2006 Jakich stacji radiowych słuchałe(a)ś wczoraj? (1) - podział ze względu na płeć -

44 44 Źródło: gemiusReport, listopad 2006 Jakich stacji radiowych słuchałe(a)ś wczoraj? (2) - podział ze względu na płeć -

45 45 Źródło: gemiusReport, listopad 2006 Jakich stacji radiowych słuchałe(a)ś wczoraj? (1) - podział ze względu na wiek -

46 46 Źródło: gemiusReport, listopad 2006 Jakich stacji radiowych słuchałe(a)ś wczoraj? (2) - podział ze względu na wiek -

47 47 W jakich godzinach słuchałe(a)ś wczoraj radia? - podział ze względu na płeć - Źródło: gemiusReport, listopad 2006

48 48 W jakich godzinach słuchałe(a)ś wczoraj radia? - podział ze względu na wiek - Źródło: gemiusReport, listopad 2006

49 49 Jak często słuchasz radia za pośrednictwem internetu? - podział ze względu na płeć- Źródło: gemiusReport, listopad 2006 Jak często słuchasz radia za pośrednictwem internetu? - podział ze względu na wiek-

50 50 Zwyczaje związane z czytelnictwem prasy codziennej wśród internautów

51 51 Wśród internautów niezmiennie najbardziej popularnym dziennikiem jest Gazeta Wyborcza. 48% respondentów czytało Gazetę Wyborczą w dniu poprzedzającym badanie. Na drugim miejscu uplasowało się Metro – 17% badanych czyta tą gazetę. Na kolejnych miejscach znajdują się: Rzeczpospolita – 16%, Fakt – 15%, Dziennik Polska Europa Świat – 11% oraz Super Expres – 10%. Pozostałe dzienniki uzyskały mniej niż 10 punktów procentowych wskazań. Kobiety nieznacznie częściej czytają Gazetę Wyborczą (różnica 7 punktów procentowych). Mężczyźni natomiast częściej sięgają po Dziennik Polska Europa Świat. Aczkolwiek największą różnicę, pod względem płci, zanotowano dla Dziennika Sportowego (Przegląd Sportowy & Tempo) – 11 punktów procentowych na korzyść mężczyzn. Starsi internauci (z kategorii wiekowej 25 lat i więcej) częściej czytają Gazetę Wyborczą oraz Rzeczpospolitą, młodsi natomiast (15 – 24 lata) – Metro.

52 52 Jakie dzienniki czytałe(a)ś wczoraj? (1) - porównanie do wcześniejszych badań - Źródło: gemiusReport, listopad 2006

53 53 Źródło: gemiusReport, listopad 2006 Jakie dzienniki czytałe(a)ś wczoraj? (2) - porównanie do wcześniejszych badań -

54 54 Źródło: gemiusReport, listopad 2006 Jakie dzienniki czytałe(a)ś wczoraj? (1) - podział ze względu na płeć -

55 55 Źródło: gemiusReport, listopad 2006 Jakie dzienniki czytałe(a)ś wczoraj? (2) - podział ze względu na płeć -

56 56 Źródło: gemiusReport, listopad 2006 Jakie dzienniki czytałe(a)ś wczoraj? (1) - podział ze względu na wiek -

57 57 Źródło: gemiusReport, listopad 2006 Jakie dzienniki czytałe(a)ś wczoraj? (2) - podział ze względu na wiek -

58 58 Jak często czytasz dzienniki w wersji internetowej? - podział ze względu na płeć - Źródło: gemiusReport, listopad 2006 Jak często czytasz dzienniki w wersji internetowej? - podział ze względu na wiek - Źródło: gemiusReport, listopad 2006

59 59 Zwyczaje związane z czytelnictwem tygodników/dwutygodników wśród internautów

60 60 Najbardziej popularnym tygodnikiem/dwutygodnikiem wśród internautów jest niezmiennie (porównanie do wcześniejszych badań) Newsweek – 20% respondentów deklaruje, że w dniu poprzedzającym badanie czytało ten tygodnik. Aczkolwiek popularność Newsweeka wśród internautów stopniowo spada – podczas pierwszej fali badania, Newsweek czytało 26% badanych. Na drugim miejscu, rankingu tygodników/dwutygodników znalazła się w obecnej fali badania Angora – 15%, dalej Komputer Świat (13%), Polityka oraz Tele Tydzień (w obu przypadkach 12% wskazań). Kobiety zdecydowanie częściej czytają tak zwaną prasę kobiecą – Gala, Przyjaciółka czy Viva. Mężczyźni natomiast Komputer Świat, Auto Świat, Motor oraz Piłka Nożna. Respondenci z najmłodszej kategorii wiekowej (15 – 24 lata) najchętniej czytają Newsweek (20%), Bravo i Tele Tydzień (w obu przypadkach po 14% wskazań). Natomiast osoby w wieku 25 lat i starsze najczęściej czytają Newsweek, Angorę oraz Politykę.

61 61 Ostatnie wydanie, których tygodników/dwutygodników czytałe(a)ś? (1) - porównanie do wcześniejszych badań - Źródło: gemiusReport, listopad 2006

62 62 Źródło: gemiusReport, listopad 2006 Ostatnie wydanie, których tygodników/dwutygodników czytałe(a)ś? (2) - porównanie do wcześniejszych badań -

63 63 Źródło: gemiusReport, listopad 2006 Ostatnie wydanie, których tygodników/dwutygodników czytałe(a)ś? (3) - porównanie do wcześniejszych badań -

64 64 Źródło: gemiusReport, listopad 2006 Ostatnie wydanie, których tygodników/dwutygodników czytałe(a)ś? (1) - podział ze względu na płeć -

65 65 Źródło: gemiusReport, listopad 2006 Ostatnie wydanie, których tygodników/dwutygodników czytałe(a)ś? (2) - podział ze względu na płeć -

66 66 Źródło: gemiusReport, listopad 2006 Ostatnie wydanie, których tygodników/dwutygodników czytałe(a)ś? (3) - podział ze względu na płeć -

67 67 Źródło: gemiusReport, listopad 2006 Ostatnie wydanie, których tygodników/dwutygodników czytałe(a)ś? (1) - podział ze względu na wiek -

68 68 Źródło: gemiusReport, listopad 2006 Ostatnie wydanie, których tygodników/dwutygodników czytałe(a)ś? (2) - podział ze względu na wiek -

69 69 Źródło: gemiusReport, listopad 2006 Ostatnie wydanie, których tygodników/dwutygodników czytałe(a)ś? (3) - podział ze względu na wiek -

70 70 Jak często czytasz tygodniki/dwutygodniki w wersji internetowej? - podział ze względu na płeć - Źródło: gemiusReport, listopad 2006 Jak często czytasz tygodniki/ dwutygodniki w wersji internetowej? - podział ze względu na wiek - Źródło: gemiusReport, listopad 2006

71 71 Zwyczaje związane z czytelnictwem miesięczników wśród internautów

72 72 Prawie co trzeci respondent, w dniu poprzedzającym badanie, nie czytał żadnego miesięcznika. Natomiast spośród tych, którzy czytają miesięczniki, internauci najczęściej wybierają Claudię oraz CKM (w obu przypadkach po 11% wskazań). Co trzeci mężczyzna (32%) nie czytał żadnego z miesięczników, które znalazły się na podanej liście. Kobiety ponad 6 razy częściej niż mężczyźni czytają Claudię – 19%. Na kolejnych miejscach, wśród kobiet, znajdują się takie miesięczniki jak: Twój Styl (17%), Avanti (15%) czy Cosmopolitan (13%). Mężczyźni natomiast zdecydowanie częściej czytają CKM, CD Action oraz PC World Komputer (we wszystkich przypadkach po 17% odpowiedzi). Respondenci z najmłodszej kategorii wiekowej (15 – 24 lata) najczęściej czytają CD Action (16%) oraz CKM (14%). Internauci w wieku 25 – 34 lata najchętniej sięgają po CKM (14%) oraz Claudię (12%). Natomiast badani z najstarszej grupy wiekowej (35 lat i więcej), spośród miesięczników, najczęściej czytają PC World Komputer, Claudię, Twój Styl oraz Cztery Kąty (we wszystkich przypadkach po 12% wskazań).

73 73 Ostatnie wydanie, których miesięczników czytałe(a)ś? (1) - porównanie do wcześniejszych badań - Źródło: gemiusReport, listopad 2006

74 74 Źródło: gemiusReport, listopad 2006 Ostatnie wydanie, których miesięczników czytałe(a)ś? (2) - porównanie do wcześniejszych badań -

75 75 Źródło: gemiusReport, listopad 2006 Ostatnie wydanie, których miesięczników czytałe(a)ś? (1) - podział ze względu na płeć -

76 76 Źródło: gemiusReport, listopad 2006 Ostatnie wydanie, których miesięczników czytałe(a)ś? (2) - podział ze względu na płeć -

77 77 Źródło: gemiusReport, listopad 2006 Ostatnie wydanie, których miesięczników czytałe(a)ś? (1) - podział ze względu na wiek -

78 78 Źródło: gemiusReport, listopad 2006 Ostatnie wydanie, których miesięczników czytałe(a)ś? (2) - podział ze względu na wiek -

79 79 Jak często czytasz miesięczniki w wersji internetowej? - podział ze względu na płeć - Źródło: gemiusReport, listopad 2006 Jak często czytasz miesięczniki w wersji internetowej? - podział ze względu na wiek -

80 80 Gemius S.A. ul. Domaniewska 41 budynek Mars, klatka D 02-672 Warszawa tel. (0 22) 874 41 00 fax. (0 22) 874 41 01 e-mail: Agnieszka.Drag@gemius.pl www: http://www.gemius.pl


Pobierz ppt "Konsumpcja mediów Sposoby korzystania z mediów wśród internautów gemiusReport listopad-grudzień 2006."

Podobne prezentacje


Reklamy Google