Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Opracowali: Adam Nolte, Michał Pałyga, Roman Wolf, Bartłomiej Szajca.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Opracowali: Adam Nolte, Michał Pałyga, Roman Wolf, Bartłomiej Szajca."— Zapis prezentacji:

1 Opracowali: Adam Nolte, Michał Pałyga, Roman Wolf, Bartłomiej Szajca

2 Najliczniejsza a zarazem najbardziej zróżnicowana gromada typu stawonogi. Owady to najliczniejsza grupa zwierząt, do tej pory odkryto ponad milion gatunków. Poszczególne gatunki mogą mieć duży wpływ na życie i gospodarkę człowieka (szkodniki, przenoszenie chorób ale także zapylanie roślin, produkty wytwarzane przez owady) W Polsce do najliczniej reprezentowanych rzędów owadów należą: motyle, chrząszcze, błonkówki i muchówki. Działem zoologii zajmującym się owadami jest entomologia.

3 Dział zoologii zajmujący się owadami. Dawniej używano także terminu owadoznawstwo. Entomologię można podzielić na: Entomologię ogólną, zajmującą się m.in. systematyką, anatomią, morfologią, fizjologią, ekologią, ewolucją owadów, Entomologię stosowaną, zajmującą się badaniem owadów wpływających na działalność ludzką (np. rolnictwo, przemysł drzewny, przechowalnictwo, medycyna), w tym tzw. szkodników

4 Jest to rząd owadów, który występuje na wszystkich kontynentach, oprócz Antarktydy. Na świecie żyje około 150 tys. gatunków motyli, z czego w Polsce 3 tys. Motyle mają ciało zbudowane z trzech segmentów - głowa, tułów i odwłok. Ciało jest chronione przez chitynowy oskórek. Motyle przechodzą przeobrażenie zupełne. Długość ich życia, w zależności od gatunku, wynosi od kilku godzin do kilku miesięcy. Do rzędu motyli należą gatunki, które nie odpowiadają typowemu wyglądowi motyli np. przeziernikowate przypominają bardziej osy. Spotykane też formy bezskrzydłe.

5 Chrząszcze (Coleoptera) to jeden z najliczniejszych rzędów owadów. Do chrząszczy zaliczanych jest ponad 400 tys. gatunków. Występują na całym świecie, z wyjątkiem wód słonych. Gatunki zaliczane do chrząszczy mogą być roślinożerne, drapieżne, padlinożerne i wszystkożerne. Chrząszcze to owady, które przechodzą przeobrażenie zupełne. Ich cechą charakterystyczną jest aparat gębowy typu gryzącego, który składa się z wargi górnej, dwóch żuwaczek, żuchwy i wargi dolnej. Narządem dotyku są głaszczki. Grube pokrywy, które są przekształconą pierwszą parą skrzydeł, nie biorą udziału w locie. Ze względu na stan wiedzy ciągle są problemy z określeniem systematyki chrząszczy.

6 Rząd owadów z podgromady owadów uskrzydlonych. Błonkówki są rozpowszechnione na całym świecie. Osiągają długość od ok. 0,2 mm do 5 cm. Większość gatunków ma 2 pary, przeważnie przezroczystych, żyłkowanych, skrzydeł, których krawędzie łączą się ze sobą podczas lotu za pomocą szeregu drobnych haczyków. U niektórych skrzydła są zredukowane.

7 Muchówki (Diptera), określane także jako dwuskrzydłe, to rząd owadów zamieszkujący całą kulę ziemską. Cechą charakterystyczną muchówek jest jedna para cienkich i przeźroczystych skrzydeł. Druga para, która uległa uwstecznieniu, występuje jako przezmianki. Występują gatunki pozbawione skrzydeł. Wszystkie muchówki przechodzą przeobrażenie zupełne, a larwy niektórych gatunków są pasożytami. Wiele gatunków muchówek przenosi groźne choroby, inne są szkodnikami upraw. Muchówki są owadami zapylającymi rośliny.

8

9

10

11

12

13 Ważnymi elementami znajdującymi się na głowie są czułki, których kształt jest ważną cechą systematyczną. Są organami czuciowo-węchowymi. Czułek składa się z trzonka, zwrotnika oraz biczyka. Niektóre biczyki zakończone są buławką. Biczyk z reguły jest wieloczłonowy, natomiast trzonek i nóżka jednoczłonowe. Samce mają czułki silniej wykształcone niż samice, podobnie jak owady nocne w stosunku do dziennych.

14 Występują podstawowe dwa typy: Czułki członiaste Czułki wiciowe Czułki zaopatrzone są w receptory dotyku, węchu i smaku. Mogą mieć różną budowę w obrębie tego samego gatunku jak i w różnych fazach rozwojowych.

15

16 blaszkowate, buławkowate, klamrowe (klamrowate), łuskowate, maczugowate, nitkowate, orzęsione, nagie, Piłkowane czułki u samic Białki Wierzbówki paciorkowate, perełkowate, pierzaste, piłkowane, proste, szczeciniaste, szczecinowate, ząbkowane, załamane. Podwójnie pierzaste czułki u samców Białki wierzbówki

17 Tułów składa się z trzech segmentów - podobnie jak w przypadku głowy zespolonych, z których każdy ma po jednej parze kończyn. Pierwszym segmentem jest przedtułów, następny to śródtułowie i zatułowie. Każdy segment tułowia składa się z następujących płytek: blaszki grzbietowej, brzusznej oraz dwóch bocznych. Poszczególne pierścienie tułowia są połączone ze sobą za pomocą błony stawowej. Umożliwia ona poruszanie się. Blaszka grzbietowa przedtułowia jest określana jako przedplecze, śródtułowia śródpleczem, a zatułowia zapleczem. W płytkach brzusznych wyróżniamy odpowiednio: przedpiersie, śródpiersie i zapiersie.

18

19 Owady posiadają 3 pary odnóży krocznych, przyrośniętych do tułowia. U większości odnóża dzielą się rolą, wielkością oraz posiadają wiele modyfikacji. Części aparatu gębowego takie jak żuwaczki czy szczęki to przekształcone odnóża. Owady posiadają 3 pary odnóży krocznych, przyrośniętych do tułowia. U większości odnóża dzielą się rolą, wielkością oraz posiadają wiele modyfikacji. Części aparatu gębowego takie jak żuwaczki czy szczęki to przekształcone odnóża. ODNÓŻA KROCZNE Główne typy odnóży : - Kroczne np. Muchy - Grzebne np. Turkuć Podjadek - Pływne np. Pływak Żółtobrzeżek - Skoczne np. Pchły - Bieżne np. Karaczany - Chwytne np. Modliszki Główne typy odnóży : - Kroczne np. Muchy - Grzebne np. Turkuć Podjadek - Pływne np. Pływak Żółtobrzeżek - Skoczne np. Pchły - Bieżne np. Karaczany - Chwytne np. Modliszki

20 BUDOWA ODNÓŻA Po raz pierwszy natura obdarzyła zwierzęta odnóżami zginającymi się w stawach. Pazurki i przylgi ułatwiają przemieszczanie się w trudnym terenie oraz zwiększają przyczepność do powierzchni.

21 KRÓTKI OPIS POSZCZEGÓLNYCH MODYFIKACJI ODNÓŻY : - Kroczne : pomagają zwiększyć przyczepność do powierzchni - Grzebne : Pomagają kopać w glebie - Pływne : To przystosowanie pozwalające owadom pływać - Skoczne : dzięki nim np. konik polny może skakać - Bieżne : Służą do szybkiego poruszania się, biegania - Chwytne : Owadom mięsożernym służą do chwytania i przytrzymywania ofiary

22 Aparaty gębowe u owadów są przekształconymi odnóżami znajdującymi się na głowie.

23 A- aparat gryzący B- aparat gryząco- liżący C- aparat ssący D- aparat kłująco- ssący a- czułki b- oczy lr- warga górna md- żuwaczki mx- szczęki lb- warga dolna

24 Pierwotny typ aparatu gębowego u owadów, inne są jego modyfikacją. Spotykany jest u owadów drapieżnych i roślinożernych. Pozwala im na rozdrobnienie pokarmu. Większość larw owadów posiada ten typ aparatu zanim przekształci się w bardziej wyspecjalizowany.

25 Pozwalają na rozdrabnianie pokarmu, ale także posiadają języczek służący do wysysania pokarmu płynnego. Występuje u różnych gatunków pszczół i trzmieli.

26 Służy do pobierania pokarmu płynnego. Jego głównym elementem jest trąbka ssąca, której długość dochodzi do15 cm. Występuje u motyli.

27 Służy do zlizywania pokarmu strawionego na zewnątrz, dodatkowo filtruje go. Występuje u much.

28 Pozwala na wysysanie płynu z tkanek żywiciela. Zależnie od sposobu odżywiania owada, może pobierać pokarm z tkanek zwierzęcych lub roślinnych.

29

30 Skrzydło owadów – baldaszkowate, dwuścienne uwypuklenie powłok ciała (fałdy skórne), wzmocnione żyłkami, pokryte czasami włoskami lub łuskami służące owadom jako narząd lotu. Zwłaszcza użyłkowanie skrzydeł lotnych jest bardzo charakterystyczną i ważną cechą wykorzystywaną w systematyce. U pierwotnych i większości obecnie istniejących gatunków występują dwie pary lotnych skrzydeł, na drugim i trzecim segmencie tułowia. Schemat skrzydła u dwuskrzydłych

31 U niektórych grup systematycznych pierwsza para skrzydeł może ulec sklerotyzacji i pełnić funkcje ochronne, a nie lotne (np. u chrząszczy lub pluskwiaków różnoskrzydłych). U pewnej części owadów przekształceniu uległa druga para skrzydeł. U muchówek uległa ona przekształceniu w przezmianki. Nieliczne gatunki są pierwotnie bezskrzydłe, a inne wtórnie utraciły zdolność lotu.

32 Przykładowe przemiany skrzydeł u owadów 1. Skrzydła ważek(Odonata)- charakteryzują się bardzo bogatym użyłkowaniem, są długie, jednakowej wielkości lub tylne nieco szersze. 2. U większości prostoskrzydłych (Orthoptera)-1 para skrzydeł wydłużona i schitynizowana, tylna para wachlarzowata błoniasta 3. Pluskwiaki równoskrzydłe (Homoptera)- skrzydła 1 pary są normalnie wykształcone, błoniaste, jednorodne, skrzydeł 2 pary zazwyczaj brak 4. Pluskwiaki różnoskrzydłe (Heteroptera)- wiele jest bezskrzydłych, a inne posiadają skrzydła 1 pary wykształcone jako półpokrywy, a skrzydła 2 pary są błonaste, w spoczynku te skrzydła leżą płasko na odwłoku

33 5. U wojsiłków (Mecoptera)- skrzydła są siateczkowate, 2 para silnie zredukowana. 6. Chruściki (Trichoptera)- mają skrzydłą błoniaste pokryte włoskami lub łuskami. 7. Skrzydła motyli (Lepidoptera)- skrzydła duże, składane nad ciałem, pokryte dachówkowato ułożonymi łuskami, różnobarwne 8. Muchówki (Diptera)- 1 para skrzydeł błoniasta skąpo użyłkowana, 2 para tworzy przezmianki 9. Chrząszcze (Coleoptera)- przednie skrzydła tworzą pokrywy, 2 para jest błoniasta 10. Błonkówki (Hymenoptera)- skrzydła są błoniaste, przednie większe od tylnych

34 http://www.youtube.com/watch?v=kyLOI7HrDpk http://www.youtube.com/watch?v=VcaRSDvWh7Y http://www.youtube.com/watch?v=bNH8Rtlv3T0&feat ure=related http://www.youtube.com/watch?v=bNH8Rtlv3T0&feat ure=related

35 http://www.wikipedia.plhttp://www.wikipedia.pl [dostęp 24.02.2012] http://www.swiatmakrodotcom.wordpress.com [dostęp 24.02.2012] Owady- budowa zewnętrzna http://www.forum.linum.plhttp://www.forum.linum.pl [dostęp 24.02.2012] Stawonogi http://www.robale.pl/http://www.robale.pl/ [dostęp 24.02.2012] http://rosliny-i-zwierzeta.plhttp://rosliny-i-zwierzeta.pl [dostęp 24.02.2012] www.wikibooks.orgwww.wikibooks.org [dostęp 24.02.2012] Pszczelarstwo, Biologia Nr Slajdu- link do strony ze zdjęciem: 11, 8, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33820212223242526272830313233


Pobierz ppt "Opracowali: Adam Nolte, Michał Pałyga, Roman Wolf, Bartłomiej Szajca."

Podobne prezentacje


Reklamy Google